„REGULAMENTUL CAMPANIEI ARCTIC "45 de zile banii inapoi"

 

 

 

 

 1. 1.                       ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Subscrisa ARCTIC S.A., cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita,

 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930, reprezentata de Director General Büyükerk Etem Cudi Murat, denumita in continuare “Organizatorul”,

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul https://www.arctic.ro/45zile/ fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant .

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

 1. 2.                       DENUMIRE. LOCUL DESFASURARII

 

Regulamentul poarta denumirea "45 de zile banii inapoi", Campania desfasurandu-se prin retelele nationale de magazine atat din mediul online cat si din cel offline, care comercializeaza produse electrocasnice marca Arctic.

 

 1. 3.                       OBIECTUL REGULAMENTULUI

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii finali, persoane fizice pot returna produsele electrocasnice marca Arctic participante la Campanie, ce sunt achizitionate in perioada 01 Februarie 2020 ora 00:00:0031.01.2021, ora23:59:59, din reteaua nationala de magazine care le comercializeaza la nivel national, ceinclud atat mediul offline cat si mediul online, restituindu-li-se pretul achitat, conform documentului fiscal de achizitie

 

Oricarui produs electrocasnic marca Arctic participant la Campanie si vandut dupa data de 31 Ianuarie 2021, ora 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si cererea de restituire a pretului achitat nu va fi luata in considerare de Organizator.

 

 1. 4.                       DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

 

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani.

 

Produsele participante la Campanie reprezinta toate produsele electrocasnice marca Arctic din categoriile participante: aparate frigorifice, masini de spalat rufe, masini de spalatrufe cu uscator, uscatoare de rufe, masini de spalat vase, plite si cuptoare incorporabile, aragaze si hote, care au fost achizitionate din magazinele care comercializeaza aceste categorii de produse electrocasnice la nivel national ce includ atat mediul offline, cat si mediul online.

 

Prezentul Regulament nu se adreseaza clientilor persoane juridice.

 

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.

 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

 

 1. 5.                       MODUL DE DESFASURARE

5.1.                 Solicitarea de retur

Pentru a putea beneficia de returnarea produselor achizitionate, clientii finali trebuie sa

 

solicite returul telefonic, apeland Serviciul Call Center la numarul de telefon scurt *9010 (tarif standard in retelele nationale) in termen de cel mult 45 (patruzeci si cinci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului, data ce se afla inscrisa pe factura/bonul de achizitie. Urmare a solicitarii de retur, clientul va primi un numar de inregistrare.

 

Inregistrarea solicitarii va contine informatii despre locul si data la care reprezentantul Organizatorului se va deplasa pentru inspectarea produsului supus solicitarii de retur. In cazul in care, potrivit informatiilor transmise telefonic solicitantul nu se afla la adresa comunicata, la data si ora stabilita, solicitarea nu se incadreaza in conditiile prevazute de prezentul Regulament, se va inregistra si comunica refuzul cererii de retur.

 

De asemenea, solicitarea de retur va fi refuzata daca, beneficiarul produsului nu va prezenta documentul fiscal de achizitie la data inspectarii produsului de catre tehnicianul Organizatorului sau daca acesta din urma va constata ca acest document nu respecta conditiile prevazute de prezentul Regulament (data facturarii este inexistenta sau ilizibila respectiv emitentul facturii nu poate fi stabilit, ori factura este deteriorata datorita pastrarii sale in conditii improprii).

 

Solicitarea de retur va fi valabil formulata si susceptibila de a fi admisa in conditiile prezentului Regulament daca clientul prezinta tehnicianului o varianta scan lizibila a documentului de achizitie impreuna cu celelalte documente solicitate.

 

Returul se va face exclusiv pe baza solicitarii de retur aprobate clientului care a achizitionat produsul initial, in urma legitimarii acestuia, pe baza unui act de identitate valabil (carte de identitate, pasaport sau permis de conducere, permis de sedere),ori mandatarului conventional al acestuia. Mandatarul va trebui sa prezinte tehnicianuluiOrganizatorului, pe langa actul sau de identitate valabil si imputernicirea notariala care sa ateste dreptul sau de a exercita drepturile clientului stabilite in baza prezentului Regulament. Aprobarea consta in verificarea si confirmarea data de tehnicianul Organizatorului la momentul deplasarii la clientul final.

 

Daca persoana care formuleaza solicitarea de retur nu coincide cu persoana mentionata pe documentul fiscal de achizitie, cererea de restituire va cuprinde si o declaratie pe propria raspundere a acestei persoane care atesta conditiile in care detine bunul respectiv, (conform Anexei nr.3). Daca clientul refuza sa mentioneze in cadrul solicitarii de retur modalitatea de dobandire a produsului, tehnicianul Organizatoruluiare dreptul sa refuze returul.

 

In situatia in care clientul care doreste restituirea contravalorii produsului completeaza si declaratia pe propria raspundere conform Anexei nr.3, Organizatorul poate admite cererea de retur in conditiile prezentului Regulament si in favoarea acestei persoane, declaratia formulata in conditiile de mai sus constituind cauza exoneratoare de raspundere pentru Organizator. Mai mult, in aceste conditii, daca aspectele declarate de clientul care formuleaza solicitarea (si declaratia) nu coincid adevarului, titularul dreptului la restituire are drept de regres strict impotriva persoanei care a formulat declaratia, pentru recuperarea sumei de bani achitate, in conditiile legii civile, neputandu-se indrepta impotriva Organizatorului.

