REGULAMENTUL CAMPANIEI

“10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter”

 

 

 1. 1.      ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “10 ani garantie pentru motorul Silent

 

Inverter” este Societatea ARCTIC S.A., cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud.Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General Murat Büyükerk, denumita in continuare “Organizator”,.

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

 

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

 

Organizatorul işi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau inceta desfaşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

2.    ARIA DE DESFASURARE:

 

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediu offline, cat si mediul online, care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Arctic, precizate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament, fiind denumita «10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter ».

 

3.   OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii finali beneficiaza de o perioada de 10 (zece) ani garantie pentru motorul Silent Inverter al produselor electrocasnice marca Arctic, astfel cum acestea sunt identificate in Sectiunea 7 din Regulament.

 

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera strict la motorul Silent Inverter, nu si la componente adiacente motorului (precum placa electronica),acestea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate, de 2 (doi) ani.In intelesul prezentului Regulament, notiunea de «10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter» semnifica garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 8 (opt) ani, garantandu-se astfel, pentru ambele situatii, conformitatea produselor Arctic participante la campanie asa cum sunt mentionate in Sectiunea 7, pentru o perioada de 10 (zece) ani.

 

4. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

 

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de «garantie legala de conformitate; garantie comerciala si extragarantie» vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

 

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice 1 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora – care semnifica protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligatia legala a vânzatorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzând restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta nu


corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.

 

4.2.Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica orice angajament asumat devânzator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, in cazul in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.

 

4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala.

 

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

5. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

5.1. Campania va incepe la data de 1 Februarie 2020, ora 00:00:00 şi este valabil pe intreaga perioada de comercializare a produselor Arctic care au in dotare motorul Silent Inverter. Oricarui produs electrocasnic marca Arctic ce are in dotare motor Silent Inverter vandut dupa data incetarii dispozitiilor prezentului nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

 

Produsele comercializate pe durata Campaniei si inregistrate in platforma https://extragarantie.arctic.ro conform procedurii prevazute de Regulament beneficiaza de intreaga perioada de garantie comerciala conform certificatelor de garantie emise.

 

Incetarea aplicarii acestui Regulament va avea loc prin Decizia Organizatorului, care va fi publicata pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro/

 

5.2. In situatia in care Organizatorul decide sa reduca sau sa prelungeasca perioada Campaniei Promotionale, acest fapt va fi adus la cunoştinta participantilor prin actualizarea prezentului Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor si prin publicarea informatiei pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/

 

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Regulamentul „10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter” este adresata persoanelor fizice si persoanelor juridice, care achizitioneaza in scop casnic oricare dintre produsele participante la Campanie comercializate in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si din mediul online, care sunt dotate cu motor Silent Inverter.

 

In cazul persoanelor juridice, garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselelor electrocasnice in scopuri profesionale precum in restaurante, bufete, pensiuni, cantine, insa fara a ne limita la acestea.

 

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, precum si persoanele juridice cu sediul in Romania.

 

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Sectiunii 7, neexistand o limitare a numarului de produse sau de participari.

 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

7. PRODUSE PARTICIPANTE

 

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile urmatoarele categorii de produse electrocasnice marca Arctic ce sunt echipate cu motorul Silent Inverter: masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator si masini de spalat vase.

 

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.

 

8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

In vederea accesarii beneficiilor “10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter ”, clientul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoriile de produse electrocasnice marca Arctic aflate in Campanie dotate cu motor Silent Inverter, conform Sectiunii 7, din retelele nationale de magazine care comercializeaza aceste produse electrocasnice, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online.

 

In vederea obtinerii garantiei comerciale, clientul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii printr-unul din urmatoarele mijloace:

 

-     prin intermediul platformei online https://extragarantie.arctic.ro/ prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa 2). Ulterior completarii formularului de inregistrare se emite automat urmatorul mesaj de confirmare: „

 

Multumim pentru inregistrare ! descarca certificatul. » Prin accesarea link-ului indicat inmesaj se va regasi « Certificatul de garantie comerciala pentru motorul Silent Inverter» cu numar de inregistrare şi data la care a fost inregistrat (conform modelului prezentat in Anexa nr.2).

