REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

“Povestea ta, inspirata de povestea sportivilor renumiti”

 

 

 

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale “Povestea ta, inspirata de povestea sportivilor renumiti”, (denumita in continuare Povestea ta, inspirata de povestea sportivilor renumiti) este Spectrum Brands Romania SRL, cu sediul in strada Siriului nr 36-40, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14480/2004, cod fiscal RO16746180. Campania “Povestea ta, inspirata de povestea sportivilor renumiti” se desfasoara prin intermediul Agentiei Digital Star Marketing (denumita in continuare “Agentia 1” cu sediul in strada Luminei nr.8, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/359/2010, cod fiscal RO26390950. Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”),cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

 

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2  Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe https://concursremington.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la Str. Siriului 36-40, Bucuresti sector 1 sau in cadrul magazinelor participante.

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe https://concursremington.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1  Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, si se desfasoara doar in magazinele mentionate in Anexa 2 a prezentului regulament, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2  Campania se desfasoara in perioada 10 octombrie 2019, ora 18:00 – 31 decembrie 2019, ora 23:59.

 

IV.   SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1 La campanie participa urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”:

 - MB4128 - APARAT DE TUNS BARBA BEARD BOSS MANCHESTER UNITED EDITION;

 - PR1355 - APARAT DE RAS CU CAPETE ROTATIVE POWER SERIES AQUA MANCHESTERUNITED EDITION;

 - MB055 - APARAT DE TUNS BARBA DURABLADE MANCHESTER UNITED EDITION;

 - HC5038 - APARAT DE TUNS COLOUR CUT MANCHESTER UNITED EDITION;

 - HF9050 - APARAT DE RAS CU SITE HERITAGE MANCHESTER UNITED EDITION;

 - HC9105 - APARAT DE TUNS HERITAGE MANCHESTER UNITED EDITION;

 - S6755 - PLACA DE INDREPTAT PARUL SLEEK & CURL EXPERT MANCHESTER UNITEDEDITION;

 - CI9755 - ONDULATOR CONIC SILK MANCHESTER UNITED EDITION;

 - D5755 - USCATOR DE PAR THERMACARE PRO 2400 MANCHESTER UNITED EDITION;

4.2  Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

 4.3  Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

 

V.  SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1  In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

5.2  Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.3  Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane : 

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;

(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv)  Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

5. 4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea inCampanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

 

VI.  SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1  Conditii privind inscrierea in Campanie

6.1.1 Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

b) Participantul trebuie sa achizitioneze minimum un Produs Participant din colectia Remington Manchester United Edition, in perioada Campaniei “Povestea ta,inspirata de povestea sportivilor renumiti”, din magazinele participante de peteritoriul Romaniei si sa poata face dovada de achizitie;

c) Participantul se va inscrie in Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de Bon Fiscal/Nr. Factura Fiscala cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;

d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

e) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila: Orange, Telekom, Vodafone si Digi.

f) Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum un numar de 5 numere de bon fiscal/ campanie.

g) Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon.

h) Acelasi numar de bon fiscal/nr facturii fiscale poate fi transmis o singura data si numai in modalitatatea prevazuta in Sectiunea 6.2, indiferent de numarul produselorparticipante aflate pe bonul fiscal/factura fiscala. Un nr de bon/nr factura fiscala, care respecta conditiile regulamentului, reprezinta o inscriere.

 

6.2  Modalitatile de inscriere in Campanie

6.2.1  Pentru a se poate inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa acceseze link-ul https://concursremington.ro si sa completeze integral formularul cu urmatoarele date: nume, prenume, numar de telefon, e-mail, localitatea de domiciliu, numar bon fiscal/factura fiscala si sa incarce dovada achizitiei unui produs participant din unul din magazinele participante, in perioada campaniei.

6.2.2 Participantii la promotie trebuie sa pastreze fiecare bon fiscal/factura fiscala, inscrisa in Campanie si care atesta achizitia Produselor Participante, integral si in original, pentru validarea ulterioara a premiului, in cazul unui castig.


Validarea mesajelor

Pentru fiecare inscriere, Participantului i se va afisa un mesaj de raspuns dupa cum urmeaza:

a.   Inscrierea este trimisa:

Ai fost inregistrat in campania „Povestea ta, inspirata de povestea sportivilor renumiti” pentru castigarea unuia din premiile Campaniei. Pastreaza bonul fiscal/factura fiscala inscris/a pentru validare!


b.  Daca s-a depasit limita de maxim 5 inscrieri/ campanie:

Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de inscrieri Va asteptam in campaniile urmatoare!

