Retur Gratuit 45 de zile

Click pentru mai multe detalii

Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale

10 ani de tot mai bine impreuna – Castiga bucataria visurilor tale” 15.10.2021-23.12.2021

 

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale

 • Campania „10 ani de tot mai bine impreuna – Castiga bucataria visurilor tale” este organizată şi desfăşurată de către NETWORK ONE DISTRIBUTION R.L., cu sediul social în Bucuresti, Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, având

C.U.I. RO15056387, J40/14309/2012, reprezentată prin Andrei Militaru, în calitate de Director General, denumită în continuare "Organizator".

(2)

Campania este organizata in parteneriat cu OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L, in calitate de imputernicit al organizatorului cu sediul social in Mun. București, Str. Emanoil Porumbaru nr. 13, Sector 1, avand CUI RO33031470, reprezentata prin Ciprian SUSANU, în calitate de Administrator denumita in continuare Agentia prin care se va desfasura campania. Agentia este responsabila de buna desfasurare a campaniei „10 ani de tot mai bine impreuna – Castiga bucataria visurilor tale”

 

Agentia este responsabila de modul de functionare a mecanismului de primire si trimitere sms la numarul scurt 1766.

Orice reclamatie privitoare la functionarea acestui numar, va fi solutionata de catre acestia.

 

Operatorul de date cu caracter personal este NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L In ceea ce priveşte operaţiunile privind   colectări   şi/sau   prelucrări   de   date   cu   caracter   personal,   acestea   vor   fi   realizate   Agenţia   OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.Lîn calitate de împuternicit al Operatorului.

 

 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).
 • Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei pe heinner.ro/10ani.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la 1, alin. (3).

 

Art. 2 – Temeiul legal

(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu toate modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile legislatiei aplicabile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

 

Art. 3- Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

 • Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, în reteaua de magazine partenere Heinner de pe teritorul Romaniei sau a site-urilor aferente/ partenere pe care unul dintre aceste magazine vinde produse (denumite in continuare

„Magazinele Participante).

 • Campania va fi lansată la data de 10.2021, ora 00:00, şi va inceta la data de 23.12.2021, ora 23:59. Înscrierile se pot face și vor fi considerate valide pana la data de 23.12.2021 ora 16:00. Extragerea pentru ultimul premiu săptămânal și extragerea pentru marele premiu se vor realiza în data de 23.12.2021, între orele 16:01 23:59. În situaţia în care Organizatorul decide  să  scurteze/să  prelungească  această  campanie,  acest  fapt  va  fi  adus  la  cunoştinţă  publică  în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).
 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament

 

Art. 4- Produsele participante

 • Produsele participante în Campanie sunt toate produsele marca Heinner din categoriile:
 • Heinner electrocasnice mari
 • Heinner electrocasnice mici
 • Heinner climatizare

asa cum sunt ele mentionate in Anexa 2 a prezentului regulament.

 

 • Dupa data incetării Campaniei, produsele participante în modul în care acestea sunt identificate la art. 4 din prezentul Regulament, își pierd calitatea de produse participante, Organizatorul nemaiavând nici o responsabilitate și neasumându- și nici  o  obligatie  în  legătură  cu  nici  o  circumstanță  care  ar  putea  eventual  conduce  clienții  magazinelor  la  concluzia actualității ori continuării Campaniei.
 • Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent in Magazinele Participante si in concordanta cu programul de functionare al acestora, program afisat in fiecare locatie

 

Art. 5- Dreptul de participare

 • La Campanie poate participa orice persoana fizica, cetatean roman sau strain, rezident sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei (denumita in continuare „Participant”) care:
  1. a cumpărat, în perioada stipulată la 3 alin. (2), pe un bon fiscal/factura fiscală din Magazinele Participante; produse participante la campanie indiferent de sortiment sau marimea ambalajului si a trimis un SMS conţinând numarul de bon fiscal sau factura fiscala alaturi de numele sau complet (Ex: 12345 Mircea Popescu) la numărul 1766 (numar cu tarif 0,05 eurocenti/SMS in retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom Mobile, Digi).

ii)     prin participarea la această campanie acceptă integral şi liber consimţit prevederile acestui regulament.

 • Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:
 • Persoanele care nu respecta Sectiunea 1;
 • Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • Angajati ai agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, inclusiv ai NETWORK ONE DISTRIBUTION R.L
 • Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai
 • Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in 5.2.

 

Art. 6 - Mecanismul Campaniei

 • Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie să achiziţioneze în perioada 15.10.2021 – 12.2021, inclusiv, produse participante la campanie,aşa cum au fost ele descrise la Art.4, alin (1) şi să se înscrie în Campanie trimiţând un mesaj de participare la numarul 1766, număr cu tarif 0,05 eurocenti/SMS in reţelele de telefonie mobilă Vodafone, Orange, Telekom Mobile, Digi, cu numarul de bon fiscal sau factura fiscala (pentru produsele achizitonate online) alaturi de numele sau complet (Ex: 12345 Mircea Popescu). Pentru produsele participante achizitionate online cu plata ramburs, participantul se va inscrie in campanie cu numarul facturii fiscale si nu cu numarul chitantei primite de la firma de curierat.

Numarul unui bon fiscal sau al unei facturi poate fi folosit o singură dată pe durata Campaniei, pentru trimiterea unui singur SMS.

 • Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza exclusiv prin trimiterea la numarul de telefon 1766 (număr cu tarif 0,05 eurocenti/SMS in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange,Telekom Mobile, Digi) in intervalul 15.10.2021- 12.2021, ora 16:00 inclusiv, a unui mesaj de participare care trebuie sa contina numarul de bon fiscal sau factura fiscala (pentru produsele achizitonate online) alaturi de numele sau complet (Ex: 12345 Mircea Popescu), fără alte caractere în plus.
 • De pe acelaşi numar de telefon, în aceeaşi zi, se pot trimite maxim 3 mesaje, aferente unor bonuri fiscale/facturi
 • În cazul în care sunt cumparate mai multe produse participante pe acelasi bon fiscal/factura se acceptă un singur mesaj pentru un bon/factura, indiferent de câte produse participante au fost cumpărate pe bonul/factura respectiv/a.
 • Pentru ca un SMS să fie considerat valid, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  • să conţină numai numărul bonului fiscal sau al facturii fiscale si numele complet al participantului, fără alte caractere suplimentare;
  • SMS-ul sa fie primit la numărul 1766 în perioada 10.2021-23.12.2021 ora 16:00 inclusiv;
 • Pentru fiecare SMS trimis în cadrul prezentei Campanii la numărul de telefon 1766, participantul va primi din partea Organizatorului, prin SMS, un răspuns care confirma primirea inscrierii, dar nu si validitatea De exemplu:

Te-ai inscris in campania "10 ani de tot mai bine impreuna - Castiga bucataria visurilor tale". Pastreaza Bonul/Factura si ambalajul produsului pentru validare!

