REGULAMENT OFICIAL

CAMPANIE PROMOTIONALA BOSCH

“5 ANI GARANTIE FARA COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU MASINI DE SPALAT RUFE SI

USCATOARE"

15 august - 31 decembrie 2019

 

 1. 1.     Organizatorul campaniei: 

Campania promotionala “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” (denumita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Campania promotionala") este organizata de S.C.BSH ELECTROCASNICE S.R.L.  cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 19-21, et. 1, sectiunea 2, sector 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO 11552248, reprezentata prin dl Mihai Voicila in calitate de administrator si dl Styn De Coster in calitate de administrator denumita in continuare "Organizator".

Regulamentul Oficial (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul") este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe site-ul www.bosch-home.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant atat pe site, cat si la cererea acestora transmisa la adresa Organizatorului mentionata la paragraful de mai sus pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

Campania se desfasoara in baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba prezentul Regulament si/sau inceta si/sau suspenda si/sau intrerupe Campania pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarea pe website-ul www.bosch-home.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 1. 2.     Participanti:

La campania promotionala “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” are dreptul sa participe orice utilizator (client final) persoana fizica cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul stabil in Romania, persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in cele ce urmeaza "Participanti").

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 1. 3.     Obiectul campaniei:

Organizatorul ofera Participantilor, in perioada prezentei Campanii, suplimentar garantiei standard de 2 ani acordate de la data achizitionarii produsului Participant descris la punctul 7 al prezentului Regulament, o garantie extinsa de 3 ani (denumita in continuare „Garantia extinsa”). Conditiile de extindere a termenului de garantie de 2 ani cu o perioada suplimentara de 3 ani sunt detaliate in prezentul Regulament.

 1. 4.     Durata campaniei 

Campania promotionala “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” se va desfasura in perioada 15 august 2019 – 31 decembrie 2019, in magazinele distribuitorilor care comercializeaza produse electrocasnice Bosch. Lista partenerilor agreati se regaseste pe site-ul www.bosch-home.ro(„Parteneri agreati”),cat si in anexa prezentului regulament.

Orice achizitie facuta inainte si dupa aceasta perioada nu va fi luata in considerare de catre Organizator la acordarea garantiei suplimentare.

Inregistrarea si revendicarea Garantiei extinse se poate face pe site-ul www.bosch-home.ro, in termen de 60 de zile de la data achizitiei produsului. Orice revendicare a garantiei extinse dupa aceasta data nu va fi luata in considerare de catre Organizator.

 1. 5.     Aria de desfasurare a Campaniei 

Prezenta Campanie se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

 1. 6.     Drept de participare:

O persoana poate achizitiona mai multe produse participante la promotie, fara limita de numar de produse si de participari. 

 1. 7.   Produse participante: 

In aceasta promotie sunt eligibile masinile de rufe si uscatoarele marca marca Bosch: masinile de spalat rufe independente si incorporabile, masinile de spalat rufe cu uscator si uscatoarele de rufe (denumite in continuare colectiv „Produse Participante” si individual „Produs Participant”).

 1. 8.   Mecanismul campaniei promotionale:

Participarea la Campanie se va face in mod voluntar prin achizitionarea de Participant a unuia sau a mai multor Produse Participante in perioada 15 august – 31 decembrie 2019 de la partenerii agreati mentionati in Anexa Regulamentului precum si pe site-ul www.bosch-home.ro.

Participantii trebuie sa se inregistreze pe site-ul: www.bosch-home.ro, respectand pasii obligatorii de urmat descrisi pe aceasta pagina.

Pentru inscrierea produsului pe site se vor efectua urmatorii pasi:

 • Din site-ului oficial www.bosch-home.ro, se va accesa sectiunea “MyBosch” (https://secure.boschhome.ro/mybosch) 
 • Daca participantul nu are deja cont creat, atunci va alege una din cele 2 optiuni disponibile:
 • optiunea „Inregistreaza-te acum” urmand ca pe pagina deschisa (https://secure.boschhome.ro/mybosch/inregistrare) sa completeze rubricile necesare pentru crearea contului. 
 • Inregistrare prin intermediul unei retele de socializare (Social Media Sign in): Facebook, Google sau Yahoo. Utilizand aceasta optiune, contul MyBosch se va crea si va putea fi accesat prin interfata contului de socializare selectat.
  • Contul va putea fi accesat imediat ce participantul va confirma crearea contului prin accesarea linkului ce se trimite intr-un mesaj pe adresa de email introdusa in formularul de inregistrare sau pe adresa de e-mail cu care s-a inregistrat in reteaua de socializare folosita ca interfata. 
  • Odata confirmat contul, sau daca participantul avea deja cont creat, dupa accesarea contului personal pe MyBosch se va alege optiunea „Inregistreaza aparatul tau electrocasnic Bosch aici” care va deschide formularul de inregistrare pentru produse electrocasnice Bosch.
  • Se completeaza campurile obligatorii: „Numar de serie (E-Nr),Numar de fabricatie (FD) si Data achizitionarii. Se apasa butonul continuare.
  • Se va genera in mod automat un ecran de previzualizare a datelor introduse cat si a produsului gasit.

