REGULAMENT

privind desfasurarea campaniei

"250 Lei Bani inapoi pe Card”

in perioada 24.11.2019-07.12.2019

 

I. Organizator

Campania "Credit in 24 rate fara dobânda” (numita in cele ce urmeaza ”Campania”) este organizata de Flanco Retail S.A. (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”),cu sediul social in Soseaua Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etajul 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare RO27698631, reprezentata prin dl. Dragos Sirbu, in calitate de Director General.


II. Durata

Campania se va desfasura in perioada 24 noiembrie 2019 ora 00:00 – 07.12.2019 ora 23:59.


III. Arie desfasurare

Promotia se adreseaza clientilor Creditorului care, in perioada 24.11.2019-07.12.2019 incheie un contract de credit si achizitioneaza bunuri cu plata in rate prin cardul Direct din locatiile Comerciantului, in valoare de minim 2.500 lei si pana la data de 31.03.2020 efectueaza inca o achizitie din locatiile Comerciantului in valoare de minim 250 lei.


IV. Drept de participare

La Campanie poate participa orice persoana fizica având vârsta minima de 18 ani (numita in continuare ”Participant”) care doreste sa cumpere orice produs din magazinele Flanco.


V. Mecanism de participare

In perioada 24.11.2019-07.12.2019, Clientii Creditorului ce incheie un contract de credit, care vor achizitiona bunuri cu plata in rate comercializate de catre Comerciant, vor beneficia de 250 lei bani inapoi pe card, in urmatoarele conditii:  • „250 lei bani inapoi pe card” in cazul achizitionarii de  bunuri cu plata in rate prin Cardul Direct cu valoarea pretului de raft de  minim 2,500 lei, tranzactie ce va fi rambursata in 6 - 60 rate lunare (la libera alegere a clientului),cu o dobanda anuala de 31.9%, comision emitere card 30 lei si comision administrare lunar 4.5 lei. • Suma de 250 lei va fi virata pe Cardul Direct in conditiile in care posesorul de card utilizeaza Cardul Direct pentru o noua tranzactie de minim 250 lei, in oricare dintre locatiile Flanco sau pe flanco.ro.

Celelalte tranzactii efectuate cu Cardul Direct vor fi supuse termenilor si conditiilor din contractul de credit. 

Solicitantii ce indeplinesc conditiile de la punctul 3.1 de mai sus, vor primi 250 lei pe Cardul Direct, dupa incheierea campaniei, nu mai tarziu de 10.04.2020, cu conditia sa utilizeze Cardul Direct pentru o noua tranzactie de minim 250 lei, in magazinele Flanco sau pe flanco.ro, pana la data de 31.03.2020.

In cazul in care solicitantii ce indeplinesc conditiile de la punctul 1 de mai sus isi vor exercita dreptul de retragere din contractul de credit semnat/ vor renunta la  tranzactia initiala, nu se va mai aplica beneficiul de 250 lei bani inapoi pe card.

Suma de 250 lei care va fi virata in contul clientului va intra in limita de credit acordata Clientului avand acelasi regim juridic ca o rambursare efectuata de Client, conform Contractului de credit aferent Cardului. 

Exemplu reprezentativ: Pentru o tranzactie de 5.000 lei, rambursabila in 24 rate lunare vor fi aplicabile urmatoarele costuri: dobanda 31,9%, comision lunar de administrare credit 4,5 lei si comision de emitere card de 30 lei; DAE 39,98%, calculat pe o perioada de 24 luni la valoarea de 5.000 lei. Rata lunara pentru aceasta tranzactie va fi de 288,98 lei, suma totala de restituit fiind de 6,965.46 Lei. Pentru alte tranzactii efectuate cu Cardul Direct vor fi aplicabile costurile de finantare specificate in contractul de credit aferent cardului.

 

La aceasta Campanie participa toate produsele din locatiile Flanco, dar oferta nu se cumuleaza cu alte campanii in desfasurare.

 

VI. Regulament

Participantii sunt de acord cu si se obliga sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe toata durata desfasurarii in Site.


VII. Forta majora

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intârzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.


VIII. Intrerupere, modificare, suspendare si incetare

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisarea pe Site.


IX. Protectia datelor personale

Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. b (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD si legislatia nationala de implementare.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are urmatoarele drepturi, in conformitate cu  prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Informatiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile din Site sunt disponibile la https://www.flanco.ro/prelucrarea-datelor-personale.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

a. prin e-mail la adresa data.protection@flanco.ro;

b. prin posta sau curier la adresa de corespondenta Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, etaj 1, Bucuresti, sector 6, cu mentiunea ”In atentia Responsabilului cu protectia datelor Flanco”.


X. Contestatii

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea notificarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa ori trimisa la sediul sau la adresa de corespondenta a Organizatorului, in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la sesizare. Orice notificare in acest sens depusa dupa trecerea respectivului termen nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.


XI. Alte reglementari

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de acesta, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

 

Flanco Retail S.A.