REGULAMENTUL CAMPANIEI

“10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic ”

 

 

 1. 1.      ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul  Campaniei  Promotionale  “10  ani  garantie  pentru  motorul uscatoarelor de rufe Arctic” este Societatea ARCTIC S.A., cu sediul in Gaesti, str. 13Decembrie, nr.210, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General Büyükerk Etem Cudi Murat, denumita in continuare “Organizator”.

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

 

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare

 

2.    ARIA DE DESFASURARE:

 

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online, si care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Arctic, precizate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament, fiind denumita «10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic».

 

3.   OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientiifinali beneficiaza de o perioada de 10 (zece) ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufemarca Arctic, astfel cum acestea sunt identificate in Sectiunea 7 din Regulament.

 

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera strict la motorul uscatoarelor de rufe marca Arctic, nu si la componente adiacente motorului (precum placa electronica),acestea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate, de 2 (doi) ani.

 

In intelesul prezentului Regulament, notiunea de «10 ani garantie pentru motoruluscatoarelor de rufe Arctic» semnifica garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani la carese adauga o perioada de garantie comerciala de 8 (opt) ani, garantandu-se astfel, pentru ambele situatii, conformitatea produselor Arctic participante la campanie asa cum sunt mentionate in Sectiunea 7, pentru o perioada de 10 (zece) ani.

 

4. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

 

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de «garantie legala de conformitate; garantie comerciala si extragarantie » vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

 

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice 1 din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora – care semnifica protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzatorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta nu


 

corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.

 

4.2.Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica orice angajament asumat devanzator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, in cazul in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.

 

4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala.

 

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

5. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

5.1. Campania va incepe la data de 01 Februarie 2020, ora 00:00:00 si este valabila pe intreaga perioada de comercializare a uscatoarelor de rufe marca Arctic si are in vedere motorul uscatoarelor de rufe marca Arctic. Uscatoarele de rufe marca Arctic vandute ulterior datei incetarii efectelor Regulamentului nu vor fi luate in considerare de Organizator pentru acordarea garantiei comerciale.

 

Produsele comercializate pe durata Campaniei si inregistrate in platforma https://extragarantie.arctic.ro/ conform procedurii prevazute de Regulament anterior stoparii comercializarii, beneficiaza de intreaga perioada de garantie comerciala de 8 (opt) ani conform certificatelor de garantie emise.

 

Incetarea efectelor prezentului Regulament va avea loc prin Decizia Organizatorului, care va fi publicata pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro/

 

5.2. In situatia in care Organizatorul decide sa reduca sau sa prelungeasca perioada Campaniei Promotionale, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin actualizarea prezentului Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor si prin publicarea informatiei pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/.

 

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Regulamentul „10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic” este adresata persoanelor fizice si persoanelor juridice consumatori finali, care achizitioneaza in scop casnic oricare dintre produsele participante la Campanie comercializate in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online.

 

In cazul persoanelor juridice, garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselelor electrocasnice in scopuri profesionale precum in restaurante, bufete, pensiuni, cantine, insa fara a ne limita la acestea.

 

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti si sa fie rezidenti pe teritoriul Romaniei, precum si persoanele juridice cu sediul in Romania.

 

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Sectiunii 7, neexistand o limitare a numarului de produse sau de participari.

 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 

7. PRODUSE PARTICIPANTE


 

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile motorului uscatoarelor de rufe Arctic.

 

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.

 

 1. 8.     MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI In vederea accesariibeneficiilor “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic”, clientul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoria de produse electrocasnice marca Arctic aflate in Campanie, respectiv uscatoare de rufe, conform Sectiunii 7, din retelele nationale de magazine ce includ atat mediul offline, cat si mediul online, care comercializeaza aceste produse electrocasnice.

 

In vederea obtinerii garantiei comerciale de 8 (opt) ani, clientul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului printr-unul din urmatoarele mijloace:

 

- prin intermediul platformei online https://extragarantie.arctic.ro/ prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa nr.1). Ulterior completarii formularului de inregistrare se emite automat urmatorul mesaj de confirmare: „Multumim pentru inregistrare! Descarca certificatul.». Prin accesarea link-ului indicat in mesaj se va regasi « Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Arctic» cu numar de inregistrare si data la care a fost inregistrat (conform modelului prezentat in

 

Anexa nr.2);

 