Daca datele sunt corecte se apasa din nou butonul „Continuare”

 • Produsul este inregistrat in cont, iar participantul primeste un mesaj pe email cu confirmarea de inregistrare a produsului in contul MyBosch.
 • Daca datele de inregistrare ale produsului participant (E-Nr, FD, Data achizitiei) corespund cu conditiile de acordare a extra garantiei, in partea dreapta a ecranului apare butonul intitulat „Mai mult” din care poate fi descarcat „Confirmarea de inregistrare a garantiei extinse” si „Regulamentul campaniei”. 
 • Inainte de inregistrarea produsului Participantul trebuie sa verifice daca distribuitorul de la care a cumparat produsul se regaseste in lista de parteneri agreati pentru aceasta campanie, regasita in Partenerii agreati, mentionata in art. 4. In cazul in care distribuitorul nu se regaseste in lista agreata „Confirmarea de inregistrare a garantiei extinse” nu are nicio valoare.

„Confirmarea de inregistrare a garantiei extinse” si „Regulamentul campaniei” trebuie pastrate de catre Participant impreuna cu factura ce face dovada achizitiei produsului si cu certificatul de garantie in original. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acuratetea datelor inregistrate de catre Participanti pe siteul www.bosch-home.ro.

Aceasta confirmare trebuie pastrata de catre Participant impreuna cu factura ce face dovada achizitiei produsului si cu certificatul de garantie in original. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acuratetea datelor inregistrate de catre Participanti pe site-ul www.bosch-home.ro

Organizatorul are dreptul sa solicite in orice moment orice documente justificative in original (facturi fiscale),precum si confirmarea inregistrarii care sa probeze indeplinirea de catre Participant a conditiilor de participare la Campania “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” si de obtinere a Garantiei extinse. Toate datele personale si documentele solicitate sunt necesare inregistrarii si acordarii Garantiei extinse. 

Neprezentarea acestor documente in conditii satisfacatoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de a primi Garantie extinsa.

9. Conditii de validare:

Pentru ca Organizatorul sa acorde Garantia extinsa pentru Produsul Participant achizitionat, Participantul trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. A.  Sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la art. 2.
 2. B.  Sa achizitioneze un Produs Participant, in perioada campaniei din magazinele partenerilor agreati conform celor specificate la art. 3 - 8.
 3. C.  Sa inregistreze produsul in sectiunea MyAccount pe https://secure.bosch-home.ro/myboschin termen de 60 de zile de la data achizitiei.
 4. D.  Produsul Participant, pentru care se acorda Garantia extinsa sa fie utilizat exclusiv in scopuri casnice. Perioada de Garantie extinsa nu este valabila in cazul utilizarii respectivului produs in scopuri profesionale:

in restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decat este mentionat in certificatul de garantie.

Garantia extinsa se acorda numai in situatia indeplinirii cumulative a conditiilor de mai sus.

 1. 10.   Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 1. 11.   Regulamentul promotiei

Prin participarea la promotia “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.bosch-home.ro, incepand cu data de 14 august 2019 (ora 00:00).

 1. 12.   Date cu caracter personal

Prin inscrierea si participarea la Campanie, precum, si comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, Participantii la campania “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” isi exprima acordul expres si neechivoc cu privire la prezentul Regulament, inclusiv cele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului pentru verificare si validare finala si evidenta inregistrarii in cadrul acestei campanii.

Organizatorul se obliga sa respecte drepturile Participantilor prevazute legile in vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de lege.

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si a Consiliului, aplicabil in Romania incepand cu data de 25 mai 2018 urmatoarele drepturi:  dreptul de a se informa asupra datelor, de acces la date, de a rectifica datele, de a sterge datele, de a restrictiona prelucrarea datelor, de a retrage consimtamantul de prelucrare a datelor, de a se opune prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere la autoritatea de supraveghere in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos

Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21,etaj 1,sectiunea 2, sector 1, Bucuresti  o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata sau un email la adresa Data-Protection-RO@bshg.com

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promotiei si realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei. 