 

-     prin telefon la Call Center, apeland numarul *9010 (tarif standard in retelele nationale),oferind informatiile solicitate de operator, informatii cuprinse in Formularul de inregistrare online, si anume: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele si prenumele cumparatorului, adresa completa, (localitate, judet),adresa de e-mail, numar telefon. Ulterior preluarii apelului telefonic si oferii datelor solicitate de catre operatorul Organizatorului, acesta din urma va introduce datele primite de la client in cadrul platformei online https://extragarantie.arctic.ro, in modalitatea descrisa mai sus, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct catre clientul final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

-   prin e-mail transmis catre adresa service@arctic.ro, cuprinzând urmatoarele date din Formularul de inregistrare on-line : denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar şi data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele şi prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu completa (localitate, judet),adresa de e-mail, numar telefon. Operatorul Organizatorului preia datele furnizate si procedeaza la inregistrarea produsului in platforma https://extragarantie.arctic.ro/, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis catre cumparator prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

In situatia in care, datele furnizate prin e-mail de catre cumparator nu sunt complete, sau sunt insuficiente, pentru generarea Certificatului de garantie comerciala pentru motorul Silent Inverter, operatorul Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma, solicitandu-i sa completeze datele lipsa. Ulterior completarii datelor lipsa, Operatorul Organizatorului va inregistra direct produsul in platforma https://extragarantie.arctic.ro, in numele clientului, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct clientului final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

In cazul in care, inregistrarea printr-unul din mijloacele precizate mai sus nu este posibila din cauza unor incoveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Organizatorului, precum, dar fara a ne limita la: sistem nefunctional, website indisponibil temporar, cumparatorul f al produsului electrocasnic marca Arctic participant la Campanie are dreptul sa recurga la alegere, la una dintre celelalte doua modalitati ramase pentru inregistrarea produsului electrocasnic. In aceasta situatie, inregistrarea produsului Arctic achizitionat prin una din modalitatile alternative oferite confera dreptul cumparatorului de a beneficia de garantia comerciala in conditiile prezentului Regulament.

 

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala este valabila si se va acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre clientul final produsului

 

electrocasnic marca Arctic participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile mentionate mai sus, in termen de 30 de zile de la achizitie.

 

Numarul de inregistrare de pe certificatul de garantie comerciala reprezinta un cod unic de inregistrare (element de identificare) pentru garantia motorului Silent Inverter al produsului Arctic achizitionat.

 

In cazul in care pe perioada de acordare a garantiei comerciale, apar eventuale defectiuni ale motorului Silent Inverter, la momentul sesizarii lor catre Organizator, de catre Client, acesta din urma are obligatia de a furniza numarul de inregistrare cuprins in Certificatul de garantie comerciala, pentru a putea fi identificat de catre reprezentantii Organizatorului.

 

Transmiterea “ Certificat de garantie comerciala pentru Motorul Silent Inverter ” se va efectua de catre Organizator, in format electronic la adresa de e-mail sau prin posta (fara confirmare de primire),la adresa de domiciliu indicate de cumparatorul final in informatiile furnizate, conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului.

 

Ordinea remediilor posibile acordate Clientului in baza garantiei comerciale:

 

1)                      Aducerea la conformitate a produsului defect prin repararea motorului acestuia intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul, dupa caz, a adus la cunoştinta Organizatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul

 

Organizatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare;

 

2)                      Asigurarea conformitatii prin inlocuirea motorului in cadrul unei perioade de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre Organizator şi Client. Perioada de timp stabilita nu poate depaşi 15 zile calendatistice de la data sesizarii neconformitatii produsului.

 

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera strict la motorul Silent Inverter al produsului Arctic, nu si la componente adiacente ale acestuia (precum placa electronica),aceastea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani.

 

In cazul inlocuirii motorului cu unul nou sau a unei componente a motorului produsului electrocasnic care face obiectul Campaniei, Organizatorul va acorda si pentru acest motor sau a unei piese a acestuia o garantie 2 (doi) ani.

 

Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).

 

Cu titlu de exceptie, in situatia inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu un produs similar dotat cu motor Silent Inverter, dar de o clasa superioara (in situatia in care produsul initial nu mai exista pe stoc),modalitatea de acordare a garantiei comerciale va fi limitata fie la repararea sau inlocuirea motorului Silent Inverter conform regulilor aplicabile potrivit prezentului Regulament. In situatia in care clientul refuza acest lucru, el are dreptul la restituirea contravalorii produsului initial, care face obiectul garantiei, in acest caz nefiind indreptatit la restituirea contravalorii produsului de clasa superioara.

 

Produsul similar trebuie sa aiba caracteristici asemanatoare cu ale produsului initial sisunt avute in vedere caracteristici precum, insa, fara a se limita la: capacitate, dimensiune, tehnologie, clasa energetica.

 

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, clientul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala, insa, va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani.

 

Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale.

