REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Priveste partea pozitiva!

01 septembrie 2017  -  31 decembrie 2018

 

 

Prezentul Regulament reprezinta documentul in baza caruia urmeaza sa se desfasoare, incepand cu data de 01 septembrie 2017, a treia editie a campaniei intitulata ,,Priveste partea pozitiva!” denumita in continuare Campania, stabilind reguli si conditii de participare in acord cu prevederile legale in vigoare.

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei este Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (denumit in continuare ,,Organizatorul”),cu sediul social in Strada Marcel Iancu, nr. 3-5, sector 2, Bucuresti, inregistrata sub nr. 28/04.03.2010 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, CUI 266555357, telefon 021.528.03.76, reprezentata legal de dna. Elena Ion, Presedinte.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare ,,Regulamentul oficial”).

1.4. Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei pe www.colecteazabaterii.ro si in reteaua punctelor de colectare participante.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica pe www.colecteazabaterii.ro

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1. Campania se va desfasura in perioada 01 septembrie 2017  -  31 decembrie 2018 si este organizata in punctele de colectare participante[1] si va fi promovata pe www.colecteazabaterii.ro si pagina de Facebook www.facebook.com/colecteazabaterii

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

3.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica, fara limita de varsta, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidenta in Romania care respecta conditiile prezentului Regulament.

3.2. Participarea in aceasta Campanie implica acceptarea integrala si liber consimtita a tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor cu castigatorii, fara nici un fel de plata aferenta.

3.3. Dreptul de participare apartine in exclusivitate Participantului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare in Campanie este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

3.4. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat sau a existat o incercare de fraudare a acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica respectivii Participanti.

3.5. La aceasta Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului.

3.6. Persoanele care nu indeplinesc conditiile impuse de Regulament, nu au dreptul sa participe la aceasta Campanie si nu pot intra in posesia premiului.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

-           SNRB distribuie in punctele de vanzare FLANCO selectate kit-ul de campanie (plicuri de colectare, cutie de colectare, afis, flyere, centralizator, regulament, stoc de blistere 2 baterii R3 si 2 baterii R6);

-          Potrivit calendarului de activare comunicat si promovat in avans pe www.colecteazabaterii.ro, www.facebook.com/colecteazabaterii si pe canalele de comunicare FLANCO, vor fi organizate actiuni cu merchandiserii SNRB in cadrul carora vor fi oferite blisterele cadou participantilor si in plus, celor care raspuns la quiz-ul de testare a cunostintelor de colectare selectiva, premii constand in ghiozdane, powerbank-uri sau cutii pentru colectarea bateriilor uzate la domiciliu (premiile vor fi oferite in limita stocului disponibil);

-          Pentru fiecare 20 baterii uzate predate in plicurile speciale de colectare, participantii vor primi 1 blister 2 baterii R3 si 1 blister 2 baterii R6 din stocul pus la dispozitie de catre SNRB;

-          Angajatii magazinelor FLANCO vor oferi blisterele participantilor si vor inregistra intr-un centralizator oferit de SNRB cantitatile oferite, numele participantului si data predarii;

-          Participantii care inscriu codul de bare de pe plicurile de baterii pe site-ul colecteazabaterii.ro in sectiunea „Inscrie codul de bare” si completeaza datele personale, se inregistreaza in tragerea la sorti de la finalul campaniei;

-          Angajatii magazinelor FLANCO pot anunta apropierea de epuizarea stocului de blistere sau plicuri, precum si necesitatea colectarii bateriilor colectate uzate, la telefon 031.821.3333 sau prin email la adresa helpdesk@colecteazabaterii.ro .

 

SECTIUNEA 5. CONDITII DE VALIDARE

5.1. Deschiderea plicurilor si verificarea bateriilor uzate colectate se face la reciclator, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta compozitia bateriilor uzate colectate(baterii plumb acid sau care depasesc 3 kg) si cantitatea minima (20 bucati baterii uzate).

5.2. Organizatorul va efectua verificarea cantitatilor de baterii portabile uzate primite, iar participarea in Campanie va fi validata doar in urma acestei verificari.

5.3. In tragerea la sorti de la finalul campaniei se iau in considerare doar participantii ale caror plicuri cu baterii uzate au fost deja receptionate la reciclator pe perioada derularii campaniei;

5.4. Frecventa de colectare din magazine este dependenta de nivelul de umplere al recipientelor de colectare si de comenzile de ridicare realizate de catre reprezentantii magazinelor partenere;

5.5. Bateriile plumb-acid si cele cu greutati mai mari de 3 kg nu fac obiectul acestei campanii si nu vor fi colectate;

5.6. Simpla devenire de fan a paginii oficiale de Facebook www.facebook.com/colecteazabaterii nu presupune inscrirea in Campanie.

5.7. Vor fi sterse comentariile obscene, politice sau orice gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE

6.1.In cadrul acestei Campanii, se va acorda un blister cu 2 baterii R6 si un blister 2 baterii R3 pentru fiecare 20 de baterii portabile uzate predate de catre Participanti;

6.2. In cadrul evenimentelor de promovare si activare, se vor acorda premii constand in powerbank-uri, ghiozdane sau cutii de reciclare baterii uzate la domiciliu. Premiile vor fi oferite in limita stocului disponibil.

6.3. La finalul Campaniei se va acorda prin tragere la sorti 1 premiu constand intr-o vacanta intr-o destinatie eco (cazare si transport).