Destinatarii prelucrarii acestor date sunt: BSH Electrocasnice SRL (Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr 19-21, sector 1, Bucuresti),BSH Hausgeräte GmbH (Carl-Wery-Str. 34, 81739 München). Societatile vor prelucra datele cu caracter personal si le vor stoca in conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru pastrarea acestor date.

Societatile nu intentioneaza sa transfere aceste date cu caracter personal catre: o tara non-UE sau o organizatie internationala.

Informarea participantilor cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor (noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing) se va face doar daca acestia isi dau consimtamantul pentru abonarea la newsletterul Bosch Electrocasnice prin bifarea casutei aferente din cadrul contului MyBosch, sau asociata formularelor de contact disponibile in website. Dezabonarea de la newsletter se poate efectua oricand folosind linkul disponibil in mesajele de newsletter sau accesand formularul de dezabonare din pagina http://www.bosch-home.ro/service/contact-si-informatii/contact-si-informatii-dezabonare-buletininformativ.

Contul de MyAccount si toate datele asociate lui pot fi sterse de catre participant din sectiunea “Profilul meu” selectand optiunea de “Stergere cont”.

Pentru mai multe informatii privind procesarea datelor personale, va rugam sa consultati sectiunea

“Informatii privind protectia datelor”de pe site-ul www.bosch-home.ro 

 1. 13.  Limitarea raspunderii

Inregistrarea Garantiei Extinse efectuata inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se va lua in considerare.

Organizatorul are dreptul de a invalida inregistrari care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc toate conditiile de participare conform rubricilor obligatorii mentionate pe pagina web. Orice reclamatie cu privire la inregistrari se va lua in considerare numai pe baza prezentarii confirmarii privind inregistrarea garantiei extinse primite de la Organizator.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari neconforme prezentului Regulament si care apar ulterior acordarii efective a Garantiei Extinse.

 1. 14.  Prevederi finale

In cazul in care Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara alte despagubiri sau plati.

Participantilor la promotie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile subsecvente si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si 2 duplicate.

Organizator

        Prin Administrator                                                 Prin Administrator

        Mihai Voicila                                                         Styn De Coster

  

 

ANEXA LA REGULAMENTUL OFICIAL CAMPANIE PROMOTIONALA BOSCH “5 ANI GARANTIE FARA COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU MASINI DE SPALAT RUFE SI USCATOARE” 15 august- 31 decembrie 2019