 

Pierderea documentului«Certificat de garantie comerciala pentru Motorul Silent Inverter » transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala.

 

Garantia comerciala este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, certificat de garantie comerciala pentru Motorul Silent Inverter si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 10 (zece) ani de garantie pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei şi a inregistrarii produsului in Campanie.

 

In intelesul prezentului Regulament, pentru evitarea oricarei neintelegeri, garantia comerciala presupune inlocuirea motorului Silent Inverter cu unul nou, in cadrul aceluiasi termen de garantie comerciala de 8 (opt) ani se va realiza o singura data.

 

9. CONDITII DE VALIDITATE

 

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala pentru produsul electrocasnic marca Arctic achizitionat, cumparatorul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 

a)      sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 6;

 

b)      participantii persoane fizice trebuie sa aiba varsta de 18 ani impliniti şi sa fie rezidenti pe teritoriul României, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;

 

c)      sa achizitioneze, in perioada prevazuta la Sectiunea 5, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 7;

 

d)      sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat, conform mecanismului precizat la Sectiunea 8;

 

e)      sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si certificat de garantie comerciala pentru Motorul Silent Inverter primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie, pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie.

 

f)       produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia de conformitate si garantia comerciala nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale, precum restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc. fara a ne limita

 

la acestea.

 

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de 8 (opt) ani nu se va acorda clientului final.

 

10. RESPONSABILITATE

 

Organizatorul va acorda garantia comerciala in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Prin participarea la Campania ”10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter”, participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament, intelegerea termenilor si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

 

-   in cazul in care clientul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic marca Arctic decat cele supuse prezentei Campanii;

 

-    in cazul in care clientul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

 

-     in cazul in care clientul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

 

-     in cazul in care clientul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii

 

produsului in Campanie, prin detinerea certificatului de garantie comerciala pentru Motorul Silent Inverter.

 

In aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, costul manoperei si transportul produsului in perioada de acordare a garantiei comerciale sunt gratuite.

 

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

 

Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in vigoare incepand cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectueaza in conformitate cu prevederile Anexei nr.3 la perezentul Regulament -

 

POLITICA SOCIETATII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, care face parte integranta din acesta.

 

12. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

13. DIVERSE

 

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 1 Februarie 2020, Regulamentul campaniei „10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter”autentificat sub nr.264/13.02.2019 de catre notarul public Traistaru Ionel din cadrul SPN „Animus”, precum Actele Aditionale subsecvente ale acestuia isi vor inceta efectele.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, prezentul Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand l cunostinta publicului modificarile operate, prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro -.

 

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro.

 

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.


 

 

Anexa nr.1 la

 

Semnata de parte

 

 

ANEXA NR. 1 la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter”

 

Format formular inregistrare online pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro/inregistrare-extragarantie

 

 

Anexa nr.2 la Aut.

 

Semnata de parte

 

 

ANEXA NR. 2 la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motorul Silent

Inverter”

Format « Certificat de garantie comerciala pentru motorul Silent Inverter »

 

 

Anexa nr.3 la Aut.

 

Semnata de parte

 

ANEXA NR. 3 la Regulamentul “ 10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter” POLITICA SOCIETATII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

ARCTIC S.A. se angajeaza sa va respecte confidentialitatea si securitatea datelordumenavoastra cu caracter personal. Prezenta Anexa descrie modul in care utilizam, distribuim, protejam și prelucram, in calitatea noastra de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta in legatura cu dumneavoastra prin participarea la Campanie. Suntem membru al Grupului Arcelik. Pentru mai multe informatii despre Grupul Arcelik, consultati [http://www.arcelikas.com/].

 

Prezenta Politica a fost redactata tinând cont de Regulamentul General privind Protectia Datelor („GDPR”). Ne angajam sa respectam GDPR in toate operatiunile de prelucrare a datelor in Spatiul Economic European și in orice alte cazuri in care se aplica.

 

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

 

Date cu Caracter Personal” se refera la orice informatii care pot fi utilizate, singure sau in combinatie cu alte informatii, pentru a va identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care va privesc dupa cum urmeaza:

 

 • In cazul in care utilizati site-ul https://extragarantie.arctic.ro/, pentru a participa la aceasta campanie, este posibil sa ne comunicati prenumele, numele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail, [numarul de cont bancar, semnatura].

