Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat

Retur14

Click pentru mai multe detalii

REGULAMENT OFICIAL

CAMPANIE BOSCH

“Eliberează-te de spălatul vaselor cu Bosch și Finish "

20 mai – 20 iulie 2021

 

 1. 1.   Organizatorul Campaniei

Campania Eliberează-te de spălatul vaselor cu Bosch și Finish (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată de BSH ELECTROCASNICE S.R.L., societate înființată și funcționând în acord cu legea română, cu sediul social în București, Sos. București – Ploiești nr. 19-21, et. 1, secțiunea 2, sector 1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO 11552248, reprezentată prin dl Mihai Voicilă în calitate de administrator și dl Styn De Coster în calitate de administrator, denumită în continuare "Organizator".

Regulamentul Oficial (denumit în cele ce urmează "Regulamentul") este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.bosch-home.ro, fiind disponibil, pe toată durata de desfășurare a Campaniei, în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus.

Campania se desfășoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba prezentul Regulament și/sau înceta și/sau suspenda și/sau întrerupe Campania pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificarea pe website-ul www.bosch-home.ro cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

 1. 2.   Participanți

La Campania Eliberează-te de spălatul vaselor cu Bosch și Finish” are dreptul să participe orice utilizator (client final) persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, cu domiciliul stabil în România, persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul României, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în cele ce urmează "Participanți"). În cazul persoanelor juridice, Campania nu este aplicabilă în cazul utilizării produselor în scopuri profesionale precum, dar nelimitativ, restaurante, cantine, bufete, pensiuni.

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la această Campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 1. 3.     Obiectul Campaniei

Obiectul Regulamentului este reprezentat de stabilirea condițiilor în care Participanții primesc cadou in limita stocului disponibil un pachet de 15 capsule Finish Quantum Ultimate (denumită în continuare „Cadou Finish”) la achiziția unuia dintre produsele participante la Campanie, după cum sunt acestea descrise la punctul 7 al prezentului Regulament.

 1. 4.   Durata Campaniei

Campania Eliberează-te de spălatul vaselor cu Bosch și Finishva începe pe data de 20.05.2021, ora 00:00:00 și se va încheia la data de 20.07.2021, ora 23:59:59. Orice achiziție făcută înainte și/sau după această perioadă nu va fi luată în considerare de către Organizator la acordarea cadoului Finish.

Înregistrarea și revendicarea cadoului Finish se poate face pe site-ul www.bosch-home.ro, în termen de 30 de zile de la data achiziției produsului. Orice revendicare a cadoului Finish după această dată nu va fi luată în considerare de către Organizator.

În măsura în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească durata Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoștința participanților prin actualizarea prezentului Regulament și publicarea informației pe website cu cel puțin 24 ore înainte ca modificările să devină efective.

 1. 5.   Aria de Desfășurare a Campaniei

Prezenta Campanie este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în magazinele distribuitorilor care comercializează produse electrocasnice Bosch. Lista partenerilor agreați se regăsește atât pe site-ul www.bosch-home.ro („Parteneri agreați”), cât și în anexa prezentului Regulament.

La această campanie pot participa doar persoanele care achiziționează Produse Participante de la Partenerii agreați. În cazul achiziționării Produselor participante de la magazinele distribuitorilor, alții decât cei agreați potrivit anexei 1 la prezentul Regulament, aceștia nu vor fi considerați eligibili pentru a primi cadoul Finish.

 1. 6.   Drept de Participare

Au drept de participare persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din prezentul Regulament. O persoană poate achiziționa mai multe produse participante la promoție, fără limită de număr de produse și de participări.

 1. 7.   Produse Participante

În această promoție sunt eligibile toate mașinile de spălat vase marca Bosch: mașini de spălat vase independente și mașini de spălat vase încorporabile (denumite în continuare colectiv „Produse Participante” și individual „Produs Participant”).

 1. 8.   Mecanismul Campaniei

Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziționarea de către Participant a unuia sau a mai multor Produse Participante în perioada 20 mai – 20 iulie 2021 de la Partenerii agreați, menționați pe site-ul www.bosch-home.ro.

Participanții trebuie să solicite Cadoul Finish pe site-ul: www.bosch-home.ro, prin înscrierea mașinii de spălat vase achiziționate în contul MyBosch, respectând pașii obligatorii de urmat descriși pe această pagină.

