REGULAMENTUL CAMPANIEI

EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS DIN OFERTA

Perioada de desfasurare:

07 martie – 13 martie 2021

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS DIN OFERTA(denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

 1. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 07 martie ora 00:00 – 13 martie 2021 ora 23:59.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura, online, pe site-ul www.flanco.ro

 

 1. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, care achizitioneaza cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII de pe site-ul www.flanco.ro.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII , de pe site-ul www.flanco.ro  pentru a beneficia de oferta, in limita stocului disponibil, constand in 10 (zece)% extra-reducere pe loc, direct in cos, numai la plata cu cardul, din costul afisat al produslui.

 1. Oferta este valabila in perioada 07 martie ora 00:00 – 13 martie 2021 ora 23:59 la achizitia unui produs, mentionat la articolul XII,comercializat pe site-ul www.flanco.ro. Promotia se ofera in limita stocului disponibil. In aceasta campanie pot fi achizitionate doar 2 (doua) produse de acelasi fel (acelasi cod/ ID de produs).
 2. La achizitia produsului eligibil din oferta, Participantul va primi pe loc o reducere de 10 (zece)% direct in cosul de cumparaturi, din valoarea produsului achizitionat.
 3. Extra – reducerea se aplica in plus fata de reducerea afisata pe site doar la plata cu cardul. Extra Reducerea de 10% se aplica la valoarea finala a cosului de cumparaturi, adica dupa ce toate reducerile au fost scazute.
 4. Daca valoarea produsului eligibil achizitionat este de 13.299,99 lei (treisprezece mii doua sute nouazeci si noua de lei si nouazeci si noua bani) cu o reducere afisata de 10% (zece la suta),la valoarea rezultata de 11.969,99 lei  se mai adauga o extra reducere de inca 10% (zece la suta) rezultand astfel o suma de plata de 10.772, 99 lei .

Exemplu de calcul

Pret Initial

Reducere  regulara afisata

Valoare cos

Extra Discount la plata cu cardul

Valoare Finala platita

   13.299,99 lei

10%

   11.969,99 lei

10%

   10.772,99 lei

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.flanco.ro .

Clauze speciale:

 1. Oferta se acorda doar la achizitia unui produs participant in Campanie, mentionat in art XII.;
 2. Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate si cu ofertele de rate.
 3. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului.

 

 1. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro .

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „Extra reducere direct in cos la achizitia unui produs din oferta”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

 1. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.
 2. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

 1. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 1. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 1. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

ID Produs

Produs

144294

USCATOR DE RUFE CANDY RO4 H7A1TEX-S A+

140295

USCATOR CONDENSARE CANDY CSO C8DG-S B

141856

USCATOR DE RUFE CANDY CSO H8A2DE-S A++

140294

USCATOR CONDENSARE CANDY CSO C8DF-S B

140824

COMBINA FRIGORIFICA CANDY CMDS 6184X A++

140293

USCATOR DE RUFE CANDY CSO4 H7A1DE-S A+

140840

MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR CANDY COW 4852D/1-S A

140826

COMBINA FRIGORIFICA CANDY A+CMDS 6182W A+

142561

USCATOR DE RUFE CANDY RO4 H7A2TEX-S A++

136840

MASINA SPALAT VASE CANDY CDPN1L390PW A+

144295

USCATOR DE RUFE CANDY CSO C10TE-S B

143084

VITRINA FRIGORIFICA VINURI CANDY CWC150EU B

144365

LADA FRIGORIFICA CANDY CHAE 2032F A+

144162

MASINA DE SPALAT F CANDY CSS4 1372D3/1-S A+++

142599

USCATOR DE RUFE CANDY CSO H7A2TE-S A++

143236

MASINA DE SPALAT F CANDY GVS149THN3/P-S A+++

137159

VITRINA FRIGORIFICA VINURI CANDY CWC 200 EELW B

143579

MASINA DE SPALAT F CANDY CS4 1072D3/1-S A+++

143580

MASINA DE SPALAT F CANDY CS4 1072DE/1-S A+++

144293

USCATOR DE RUFE CANDY RO4H7A1TCEX-S A+

145226

MASINA DE SPALAT F CANDY RO41274DWMCE/1-S A++

145227

USCATOR DE RUFE CANDY RO4 H7A2TCEX-S A++

145223

MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR CANDY CSOW 4965TWE/1-S A

140292

MASINA DE SPALAT F CANDY  CSO 1285T3-S A+++

145224

MASINA DE SPALAT F CANDY CSO44 1285TE/2-S A+++

145281

MASINA DE SPALAT T CANDY CSTG 272DVE/1-S A+++

142560

USCATOR DE RUFE CANDY RO H9A2TE-S A++

145345

MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR CANDY ROW4854DWMCE/1-S A

145135

CONGELATOR CANDY CMIOUS 5142WH/N A+

145218

MASINA SPALAT VASE INCORP CANDY CDI 1L38/T A+

 

 

FLANCO RETAIL S.A.