- prin telefon la Call Center, apeland numarul *9010 (tarif standard in retelele nationale),oferind informatiile solicitate de operator, informatii cuprinse in Formularul de inregistrare online, si anume: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele si prenumele cumparatorului, adresa completa, localitate, judet, adresa de e-mail, numar telefon. Ulterior preluarii apelului telefonic si oferirea datelor solicitate de catre operatorul Organizatorului, acesta din urma va introduce datele primite de la client in cadrul platformei online https://extragarantie.arctic.ro/, in modalitatea descrisa mai sus, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct catre clientul final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

- prin e-mail transmis catre adresa service@arctic.ro , cuprinzand urmatoarele date din Formularul de inregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu completa, localitate, judet, adresa de e-mail, numar telefon. Operatorul Organizatorului preia datele furnizate si procedeaza la inregistrarea produsului in platforma https://extragarantie.arctic.ro urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis catre client prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

In situatia in care, datele furnizate prin e-mail de catre client nu sunt complete, sau sunt insuficiente, pentru generarea Certificat de garantie comerciala pentru motorul uscatorului de rufe Arctic, operatorul Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma, solicitandu-i sa completeze datele lipsa. Ulterior completarii datelor lipsa, Operatorul Organizatorului va inregistra direct produsul in platforma https://extragarantie.arctic.ro/, in numele clientului, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct clientului final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

 

In cazul in care, inregistrarea printr-unul din mijloacele precizate mai sus nu este posibila din cauza unor incoveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Organizatorului, precum, dar fara a ne limita la: sistem nefunctional, website indisponibil temporar, clientul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant la Campanie are dreptul sa recurga la alegere, la una dintre celelalte doua modalitati ramase pentru inregistrarea produsului electrocasnic. In aceasta situatie, inregistrarea produsului Arctic

 

 

achizitionat prin una din modalitatile alternative oferite confera dreptul clientului final de a beneficia de Garantia comerciala de 8 (opt) ani in conditiile prezentului Regulament.

 

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala de 8 (opt) ani este valabila si se va acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre clientul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile mentionate mai sus, in termen de 30 de zile de la achizitie.

 

Numarul de inregistrare de pe certificatul de garantie comerciala reprezinta un cod unic de inregistrare (element de identificare) pentru garantia motorului uscatoarelor de rufe marca Arctic achizitionat.

 

In cazul in care pe perioada de acordare a garantiei comerciale, apar eventuale defectiuni ale motorului uscatoarelor de rufe marca Arctic, la momentul sesizarii lor catre Organizator, de catre Client, acesta din urma are obligatia de a furniza numarul de inregistrare cuprins in Certificatul de garantie comerciala, pentru a putea fi identificat de catre reprezentantii Organizatorului.

 

Transmiterea “ Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Arctic” se va efectua de catre Organizator, in format electronic la adresa de e-mail sau prin posta (fara confirmare de primire),la adresa de domiciliu indicate de consumatorul final in informatiile furnizate, conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului.

 

Ordinea remediilor posibile acordate Clientului in baza garantiei comerciale:

 

1)                 Aducerea la conformitate a produsului defect prin repararea motorului acestuia intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul, dupa caz, a adus la cunostinta

 

Organizatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul Organizatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare;

 

2)                 Asigurarea conformitatii prin inlocuirea motorului in cadrul unei perioade de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre Organizator si Client. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendatistice de la data sesizarii neconformitatii produsului.

 

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera strict la motorul uscatoarelor de rufe marca Arctic, nu si la componente adiacente ale acestuia (precum placa electronica),aceastea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani.

 

In cazul inlocuirii motorului cu unul nou sau a unei componente a motorului produsului electrocasnic care face obiectul Campaniei, Organizatorul va acorda si pentru acest motor sau piesa o garantie de 2 (doi) ani.

 

Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).

 

Cu titlu de exceptie, in situatia inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu un produs asemanator, dar de o clasa superioara (in situatia in care produsul initial nu mai exista pe stoc),modalitatea de acordare a garantiei comerciale va fi limitata fie la

 

repararea sau inlocuirea motorului conform regulilor aplicabile potrivit prezentului Regulament. In situatia in care clientul refuza acest lucru, el are dreptul la restituirea contravalorii produsului initial, care face obiectul garantiei, in acest caz nefiind indreptatit la restituirea contravalorii produsului de clasa superioara.

 

Produsul similar trebuie sa aiba caracteristici asemanatoare ca ale produsului initial. Sunt avute in vedere caracteristici precum, insa, fara a se limita la: capacitate, dimensiune, tehnologie, clasa energetica.In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, clientul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 8 (opt) ani ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani de la data achizitionarii produsului respectiv.

 

Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate de 2 (doi) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 8 (opt) ani.

 

 

Pierderea documentului «Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Arctic» transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 8 (opt) ani.