6.4. Castigatorul va primi doar premiul expres prevazut in Regulamentul Oficial si nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantitatii, conditiilor si modului de acordare a premiului si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

6.5. In situatia in care un castigator refuza sa accepte premiul castigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

6.6. Premiile vor fi acordate astfel:

-       Pe loc, la predarea plicului cu 20 de baterii uzate, in magazinele partenere;

-       La finalul Campaniei, se vor centraliza toate plicurile de colectare baterii primite la reciclator pana in ultima zi a Campaniei si se vor valida Participantii la tragerea la sorti. Prin extragerea electronica din baza de date din care fac parte toti Participantii inscrisi si validati, se va desemna castigatorul premiului cel mare constand intr-o vacanta.

 

SECTIUNEA 7. METODOLOGIA DE DESEMNARE SI VALIDARE A CASTIGATORILOR SI LIVRAREA PREMIULUI

7.1. Toti participantii care predau in mod gratuit catre reteaua de puncte de colectare SNRB, participanta in campanie, plicuri cu 20 de baterii portabile uzate si care respecta prevederile prezentului Regulament, primesc automat un blister cu 2 baterii R6 si un blister cu 2 baterii R3.

7.2. La finalul Campaniei, are loc tragerea la sorti, in vederea acordarii premiului cel mare oferit de Organizator.

7.3. Extragerea se va realiza pe baza unui algoritm electronic, fara posibilitatea interventiei umane in algoritmul de selectare a castigatorilor, dintre toti participantii care s-au inscris in Campanie si ale caror plicuri cu baterii au fost receptionate si validate la reciclator. In cadrul tragerii la sorti se va desemna 1 castigator.

Extragerea castigatorilor este efectuata prin intermediul serviciului independent TrageriLaSorti.ro, folosind un dispozitiv omologat in acest scop de Oficiul Federal de Metrologie din Elvetia. Astfel, participantii au garantia unei extrageri corecte si transparente.

7.4. Castigatorii vor fi contactati telefonic pe numarul de telefon pe care l-au completat in formularul de Inscriere cod de bare de pe site-ul www.colecteazabaterii.ro, in vederea validarii, acestia vor fi apelati de 3 ori in 3 zile diferite, la intervale orare diferite, pentru a se realiza identificarea, validarea si comunicarea modalitatii de intrare in posesia premiului.

7.5. In cazul in care acestia nu vor putea fi contactati conform celor de mai sus sau declara ca nu accepta premiul, vor fi decazuti din drepturi si se va realiza o noua extragere, urmandu-se acelasi proces de validare. In cazul in care rezerva nu este validata, premiul nu se va mai acorda.

7.6. La receptionarea premiului, acestia trebuie sa prezinte in original un document valabil de identitate si sa completeze un proces verbal de predare-primire a premiului.

7.7. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect.

7.9. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

7.10. Va fi invalidat castigatorul in urmatoarele cazuri:

-       Castigatorul nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;

-       Castigatorul nu respecta conditiile de validare prezentate in Regulament;

-       Castigatorul nu poate fi contactat pentru validarea telefonica conform termenelor mentionate in prezentul Regulament;

-       Castigatorul refuza premiul.

 

SECTIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe www.facebook.com

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Organizatorul si partenerii sai implicati in organizarea Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru imposiblitatea participarii la Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei.

9.2. Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitatile care sunt/pot aparea la premiile acordate.

9.3. In cazul in care castigatorii refuza premiul sau nu pot fi validati in termenul prevazut in Regulament, acestia vor fi invalidati iar premiile nu se vor mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului.

9.4. Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de Organizator in toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

9.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

9.6. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei.

9.7. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care un Participant nu poate accesa site-ul www.colecteazabaterii.ro din motive care nu tin de functionalitatea aplicatiei sau situatii in care datele completate in aplicatia de participare contin erori, sunt incomplete si/sau apartin altei persoane.

 

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

10.1. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate, va impiedica participarea la Campanie.

10.2. Organizatorul este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 28021 si se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

10.3. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea prelucrarii datelor personale ale participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament oficial si legislatiei in vigoare.

10.4. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei si utilizate in scopul desfasurarii acesteia de la toti participantii: nume, prenume, cod numeric personal, adresa postala, adresa de e-mail, nr. de telefon. Prin participarea la Campanie si transmiterea datelor personale, participantii isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale in scopul desfasurarii prezentei Campanii.

10.5 Furnizarea datelor personale este benevola si se face in scopul participarii la Campanie. Refuzul de a furniza datele personale determina neparticiparea la Campanie.

10.6 Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata si datata.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

11.1. Acest Regulament prezinta conditiile pe care participantii la Campanie trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Inscrierea in acesta Campanie inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia.

11.2. Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe www.colecteazabaterii.ro.

11.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o vor impune si pentru a asigura obiectivitatea, transparenta si cat mai larga participare in cadrul campaniei ecologice in scopuri educationale, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Prezenta Campanie poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 2, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului pe www.colecteazabaterii.ro si/sau www.snrb.org.

12.2. Intreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor Organizatorului in raporturile cu participantii.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru  solutionare instantelor competente romane, in jurisdictia carora se afla Organizatorul.

13.2.Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campanie se primesc in scris, la adresa Bucuresti, Strada Aromei, nr.88, Etaj 1, sector 2 de catre Organizator sau pe adresa helpdesk@colecteazabaterii.ro

 


[1] Lista magazinelor participante este disponibilă pe www.colecteazabaterii.ro, sectiunea Parteneri sau pe Harta Punctelor de Colectare