 • Ordinea receptionării mesajelor SMS este reprezentată de data calendaristică şi ora (minute, secunde) recepţionării acestora conform sistemului electronic, indiferent de data şi ora trimiterii Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezintă şi dovada primirii acestora.
 • Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, sms-ul nu contine numărul de bon fiscal) şi care nu îndeplinesc condiţiile de valid SMS-urile de înscriere în campanie trimise de pe numere scurte sau de pe internet nu vor fi luate în considerare.
 • După data limită de primire a mesajelor (12.2021, ora 16:00), Organizatorul nu mai este responsabil în legatură cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numărul de telefon al Campaniei, iar inscrierile realizate in afara perioadei de desfasurare a campaniei nu vor fi luate in considerare, sau validate si nu li se va confirma primirea prin mesaj de la Organizator.

 

 • Achizitionarea de produse participante la campanie pe un bon/factura conferă posibilitatea consumatorilor de a se inscrie o singură data in Campanie cu acelasi numar de bon/factura, indiferent că expediaza SMS-ul de participare de pe acelasi număr de telefon sau de pe numere de telefon

 

 • Organizatorul isi rezervă dreptul de a întreprinde verificări in baza de date a campaniei pentru a preveni eventualele tentative de În cazul în care un număr de telefon atrage atenţia prin numărul excesiv de participari, posesorul numărului de telefon de pe care s-au facut aceste înregistrari va fi contactat şi i se va solicita sa facă dovada bonurilor de achiziţie a produselor participante. În cazul în care care participantul refuză să facă dovada bonurilor de casa pe baza cărora s-a înscris în Campanie, acestuia i se va bloca accesul în cadrul Campaniei şi i se vor anula participările anterioare.
 • Participanţii au obligaţia de a pastra bonul fiscal si/sau factura fiscala inscrise in campanie in original dar si ambalajul produsului achizitionat pana in momentul inmanarii premiului, acestea fiind necesare pentru validare in cazul
 • După data încetării Campaniei, produsele participante şi modul în care acestea sunt identificate la art. 4 din prezentul Regulament, îşi pierd această calitate de produse participante, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate şi neasumându-şi nicio obligaţie în legătură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce clienţii magazinelor la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei.
 • Toate premiile oferite trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acestea nemaifiind datorate de către

 

Art. 7 – Premiile Campaniei

 

 

Premiu

 

Cantitate

Valoare unitara fara TVA

Valoare unitara cu TVA

Valoare totala cu TVA si impozit

Premiu pentru saptamana 1 “Pachetul de studentie in chirie”

1

4,506.64

RON

5,362.90

RON

5,839.19

RON

Premiu pentru saptamana 2 “Pachetul viata sanatoasa”

1

4,983.70

RON

5,930.61

RON

6,463.67

RON

Premiu pentru saptamana 3 “Pachetul de mutat de la parinti”

1

3,260.26

RON

3,879.71

RON

4,207.68

RON

Premiu pentru saptamana 4 “Pachetul de proaspat parinte“

1

5,659.4

RON

6,734.69

RON

7,348.16

RON

Premiu pentru saptamana 5 “Pachetul de mutat impreuna”

1

5,866.14

RON

6,980.71

RON

7,618.78

RON

Premiu pentru saptamna 6

“Pachetul de casa noua cu pisica sau catel”

1

6,100.80

RON

7,259.95

RON

7925.94

RON

Premiu pentru saptamana 7 “Pachetul de apartament cochet”

 

1

6,685.26

RON

7,955.46

RON

8691.00

RON

Premiu pentru saptamana 8

“Pachetul de facut cafea si ceva dulce”

1

4,367.09

RON

5,196.84

RON

5,656.52

RON

Premiu pentru saptamana 9 “Pachetul pentru bucatarul amator”

1

4,105.86

RON

4,885.97

RON

5,314.57

RON

Premiu pentru saptamana 10 “Pachetul pentru bunici”

1

4,265.68

RON

5,076.16

RON

5,523.78

RON

MARELE premiu al campaniei: “O bucatarie completa”

1

30,960.80

RON

36,843.36

RON

40,467.70

RON

Total

 

 

 

105,056.99

RON

 

 

Descrierea premiilor: componentele marelui premiu ai ale fiecarui pachet de premii saptamanale sunt descrise in Anexa 3 a prezentului regulament.

 • Valoarea totala estimata a premiilor este de 105,056.99 RON,TVA inclus si impozit pe premii inclus
 • Nu se poate acorda contravaloarea in bani a produselor si nici nu se pot schimba premiile cu alte

 

 • Premiile vor fi acordate câștigătorilor care indeplinesc conditiile de participare mentionate in prezentul regulament pe baza bonului în original care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6, ali 1, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
 • Toti participantii inscrisi in campanie participa la toate extragerile saptamanale, avand posibilitatea de a castiga 1 singur premiu. In cadrul prezentei Campanii, 1 participant poate castiga 1 singur premiu saptamanal pe toata durata Campaniei.

Toti participantii inscrisi in campanie participa automat la extragerea pentru premiul cel mare.

 

 • Premiul cel mare se va acorda prin intermediul unei extrageri la sorti la finalul Campaniei, aceasta efectuandu-se pentru toată perioada promoţiei, din toate SMSurile valide inscrise in campanie in perioada acesteia, si va avea loc in data de 12.2021, intre orele 16:01 si 23.59. Astfel se vor extrage 1 castigator si 3 rezerve.

