REGULAMENTUL CAMPANIEI

PRIMESTI 200 LEI REDUCERE DIRECT IN COS LA PRECOMANDA TELEFONULUI ALLVIEW X6 XTREME

Perioada de desfasurare:

19 aprilie - 3 mai 2019

 


I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei PRIMESTI 200 RON REDUCERE DIRECT IN COS LA PRECOMANDA TELEFONULUI ALLVIEW X6 XTREME (denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu social Iin Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

II. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 19 aprilie 2019 ora 00:00 - 3 mai 2019 ora 23:59.

 

III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura in magazinul online www.flanco.ro si in magazinele fizice Flanco.

 

IV. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima si implinita de 16 ani, numit in continuare “Participant”, care achizitioneaza un telefonul Allview - X6 Xtreme in perioada specificata la art II. din magazinul online www.flanco.ro sau din magazinele fizice Flanco.

 

V. MECANISMUL CAMPANIEI

a. Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un telefon Allview X6 Xtreme selectat de pe site-ul www.flanco.ro sau din magazinele fizice Flanco.

Reducerea in valoare de 200 LEI (doua sute) se aplica direct in cosul de cumparaturi, la achizitia telefonului din oferta, in perioada Campaniei, de pe site-ul www.flanco.ro sau direct la casa de marcat in magazinele fizice Flanco [NP1] iar valoarea se scade automat din pretul produsului achizitionat

 

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, online pe www.flanco.ro, la sediul [CC2] [NP3] Organizatorului si in magazinele fizice Flanco.

Clauze speciale:

a. Reducerea se acorda doar la achizitia produsului participant in Campanie, mentionat in art XII.;

b. Aceasta Oferta / Reducere  nu se cumuleaza cu alte oferte promotionale / oferte speciale / campanii publicitare / alte reduceri de pret acordate de Flanco Retail S.A., indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la carduri / bonuri valorice / vouchere aferente altor campanii publicitare) exceptand ofertele de rate; asadar, clientul care opteaza pentru aceasta Oferta / Reducere nu va putea beneficia si de alte reduceri / oferte promovate online pe www.flanco.ro si in magazinele Flanco, exceptand ofertele de rate;

c. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului minus valoarea reducerii.

 

VII. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv,  in orice moment, Campania dar nu inainte de a anunta publicul prin afisarea pe site-ul www.flanco.ro sau in magazinele fizice Flanco

 

IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „Primesti 200 lei reducere direct in cos la precomanda telefonului Allview -X6 Xtreme”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

a. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro

b. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

X. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa / trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea coletului. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XI. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet si altele.

 

XII. PRODUSELE PARTICIPANTE

La campanie participa urmatoarul produs:

135003    ALLVIEW SOUL X6 XTREME URBAN VIOLET

 

 

 

FLANCO RETAIL S.A.


 [NP1]Pls verifcare dacă e ok forumalrea asta.

 [CC2]Daca lansam Campania si in magazine, ar trebui sa avem Regulamentul si in magazine

 [NP3]O să trimitem regulametul și in magazine