Pentru primirea cadoului Finish se vor urma următorii pașii:

 • Din site-ului oficial www.bosch-home.ro, se va accesa secțiunea “MyBosch” (https://secure.bosch-home.ro/mybosch)
 • Dacă participantul nu are deja cont creat, atunci va alege una dintre cele 2 opțiuni disponibile:
  • opțiunea „Înregistrează-te acum” urmând ca pe pagina deschisă (https://secure.bosch-home.ro/mybosch/inregistrare) să completeze rubricile necesare pentru crearea contului.
  • înregistrare prin intermediul unei rețele de socializare (Social Media Sign in): Facebook, Google sau Yahoo. Utilizând aceasta opțiune, contul MyBosch se va crea și va putea fi accesat prin interfața contului de socializare selectat.
 • Contul va putea fi accesat imediat ce participantul va confirma crearea contului prin accesarea link-ului ce se trimite într-un mesaj pe adresa de email introdusă în formularul de înregistrare sau pe adresa de e-mail cu care s-a înregistrat în rețeaua de socializare folosită ca interfață.
 • Odată confirmat contul, sau dacă participantul avea deja cont creat, după accesarea contului personal pe MyBosch se va alege opțiunea „Înregistrează aparatul tău electrocasnic Bosch aici” care va deschide formularul de înregistrare pentru produse electrocasnice Bosch.
 • Se completează câmpurile obligatorii: „Număr de serie (E-Nr)” și „Data achiziționării”. Completarea câmpurilor „Număr de fabricație (FD)” și „Număr de serie (Z-Nr.)” este opțională. Aceste câmpuri sunt vizibile după click pe opțiunea “Adaugă mai multe informații despre produs”. Se apasă butonul continuare.
 • Se va genera în mod automat un ecran de previzualizare a datelor introduse cât și a produsului găsit. Dacă datele sunt corecte, mesajul „Îți oferim un premiu pe care îl poți revendica după ce termini de înregistrat produsul” este afișat în partea dreaptă a paginii web. Se apasă din nou butonul „Continuare”
 • Produsul este înregistrat în cont, iar participantul primește un mesaj pe email cu confirmarea de înregistrare a produsului în contul MyBosch.
 • Dacă datele de înregistrare ale produsului participant (E-Nr, FD, Z-Nr., Data achiziției) corespund cu condițiile de acordare a cadoului, în partea dreaptă a ecranului apare mesajul “Promoție disponibilă pentru acest produs. Înscrie-te în campanie și revendică-ți cadoul”. Se apasă pe link-ul intitulat „Particip”.
 • În pagina deschisă se afișează detaliile înregistrate ale produsului, iar în partea de jos a ecranului, se va accesa secțiunea „Oferta cadou” care prezintă pachetul cadou disponibil pentru respectivul produs.
 • Dacă se va dori revendicarea pachetului cadou, se va apăsă pe link-ul “Particip”.
 • După apăsarea link-ului de participare se va deschide pagina cu formularul ce necesită completare pentru confirmarea achiziției și pentru trimiterea pachetului cadou. Formularul de înscriere conține următoarele câmpuri și bife:
  • Fișier factură/chitanță*– permite încărcarea dovezii de achiziție în format .jpeg sau .pdf
  • Prenume*
  • Nume de familie*
  • Strada*
  • Nr/Bl/Sc/Apt*
  • Localitate*
  • Județ*
  • Telefon*
  • Distribuitor*
  • Nr. fact*
  • Data factura*
  • Alte mențiuni de livrare
  • Salvează ca adresă principală
  • * Am citit, am înțeles și sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei și confirm că am fost informat și am înțeles informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  • * Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul participării la Campanie.

Nebifarea câmpurilor marcate cu * duce la imposibilitatea înscrierii în promoție.

 • După completarea formularului se apasă butonul “Continuare”. Dacă toate rubricile obligatorii au fost completate, se afișează pagina de confirmare a înregistrării pentru revendicarea cadoului cu mesajul “Felicitări pentru revendicarea cadoului. După validarea datelor transmise, vom depune tot efortul pentru trimiterea cadoului în aproximativ 2 săptămâni”.
 • Ulterior, în termen de 15 zile lucrătoare de la înscriere pentru primirea cadoului Finish, Participantul va primi prin curier la adresa completată cadoul Finish, taxele de curier fiind în responsabilitatea exclusivă a Organizatorului.

