REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

200 Lei Voucher la achizitia unui Aer Conditionat" 

1. Organizatorul Campaniei

 

Organizatorul campaniei “200 Lei Voucher la achizitia unui Aer Conditionat’” este BT DirectIFN SA, cu sediul social in Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 74-76, et.3, jud.Cluj, cu adresa de corespondenta la punctul de lucru din Municipiul Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Cladirea Olympus, etaj 1 (partial) si etaj 3 (zona 3),inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/1566/2018, CUI RO 16036850, numarul de inregistrare in Registrul General RG-PJR-13-110144/14.01.2020, numarul de inregistrare in Registrul Special RS-PJR-13-110024/14.01.2020 si numarul de inregistrare in Registrul Institutiilor de plata IP-RO-0004/28.04.2011, numita in continuare “Organizator”/ “Creditor”, cu sprijinul partenerului Flanco Retail S.A., denumita in continuare “Partener”.

 

 

 

2.Durata si locul desfasurarii Campaniei

 

Campania se desfasoara in toate locatiile Flanco si pe www.flanco.ro si se adreseaza clientilor Creditorului care, in perioada 10.06.2020-20.06.2020 ce incheie un contract de credit si achizitioneaza un aparat de aer conditionat cu plata in rate prin cardul Direct din locatiile Comerciantului, in valoare de minim 2.000 lei pe produsul financiar pus la dispozitie de Creditor, dennumit „Super Prompt_31.9%”

 

  1. 3.  Participantii

 

  1.                    Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 

a)    cetateni romani cu rezidenta in Romania;

 

b)   incheie un contract de credit, pentru achizitionarea unui aparat de aer conditionat in rate, prin cardul Direct oferit de Creditor in perioada derularii Campaniei, conform mentiunilor din art.2 al prezentului Regulament

 

c)    incheie un contract cu plata in rate prin Cardul Direct pentru produsul financiar „Super Prompt_31.9%” (cu dobanda anuala de 31,9%) in valoare de minim 2.000 lei cu Creditorul, credit intermediat in una din locatiile Flanco sau pe www.flanco.ro in perioada desfasurarii Campaniei, asa cum este aceasta descrisa in art.2 al prezentului Regulament.

 

d)   platesc prima rata aferenta creditului pana la data stabilita a scadentei

   

3.2. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, sotul / sotia acestora, angajatii societatilor din grupul Organizatorului, sotul / sotia, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.

 

3.3. Persoanele fizice care indeplinesc cumulativ conditiile de la art. 3.1 si art. 3.2 al prezentului Regulament sunt eligibile la un singur cod de reducere

 

Exemplu reprezentativ: Pentru o tranzactie de 2.000 lei, rambursabila in 24 rate lunare vor fi aplicabile urmatoarele costuri: dobanda anuala 31,9%, comision lunar de administrare credit 4,5 lei si comision de emitere card de 30 lei; DAE 42,18%, calculat pe o perioada de 24 luni la valoarea de 3.000 lei. Rata lunara pentru aceasta tranzactie va fi de 175,19 lei, suma totala de restituit fiind de 4,234.48 Lei. Pentru alte tranzactii efectuate cu Cardul Direct vor fi aplicabile costurile de finantare specificate in contractul de credit aferent cardului.

 

 

4. Scopul Campaniei

 

Campania este destinata promovarii Cardului Direct prin produsul financiar denumit „Super Promo_31.9%” oferit de catre Creditor.

  

 

5. Premiile Campaniei si mecanismul de functionare a Campaniei

 

 5.1. Persoanele care indeplinesc conditiile de participare prevazute de art. 3 din prezentul Regulament si indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament, primesc prin SMS un voucher electronic constand intr-un cod de reducere in valoare de:

 

-    200 lei pentru achizitia in rate a unui aparat de aer conditionat ce poate fi insotit de montaj, instalare si alte produse comercializate de Partener.

 

5.2. Voucher-ul electronic cod de reducere de la punctul 5.1 de mai sus va fi trimis in termen de 10 zile lucratoare de la data primei date a scadentei, conform intervalului de plata, prin SMS, la numarul de telefon declarat de catre client in contractul de credit care face obiectul prezentei Campanii.

