REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE IN CADRUL CAMPANIEI

Priveste partea pozitiva!

Editia a III-a

 

Prezentul Regulament reprezinta documentul in baza caruia se prelungeste perioada de desfasurare a campaniei intitulata ,,Priveste partea pozitiva!”, editia a treia, denumita in continuare Campania, de la data de 31.03.2018 la data de 31.12.2018, stabilind reguli si conditii de participare in acord cu prevederile legale in vigoare. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 

1.       Organizator

Organizatorul campaniei ,,Priveste partea pozitiva!” este Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) denumita in continuare ,,Organizatorul”, cu sediul social in Strada Marcel Iancu, nr. 3-5, sector 2, Bucuresti, inregistrata sub nr. 28/04.03.2010 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, CUI 266555357, telefon 021.528.03.76, reprezentata legal de dna. Elena Ion, Presedinte.

 

2.       Regulamentul campaniei

2.1.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei denumit in continuare ,,Regulamentul official”.

2.2.    Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei pe www.colecteazabaterii.ro si in reteaua punctelor de colectare participante.

2.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica pe www.colecteazbaterii.ro.

 

3.       Perioada si locatiile Campaniei

3.1.    Campania va continua sa se desfasuare in perioada 31 martie 2018 – 31 decembrie 2018 si este organizata in punctele de colectare participante si va fi promovata pe www.colecteazabaterii.ro si pagina de Facebook www.facebook.com/colecteazabaterii.

3.2.     Campania este organizata si se desfasoara in punctele de colectare partenere afisate in lista  pusa la dispozitie de catre Organizator pe www.colecteazabaterii.ro la sectiunea Magazine participante.

3.3.    In situatia in care Organizatorul decide sa intervina asupra perioadei de derulare a Campaniei, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin retelele de comunicare disponibile.


4.       Drepturi si conditiile de participare

4.1.    In Campanie poate participa orice persoana fizica, fara limita de varsta, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidenta in Romania care respecta conditiile prezentului Regulament.

4.2.    Participarea in aceasta Campanie implica acceptarea integrala si liber consimtita a tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

4.3.    Dreptul de participare apartine in exclusivitate Participantului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

4.4.    In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat sau a existat o incercare de fraudare a acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica respectivii Participanti.

4.5.    La aceasta Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului.

4.6.    Persoanele care nu indeplinesc conditiile impuse de Regulament, nu au dreptul sa participe la aceasta Campanie si nu pot intra in posesia premiului.

 

5.       Mecanismul campaniei

5.1.    Pentru a putea participa la Campanie, Participantii vor trebui:

  • Sa acceseze site-ul www.colecteazabaterii.ro si sa verifice lista punctelor de colectare participante in campanie in perioada  31 martie 2018 – 31 decembrie 2018;
  • Sa mearga la cel mai apropiat punct de colectare participant pentru preluarea unui plic de colectare baterii uzate;
  • Sa colecteze minim 20 de baterii portabile uzate in plicul de baterii primit;
  • Sa predea plicurile cu baterii uzate in cutiile de colectare special amenajate in punctele de colectare participante in Campanie in timpul programului de lucru;

5.2.    Pentru fiecare 20 de baterii portabile uzate predate, Participantii primesc 4 baterii portabile noi tip AA si AAA, ambalate.

5.3.    In eventualitatea in care locatia partenera nu mai are stoc disponibil de baterii portabile noi si nu poate exercita obligatia de a premia participantii in cadrul Campaniei, aceasta se obliga sa anunte Organizatorul in vederea asigurarii materialelor necesare derularea Campaniei conform Regulamentului.

5.4.    Participantii au posibilitatea de a alege alta locatie partenera daca nu regasesc un stoc suficient de baterii portabile noi in prima locatie vizitata. Lista locatiilor partenere in  Campanie este disponibila pe site-ul www.colecteazabaterii.ro.

5.5.    La predarea bateriilor uzate se va tine o evidenta a bateriilor oferite cadou si a bateriilor uzate primite, dupa modelul de mai jos:

Evidenta de predare-primire baterii si acumulatori

Campania Priveste partea pozitiva!

Nr.

Cod de bare plic

Baterii uzate predate

Baterii noi primite

Data

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

6.       Conditii de validare

6.1.    Verificarea numarului de baterii uzate predate care fac obiectul aceste Campanii se va face in momentul in care se face predarea in magazinul partener in recipientele special amenajate, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta compozitia bateriilor uzate colectate(baterii plumb acid sau care depasesc 3 kg) si cantitatea minima (20 bucati baterii uzate).

6.2.    Frecventa de colectare din magazine este dependenta de nivelul de umplere al recipientelor de colectare si de comenzile de ridicare realizate de catre reprezentantii magazinelor partenere;

6.3.    Bateriile plumb-acid si cele cu greutati mai mari de 3 kg nu fac obiectul acestei campanii si nu vor fi colectate.

 

7.       Premiile oferite

7.1.    In cadrul acestei Campanii, se vor acorda pe loc, 4 baterii portabile noi tip AA si AAA pentru fiecare 20 de baterii portabile uzate predate de catre Participanti in locatiile participante la Campanie, in limita stocului disponibil din fiecare locatie partenera.

7.2.    Castigatorul va primi doar premiul expres prevazut in Regulamentul Oficial si nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantitatii, conditiilor si modului de acordare a premiului si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

7.3.    In situatia in care un castigator refuza sa accepte premiul castigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

 

8.       Raspundere

8.1.    Organizatorul si partenerii sai implicati in organizarea Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru imposiblitatea participarii la Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei.

8.2.    Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitatile care sunt/pot aparea la premiile acordate.

8.3.    In cazul in care castigatorii refuza premiul sau nu pot fi validati in termenul prevazut in Regulament, acestia vor fi invalidati iar premiile nu se vor mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului.

8.4.    Prin participarea in Campanie, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de Organizator in toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

8.5.    Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei.

8.6.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care un Participant nu poate accesa site-ul www.colecteazabaterii.ro din motive care nu tin de functionalitatea aplicatiei sau alte situatii.

 

9.       Protectia datelor personale

9.1.    Organizatorul este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 28021 si se obliga sa respecte prevederile  Regulamentului 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

9.2.    Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea prelucrarii datelor personale ale participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament oficial si legislatiei in vigoare.

 

10.   Regulamentul oficial

10.1.    Acest Regulament prezinta conditiile pe care participantii la Campanie trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Inscrierea in acesta Campanie inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia.

10.2.    Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe www.colecteazabaterii.ro.

10.3.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune si pentru a asigura obiectivitatea, transparenta si cat mai larga participare in cadrul campaniei ecologice in scopuri educationale, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

11.   Incetarea campaniei

11.1.    Prezenta Campanie poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului pe www.colecteazabaterii.ro si/sau www.snrb.org.

11.2.    Intreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor Organizatorului in raporturile cu participantii.

 

12.   Litigii

12.1.    In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane, in jurisdictia carora se afla Organizatorul.

12.2.    Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campanie se primesc in scris, la adresa Bucuresti, Strada Aromei, nr.88, Etaj 1, sector 2 de catre Organizator sau pe adresa helpdesk@colecteazabaterii.ro.