Pentru evitarea oricăror neclarități, înainte de înregistrarea produsului, Participantul trebuie să verifice dacă distribuitorul de la care a cumpărat Produsul participant se regăsește în lista de parteneri agreați pentru această Campanie conform art. 5 din prezentul Regulament. În cazul în care distribuitorul nu se regăsește în lista agreată, înregistrarea pentru cadoul Finish nu va produce efecte.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru acuratețea datelor înregistrate de către Participanți pe site-ul www.bosch-home.ro.

În situația în care Participantul constată că a completat greșit datele de livrare a Cadoului Finish din formularul de înregistrare pe site-ul www.bosch-home.ro sau nu primește cadoul, acesta poate să semnaleze acest lucru la call center la 021-203.97.48 sau pe adresa de email service.romania@bshg.com.

Dacă documentele și informațiile transmise prin formularul completat nu sunt clare sau sunt considerate incomplete, Organizatorul are dreptul să solicite în orice moment orice documente justificative în original (facturi fiscale) și confirmarea înregistrării care să probeze îndeplinirea de către Participant a condițiilor de participare la Campania Eliberează-te de spălatul vaselor cu Bosch și Finishși de obținere a Cadoului Finish. Documentele solicitate sunt necesare în vederea acordării Cadoului Finish.

Neprezentarea acestor documente în condiții satisfăcătoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de a primi Cadoul Finish.

 1. 9.   Condiții de Validare

Pentru ca Organizatorul să acorde cadoul Finish pentru Produsul Participant achiziționat, Participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. A.  Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la art. 2.
 2. B.  Să achiziționeze, în perioada prevăzută la art. 4, unul dintre Produsele Participante descrise la art. 7 de la partenerii agreați conform art. 5, respectiv în Anexa 1 la prezentul Regulament.
 3. C.  Să înregistreze Produsul Participant în secțiunea MyAccount pe https://secure.bosch-home.ro/mybosch în termen de 30 de zile de la data achiziției conform Mecanismului Campaniei prevăzut la art. 8.
 4. D.  Să revendice cadoul Finish prin completarea formularului disponibil în momentul înregistrării produsului în secțiunea MyAccount.
 5. E.  Să păstreze documentele fiscale de achiziție a produsului, pentru a putea dovedi achiziția produsului și înregistrarea acestuia la Campanie.

10.Legislație și Litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română.

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

11. Regulamentul Promoției

Prin participarea la promoția Eliberează-te de spălatul vaselor cu Bosch și Finish Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.bosch-home.ro, începând cu data de 19 mai 2021  (ora 00:00).

12. Date cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "GDPR"). Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul sau în legătură cu desfășurarea Campaniei sunt prevăzute în Anexa 2 la prezentul Regulament. Solicitările ori reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Campanie se pot depune conform informațiilor prevăzute în Anexa 2.

Prin înscrierea și participarea la Campanie, precum, și comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, Participanții la campania Eliberează-te de spălatul vaselor cu Bosch și Finish își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Regulament, inclusiv cele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru ca datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului pentru verificare și validare finală și evidența înregistrării în cadrul acestei campanii.

Organizatorul se obligă să respecte drepturile Participanților prevăzute de legile în vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de lege.

Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului, aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018 următoarele drepturi: dreptul de a se informa asupra datelor, de acces la date, de a rectifica datele, de a șterge datele, de a restricționa prelucrarea datelor, de a retrage consimțământul de prelucrare a datelor, de a se opune prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se adresa instanței competente și de plângere la autoritatea de supraveghere în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite Organizatorului pe adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 19-21,etaj 1, sector 1, București o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată sau un email la adresa Data-Protection-RO@bshg.com.

Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promoției și realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei.

Destinatarii prelucrării acestor date sunt: BSH Electrocasnice SRL (Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr 19-21, sector 1, București), BSH Hausgeräte GmbH (Carl-Wery-Str. 34, 81739 München), furnizori de servicii de curierat, alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim). Societățile vor prelucra datele cu caracter personal și le vor stoca în conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru păstrarea acestor date.

Societățile nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către: o țară non-UE sau o organizație internațională.

Informarea participanților cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar dacă aceștia își dau consimțământul pentru abonarea la newsletter-ul Bosch Electrocasnice prin bifarea căsuței aferente din cadrul contului MyBosch, sau asociată formularelor de contact disponibile în website. Dezabonarea de la newsletter se poate efectua oricând folosind link-ul disponibil în mesajele de newsletter sau accesând formularul de dezabonare din pagina http://www.bosch-home.ro/service/contact-si-informatii/contact-si-informatii-dezabonare-buletin-informativ.