 

 • Atunci când comunicati datele dumneavoastra prin intermediului serviciului call center la nr. *9010, este posibil sa ne furnizati prenumele și numele, sexul, numarul de telefon, adresa, e-mailul, informatii de marketing (obișnuinte / preferinte / comportament, și alte date care rezulta din evaluarea clientului),informatii despre produsul dumneavoastra (e.g. codul produsului),precum și vocea dumneavoastra și alte date cu caracter personal furnizate in cadrul apelurilor catre call center-ul nostru.

 

 • In cazul in care va inregistrati prin transmiterea unui email la adresa service@arctic.ro pentru extragarantie, este posibil sa furnizati datele dumneavoastra de identificare (prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon).

 

 • In cazul in care lasati un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media (e.g. o intrebare despre produsele noastre),este posibil sa colectam respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal continute de acel comentariu (e.g., prenumele, numele, numarul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza in acest proces).

 

 • Site-ul nostru web poate colecta, de asemenea, in mod automat informatii despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastra. Este posibil sa utilizam cookie-uri, web beacons și tehnologii similare pentru a ne ajuta sa intelegem activitatea dumneavoastra pe site-ul nostru. Datele pe care le colectam automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa dumneavoastra de IP, URL-ul paginii de destinatie și site-ul web de referinta, ora și data utilizarii site-ului web și termenii de cautare utilizati de dumneavoastra pentru a ajunge la acest site web. Pentru mai multe informatii despre cookie-urile și tehnologiile similare pe care le utilizam pe acest site web, va rugam sa consultati Politica noastra privind Cookie-urile accesand https://www.arctic.ro/cookies/

 

De asemenea, colectam, utilizam și distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice in diferite scopuri. „Date agregate” se refera la informatii care pot rezulta din Datele dumneavoastra cu Caracter Personal dar care nu vor dezvalui in mod direct sau indirect identitatea dumneavoastra, e.g., date agregate referitoare la toti vizitatorii site-ului nostru web.

 

Cum utilizam Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

In masura permisa de lege, folosim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele scopuri și pe baza urmatoarelor temeiuri legale:

 

Necesitate contractuala

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru a va permite sa participati la compania organizata pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezulta din Regulament.

 

In cazul in care nu ne furnizati anumite Date cu Caracter Personal in vederea prelucrarii descrise mai sus, este posibil sa nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

 

Obligatie legala

 

Este posibil sa fim obligati prin lege sa colectam și sa prelucram anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastra. De exemplu, este necesar sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 

 • a va furniza o garantie pentru produsul pe care l-ati cumparat;

 

 • a va repara, rambursa sau inlocui produsul pe care l-ati cumparat, in cazul neconformitatii sale sau in cazul unor vicii ascunse;

 

 • a indeplini orice cerinte de arhivare in conformitate cu prevederile legale; și

 

 • a proteja drepturile in justitie și alte drepturi conform legilor aplicabile.

Interesele noastre legitime

 

Este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in cazul in care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime in calitate de societate oraganizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova și imbunatati activitatea și a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 

 • a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune in executare drepturile noastre legale, de exemplu, apararea societatii in cazul litigiilor; și

 

 • a tine evidenta activitatilor desfașurate.

 

Consimtamântul dumneavoastra

 

Putem solicita, de asemenea, in mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimtamântul dumneavoastra separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal.

 

In cazul in care am solicitat consimtamântul dumneavoastra pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, puteti ulterior sa retrageti acest consimtamânt in orice moment contactându-ne la adresa prevazuta mai jos in sectiunea „Cum sa ne contactati”, fara a aduce atingere caracterului legal al prelucrarii bazate pe consimtamânt inainte de retragerea acestuia.

 

In cazul in care ne furnizati Date cu Caracter Personal ale unor terte parti (cum ar fi situatia in care inregistrati produsul unui membru al familiei),trebuie sa va asigurati ca ati notificat respectiva terta parte inainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, aratându-i aceasta Anexa, explicându-i ca Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate in conformitate cu aceasta și obtinând consimtamântul sau, daca este cazul.

 

Distribuirea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal catre Terte Parti

 

In principiu, nu distribuim sau nu divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal catre terte parti. Cu toate acestea, este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele cazuri:

 

 • Furnizorilor de servicii. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor care presteaza servicii pentru noi și societatilor din grupul nostru, care actioneaza ca persoane imputernicite de operator [cum ar fi societatile care administreaza acest site webin numele nostru sau vânzatorii care livreaza comenzile catre dumneavoastra, furnizorii de servicii de marketing, curierat, plata / bancare, telemarketing sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligatia sa pastreze confidentialitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal și nu au dreptul sa

 

utilizeze Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in alt scop decât pentru a efectua serviciile pe care le presteaza pentru noi.