Denumire firma

Denumire firma

Denumire firma

Denumire firma

ABC BUILDING SRL

DISTRIBUTION MAGI SRL

KITCHEN PRO SRL

NOVEL STUDIO 42 SRL

ADOR MOBILA SRL

DOMUS ART SRL

KITCHEN SPECIALISTS SRL

OFFICE MEX CONCEPT SRL

ALFA CONTACT SRL

DRISAND COM SRL

KLASS INTERIORS CONCEPT SRL

OLISTORE HOME SRL

ALPO SRL

ECHO ELECTRONIC SYSTEMS SRL

KLIMATHERM SRL

OPTIM DESIGN SRL

ALTEX ROMANIA SRL

ECOFLAM SRL

KRONSTADT KUECHEN SRL

OUR DESIGN SRL

AMA SMART HOME SOLUTIONS SRL

EDEL KLASSE SRL

KRONSTADT TOURISM & SERVICES SRL

PAVWOOD COM SRL

AMPLIUS 2000 SRL

ELECTRO PLUS SRL

KRONTHERM SRL

PENTAMOB SRL

ANDOMA-ELECTRO SRL

ELECTRO STAR IMPORT EXPORT SRL

LAST TRADING SRL

PHOENIX SOVATA SRL

ANY-STEF IMPEX SRL

ELECTROCASNICE SRL

LEM'S DESIGN SRL

PHYLOSOPHY DESIGN SRL

ARCHICRAFT SRL

ELECTROGOLD COMPANY IMPEX SRL

LETICS ATELIER SRL

PIASTRELLE EST DESIGN SRL

ARGENCO SRL

ELECTRONIC WORLD SRL

LO SPAZIO MOBILI SRL

PREMIUM STORE SRL

ARTSANI COM SRL

ELITEMOB SRL

LUX-ARTIM SRL

PRO ELECTRO CASA SRL

ATELIER 13 IP-ID SRL

ERBI DESIGN SRL

M & D RETAIL BRASOV

PRODSERVIL SRL

ATIFRANK SRL

EST SRL

M & D RETAIL PIPERA SRL

PROFILO GROUP SRL

ATRIUM CREATIV SRL

EURO DSH INVEST SRL

MAC EXIM SRL

PROPERTY&FACILITY MANAGEMENT TRD

AUCHAN ROMANIA SA

EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL

MAG CONSULTING PROJECT SRL

PROSPER-T SRL

AUTO TUNNING SRL

EVORA CENTER SRL

MAMUT SRL

QUATTRO SRL

BART IMPEX SRL

EXPONENTIAL CONSULT SRL

MARELVI IMPEX SRL

REAL HYPER MAGAZINE SRL

BEST FLAME SRL

FAIIA COMPLEX SRL

MASTER`S SRL

REAL SUD SRL

BIA SI COM SRL

FEROCASNIC SRL

MDM MONICA DESIGN SRL

REVIA EXPERT SRL

BRIO SRL

FLANCO RETAIL SA

MEDIASTAR ELECTRO SRL

REVOX GRUP SRL

BUCOVINA ELECTRO TOP SRL

FRONTE IDEEA DESIGN SRL

MEDION IMPEX SRL

ROMVITRINE SRL

CALIN SRL

FURNITURE DESIGN DISTRIBUTION SRL

METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL

SAFETY CAR GT SRL

CAMPING FAGET SRL

FURNITURE VISION SRL

MIDA MOBLUX SRL

SAT-AN SRL

CARREFOUR ROMANIA SA

GALACTIC LINES SRL

MISTRAL SRL

SELGROS CASH & CARRY SRL

COLOANA PRODCOM SRL

GAVASROM SRL

MISU SRL

SENSO AMBIENTE SRL

CONALCRI PROD SRL

GEODOR EMSICA SRL

MOB ART SRL

SERENO SEMPRE SRL

CONCEPT DESIGN HUB SRL

GEO'SAW SRL

MOBCONFORT-TIM SRL

SERV ELECTRON SRL

CORSAR ONLINE SRL

GIREXIM UNIVERSAL SA

MOBEL SALES SRL

SEVILLA MARKETING SRL

COSMO ESTORE SRL

GOLDLINE F & M PRODCOM SRL

MOBELLA SOLUTIONS SRL

SI-PRO TRADING SRL

CRYSTAL GLOBE SRL

GROSU ART MANAGEMENT SRL

MOBELUX SRL

STILL DESIGN PRODUCTION SRL

CUBE 02 SRL

HELIOS COM SRL

MOBEXPERT BANEASA SRL

TELETEC SRL

DAAS IMPEX SRL

IAN & AMA SRL

MOBI MOD SRL

THEOREMA DESIGN SRL

DALIRO SRL

IDEAL TECH SRL

MOBIERA SRL

TOMIS KITCHEN SRL

DANCRIS SRL

INCASSO ELECTROCASNICE SRL

MOBIMPEX SRL

TORA CRAFT SRL

DANTE INTERNATIONAL SA

INIDAN SRL

MODUL DESIGN SRL

TOSCANA IMOBILIARE SRL

DASTE MOBILI SRL

INTEGRA CORPORATION SRL

MORGAN & WEBER SRL

TRITON SRL

DATRIMEX GROUP SRL

INTERMEDIO GENERAL GRUP SRL

NEOMAX ONLINE DISTRIBUTION SRL

UNION IMPEX SRL

DECORA HOUSE SRL

ISHTAR INTERNET GROUP SRL

NEOS INVEST SRL

UNIQ INTERIORS SRL

DEDEMAN SRL

ITG ONLINE SRL

NETSYS CONSULT SRL

USS DESIGN SRL

DELISTEF SRL

KAT PIOVRA SRL

NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL

V.S.R. LALY COM SRL

DELPAS SRL

KAVIDRA SRL

NEW MAP CASA MAGICA SRL

YUKA MOBILI SRL

DELTA STUDIO SRL

KIKA MOBILIER SRL

NORDIC ROMAR SRL

YULMOB SRL

DEUTSCHE KUECHEN SRL

KITCHEN FOR YOU SRL

NORDICA SRL

ZIGMAN SRL

DINADROM SRL

KITCHEN MOBSIM SRL

NORMANDIA IMPEX SRL

 

 

Organizator

 

Prin Administrator

                       Prin Administrator

Mihai Voicila

                        Styn De Coster