 

c.   Mesaj invalid - Daca acelasi numar de bon fiscal/factura fiscala este trimis a doua oara folosindu-se acelasi numar de telefon:

Ai mai inscris acest numar de bon fiscal/factura fiscala. Te rugam sa inscrii un alt numar de bon fiscal! Succes!

 

 

 

VII.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

 

In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

Valoare unitara

 

 

Valoare

 

 

 

Nr. Crt

 

 

Descriere Premiu

 

 

 

 

 

 

totala LEI,

 

 

 

 

 

 

 

Premii

 

 

LEI, TVA inclus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVA inclus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premii lunare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Manusi oficiale Manchester United

3

 

61.73

 

185.19

 

 

2

 

 

Ghiozdan oficial Manchester United

3

 

189.7

 

569.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Sapca oficiala Manchester United

3

 

104.47

 

313.41

 

 

4

 

 

Cana oficiala Manchester United

3

 

47.48

 

142.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Tricou oficial Manchester United

3

 

427.13

 

1281.39

 

 

6

 

 

Fular oficial Manchester United

3

 

104.47

 

313.41

 

 

7

 

 

Minge oficiala Manchester United

3

 

90.22

 

270.66

 

 

8

 

 

Aparat de ras Remington Power Series Aqua

3

 

289

 

867

 

 

 

 

Manchester United Edition PR1355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Aparat de tuns barba Remington Beard Boss

3

 

169

 

507

 

 

 

 

Manchester United Edition MB4128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Aparat de tuns barba Remington Durablade

3

 

289

 

867

 

 

 

 

Manchester United Edition MB055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Aparat de tuns Remington Colour Cut

3

 

129

 

387

 

 

 

 

Manchester United Edition HC5038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Aparat de ras Remington Heritage

3

 

529

 

1587

 

 

 

 

Manchester United Edition HF9050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Aparat de tuns Remington Heritage

3

 

459

 

1377

 

 

 

 

Manchester United Edition HC9105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Placa de indreptat parul Remington Sleek &

3

 

339

 

1017

 

 

 

 

Curl Expert Manchester United Edition S6755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15

Ondulator Remington Conic Silk Manchester

3

199

597

 

United Edition CI9755

 

 

 

 

 

 

16

Uscator de par Remington Thermacare PRO

3

199

597

 

2400 Manchester United Edition D5755

 

 

 

 

 

 

 

Marele premiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bilete la meciul Manchester United F.C. -

1

6.143

6.143

 

Wolverhampton Wanderers F.C.

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

10884.743

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  Premiul cel mare va contine urmatoarele:

-       2 bilete pentru meciul Manchester United F.C. - Wolverhampton Wanderers F.C. ce va avea loc in perioada ianuarie-februarie 2020.

-       Cazare pentru 2 persoane la hotelul Fotball, hotel de 3 stele pentru 3 nopti;

-       Bilete de avion dus-intors

-       Acces exclusiv la antrenamentul oficial Manchester United pentru doua persoane

-       Tur al stadionului Old Trafford + vizita la muzeul clubului pentru doua persoane.

 

7.3  Datorita componentei premiului cel mare, ce include bilete de avion, a caror valoare poate suferi modifcari, valoarea totala estimativa a premiilor este 10884.743 lei, TVA inclus, urmand ca Organizatorul sa intocmeasca un act aditional in care va mentiona valoarea totala a premiilor, dupa acordarea premiului cel mare.

7.4  Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate. Premiile nu sunt transmisibile.

7.5  Organizatorul nu va fi raspunzator fata de Castigator si/sau ceilalti beneficiari ai premiului in cazul in care compania aeriana va efectua modificari legate de orele de plecare si sosire si/sau va anula zborul/zborurile, inclusiv in cazul in care aceste modificari vor afecta capacitatea Castigatorului de a beneficia total sau partial de celelate componente ale premiului. De asemenea, Organizatorul nu va fi raspunzator fata de Castigator si/sau ceilalti beneficiari ai premiului in cazul in care se modifica data oficiala a meciului, indiferent de momentul in care este comunicata aceasta modificare de catre Organizatorul meciului.

7.6   Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 7.5., Organizatorul va depune toate diligentele pentru schimbarea in mod corespunzator a biletelor de avion, a perioadei de cazare, precum si a celorlalte elemente ale premiului, astfel incat acestea sa corespunda cu noua data oficiala a meciului, fara a fi insa raspunzator daca acest lucru nu este posibil din motive independente de Organizator.

7. 7 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un numar de premii egal cu numarul de bonuri inscrise in campanie. Un participant poate castiga maximum 5 premii/campanie.