 

 • Extragerile pentru premiile saptamanale vor avea loc astfel:

Extragerea saptamanala

Perioada extragerii

Numar de castigatori

Numar de rezerve

Extragerea 1, din toate inscrierile efectuate pana in ziua extragerii, ora 16:00:

“Pachetul de studentie in chirie”

 

21 Octombrie

 

1

3

Extragerea 2, din toate inscrierile efectuate pana in ziua extragerii, ora 16:00:

“Pachetul viata sanatoasa”

 

28 Octombrie

 

1

3

Extragerea 3, din toate inscrierile efectuate pana in ziua extragerii, ora 16:00:

“Pachetul de mutat de la parinti”

 

4 Noiembrie

 

1

3

Extragerea 4, din toate inscrierile efectuate pana in ziua extragerii, ora 16:00:

“Pachetul de proaspat parinte“

 

11 Noiembrie

 

1

3

Extragerea 5, din toate inscrierile efectuate pana in ziua extragerii, ora 16:00:

“Pachetul de mutat impreuna”

 

18 Noiembrie

 

1

3

Extragerea 6, din toate inscrierile efectuate pana in ziua extragerii, ora 16:00:

“Pachetul de casa noua cu pisica sau catel”

 

25 Noiembrie

 

1

3

Extragerea 7, din toate inscrierile efectuate pana in ziua extragerii, ora 16:00:

“Pachetul de apartament cochet”

 

2 Decembrie

 

1

3

Extragerea 8, din toate inscrierile efectuate pana in ziua extragerii, ora 16:00:

“Pachetul de facut cafea si ceva dulce”

 

9 Decembrie

 

1

3

Extragerea 9, din toate inscrierile efectuate pana in ziua extragerii, ora 16:00:

“Pachetul pentru bucatarul amator”

 

16 Decembrie

 

1

3

Extragerea 10, din toate inscrierile efectuate pana in ziua extragerii, ora 16:00:

“Pachetul pentru bunici”

 

23 Decembrie

 

1

3

 

Extragerile saptamanale vor avea loc in datele mentionate mai sus pentru intervalele mentionate mai sus, si se vor efectua prin platforma dedicata: random.org.

In cazul in care, din orice motiv, castigatorul extras in urma tragerii la sorti nu poate fi validat din cauza nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, atribuirea premiului respectiv se va face uneia dintre rezervele acestuia, in ordinea cronologica a extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor

 

Art. 7.2 Acordarea premiilor

 • Câştigătorii vor fi contactaţi telefonic în termen de 3 zile lucrătoare de la data extragerii lor ca şi câştigatori pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor de validitate conform art 8 şi a li se comunica modalitatea de a intra în posesia premiil
 • In cazul în care, din motive independente de voinţa Organizatorului, un câştigător nu poate fi contactat telefonic de către Organizator în termen de 3 zile lucrătoare de la extragerea lui ca şi câştigător, sau participantul extras câştigător nu poate fi validat sau refuză premiul, Organizatorul va apela la rezerve în ordinea tragerii lor la sorţi. În cazul în care nici una dintre rezerve nu poate fi validată, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda respectivul premi

 

 • Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câştigătorilor în posesia
 • Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoţionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau alte
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita câştigătorilor bonul de casa original sau in cazul produselor achizitionate online factura  fiscala  în  original,  documente  ce  fac  dovada  achiziţionării  Produselor  Participante  la  Campanie  ,  în perioada 10.2021-23.12.2021, ora 16:00.
 • Un cumparator nu poate primi decat un singur premiu saptamanal oferit in urma tragerii la sorti, indiferent daca acesta a fost extras castigator de mai multe ori, in urma extragerii facute de
 • Livrarea premiului se va face la domiciliul câştigătorului validat, pe cheltuiala Organizatorului, în termen de 60 zile lucrătoare de la data validării la un termen stabilit de comun acord cu castigatorul, în urma primirii pe email a documentelor solicitate de Indiferent de modalitatea de livrare a premiului, agreata intre castigator si Organizator, se va incerca contactarea castigatorului in vederea livrarii premiului timp de 3 zile lucratoare. In cazul în care, din motive independente de voinţa Organizatorului, un câştigător nu poate fi contactat telefonic pentru efectuarea livrarii, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.
 • Pentru a putea intra în posesia premiului, câştigătorul trebuie să semneze un proces-verbal de predare

 

Art. 8- Conditii de validitate si acordare a premiului

 • Tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor si a rezervelor vor avea loc conform datelor mentionate la Art 7 punctele 7 si 8 ale prezentului regulament. La fiecare tragere la sorţi a castigatorilor vor participa doar mesajele SMS intrate în Campanie în intervalele mentionate la punctele mai sus Fiecare premiu va fi acordat castigatorului cu condiţia ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării condiţiilor prezentului Regulament.
 • Daca pe întreaga durată a Campaniei, în niciuna din zile, nu se inscrie nici un participant, atunci premiile campaniei nu se vor mai atribui, ramânând la dispozitia
 • Potenţialii caştigatori ai Campaniei promoţionale vor fi contactaţi în termen de maxim 3 zile lucrătoare, de către un reprezentant al Organizatorului, pe numărul de telefon de la care s-a inscris în Campanie pentru a fi
 • Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numărul de telefon de la care s-a primit SMS-ul identitatea si scopul apelului şi îi va solicita să confirme participarea sa la Campanie precum şi numele său După comunicarea acestor date potentialului câştigator i se vor solicita numele complet, o adresa de email valida precum şi o copie după bonul/factura fiscala si poza cu ambalajul produsului pentru care a efectuat inscriere castigatoare, documente ce  fac dovada achiziţiei produselor participante la campanie, în vederea validării şi a atribuirii premiului. Castigatorul va mai comunica Organizatorului/reprezentantului Organizatorului si CNP-ul sau si adresa de livrare la care doreste sa primeasca premiul. Aceste date urmeaza a fi operate şi întegistrate în baza de date a Organzitorului, in vederea atribuirii premiului si nu vor fi folosite ulterior in alte scopuri. Datele vor fi pastrate numai pentru pentru perioada de timp necesara indeplinirii obligatiilor fiscale (pentru premii in valoare de peste 600 RON) sau pentru o perioada de timp necesara incheierii campaniei (inlcusiv livrarea premiilor si rezolvarea oricaror eventuale plangeri).
 • Refuzul potenţialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale şi a bonului de casa/facturii fiscale în vederea validarii si atribuirii premiului duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a
 • În condiţiile în care un potenţial câştigător nu poate fi contactat în cele 3 zile lucrătoare prevăzute în cadrul prezentului regulament (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numărul respectiv, numărul nu este alocat, nu se află în aria de acoperire a serviciului de telefonie mobilă etc) acesta va fi
 • Fiecare potenţial câştigător este obligat să prezinte în termen de 3 zile lucrătoare de la validarea telefonica, conform cerintelor Organizatorului, dovada deţinerii bonului fiscal sau a in cazul produselor achizitionate online a facturii fiscale în original si a ambalajului produsului. Dovada deţinerii acestora se va face prin trimiterea unei copii foto lizibile prin e- mail la adresa de e-mail comunicata de către reprezentantul organizatorului în momentul validării telefonice. Daca potentialul castigator nu are posibilitatea transmiterii documentelor solicitate prin e-mail; acesta le poate trimite prin Posta la adresa ce va fi comunicata de catre reprezentantul Organizatorului/Organizator. Daca informaţiile cuprinse pe bonul sau factura de cumpărare coincid cu cele din SMS-ul extras castigator, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Câştigător şi va intra in posesia premiului conform prezentului
 • Neîndeplinirea uneia  dintre  condiţiile  descrise  în  prezentul  Regulament,  constatarea  oricaror  neconcordante  intre datele  comunicate  telefonic  şi  cele  existente  pe  factura/bonul  fiscal  care  atestă  achiziţionarea  produselor  participante conduce automat la pierderea dreptului potenţialului câştigator de a i se mai atribui premi
 • În cazul în care câştigatorul va pierde dreptul de intrare in posesie a premiului conform prevederilor prezentului regulament, reprezentantul Organizatorului va contacta, pe rând şi în ordinea în care acestea au fost extrase, rezervele câştigătorului. Premiul se va acorda primului participant din cele 2 rezerve extrase pentru fiecare premiu care va fi validat preliminar conform condiţiilor prezentului Regulament.
 • Premiile acordate în cadrul extragerii finale dar neatribuite datorită nerespectării condiţiilor prezentului regulament de catre potentialii câştigători sau de către rezervele acestora vor ramane la dispozitia
 • Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane. Premiul acordat nu pot fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a
 • În ziua intrării efective in posesie a premiului se va incheia un proces verbal de predare primire

