REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

„24 RATE FARA DOBANDA”

 

1. Organizatorul Campaniei

 

Organizatorul campaniei “24 RATE FARA DOBANDA” este BT Direct IFN SA, cu sediul social in Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 74-76, et.3, jud. Cluj, cu adresa de corespondenta la punctul de lucru din Municipiul Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Cladirea Olympus, etaj 1 (partial) si etaj 3 (zona 3),inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/1566/2018, CUI RO 16036850, numarul de inregistrare in Registrul General RG-PJR-13-110144/14.01.2020, numarul de inregistrare in Registrul Special RS-PJR-13-110024/14.01.2020 si numarul de inregistrare in Registrul Institutiilor de plata IP-RO-0004/28.04.2011, numita in continuare “Organizator”/ “Creditor”, cu sprijinul partenerului FlancoRetail S.A., denumita in continuare “Partener”.

 

 

 

2.Durata si locul desfasurarii Campaniei

 

Campania se desfasoara in toate locatiile Flanco si pe www.flanco.ro si se adreseaza clientilor Creditorului ( clienti noi si existenti ) care, in perioada 05.11.2020 – 30.11.2020 incheie un contract de credit aferent Cardului DIRECT si care achizitioneaza cu plata in 24 rate lunare, fara dobanda, produse din categoria Telecom (telefoane mobile) care au un pret de raft de minim 2,500 lei, suportand doar costurile aferente emiterii Cardului Direct MasterCard – Comision de emitere card initiat 30 lei(clienti noi),precum si comisionul lunar de administrarea credit de 4,5 lei.

 

3. Participantii

 

3.1.Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care indeplinesc cumulativ urmatoareleconditii:

 

a)      cetateni romani cu rezidenta in Romania;

 

b)      incheie un contract de credit pentru achizitionarea produselor, intermediat in una din locatiile Flanco sau pe www.flanco.ro, cf. art.2 al prezentului Regulament, in 24 rate fara dobanda, prin cardul Direct oferit de Creditor in perioada derularii Campaniei.

 

3.3. Persoanele fizice care indeplinesc conditiile de la art. 3.1al prezentului Regulament vor putea beneficia doar de o singura promotie, la libera alegere a acestora, promotiile nefiind cumulative.

 

  

4. Scopul Campaniei

 

Campania este destinata promovarii Cardului Direct prin produsul financiar denumit „24 Rate Fara Dobanda” oferit de catre Creditor.

  

5. Taxe si impozite

 

Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite sau obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor din premii obtinute urmare a concursului desfasurat, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il plateasca la bugetul statului in conformitate cu prevederile legale in vigoare

 

6. Litigii si legea aplicabila

 

6.1 Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul Campaniei si un beneficiar al Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de catre instantele competente.

 

6.2 Legea aplicabila este legea romana.

 

7. Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si, dupa caz, in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile in acest domeniu.

 

 

7.1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre operatorul: BT Direct IFN SA (cu datele de identificare si de contact detaliate la sectiunea I din prezentul Regulament),in calitate de organizator al campaniei.

 

7.2. Scopurile prelucrarii

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operatori, in vederea:

 

inscrierii aplicantilor in Campanie (dupa caz, daca se aplica online); verificarii indeplinirii conditiilor de participare;

 

Pentru evitarea oricarui dubiu, in scopul contractarii produselor de creditare BT Direct incluse in campanie, datele cu caracter personal sunt prelucrate in conformitate cu prevederile Notei deinformare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând

 

 

 

 

 

 

Clienților BTDirect,parteintegranta aPoliticii de

 

confidentialitate BT Direct IFN SA,regasita pe website-ulwww.btdirect.ro.

 

 

 

8.3. Temeiul legal al prelucrarii

 

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal in contextul derularii prezentei campanii este consimtamantul persoanelor fizice inscrise (“persoane vizate”) colectat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Prin inscrierea in campanie participantii isi exprima consimtamantul de a le fi prelucrate datele necesare derularii campaniei, in conditiile prezentate in prezentul regulament de campanie.

 

8.4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea Campaniei

 

Pentru scopurile mentionate la art. 8.2, Operatorul va prelucra, dupa caz, urmatoarele date cu caracter personal ale participantilor la campanie:

 

Nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, data cererii de credit si a contractului de credit incheiat ca urmare a aplicarii in cadrul campaniei.

 

Refuzul de a va acorda consimtamantul pentru prelucrarea acestor date in scopul derularii campaniei, va face imposibila participarea in campanie.

 

8.5. Perioada de stocare

 

De regula, datele participantilor la campanie sunt dintre cele pe care prevederile legale aplicabile unei institutii financiare nebancare impun sa fie pastrate cel putin 5 ani de la incetarea relatiei de afaceri cu clientul BT Direct participant la campanie.

 

8.6.    Drepturile participantilor faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR),astfel cum se regasesc acestea prezentate detaliat in sectiunea dedicata a Politicii de confidentialitate BT Direct IFN SA, regasita pe website-ul www.btdirect.ro

 

9.Regulamentul

 

Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, in locatiile in care se desfasoara Campania, precum si pe website-ul www.btdirect.ro. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament si ale legislatiei aplicabile.

 

In cazul returnarii unui produs achizitionat, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului de pe factura de achizitie a produsului.

 

 

10. Incetarea Campaniei

 

10.1. Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata.

 

10.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a inchide Campania inainte de termenul limita prevazut in art. 2 in cazul in care se constata ca prevederile prezentului Regulament nu sunt respectate. In acest sens, Organizatorul va publica un anunt prealabil privind incheierea anticipata a Campaniei pe site-ul www.btdirect.ro

 

 

 

 

 

 

BT Direct IFN S.A.