 

Garantia comerciala de 8 (opt) ani este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, clientul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie, ”Certificat de garantie comerciala pentru motorul uscatoarelor de rufe” si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 10 (zece) ani de garantie (2 (doi) ani garantie legala de conformitate + 8 (opt) ani garantie comerciala) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

 

In intelesul prezentului Regulament, pentru evitarea oricarei neintelegeri, garantia comerciala presupune inlocuirea motorului cu unul nou, in cadrul aceluiasi termen de garantie comerciala de 8 (opt) ani care se va realiza o singura data.

 

9. CONDITII DE VALIDITATE

 

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala pentru produsul electrocasnic marca Arctic achizitionat, cumparatorul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 

a)      sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 6;

 

b)      participantii persoane fizice trebuie sa aiba varsta de 18 ani impliniti si sa fie rezidenti pe teritoriul Romaniei, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;

 

c)      sa achizitioneze, in perioada prevazuta la Sectiunea 5, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 7;

 

d)      sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat, conform mecanismului precizat la Sectiunea 8;

 

e)      sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si “Certificat de garantie comerciala pentru motorul uscatorului de rufe” primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (2(doi) ani garantie legala de conformitate + 8 (opt) ani garantie comerciala = 10 (zece) ani garantie),pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie;

 

f)       produsele  achizitionate  sa  fie  utilizate  exclusiv  in  scopuri  casnice.  Garantia  de

 

conformitate si garantia comerciala nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

 

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de 8 (opt) ani nu se va acorda clientului final.

 

10. RESPONSABILITATE

 

Organizatorul va acorda garantia comerciala de 8 (opt) ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Prin participarea la Campania ”10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufeArctic”, participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament, intelegereatermenilor si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

 

-    in cazul in care clientul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic marca Arctic decat cele supuse prezentei Campanii;

 

-    in cazul in care clientul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

 

 

-     in cazul in care clientul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

 

-     in cazul in care clientul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “ Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Arctic”.

 

In aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, costul manoperei si transportul produsului in perioada de acordare a garantiei comerciale sunt gratuite.

 

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

 

Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in vigoare incepand cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectueaza in conformitate cu prevederile Anexei nr.3 la perezentul Regulament -

 

POLITICA SOCIETATII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, care face parte integranta din acesta.

 

12. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

13. DIVERSE

 

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 1 Februarie 2020, Regulamentul campaniei „10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic” autentificat sub nr 871/ 23.04.2019 de catre notarul public Traistaru Ionel din cadrul SPN „Animus” precum Actele Aditionale subsecvente ale acestuia isi vor inceta efectele.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament prin intermediul unui act aditional si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamentele si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro/.

 

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro/.

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.


Anexa nr.1 la Aut. ____________

Semnata de parte

 

 

ANEXA NR. 1 la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic ”

 

Format formular inregistrare online pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro/inregistrare-extragarantie

 

 

 

 

Anexa nr.2 la Aut. ______________

Semnata de parte

 

 

ANEXA NR. 2 la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motorul

uscatoarelor de rufe Arctic”

Format « Certificat de garantie comerciala pentru motor uscatoare de rufe Arctic»

 

 

 

Anexa nr.3 la Aut. ____________

 

Semnata de parte

 

ANEXA NR. 3 la Regulamentul “ 10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe

Arctic”

POLITICA SOCIETATII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU

CARACTER PERSONAL

 

ARCTIC S.A. se angajeaza sa va respecte confidentialitatea si securitatea datelordumenavoastra cu caracter personal. Prezenta Anexa descrie modul in care utilizam, distribuim, protejam si prelucram, in calitatea noastra de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta in legatura cu dumneavoastra prin participarea la Campanie. Suntem membru al Grupului Arcelik. Pentru mai multe informatii despre Grupul Arcelik, consultati [http://www.arcelikas.com/].

 

Prezenta Politica a fost redactata tinand cont de Regulamentul General privind Protectia Datelor („GDPR”). Ne angajam sa respectam GDPR in toate operatiunile de prelucrare a datelor in Spatiul Economic European si in orice alte cazuri in care se aplica.

 

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

 

Date cu Caracter Personal” se refera la orice informatii care pot fi utilizate, singure sau in combinatie cu alte informatii, pentru a va identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care va privesc dupa cum urmeaza:

 

 • In cazul in care utilizati site-ul https://extragarantie.arctic.ro/ pentru a participa la aceasta campanie, este posibil sa ne comunicati prenumele, numele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail, [numarul de cont bancar, semnatura].