Pentru mai multe informații privind procesarea datelor personale, vă rugăm să consultați secțiunea “Informații privind protecția datelor”.

13.Limitarea Răspunderii

Înregistrarea pentru participarea la această campanie efectuată înainte și/sau după perioada menționată în prezentul Regulament nu se va lua în considerare.

Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere în cazul în care: (i) participantul a achiziționat un alt produs decât cele ce sunt supuse prezentei Campanii; (ii) în cazul în care a achiziționat produsul într-o altă perioadă decât cea de desfășurare a Campaniei; (iii) în cazul în care Produsul participant nu a fost înregistrat conform dispozițiilor prezentului Regulament; (iv) în cazul în care Participantul nu poate face dovada achiziției produsului cu privire la documentele justificative (factură/bon fiscal, dovada înregistrării conform art. 9 lit. D din prezentul Regulament); (v) în cazul în care Participantul nu a achiziționat de la Partenerii agreați conform art. 5 din prezentul Regulament.

Organizatorul are dreptul de a invalida înregistrări care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc toate condițiile de participare conform rubricilor obligatorii menționate pe pagina web. Orice reclamație cu privire la înregistrări se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării privind înregistrarea produsului în contul MyBosch și a înscrierii în campanie.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări neconforme prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a cadoului.

14. Prevederi Finale

În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.

Participanților la promoție nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările subsecvente.

Organizator

Prin Administrator                                                                    Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                            Styn De Coster

 

 

ANEXA NR. 1  LA  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  BOSCH “Eliberează-te de spălatul vaselor cu Bosch și Finish”  20 mai – 20 iulie 2021

 