 

VIII.   SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile acordate in cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti.

8.1  Tragere la sorti

Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie.

Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, la data de 05.11.2019 in prezenta unui notar public.

Tragerile la sorti se vor efectua astfel:

-  In data de 5 noiembrie 2019, va avea loc extragerea in cadrul careia se vor acorda 16 premii, cate un premiu lunar din fiecare categorie de premii, asa cum este mentionat in sectiunea 7.1. Tragerea se va efectua din toate inscrierile valide, conform sectiunii 6, primite in perioada 10 octombrie – 3 noiembrie 2019. In cadrul tragerii se vor extrage si cate 5 rezerve pentru fiecare castigator extras.

-   In data de 3 decembrie 2019, va avea loc extragerea in cadrul careia se vor acorda 16 premii, cate un premiu lunar din fiecare categorie de premii, asa cum este mentionat in sectiunea 7.1. Tragerea se va efectua din toate inscrierile valide, conform sectiunii 6, primite in perioada 10 octombrie – 1 decembrie 2019. In cadrul tragerii se vor extrage si cate 5 rezerve pentru fiecare castigator extras.

-  In data de 7 ianuarie 2020, va avea loc extragerea in cadrul careia se vor acorda 16 premii, cate un premiu lunar din fiecare categorie de premii, asa cum este mentionat in sectiunea 7.1. si extragerea pentru premiul cel mare. Tragerea la sorti pentru premiile lunare, se va efectua din toate inscrierile valide, conform sectiunii 6, primite in perioada 10 octombrie – 31 decembrie 2019. In cadrul tragerii se vor extrage si cate o rezerva pentru fiecare castigator extras. . Tragerea la sorti pentru premiul cel mare, se va efectua din toate inscrierile valide inclusiv cele desemnate castigatoare ale premiilor lunare, conform sectiunii 6, primite in perioada 10 octombrie – 31 decembrie 2019. In cadrul tragerii se vor extrage si cate 5 rezerve.

 

IX.  SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

9.1  Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2  Participantii desemnati castigatori vor intra intr-o etape de prevalidare, ce presupune verificarea dovezilor incarcate cu care acestia au fost desemnati castigatori, in momentul inscrierii. In cazul in care dovada incarcata nu respecta conditiile mentionate in regulament sau este inexistenta acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va incerca validare rezervelor in ordinea extragerii. In cazul in care participantul a incarcat o factura ilizibila/rezolutie slaba va fi contactat pentru a i se cere dovada achizitiei.

9.3  Participantii care au trecut etapa de prevalidare vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data extragerii; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

9.4 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

 

1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

a)Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare.
b)Trimita o poza a ambalajului produsului achizitionat si mentionat pe bonul/factura desemnat/a castigator/castigatoare.
c)In cazul in care bonul fiscal/factura este ilizibila/ rezolutie slaba participantului i se va cere sa trimita urmatoarele documente copia bonului fiscal/facturii fiscale in termen de 3 zile. Castigatorul premiului mare i se va solicita sa trimita si o copie a actului de identitate.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat. Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.

 

2.  In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copia bonului fiscal in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

3.  Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

 

9.5   Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

 

9.6  Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

 

9.7  Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

 

9.8  Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe https://concursremington.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 90 de zile lucratoare de la data validarii acestora.

 

9.9  Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 90 zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe https://concursremington.ro si cel putin 30 de zile lucratoare de la data achizitiei produselor participante la campanie.

 

9.10  Premiile vor fi predate catre castigatori la adresa comunicata de acestia in cadrul apelului telefonic.

 

9.11 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

 

9.12  In momentul predarii premiului, castigatorul trebuie sa faca dovada detinerii produsului participant prin prezentarea ambalajului curierului. In cazul in care acesta nu prezinta curierului ambalajul, castigatorul nu va primi premiul si va fi invalidat.

 

9.13  In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori,acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii sau nu au putut face dovada achizitiei premiului prin prezentarea ambalajului in momentul livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

X.  SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

 

10.1  Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.2  Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

 

XI.   SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

11.2  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

11.3  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Pierderea si/ sau deteriorarea bonurilor fiscal/facturilor fiscale;

Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscal/facturilor fiscale sau continutului acestora;

- Eventualele dispute legate de numarul de telefon/adrese de email inscrise in Campanie;

- Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonurile fiscale;

-  Inscrierile trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;

Inscrierile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;

Erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;

- Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

- Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

Situatiile in care numarul de telefon inscris nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc),si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.

Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

- Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

 -   Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cat si de a restrictionaprocesarea unei inscrieri in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii;

-Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere; 

-Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat, etc;

Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiuluicatre castigatorul. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

 

11.4  Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

11.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

11.6  Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc.