 

 • Prin semnarea si datarea procesului verbal, câştigatorul îşi va exprima în scris acordul sau ca datele sale personale menţionate în  acesta  să  intre  în  baza  de  date  a  Organizatorului,  in  vederea  atribuirii  premiului  Campaniei  si  pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, iar prin participarea la campanie, participantii isi dau acordul pentru ca numele, localitatea de domiciliu să fie facute publice de catre Organizator, fără alte obligaţii suplimentare din partea organizatorului fata de castigator, conform cerintelor
 • Lista castigatorilor validati la aceasta campanie va fi afisata pe site-ul heinner.ro/10ani termen de maxim 10 zile lucratoare de la data validarii lor.

 

Art. 9- Incetarea înainte de termen a Campaniei

 • Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a
 • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
 • Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor

 

Art. 10- Contestatii si litigii

 • Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa concurs@daredigital.ro, sau in scris la adresa Bucuresti, Sector 1, Str. Emanoil Porumbaru 13, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor validati. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre
 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane

 

Art. 11- Taxe şi impozite

 • Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a
 • Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea Produselor Participante, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

 

Art. 12- Limitarea răspunderii

 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
 • In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este
 • Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
 • pentru mesajele incomplete, inexacte, dublate sau incorecte trimise la numarul de telefon 1766, precum si pentru mesajele trimise inainte de inceperea campaniei sau dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;
 • pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni tehnice sau probleme determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
 • daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
 • daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila, drept urmare a unei erori de In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit.
 • pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioade de trafic
 • situatiile in care numarul de telefon de pe care este trimis un mesaj SMS de participare la Campanie care a fost extras castigator nu poate fi apelat timp de 12 zile lucratoare, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

 

 • situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon/factura pentru produsul participant aferent SMS-ului desemnat castigator al premiului campaniei; Conform prezentului regulament premiul va fi acordat primului participant care a trimis SMS-ul respectiv si poate face dovada achizitionarii
 • eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt
 • pentru pierderea bonurilor/facturilor fiscale inscrise;
 • pentru pierderea ambalajelor produselor aferente bonurilor/facturilor inscrise
 • pentru bonuri/facturi fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • situatiile in  care   consumatorii   achizitioneaza   in   perioada   Campaniei   produse neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu va fi facut responsabil de starea premiului ulterior inmanarii acestuia catre castigator si semnarii procesului verbal de predare-primire premiu. Organizatorul se face responsabil de premiu doar pana in momentul predarii lui catre
 • Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil

 

Art. 13. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Datele personale ale participantilor la Campanie sunt prelucrate in conformitate cu informatiile prezentate in Anexa 1 la prezentul Regulament
 • Totodata, solicitarile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament

 

Art. 14 - Contact organizator campanie promotionala

(1) Pentru sugestii sau reclamatii organizatorul campaniei promotionale poate fi contactat la adresa de email concurs@daredigital.ro

 

Art. 15- Exemplarele Regulamentului oficial

 • Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.

 

 

Semnatura împuternicit:

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

10 ani de tot mai bine impreuna – Castiga bucataria visurilor tale

 

(Campania)

Perioada campaniei: 15.10.2021-23.12.2021

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L. si imputernicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD).

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/14309/2012, CUI RO15056387 (denumita in continuare "Operatorul), persoana juridica romana, in calitate de operator de date,

prin intermediul:

OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L cu sediul social în Mun. București, Str. Emanoil Porumbaru nr. 13, Sector 1 având CUI RO33031470, in calitate de Imputernicit al Operatorului NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L

Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Email: concurs@daredigital.ro

Cerere scrisa la adresa: București, Str. Emanoil Porumbaru nr. 13, Sector 1

 

 

2.  Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul, direct sau prin intermediul Imputernicitilor, va prelucra de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Pentru Participantii la Campanie, in vederea castigarii premiului, vor fi prelucrate: numarul de telefon, nume si prenume complete, date rezultate in urma trimiterii SMS-ului la scurt 1766;
 • Pentru Castigatorii Campaniei, in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: adresa de e-mail, adresa de livrare a premiului, semnatura (pe procesul verbal de primire a premiului),

Copia actului de identitate (CI/BI) va fi folosita exclusiv in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (intrucat unul dintre premiile acordate in cadrul prezentei Campanii depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele, prenumele, orasul de resedinta si premiul castigat vor fi facute publice in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare pe site-ul www.heinner.ro/10ani, si vor fi sterse in maxim 30 de zile de la acordarea premiilor.