Denumire firma

Denumire firma

Denumire firma

Denumire firma

ABC BUILDING SRL

DOMUS ART

KRONSTADT KUECHEN SRL

OPTIM DESIGN SRL

ADOR MOBILA SRL

DRISAND COM SRL

KRONSTADT TOURISM & SERVICES SRL

OUR DESIGN SRL

ALFA CONTACT SRL

ECHO ELECTRONIC SYSTEMS SRL

KRONTHERM SRL

PAVWOOD COM SRL

ALPO SRL

ECOFLAM SRL

LAST TRADING SRL

PENTAMOB SRL

ALTEX ROMANIA SRL

EDEL KLASSE SRL

LEMET SRL

PHOENIX SOVATA SRL

AMA SMART HOME SOLUTIONS SRL

ELECTRO STAR IMPORT EXPORT SRL

LEM'S DESIGN SRL

PHYLOSOPHY DESIGN SRL

AMPLIUS 2000 SRL

ELECTROCASNICE SRL

LETICS ATELIER SRL

PIASTRELLE EST DESIGN SRL

ANDOMA-ELECTRO SRL

ELECTROGOLD COMPANY IMPEX SRL

LO SPAZIO MOBILI SRL

PREMIUM APPLIANCES SRL

ANY-STEF IMPEX SRL

ELECTRONIC WORLD SRL

M & D RETAIL BRASOV

PREMIUM STORE SRL

APPLE DESIGN SRL

ELITEMOB SRL

M & D RETAIL PIPERA SRL

PRINCEPS DECO&HOME SRL

ARCHICRAFT SRL

ESHO STUDIOS SRL

MAC EXIM SRL

PRO ELECTRO CASA SRL

ARGENCO SRL

EST SRL

MAG CONSULTING PROJECT SRL

PRODSERVIL SRL

ARTSANI COM SRL

EUROMOB PROD SRL

MAGIC DECOR PROD SRL

PROFILO GROUP SRL

ATELIER 13 IP-ID SRL

EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL

MAMUT SRL

PROFIMATIC SRL

ATELIERELE COSOVANU SRL

EVORA CENTER SRL

MANAZ MONTAGE SRL

PROPERTY&FACILITY MANAGEMENT TRD

AUCHAN ROMANIA SA

EXECUTIVE OFFICE SOLUTIONS SRL

MARELVI IMPEX SRL

PROSPER-T SRL

AUTO TUNNING SRL

EXPONENTIAL CONSULT SRL

MASTER`S SRL

QUATTRO SRL

BEST FLAME SRL

FAIIA COMPLEX SRL

MATERIA STUDIO S.R.L

RASTER SIGN FURNITURE &LIGHTING SRL

BIA SI COM SRL

FEROCASNIC SRL

MDM MONICA DESIGN SRL

REAL SUD SRL

BRIO SRL

FLANCO RETAIL SA

MEDIASTAR ELECTRO SRL

REMARKT MAGAZINE SRL

BUCOVINA ELECTRO TOP SRL

FOKUSTRAD SRL

MEDION IMPEX SRL

REVIA EXPERT SRL

CALIN SRL

FRANCK DOORS SRL

MENAROM SRL

REVOX GRUP SRL

CAMPING FAGET SRL

FURNITURE VISION SRL

MIDA MOBLUX SRL

RODI GEDALI SRL

CARPATIK IMPEX SRL

GALACTIC LINES SRL

MISTRAL SRL

ROMSTAL IMEX SRL

CARREFOUR ROMANIA SA

GAVASROM SRL

MOB ART SRL

ROMVITRINE SRL

CENTRUL DE CALCULATOARE SRL

GEODOR EMSICA SRL

MOBCONFORT-TIM SRL

SAFETY CAR GT SRL

COLOANA PRODCOM SRL

GEO'SAW SRL

MOBEL SALES SRL

SALTEGO SRL

CONALCRI PROD SRL

GIREXIM UNIVERSAL SA

MOBELLA SOLUTIONS SRL

SAT-AN SRL

CONCEPT DESIGN HUB SRL

GMS WOOD INVEST SRL

MOBELUX SRL

SELGROS CASH & CARRY SRL

CORA INOVO MOBILI SRL

GROSU ART MANAGEMENT SRL

MOBEXPERT BANEASA SRL

SENSO AMBIENTE SRL

CORSAR ONLINE SRL

HAPPY GARAGE SRL

MOBI MOD SRL

SERENO SEMPRE SRL

COSMO ESTORE SRL

HOLZTECH & DESIGN SRL

MOBIERA SRL

SERV ELECTRON SRL

CRIS ADMIN SRL

IAN & AMA SRL

MOBILA CEZAR SRL

SEVILLA MARKETING SRL

CRYSTAL GLOBE SRL

IDEAL TECH SRL

MOBIMPEX SRL

SI-PRO TRADING SRL

CUBE 02 SRL

INCASSO ELECTROCASNICE SRL

MOBIRA PROD SRL

STILL DESIGN PRODUCTION SRL

DAAS IMPEX SRL

INIDAN SRL

MODA PEDINA SRL

TELETEC SRL

DALIRO SRL

INSATERM TOTAL SRL

MODSERV SRL

THEOREMA CONCEPT SRL

DANCRIS SRL

INTEGRA CORPORATION SRL

MODUL DESIGN SRL

TOMIS KITCHEN SRL

DANTE INTERNATIONAL SA

INTERMEDIO GENERAL GRUP SA

MORGAN & WEBER SRL

TORA CRAFT SRL

DASTE MOBILI SRL

INTERNA HOME STUDIO SRL

NELO NEW INTERIORS SRL

TOSCANA IMOBILIARE SRL

XXXLutz Mobilier SRL   

Moemax Romania SRL

 

 

Organizator

Prin Administrator                                                                    Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                            Styn De Coster

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI  BOSCH “Eliberează-te de spălatul vaselor cu Bosch și Finish " 20 mai – 20 iulie 2021

 

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Articolului 13 din GDPR

          I.    Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea organizării și derulării Campaniei, o serie de date cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate de către BSH ELECTROCASNICE S.R.L., societate înființată și funcționând conform legii din România, cu sediul în București, Șos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 19-21, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul de ordine J40/2248/1999, având cod unic de identificare RO 11552248, denumită în continuare "Operator".

Datele de contact ale Operatorului, în cazul în care Participanții au nelămuriri cu privire la datele cu caracter personal prelucrate sau pentru exercitarea drepturilor lor cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

BSH Electrocasnice S.R.L.

Responsabilul pentru Protecția Datelor

Șos. București-Ploiești nr. 19-21, Băneasa Center, etaj. 1, sector 1, București, România

e-mail: Data-Protection-RO@bshg.com

         II.    Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

În scopul participării la Campanie, Operatorul va colecta de la Participanți datele cu caracter personal solicitate la înregistrarea pe website-ul oficial www.bosch-home.ro, secțiunea “MyBosch” (https://secure.bosch-home.ro/mybosch).