11.7 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

11.8  Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

nu sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii;

nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul preluarii lui de catre Castigator;

 - sunt exonerate de catre Castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

-   nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

-   isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care Castigatorul refuza premiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.

 


XII.SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

12.1   Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

XIII.   SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

 

13.1   Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

-       Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.2   Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 

 

XIV.       SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

 

14.1  Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei prin posta la adresa Organizatorului din Str. Siriului 36-40, Sector 1, Bucuresti pana la data de 30.01.2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

 

14.2   Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.


 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

 

“Povestea ta, inspirata de povestea sportivilor renumiti”

 

 

 

(“Campania”)

 

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 

 

I.            Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Mediapost Hit Mail

 

Prin prezentul document va aducem la cunoştinta modul în care S.C. SPECTRUM BRANDS ROMANIA SRL si imputernicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal și în care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD).

 In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

 

 S.C. SPECTRUM BRANDS ROMANIA SRL, o societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Siriului, nr. 36-40, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 14480/2004 (denumita in cele ce urmeaza “Operator de date”).

     SC DIGITAL STAR MARKETING, cu sediul in Str. Luminei, nr. 8, sector 1, Bucuresti,

 

Cod unic de inregistrare RO26390950, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

     MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti,

Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”).

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal se pot realiza prin accessarea urmatorului link: gdpr@eu.spectrumbrands.com

 

 

 

II.            Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 

(i)                  Nume si prenume;

 

(ii)                Telefon;

 

(iii)               Adresa de e-mail;

 

(iv)               Orasul de domiciliu;

 

in plus, pentru castigatori:

 

(i)                  Data nasterii;

 

(ii)                Adresa de livrare;

 

(iii)               Copie act identitate.

 

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

 

III.            Scopul procesarii

 

Datele cu caracter personal ale participantilor furnizate în mod voluntar, în cadrul Campaniei vor fi prelucrate atat de catre Operator cat si de Imputernicit, fara difuzarea acestora catre terti, astfel:

 

(i)             Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate în scopul desfașurarii campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a participantilor câștigatori în temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului;

 

(ii)           Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate în scopul desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;

 

(iii)          Datele cu caracter personal ale participantilor pot fi de asemenea, prelucrate în vederea îndeplinirii unor obligatii legale. În cazul participantilor câștigatori, datele acestora cu caracter personal sunt prelucrate și în vederea îndeplinirii obligatiilor, precum cele decurgând din legislatia financiar-contabila, fiscala, de arhivare.

 

 

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la promotii vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu participantii la Campanie.

 

IV.       Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate pe durata necesara desfasurarii Campaniei in temeiul interesului legitim al Operatorului, iar ulterior in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, legislatia financiar-contabila, fiscala, respectiv de arhivare. Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la promotii se vor realiza in temeiul interesului legitim al Mediapost Hit Mail constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participantii pentru procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la Campanie sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.


 

V.            Destinatarii datelor cu caracter personal

 

 

Categoriile de destinatari catre care pot fi transmise datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator sunt urmatoarele:

 

(i)                  Imputernicitilor Operatorului – S.C. Digital Star Marketing SRL, S.C. Mediapost Hit Mail S.R.L

 

(ii)                companiilor din același grup cu Organizatorul;

 

(iv)               autoritatilor competente, conform prevederilor legale în vigoare;

 

(v)                companiei de curierat pentru livrarea produselor castigatorilor

 

(vi)               publicului, în ceea ce privește participantii câștigatori.

 

 

VI.       Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp 60 de zile de la inchierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 

 

VII.       Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

(i)                  dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

 

(ii)                dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

 

(iii)               dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

 

(iv)               dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

 

(v)                dreptul la restrictionarea prelucrarii;

 

(vi)               dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

 

(vii)             dreptul la portabilitate a datelor;

 

(viii)           dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

 

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, printr-o solicitare pe durata Promotiei, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Organizator și au, de asemenea, dreptul de a se opune la folosirea acestora în orice moment, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior accesand gdpr@eu.spectrumbrands.com

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

 

VIII.       Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

IX.        Securitatea datelor cu caracter personal

 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

X.            Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

XI.        Alte prevederi


 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei

 

Locatiile participante

 

 

 

 

 

Lista magazinelor participante

 

  • Altex si altex.ro
  • Media Galaxy si mediagalaxy.ro

 

  • Emag si emag.ro
  • Flanco si flanco.ro
  • Carrefour si carrefour.ro

 

  • Auchan si auchan.ro

 

  • Remington.ro