Pentru a putea participa si pentru a putea fi inscrisa in Campanie si astfel pentru a putea fi eligibila de a primi produsele oferite cu titlu de premiu, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

 

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului, în scopurile prezentate mai jos.

 

Participand la aceasta Campanie, Participanții declara ca au citit si au luat la cunostinta si sunt de acord cu Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate a NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L aflata la urmatoarea adresa: www.heinner.ro

 

3.  Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator, direct sau prin intermediul Imputernicitilor, in vederea:

 • participarii la Campanie a persoanelor vizate;
 • desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;
 • atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Organizatorului;
 • solutionarii cererilor participantilor la Campanie - Operatorul va utiliza aceste date pentru a raspunde eventualelor solicitari, cerinte, reclamatii, sau oricaror altor

 

4.  Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la Campanie de a se inscrie si de a participa la prezenta Campanie cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului oficial si de a li se oferi, daca va fi cazul, premiile in cadrul Campaniei.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocatilor, consultantilor nostri etc.

Daca in cadrul acestei Campanii se vor acorda premii cu valoare mai mare de 600 RON, CNP-ul castigatorilor se va prelucra in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului, copia actului de identitate (CI/BI) va fi folosita exclusiv in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit).

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la Campanie si oferirii premiilor, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului.

Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la acestia sau care sa ii afecteze intr-un mod similar într-o masura semnificativa.

 

 

5.  Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator, direct sau prin intermediul Imputernicitilor NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L vor fi dezvaluite societatii de curierat implicata in livrarea premiilor, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul sau Imputernicitii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

De asemenea, datele personale vor fi transferate ulterior catre alte companii ale grupului NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L sau operatori sau parteneri din strainatate ai NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L., din state membre sau ne-membre ale Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii, in scopul stocarii lor pe server si contactarii in scopul mentionat in prezentul Regulament.

Datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti: imputernicitului pentru marketing direct al NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L, in cazul in care participantii au optat sa primeasca informatii in viitor din partea NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L, societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitilori, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica; alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii.

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila.

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

6.  Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Operator si/ sau de catre Imputernicitii NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L. timp de 30 de zile de la livrarea/ oferirea premiilor, cu exceptia situatiilor in care au fost formulate reclamatii cu privire la premiile acordate, caz in care datele vor fi pastrate pana la solutionarea acestor reclamatii. Datele cu caracter personal ale Participantilor nu sunt utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

 

In cazul in care premiul depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal, datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

 

 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.

 

 

7.  Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

 • dreptul de informare;
 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face  prin tragere la sorti, astfel cum este mentionat in art. 8 din Regulamentul oficial.

 

 

De retinut:

 • Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2
 • Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Imputernicitul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Imputernicitului informatii suplimentare care sa permita

 

8.      Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/ Imputerniciti, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

9.    Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

10.    Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si cu celelalte prevederi legale aplicabil.

 

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

10 ani de tot mai bine impreuna – Castiga bucataria visurilor tale(“Campania”)

Perioada campaniei: 15.10.2021 – 23.12.2021

Lista categoriilor de Produse Participante la campanie:

 

1.- Heinner electrocasnice mari

Aparate frigorifice: aparat cuburi de gheata; combine frigorifice; congelatoare verticale; frigidere, lazi frigorifice; minibar; side by side

 

2.  - Heinner electrocasnice mici

 

 

 

 

 
   

 

 

ANEXA nr. 3 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

10 ani de tot mai bine impreuna – Castiga bucataria visurilor tale(“Campania”)

Perioada campaniei: 15.10.2021 – 23.12.2021

 

 

 

Descrierea premiilor:

 

Premiu pentru saptamana 1 “Pachetul de studentie in chirie”

 • Cuptor cu microunde HEINNER HMW-20MWH, 20 l, 700 W, Mecanic
 • Masina de spalat rufe cu uscator Heinner HDWM-V8614D, 8 kg spalare, 6 kg uscare, 1400 rpm, Clasa D, Display LED, Start intarziat, Eco Logic
 • Frigider cu doua usi Heinner HF-V213SF+, 213 l, Clasa F, Control mecanic, Termostat ajustabil, Iluminare LED, H 144 cm,
 • Espressor Heinner HEM-B2016BKS, 850W, 20 bar, rezervor apa detasabil 1.6l, filtru din inox, plita mentinere cafea calda, decoratii inox
 • Gratar electric Heinner HSEG-1800SS, 1800 W, functie filtrare fum, 2 placi reversibile antiadezive, temperatura reglabila
 • Fier de calcat Heinner EmeraldSteam HSI-2400LGR, 2000-2400W, talpa cu invelis ceramic, oprire automata, anti- picurare, anti-calcar
 • Calorifer electric Heinner HOH-SD11ECOBK, 2500 W, 11 elementi 145 x 590mm, termostat ajustabil, 3 setari de temperatura, control digital, functie ECO, timer 24h, protectie impotriva supraincalzirii, sistem siguranta in caz de rasturnare
 • Aspirator vertical Heinner CloudySky HSVC-V21.6GR, sistem de filtrare ciclonic, dubla utilizare: aspirator vertical sau de mana, acumulator Li 2V, 110W, 2 viteze, putere aspirare max 8kPa, 0.5L, perie cu lumini LED
 • Friteuza cu aer cald Heinner SnowDrop HAF-B2000WH, 2000W, vas detasabil antiaderent, capacitate cos: 5L, afisaj digital, termostat reglabil: 80-200˚C, temporizator, 60 min

 

 

 

Premiu pentru saptamana 2 “Pachetul viata sanatoasa”

 