 

 • Atunci cand comunicati datele dumneavoastra prin intermediului serviciului call center la nr. *9010, este posibil sa ne furnizati prenumele si numele, sexul, numarul de telefon, adresa, e-mailul, informatii de marketing (obisnuinte / preferinte / comportament, si alte date care rezulta din evaluarea clientului),informatii despre produsul dumneavoastra (e.g. codul produsului),precum si vocea dumneavoastra si alte date cu caracter personal furnizate in cadrul apelurilor catre call center-ul nostru.

 

 • In cazul in care va inregistrati prin transmiterea unui email la adresa service@arctic.ro pentru extragarantie, este posibil sa furnizati datele dumneavoastra de identificare (prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon).

 

 • In cazul in care lasati un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media (e.g. o intrebare despre produsele noastre),este posibil sa colectam respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal continute de acel comentariu (e.g., prenumele, numele, numarul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza in acest proces).

 

 • Site-ul nostru web poate colecta, de asemenea, in mod automat informatii despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastra. Este posibil sa utilizam cookie-uri, web beacons si tehnologii similare pentru a ne ajuta sa intelegem activitatea dumneavoastra pe site-ul nostru. Datele pe care le colectam automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa dumneavoastra de IP, URL-ul paginii de destinatie si site-ul web de referinta, ora si data utilizarii site-ului web si termenii de cautare utilizati de dumneavoastra pentru a ajunge la acest site web. Pentru mai multe informatii despre cookie-urile si tehnologiile similare pe care le utilizam pe acest site web, va rugam sa consultati

 

Politica noastra privind Cookie-urile accesand https://www.arctic.ro/cookies/


 

De asemenea, colectam, utilizam si distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice in diferite scopuri. „Date agregate” se refera la informatii care pot rezulta din Datele dumneavoastra cu Caracter Personal dar care nu vor dezvalui in mod direct sau indirect identitatea dumneavoastra, e.g., date agregate referitoare la toti vizitatorii site-ului nostru web.

 

Cum utilizam Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

In masura permisa de lege, folosim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele scopuri si pe baza urmatoarelor temeiuri legale:

 

Necesitate contractuala

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru a va permite sa participati la compania organizata pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita si proteja drepturile care rezulta din Regulament.

 

In cazul in care nu ne furnizati anumite Date cu Caracter Personal in vederea prelucrarii descrise mai sus, este posibil sa nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

 

Obligatie legala

 

Este posibil sa fim obligati prin lege sa colectam si sa prelucram anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastra. De exemplu, este necesar sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 

 • a va furniza o garantie pentru produsul pe care l-ati cumparat;

 

 • a va repara, rambursa sau inlocui produsul pe care l-ati cumparat, in cazul neconformitatii sale sau in cazul unor vicii ascunse;

 

 • a indeplini orice cerinte de arhivare in conformitate cu prevederile legale; si

 

 • a proteja drepturile in justitie si alte drepturi conform legilor aplicabile.

Interesele noastre legitime

 

Este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in cazul in care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime in calitate de societate oraganizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova si imbunatati activitatea si a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 

 • a preveni si detecta comportamente ilegale si a ne proteja sau pune in executare drepturile noastre legale, de exemplu, apararea societatii in cazul litigiilor; si

 

 • a tine evidenta activitatilor desfasurate.

Consimtamantul dumneavoastra

 

Putem solicita, de asemenea, in mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimtamantul dumneavoastra separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal.

 

In cazul in care am solicitat consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, puteti ulterior sa retrageti acest consimtamant in orice moment contactandu-ne la adresa prevazuta mai jos in sectiunea „Cum sa ne contactati”, fara a aduce atingere caracterului legal al prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.

 

In cazul in care ne furnizati Date cu Caracter Personal ale unor terte parti (cum ar fi situatia in care inregistrati produsul unui membru al familiei),trebuie sa va asigurati ca ati notificat respectiva terta parte inainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, aratandu-i aceasta Anexa, explicandu-i ca Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate in conformitate cu aceasta si obtinand consimtamantul sau, daca este cazul.

 

Distribuirea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal catre Terte Parti

 

In principiu, nu distribuim sau nu divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal catre terte parti. Cu toate acestea, este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele cazuri:

 

 

 • Furnizorilor de servicii. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor care presteaza servicii pentru noi si societatilor din grupul nostru, care actioneaza ca persoane imputernicite de operator [cum ar fi societatile care administreaza acest site webin numele nostru sau vanzatorii care livreaza comenzile catre dumneavoastra, furnizorii de servicii de marketing, curierat, plata / bancare, telemarketing sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligatia sa pastreze confidentialitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si nu au dreptul sa utilizeze Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in alt scop decat pentru a efectua serviciile pe care le presteaza pentru noi.