 • În cazul folosirii opțiunii „Înregistrează-te acum”, la completarea rubricilor necesare pentru crearea contului, Operatorul va colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail
 • În cazul înregistrării prin intermediul unei rețele de socializare (Social Media Sign in): Facebook, Google sau Yahoo, Operatorul va colecta și va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail.

Pentru participanții care vor revendica cadoul Finish, Operatorul va colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

o          Dovadă achiziție produs: factură/chitanță*– încărcarea dovezii de achiziție în format .jpeg sau pdf

o          Prenume*

o          Nume de familie*

o          Strada*

o          Nr/Bl/Sc/Apt *

o          Localitate*

o          Județ*

o          Telefon*

o           Alte mențiuni de livrare – necesare pentru livrarea cadoului.

 

Contul de MyAccount și toate datele asociate lui pot fi șterse de către Participant din secțiunea “Profilul meu” selectând opțiunea de “Ștergere cont”.

        III.    Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator pentru următoarele scopuri:

 • Organizarea și desfășurarea Campaniei
 • Validarea Participanților
 • Confirmarea contului și a înregistrării produsului
 • Îndeplinirea obligațiilor necesare pentru livrarea cadoului
 • Evidența beneficiarilor Campaniei
 • Realizarea de statistici

       IV.    Temeiul juridic al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza necesității contractuale, pentru a permite persoanelor vizate participarea la Campanie, precum și pentru exercițiul drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din prezentul Regulament.

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate atunci când prelucrarea este necesară pentru interesul său legitim, în calitate de societate organizatoare, respectiv pentru gestionarea, promovarea activității, realizare de rapoarte statistice, prevenirea comportamentelor ilicite și a fraudei, apărare în caz de litigii ori alte asemenea solicitări.

Furnizarea datelor de către Participanți nu este obligatorie. Refuzul furnizării acestora atrage însă imposibilitatea participării la Campanie.

Comunicările cu persoanele vizate cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se vor face doar în temeiul consimțământul expres în scopul abonării la newsletter-ul Bosch Electrocasnice, prin bifarea căsuței aferente din cadrul contului MyBosch, sau asociată formularelor de contact disponibile în website.

Dezabonarea de la newsletter se poate efectua oricând folosind linkul disponibil în mesajele de newsletter sau accesând formularul de dezabonare din pagina http://www.bosch-home.ro/service/contact-si-informatii/contact-si-informatii-dezabonare-buletin-informativ.

    V.        Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

(i)   BSH Electrocasnice S.R.L. (Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr 19-21, sector 1, București);

(ii)   BSH Hausgeräte GmbH (Carl-Wery-Str. 34, 81739 München);

(iii)  Furnizori de servicii de curierat;

(iv)  Alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

         VI.  Acces la datele cu caracter personal

Vor avea acces la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate Operatorul, respectiv BSH Electrocasnice S.R.L. și angajații acestuia în vederea îndeplinirii atribuțiilor lor și organizării, respectiv ducerii la îndeplinire a Campaniei. Pentru scopurile mai sus menționate și pentru centralizarea și clasificarea datelor cu caracter personal ca parte a operațiunilor BSH la nivel de grup de companii, BSH Hausgeräte GmbH (Carl-Wery-Str. 34, 81739 München) va avea acces la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.

      VII.    Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/ Împuterniciților obligații similare.

     VIII.    Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i)             dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(ii)            dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii)           dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(iv)          dreptul la restricționarea prelucrării;

(v)           dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;

(vi)          dreptul la portabilitate a datelor;

(vii)          dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a va exercita aceste drepturi, vă rugăm să folosiți Formularul de solicitare a datelor clientului de pe https://datarequest.bsh-group.com/ro/form?c=ro.

Persoana vizată poate depune plângere în fața Autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care drepturile sale sunt încălcate sau în cazul în care datele sale cu caracter personal au fost prelucrate ilegal la adresa:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) București, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30 sau prin transmiterea acestei plângeri prin e-mail la adresa:, www.dataprotection.ro, plangere@dataprotection.ro.

În cazul în care doriți să aflați mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, consultați Politica noastră de confidențialitate prin accesarea următorului link https://www.bosch-home.ro/metapages/detinator-site/informatii-privind-protectia-datelor.

Organizator

Prin Administrator                                                                    Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                            Styn De Coster

Politica Cookie
Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Setari
Google
Facebook
Whiteimage