 • Cantar corporal de diagnostic Heinner HDS-150BKSL, 150kg, memorie 8 persoane, LCD, gradare 50g, platforma de plastic
 • Fierbator cu filtru de ceai Heinner HEK-TF18GX, 8 L, 5 setari temperatura, iluminare colorata, control touch, element inox, oprire automata, Inox/Sticla
 • Friteuza cu aer cald Heinner Crystal Clear HAF-B2000FB, 2000W, capacitate cos 5L, capacitate cuptor 11L, 8 programe, 3 rafturi pentru preparare cu aer cald, tija rotisor, temperatura reglabila: 30-200˚C, temporizator: 4h
 • Gratar electric Heinner HEG-F1800, 1800 W, placa detasabila cu invelis anti-adeziv, placa 41 x 26 cm,
 • Multicooker cu gatire sub presiune Heinner Alacarte 38BK HPCK-38BK, 1000W, 7l, 14 programe, gatire sub presiune, presiune maxima 80 kPa (0.8 bar), afisaj LED
 • Storcator de fructe cu melc Heinner HSJ-200X, 200 W, 75 Rpm, Tub larg 80 mm, Recipiente fara BPA, Functie reverse, Inox
 • Gratar electric Heinner HSEG-1800SS, 1800 W, functie filtrare fum, 2 placi reversibile antiadezive, temperatura reglabila, Inox
 • Purificator Heinner HPA-M500, CADR 500 m3/h, 35 W, Control touch, Mod Silentios, Filtru multiplu, Sistem dublu purificare, Indicator calitate aer
 • Side by side Heinner HSBS-441NFXF+, 428 l, No Frost, Display LED, Clasa F, Functie vacanta, Functie super congelare, H 178 cm

 

Premiu pentru saptamana 3 “Pachetul de mutat de la parinti”

 • Combina frigorifica Heinner HCNF-V291XWDF+, 295l, Full No Frost, Dozator de apa, Functie super congelare, Clasa F, 186 cm
 • Masina de spalat Heinner HWM-V8414D+++, 8 kg, 1400 RPM, Clasa D, Display digital, Functie Start Intarziat, 60 cm
 • Uscator de rufe Heinner HCD-V804B, Condensare, 8 kg, 15 Programe, Clasa B, Display LED, Baby Care
 • Cuptor cu microunde Heinner HMW-20DBKSS, 20 l, 700 W, Digital, Grill, Timer
 • Gratar electric Heinner HSEG-1800SS, 1800 W, functie filtrare fum, 2 placi reversibile antiadezive, temperatura reglabila, Inox
 • Cafetiera Heinner HCM-WH900BB, 900 W, 25 L, filtru detasabil, anti-picurare, oprire automata
 • Fierbator electric Heinner HEK-WH2200BB, 2200 W, 7 L, baza rotativa 360°, oprire automata, filtru detasabil
 • Fier de calcat Heinner HSI-2400RD, 2000-2400W, rezervor apa 380ml, talpa cu invelis ceramic, functie anti-calcar, auto-curatare, anti-picuriare

 

 

Premiu pentru saptamana 4 “Pachetul de proaspat parinte “

 • Purificator Heinner HPA-M500, CADR 500 m3/h, 35 W, Control touch, Mod Silentios, Filtru multiplu, Sistem dublu purificare, Indicator calitate aerasina de spalat cu uscator Heinner HWDM-H10614B, 10 kg spalare, 6 kg uscare, 1400 rpm, Clasa B, Motor Inverter, Pure Steam, Display LED
 • Masina de spalat cu uscator Heinner HWDM-H10614B, 10 kg spalare, 6 kg uscare, 1400 rpm, Clasa B, Motor Inverter, Pure Steam, Display LED
 • Gratar electric Heinner HSEG-1800SS, 1800 W, functie filtrare fum, 2 placi reversibile antiadezive, temperatura reglabila, Inox
 • Tocator de legume Heinner Cayenne 1 HMC-D300RD, 300W, capacitate 1 L, bol din sticla, lame din inox, 2 viteze
 • Mixer vertical Heinner HB-1000XBK, 1000W, viteza variabila, tocator, tel, cana de mixat
 • Sandwich maker Heinner SM-2H900BKS, 900 W, placi XL, 2 placi detasabile antiadezive: waffle, grill
 • Storcator de fructe cu melc Heinner HSJ-600RD, 150 W, 80 Rpm, functie reverse,
 • Dezumidificator Heinner HDU-M20, 20L/24h, control electronic, auto-restart, timer 24h, 3L
 • Masina de paine Heinner PastryChef 550 HBM-915WH, 550W, capacitate 700-900g, 15 programe
 • Aspirator vertical Heinner HSVC-V29.6SBK, Autonomie: ECO 35 min, Max 12 min, Lithium 6V, 350W , putere de aspirare: 2300 Pa, Capacitate recipient: 350ml, nivel de zgomot ECO 70dB, MAX 80dB

 

 

 

Premiu pentru saptamana 5 “Pachetul de mutat impreuna”

 • Combina frigorifica Heinner HCNF-V291XWDF+, 295l, Full No Frost, Dozator de apa, Functie super congelare, Clasa F, 186 cm
 • Masina de spalat rufe Heinner Slim HWM-H6010SE+++, 6 kg, 1000 rpm, Clasa E, Steam, Display LED
 • Masina de spalat vase Heinner HDW-FS6006DSE++ , 12 Seturi, 6 programe, Clasa E, Half load, Aquastop, 60 cm
 • Aspirator cu sac Heinner HVC-MS700KP, 700W, 3 L, Variator putere, Silentios, Indicator sac plin
 • Hota incorporabila decorativa Heinner DCH-650RIX, Putere absorbtie 5 m3/h, 1 motor, 60 cm, Inox
 • Plita incorporabila Heinner HBH-V4IWFFCIX, Gaz, 4 arzatoare, Arzator wok, Aprindere electrica integrata, 58 cm, Inox
 • Cuptor incorporabil Heinner HBO-V659GCDRC-IX, 69 l, 9 functii, Multifunctional, Grill, Ventilatie, Timer, Display touch, Perete catalitic, Butoane pop-up, Clasa A, Inox
 • Gratar electric Heinner HSEG-1800SS, 1800 W, functie filtrare fum, 2 placi reversibile antiadezive, temperatura reglabila, Inox

 

Premiu pentru saptamna 6

“Pachetul de casa noua cu pisica sau catel”