 

 • Tertelor parti daca acest lucru este impus de lege. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unei terte parti daca acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligatii legale sau a deciziei unei autoritati judiciare, a unei autoritati publice sau a unui organism guvernamental, sau in cazul in care divulgarea este necesara pentru securitatea nationala, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanta publica.

 

 • Partenerilor de afaceri. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal partenerilor nostri de afaceri daca acest lucru este necesar pentru a va furniza produse si servicii, precum serviciile post-vanzare sau serviciile de reparatie a produselor si serviciilor pe care le-ati cumparat de la noi.

 

 • Altor terte parti cu consimtamantul dumneavoastra. Este posibil, de asemenea, sa

 

distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terte parti in cazul in care sunteti de acord cu o astfel de distribuire.

 

Transferuri Internationale ale Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Atunci cand distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor noastre afiliate sau altor societati cu care incheiem contracte (astfel cum este descris in sectiunea de mai sus referitoare la Distribuirea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal unor TerteParti),respectivele societati pot fi situate in afara Spatiului Economic European („SEE”) intari care au legi de protectie a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din tara dumneavoastra de resedinta. In special, vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal societatilor din grupul nostru situate in Turcia, inclusiv Arcelik A.S. .

 

Inainte de a transfera Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in afara SEE, vom lua masuri pentru a ne asigura ca respectivele date vor beneficia de acelasi nivel de protectie ca cel prevazut de legile aplicabile privind protectia datelor din SEE. Pentru transferurile de date in afara SEE, folosim, daca este cazul, garantiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana si va vom pune la dispozitie o copie la cerere.

 

Arcelik A.S. poate transfera ulterior Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor terte parti situate in tari care nu ofera un nivel adecvat de protectie a datelor. Astfel de transferuri vor fi efectuate in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv, daca este cazul, in conformitate cu cerintele contractuale prevazute in clauzele contractuale standard.

 

Pastrarea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute mai sus, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

 

Masuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal Vom lua masuri de precautie rezonabile pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal impotriva pierderii, utilizarii abuzive sau modificarii. Printre alte masuri, asiguram securitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei si prin restrictionarea in alt mod a accesului la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal.

 

In mod specific:Din pacate, transmiterea de informatii pe internet nu este complet sigura. Desi vom face tot posibilul pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu

 

 

putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastra risc.Trebuie, de asemenea, sa luati in continuare masuri pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizarii unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastra la intervale regulate si asigurandu-va ca nu ati divulgat parola(ele) dumneavoastra niciunei alte persoane si ca nu v-ati dat acordul unei terte parti pentru a avea acces la contul dumneavoastra de utilizator si la Datele cu Caracter Personal.

 

Drepturile Dumneavoastra in Legatura cu Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pe care noi le prelucram, sub rezerva conditiilor prevazute in legile aplicabile:

 

 • dreptul de a afla daca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi si de a solicita o copie a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si informatii referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, tertele parti carora le sunt divulgate Datele dumneavoastra cu Caracter Personal;

 

 • dreptul de a solicita rectificarea oricaror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;

 

 • dreptul de a solicita stergerea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal sau restrictionarea prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, mai exact, aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care va permite operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca noi sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca motivele legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

 

 • dreptul de a va opune prelucrarii de catre noi a Datelor dumneavoastra cu Caracter

Personal;

 

 • dreptul de a retrage orice consimtamant pe care l-ati acordat;

 

 • in anumite circumstante, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; [si]

 

 • dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor competenta [; si][.]

 

 • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luam in legatura cu dumneavoastra si care produc efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Noi nu desfasuram in general un astfel de proces decizional automatizat dar, in cazul in care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile in care sunt luate astfel de decizii.

 

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact prevazute in sectiunea de mai jos

 

Cum sa ne contactati

 

In cazul in care doriti sa aflati mai multe despre operatiunile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteti sa contactati responsabilul nostru cu protectia datelor prin e-mail la adresa privacy@arctic.ro, sau puteti puteti, sa ne scrieti la urmatoarea adresa a sediului Arctic S.A., Gaesti, str. 13 Decembrie, nr. 210, judet Dambovita, Romania.”

 

 

Va informam ca adresa privacy@arctic.ro va fi folosita doar pentru comunicari/sesizari care au ca obiect protectia datelor cu caracter personal si nu pentru alte scopuri.

 

De asemenea, puteti consulta Politica noastra privind confidentialitatea datelor cu caracter personal, care se regaseste pe pagina web www.arctic.ro sau accesand direct link-ul https://www.arctic.ro/privacy/.