REGULAMENTUL CAMPANIEI

PRIMESTI IMPRIMANTA PORTABILA HUAWEI LA ACHIZITIA UNUI TELEFON HUAWEI P30

Perioada de desfasurare:

21 mai  –08 iunie 2019

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei PRIMESTI IMPRIMANTA PORTABILA HUAWEI LA ACHIZITIA UNUI TELEFON HUAWEI P30 (denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

II. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 21 mai 2019 ora 00:00 - 08 iunie 2019 ora 23:59.

 

III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura atat in magazinele fizice Flanco din tara cat si online pe site-ul www.flanco.ro .

 

IV. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numit in continuare “Participant”, care achizitioneaza un produs  Huawei P30 din Campanie in perioada specificata la art II. din magazinele fizice Flanco din tara sau online de pe site-ul www.flanco.ro.

 

V. MECANISMUL CAMPANIEI

a. Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un telefon Huawei P30 dintre cele mentionate la articolul XII, din magazinele fizice Flanco din tara sau de pe site-ul www.flanco.ro  pentru a beneficia de un cadou, in limita stocului disponibil, constand intr-o imprimanta portabila Huawei CV80, Multicolor, Poze 50x76 mm, Bluetooth mentionata la articolul XII.

b. Produsul cadou se ofera in perioada 21.05.2019 –08.05.2019 la achizitia integrala a unui telefon Huawei P30 comercializat in reteaua de magazine Flanco sau pe site-ul www.flanco.ro. Produsul cadou se ofera in limita stocului disponibil.

c. In cazul returnarii unui produs achizitionat, indiferent de motivul returnarii, trebuie sa se efectueze retur inclusiv pe produsul cadou in cazul in care a fost acordata promotia.

 

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, la sediul Organizatorului, in magazinele Flanco si pe site-ul www.flanco.ro.

Clauze speciale:

a. Cadoul se acorda doar la achizitia unui produs participant in Campanie, mentionat in art XII.;

b. Cadoul nu se acorda pentru pentru facturile de avans in vederea unor achizitii viitoare sau pentru facturile proforme;

c. Aceasta Oferta/Reducere nu se cumuleaza cu alte oferte promotionale / oferte speciale / campanii publicitare / alte reduceri de pret acordate de Flanco Retail S.A., indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la carduri/bonuri valorice/vouchere aferente altor campanii publicitare) exceptand ofertele de rate; asadar, clientul care opteaza pentru aceasta Oferta/Reducere nu va putea beneficia si de alte reduceri / discount-uri / oferte promovate in magazinele fizice Flanco din tara, exceptand ofertele de rate;

d. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului

 

VII. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisarea in magazinele fizice Flanco din tara sau pe site-ul www.flanco.ro .

 

IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „Primesti imprimanta portabila Huawei la achizitia unui telefon Huawei P30”

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

a. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.

b. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

X. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la achizitie. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XI. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 

XII. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Part_Number

ID Produs

Descriere Produs

55030795

135388

IMPRIMANTA PORTABILA HUAWEI

51093NDD

134045

Huawei P30, 128GB, 4G, DS, NEGRU

51093NDB

134046

Huawei P30, 128GB, 4G, DS, Breathing Crystal

51093NDF

134047

Huawei P30, 128GB, 4G, DS, Aurora

 

FLANCO RETAIL S.A.