 • Aspirator cu sac Heinner, operare silentioasa 69dB, filtru HEPA 12, perie ECO, putere 700W, putere de absorbtie 150W, sac textil 3L, tub din metal, viteza variabila, indicator sac plin, spatiu depozitare accesorii, lungime cablu alimentare 7m
 • Purificator Heinner HPA-M500, CADR 500 m3/h, 35 W, Control touch, Mod Silentios, Filtru multiplu, Sistem dublu purificare, Indicator calitate aer
 • Gratar electric Heinner HSEG-1800SS, 1800 W, functie filtrare fum, 2 placi reversibile antiadezive, temperatura reglabila, Inox
 • Aparat de aer conditionat Heinner Obsidian 12000 BTU Wi-Fi, Clasa A+++, Functie incalzire, Design Vshape, Filtru High Density, Eco Mode, HAC-12OWF-BK
 • Side by side Heinner HSBS-520NFXWDF+, 519l, Clasa F, Full No Frost, Dozator de apa, Display touch, Functie AI, H 6 cm

 

 

Premiu pentru saptamana 7 “Pachetul de apartament cochet”

 • Aparat de aer conditionat Heinner Onix Eco Smart Inverter 12000 BTU Wi-Fi, Clasa A++, Functie incalzire, Functie ECO, Follow me, R32, HAC-CO12WFN-RD
 • Masina de spalat cu uscator Heinner HWDM-H9614B, 9 kg spalare, 6 kg uscare, 1400 rpm, Clasa B, Motor Inverter, Pure Steam, Display LED
 • Side by side Heinner HSBS-441NFXF+, 428 l, No Frost, Display LED, Clasa F, Functie vacanta, Functie super congelare, H 178 cm
 • Espressor manual Heinner HEM-1100CR, 1100 W, 15 Bar, 25 L
 • Gratar electric Heinner HSEG-1800SS, 1800 W, functie filtrare fum, 2 placi reversibile antiadezive, temperatura reglabila, Inox
 • Storcator de fructe cu melc Heinner HSJ-200WH, 200 W, 75 Rpm, Tub larg 80 mm, Recipiente fara BPA, Functie reverse

 

 

Premiu pentru saptamana 8 “Pachetul de facut cafea si ceva dulce”

 • Cuptor incorporabil Heinner HBO-V6510GCDRC-GBK, 69 L, 10 functii, Multifunctional, Grill, Ventilatie, Blocare display, Timer, Display touch, Functie dezghetare, Pereti catalitici, Butoane pop-up, Clasa A, Sticla neagra. Clasa energetica A dintr-o gama de la A+++ la D
 • Plita incorporabila Heinner HBH-V4IWFGBK, Gaz, 4 arzatoare, Arzator wok, Aprindere electrica integrata, Gratar fonta, 58 cm, Sticla neagra
 • Hota incorporabila decorativa Heinner HDCH-5960RGBK, Control touch, Afisaj LED, 1 Motor, Putere de absorbtie

562.9 m3/H, Lumina LED, 60 cm, Sticla neagra

 • Espressor manual Heinner HEM-1100CR, 1100 W, 15 Bar, 25 L, Crem
 • Aparat de spumat lapte Heinner HMFR-150SS, spumare: 150ml, incalzire: 300ml, dispozitiv spumare detasabil, auto-oprire, Inox
 • Gratar electric Heinner HSEG-1800SS, 1800 W, functie filtrare fum, 2 placi reversibile antiadezive, temperatura reglabila, Inox
 • Mixer cu bol Heinner Master Collection HPM-1500XMC, 1500 W, Bol 5 l, 6 Viteze
 • Aparat de facut inghetata Heinner HICM-150S, 150 W, Bol 5l, Compresor, Display LED, Timer

 

Premiu pentru saptamana 9 “Pachetul pentru bucatarul amator”

 • Robot de bucatarie Heinner Calypso 1500 HPM-L1500DC, 1500W, bol inox 5.5L, 6 viteze + Pulse, angrenaje metalice, tel din inox, paleta si carlig din aluminiu turnat, accesoriu masina de tocat inclus, iesire pentru accesoriu blender
 • Aragaz mixt Heinner HFSC-V60LITGC-SS, 4 arzatoare gaz, Dispozitiv de siguranta plita, Aprindere electrica, Cuptor electric, Timer, Grill, Clasa A, 50 cm, Inox
 • Hota traditionala Heinner XCH-450S, Putere de absorbtie 326.4 mc/h, 2 motoare, 60 cm, Inox
 • Cantar de bucatarie cu bol Heinner HKS-5SS, bol 5kg, full inox, functie tara, functie cantarire lichide, 1g, display lcd, Inox
 • Masina de spalat vase Heinner HDW-FS6006DGE++ , 12 Seturi, 6 programe, Clasa E, Half load, Aquastop, 60 cm
 • Purificator Heinner HPA-M205, CADR 205 m3/h, 22 W, Control Touch, Mod Silentios, Filtru multiplu, Indicator calitate aer, Temporizator
 • Gratar electric Heinner HSEG-1800SS, 1800 W, functie filtrare fum, 2 placi reversibile antiadezive, temperatura reglabila, Inox
 • Blender Heinner Master Collection HBL-1000XMC, 1000 W, 5 l, 6 programe, functie Pulse

 

 

 

Premiu pentru saptamana 10 ” Pachetul pentru bunici”

 

 • Aragaz mixt Heinner HFSC-V60LITGC-WH, 4 arzatoare gaz, Dispozitiv de siguranta plita, Aprindere electrica, Cuptor electric, Timer, Grill, Clasa A, 50 cm
 • Hota traditionala Heinner CH-400, Putere de absorbtie 326.4 mc/h, 2 motoare, 60 cm
 • Combina frigorifica Heinner HC-V286F+, 286 l, Clasa F, Tehnologie Less Frost, Iluminare LED, Control mecanic, Termostat ajustabil, H 180 cm
 • Masina de spalat rufe Heinner Slim HWM-H7012SE+++, 7 kg, 1200 rpm, Clasa E, Steam, Display LED
 • Masina de paine Heinner PastryChef 550 HBM-915WH, 550W, capacitate 700-900g, 15 programe
 • Gratar electric Heinner HSEG-1800SS, 1800 W, functie filtrare fum, 2 placi reversibile antiadezive, temperatura reglabila, Inox
 • Cafetiera digitala HCM-D915BKS Heinner, 900 W, 5 L, timer
 • Calorifer electric Heinner HOH-SD11ECOBK, 2500 W, 11 elementi 145 x 590mm, termostat ajustabil, 3 setari de temperatura, control digital, functie ECO, timer 24h, protectie impotriva supraincalzirii, sistem siguranta in caz de rasturnare
 • Sandwich maker Heinner SM-2H700WH, 700 W, 2 placi detasabile antiadezve: waffle, grill