 

 • Tertelor parti daca acest lucru este impus de lege. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unei terte parti daca acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligatii legale sau a deciziei unei autoritati judiciare, a unei autoritati publice sau a unui organism guvernamental, sau in cazul in care divulgarea este necesara pentru securitatea nationala, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanta publica.

 

 • Partenerilor de afaceri. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal partenerilor noștri de afaceri daca acest lucru este necesar pentru a va furniza produse și servicii, precum serviciile post-vânzare sau serviciile de reparatie a produselor și serviciilor pe care le-ati cumparat de la noi.

 

 • Altor terte parti cu consimtamântul dumneavoastra. Este posibil, de asemenea, sa distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terte parti in cazul in care sunteti de acord cu o astfel de distribuire.

 

Transferuri Internationale ale Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Atunci când distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor noastre afiliate sau altor societati cu care incheiem contracte (astfel cum este descris in sectiunea de mai sus referitoare la Distribuirea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal unor TerteParti),respectivele societati pot fi situate in afara Spatiului Economic European („SEE”) intari care au legi de protectie a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din tara dumneavoastra de reședinta. In special, vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal societatilor din grupul nostru situate in Turcia, inclusiv Arcelik A.S. .

 

Inainte de a transfera Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in afara SEE, vom lua masuri pentru a ne asigura ca respectivele date vor beneficia de același nivel de protectie ca cel prevazut de legile aplicabile privind protectia datelor din SEE. Pentru transferurile de date in afara SEE, folosim, daca este cazul, garantiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana și va vom pune la dispozitie o copie la cerere.

 

Arcelik A.S. poate transfera ulterior Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor terte parti situate in tari care nu ofera un nivel adecvat de protectie a datelor. Astfel de transferuri vor fi efectuate in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv, daca este cazul, in conformitate cu cerintele contractuale prevazute in clauzele contractuale standard.

 

Pastrarea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute mai sus, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

 

Masuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Vom lua masuri de precautie rezonabile pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal impotriva pierderii, utilizarii abuzive sau modificarii. Printre alte masuri, asiguram securitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei și prin restrictionarea in alt mod a accesului la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal.

 

In mod specific:Din pacate, transmiterea de informatii pe internet nu este complet sigura. Deși vom face tot posibilul pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastra risc.Trebuie, de asemenea, sa luati in continuare masuri pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizarii unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastra la intervale regulate și asigurându-va ca nu ati divulgat parola(ele) dumneavoastra niciunei alte persoane și ca nu v-ati dat acordul unei terte parti pentru a avea acces la contul dumneavoastra de utilizator și la Datele cu Caracter Personal.

 

Drepturile Dumneavoastra in Legatura cu Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal


Aveti urmatoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pe care noi le prelucram, sub rezerva conditiilor prevazute in legile aplicabile:

 

 • dreptul de a afla daca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi și de a solicita o copie a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal și informatii referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, tertele parti carora le sunt divulgate Datele dumneavoastra cu Caracter Personal;

 

 • dreptul de a solicita rectificarea oricaror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;

 

 • dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal sau restrictionarea prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, mai exact, aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care va permite operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca noi sa va ștergem datele cu caracter personal, ci sa restrângem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca motivele legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

 

 • dreptul de a va opune prelucrarii de catre noi a Datelor dumneavoastra cu Caracter

Personal;

 

 • dreptul de a retrage orice consimtamânt pe care l-ati acordat;

 

 • in anumite circumstante, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; [și]

 

 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor competenta [; și][.]

 

 • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luam in legatura cu dumneavoastra și care produc efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Noi nu desfașuram in general un astfel de proces decizional automatizat dar, in cazul in care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile in

 

care sunt luate astfel de decizii.

 

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact prevazute in sectiunea de mai jos

 

Cum sa ne contactati

 

In cazul in care doriti sa aflati mai multe despre operatiunile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteti sa contactati responsabilul nostru cu protectia datelor prin e-mail la adresa privacy@arctic.ro, sau puteti puteti, sa ne scrieti la urmatoarea adresa a sediului Arctic S.A., Gaesti, str. 13 Decembrie, nr. 210, judet Dambovita, Romania.”

 

Va informam ca adresa privacy@arctic.ro va fi folosita doar pentru comunicari/sesizari care au ca obiect protectia datelor cu caracter personal si nu pentru alte scopuri.

 

De asemenea, puteti consulta Politica noastra privind confidentialitatea datelor cu caracter personal, care se regaseste pe pagina web www.arctic.ro sau accesand direct link-ul

https://www.arctic.ro/privacy/.