 

5.4. Voucher-ul electronic cod de reducere de la punctul 5.1 de mai sus va putea fi folosit pentru orice cumparatura de la Flanco, in valoare cel putin egala cu valoarea voucherului (200 lei),in magazinele fizice sau online pe website-ul www.flanco.ro, pana la data de 30.08.2020. Pentru cumparaturi mai mari decat valoarea voucher-ului electronic, clientii vor putea achita diferenta cu orice alta forma de plata acceptata de catre magazinul la care este utilizat voucher-ul electronic.

 

5.5. Voucherele electronice nu vor putea fi preschimbate in bani sau modificate. In cazul in care voucher-ele electronice nu vor fi utilizate pana la data de 30.08.2020, acestea vor expira si nu vor mai putea fi utilizate.

  

6. Taxe si impozite

 

Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite sau obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor din premii obtinute urmare a concursului desfasurat, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il plateasca la bugetul statului in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Premiile acordate in cadrul campaniei nu depasesc limita neimpozabila.

 

7. Litigii si legea aplicabila

 

7.1 Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul Campaniei si un beneficiar al Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de catre instantele competente. 7.2 Legea aplicabila este legea romana.

 

8. Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si, dupa caz, in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile in acest domeniu.

  

8.1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre operatorul: BT Direct IFN SA (cu datele de identificare si de contact detaliate la sectiunea I din prezentul Regulament),in calitate de organizator al campaniei.

 

8.2. Scopurile prelucrarii

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operatori, in vederea:

 

  • inscrierii aplicantilor in Campanie (dupa caz, daca se aplica online);

 

  • verificarii indeplinirii conditiilor de participare;

 

  • atribuirii premiilor;

 

Pentru evitarea oricarui dubiu, in scopul contractarii produselor de creditare BT Direct incluse in campanie, datele cu caracter personal sunt prelucrate in conformitate cu prevederile Notei deinformare generale privind prelucrarea si protecția datelor cu caracter personal aparținândClienților BTDirect,parteintegranta aPoliticii de confidentialitate BT Direct IFN SA,regasitape website-ul www.btdirect.ro.

  

8.3. Temeiul legal al prelucrarii

 

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal in contextul derularii prezentei campanii este consimtamantul persoanelor fizice inscrise (“persoane vizate”) colectat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Prin inscrierea in campanie participantii isi exprima consimtamantul de a le fi prelucrate datele necesare derularii campaniei, in conditiile prezentate in prezentul regulament de campanie.

 

8.4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea Campaniei

 

Pentru scopurile mentionate la art. 8.2, Operatorul va prelucra, dupa caz, urmatoarele date cu caracter personal ale participantilor la campanie:

 

Nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, data cererii de credit si a contractului de credit incheiat ca urmare a aplicarii in cadrul campaniei.

 

Refuzul de a va acorda consimtamantul pentru prelucrarea acestor date in scopul derularii campaniei, va face imposibila participarea in campanie si obtinerea premiului.

 

8.5. Perioada de stocare

 

De regula, datele participantilor la campanie sunt dintre cele pe care prevederile legale aplicabile unei institutii financiare nebancare impun sa fie pastrate cel putin 5 ani de la incetarea relatiei de afaceri cu clientul BT Direct participant la campanie.

 

8.6. Drepturile participantilor faṭa de prelucrarea datelor cu caracter personal Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR),astfel cum se regasesc acestea prezentate detaliat in sectiunea dedicata a Politicii de confidentialitate BT Direct IFN SA, regasita pe website-ul www.btdirect.ro

 

9.Regulamentul

 

Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, in locatiile in care se desfasoara Campania, precum si pe website-ul www.btdirect.ro. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament si ale legislatiei aplicabile.

 

In cazul returnarii unui produs achizitionat cu utilizarea reducerii, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului de pe factura de achizitie a produsului minus valoarea reducerii.

 

Reducerea nu se cumuleaza cu alte reduceri de tip voucher emise de catre Flanco Retail S.A. sau partenerii Flanco Retail S.A.

 

10. Incetarea Campaniei

 

10.1. Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata.

 

10.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a inchide Campania inainte de termenul limita prevazut in art. 2 in cazul in care se constata ca prevederile prezentului Regulament nu sunt respectate. In acest sens, Organizatorul va publica un anunt prealabil privind incheierea anticipata a Campaniei pe site-ul www.btdirect.ro

 

 

BT Direct IFN S.A.