 

 

MARELE PREMIU: 1 bucatarie mobilata si utilata

 

 • Cuptor incorporabil Heinner HBO-V659GCDRC-GBK, 69 l, 9 functii, Multifunctional,Grill, Ventilatie, Timer, Display touch, Perete catalitic, Clasa A
 • Plita incorporabila Heinner HBH-V4IWFGBK, Gaz, 4 arzatoare, Arzator wok, Aprindere electrica integrata, Gratar fonta, 58 cm
 • Hota decorativa Heinner DCH-650TIX, Putere absorbtie 9 m3/h, 1 motor, 60 cm, Control touch, Timer
 • Uscator de rufe Heinner HHPD-V904A++, Pompa de caldura, 9 kg, 15 programe, Clasa A++, Display LED, Lumina cuva

 

 • Cuptor cu microunde incorporabil Heinner HMW-25BIGBK, 25 L, 900 W, Grill, Control touch, Display LCD
 • Side by side Heinner HSBS-520NFXWDF+, 519l, Clasa F, Full No Frost, Dozator de apa, Display touch, Functie AI, H 6 cm
 • Masina de spalat rufe Heinner HWM-V914TINVB+++, 9 kg, 1400 RPM, Motor Inverter, Clasa B, Display LED, Control Touch, Tehnologie TwinJet, 60 cm
 • Masina de spalat vase Heinner HDW-FS6006DGE++ , 12 Seturi, 6 programe, Clasa E, Half load, Aquastop, 60 cm
 • Aparat de aer conditionat Heinner Obsidian 9000 BTU Wi-Fi, Clasa A+++, Functie incalzire, Design Vshape, Filtru High Density, Eco Mode, HAC-09OWF-BK
 • Purificator Heinner HPA-M500, CADR 500 m3/h, 35 W, Control touch, Mod Silentios, Filtru multiplu, Sistem dublu purificare, Indicator calitate aer
 • Aspirator vertical Heinner HSVC-V29.6SBK, Autonomie: ECO 35 min, Max 12 min, Lithium 6V, 350W , putere de aspirare: 2300 Pa, Capacitate recipient: 350ml, nivel de zgomot ECO 70dB, MAX 80dB
 • Aparat de spumat lapte Heinner HMFR-150SS, spumare: 150ml, incalzire: 300ml, dispozitiv spumare detasabil, auto-oprire, Inox
 • Blender Heinner HBL-1200XMC, 1200 W, 000 rpm, extra safe lock, 6 lame, functie smoothie, zdrobire gheata, Inox
 • Cafetiera digitala HCM-D915BKS Heinner, 900 W, 5 L, timer
 • Cantar de bucatarie cu bol Heinner HKS-5SS, bol 5kg, full inox, functie tara, functie cantarire lichide, 1g, display lcd, Inox
 • Cantar corporal de diagnostic Heinner HDS-150BKSL, 150kg, memorie 8 persoane, LCD, gradare 50g, platforma de plastic
 • Statie de calcat Heinner HIS-D3006V, 3000 W, 5.5 bar, 7 L, talpa ceramica, oprire automata
 • Fierbator cu filtru de ceai Heinner HEK-TF18GX, 8 L, 5 setari temperatura, iluminare colorata, control touch, element inox, oprire automata
 • Masina cuburi de gheata Heinner HIM-120S, Capacitate 12kg/24h, Doua dimensiuni pentru cuburile de gheata
 • Aparat de facut inghetata Heinner HICM-150S, 150 W, Bol 5l, Compresor, Display LED, Timer
 • Friteuza cu aer cald Heinner Crystal Clear HAF-B2000FB, 2000W, capacitate cos 5L, capacitate cuptor 11L, 8 programe, 3 rafturi pentru preparare cu aer cald, tija rotisor, temperatura reglabila: 30-200˚C, temporizator: 4h
 • Gratar electric Heinner HSEG-1800SS, 1800 W, functie filtrare fum, 2 placi reversibile antiadezive, temperatura reglabila, Inox
 • Masina de paine Heinner HBM-900WHBK, 550W, Capacitate 750-900G, Touch Control, Timer, Afisaj LCD
 • Masina de tocat carne Heinner MG-2100BKSL, 2100 W, Accesoriu rosii, Cutit Inox
 • Robot de bucatarie Heinner Calypso 1500 HPM-L1500DC, 1500W, bol inox 5.5L, 6 viteze + Pulse, angrenaje metalice, tel din inox, paleta si carlig din aluminiu turnat, accesoriu masina de tocat inclus, iesire pentru accesoriu blender
 • Multicooker cu gatire sub presiune Heinner HPCK-6WH, 3.3 L, 14 programe, vas antiadeziv detasabil, Timer, presiune reglabila, display LED
 • Prajitor de paine Heinner Marsee 1400 HTP-1400BKSS, 1400-1600W, 4 felii, 7 niveluri congelare, auto-centrare felii de paine
 • Rasnita electrica Heinner HCG-200DGIX2, rasnire umeda si uscata, 200 W, 70g, 2 recipiente, carcasa inox
 • Sandwich maker Heinner SM-2H900BKS, 900 W, placi XL, 2 placi detasabile antiadezive: waffle, grill
 • Aparat de gatit cu aburi Heinner Master Collection HSA-1000XMC, 1000 W, 12 l
 • Storcator de citrice Heinner C160SS, 160w, Inox
 • Storcator de fructe cu melc Heinner HSJ-200X, 200 W, 75 Rpm, Tub larg 80 mm, Recipiente fara BPA, Functie reverse, Inox
 • Tocator de legume Heinner Cytheria 300 HMC-D300SS, 300W, capacitate 2L, 2 cutite din inox, 2 viteze, bol din inox, Argintiu
 • Mobilier de bucatarie, personalizat conform spatiului disponibil al castigatorului, in limita a 3 metri liniari (ml), a se agrea forma finala de catre Organizator impreuna cu

 

Toate premiile se acorda in limita stocului disponibil si in caz de nevoie pot fi inlocuite de catre Organizator cu alte produse cu specificatii si valori similare.

Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Google
Facebook
Whiteimage