 

In vederea ridicarii produsului, tehnicianul Organizatorului, se va prezenta la data si ora stabilite cu clientul final, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii prin call Center, ocazie cu care va verifica, detinerea de catre clientul final a documentul fiscal de achizitie al produsului, va certifica identitatea solicitantului, sau imputernicirea acestuia daca este cazul, si va verifica starea tehnica a produsului care face obiectul cererii de retur. In situatia in care va constata indeplinite conditiile prevazute de prezentul Regulament, cererea de restituire este admisa, iar tehnicianul Organizatorui va proceda la preluarea produsului aprobat ca retur de la clientul final, in baza unui Proces Verbal de predare-primire (formular de retur) si a cererii de restituire a contravalorii intocmita intre reprezentantul Organizatorului si clientul final, conform exemplarelor

 

prevazute in cadrul Anexelor la acest Regulament.

 

In cazul in care, clientul final nu poate prezenta documentul fiscal de achizitie al produsului, nu detine un act de identitate valabil, sau nu prezinta imputernicirea acordata, tehnicianul Organizatoruluiva incheia un proces-verbal in care va consemna aceste aspecte, precum si motivele refuzului de retur.

 

In cazul in care, in urma verificarii starii tehnice a produsului, tehnicianul constata ca acesta este in stare neconforma, a suferit expuneri la radiatii solare, acizi, intemperii, socuri mecanice, campuri electromagnetice, prezinta urme de zgarieturi, lovituri, ori alte urme de deteriorare estetica, este vorba de un bun achizitionat cu discount din cauza unor defecte, estetice, este achizitionat printr-un sistem de rate, a suferit reparatii, ii lipsesc accesoriile originale ce au insotit produsul la momentul achizitionarii, ori etichetele de identificare ori reprezinta produs resigilat, va consemna in cadrul procesului verbal refuzul sau de a valida solicitarea clientului final, precum si motivele pentru care a procedat in acest mod.

 

Categoriile de produse care nu constituie obiectul prezentei Campanii si nu pot fireturnate sunt urmatoarele:

 

 1. produsele care, chiar daca sunt sigilate, au suferit in urma expunerii la radiatii solare, acizi, intemperii, socuri mecanice, campuri electromagnetice etc.;

 

 1. produsele care prezinta urme de zgarieturi, lovituri. Produsele nu trebuie sa prezinte nicio urma de deteriorare estetica;

 

 1. produsele achizitionate cu discount din cauza unor defecte estetice;
 2. produsele care au fost achizitionate printr-un sistem de rate;
 3. pProdusele care au suferit reparatii;
 4. produsele carora le lipsesc accesoriile originale ce au insotit produsul la momentul achizitionarii;

 

 1. lipsa etichetelor de identificare de pe produse atrage refuzul de returnare a produselor;
 2. produsele resigilate.

 

Documentele ce trebuie prezentate pentru a putea beneficia de avantajele prezentului Regulament:

 

a)       documentul fiscal de achizitie in original sau versiune scanata (bon fiscal/ factura fiscala/ chitanta);

 

b)    certificatul de garantie in original;

 

c)     in ipoteza in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, clientul final va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont, continand confirmarea codului IBAN, fara nicio alta informatie legata de solduri si tranzactii bancare;

 

d)     in situatia in care clientul ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, certificand astfel domiciliul clientului;

 

e)   in situatia in care clientul final nu detine un cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand insa mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita restituirea contravalorii la aceasta adresa, clientul final va trebui sa formuleze o declaratie pe propria raspundere conform Anexei nr.4 a prezentului Regulament, asupra faptului ca nu locuieste la adresa de domiciliu mentionata in actul sau de identitate ci la o alta adresa pe care o va mentiona in declaratie si ca solicita in mod expres ca mandatul postal continand contravaloarea produsului returnat sa fie transmis la adresa respectiva.

 

Transportul

Asigurarea transportului pentru returul aprobat si costurile aferente acestuia, sunt in

sarcina Organizatorului.

 

Limitari ale returnarii produselor

 

In baza prezentului Regulament, aceeasi persoana fizica / beneficiar final are dreptul la cel mult 2 (doua) retururi pe perioada Campaniei.

 

5.2.           Restituirea contravalorii

 

In cazul in care clientul final opteaza pentru restituirea contravalorii produsului si solicitarea de retur a fost aprobata pe baza conditiilor din prezentul Regulament, suma reprezentand contravaloarea produsului returnat (inscrisa pe documentul fiscal de achizitie) va fi disponibila in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucratoare de prin transfer bancar de la data confirmarii contului bancar sau in termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucratoare de la data efectuarii returului, prin mandat postal. Termenul de livrare reprezinta data la care Organizatorul a realizat transferul sau a depus contravaloarea produsului achizitionat, in cont sau prin mandat postal, Organizatorul nefiind responsabil de programul si termenul de livrare a tertilor ( banca, Posta Romana).

 

In situatia in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, clientul va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont, continand confirmarea codului IBAN.

 

In situatia in care clientul final ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, certificand astfel domiciliul clientului.

 

In situatia in care clientul final nu detine cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita returnarea contravalorii la aceasta adresa, clientul final va trebui sa formuleze o declaratie pe propria raspundere conform Anexei nr.4 a prezentului Regulament, asupra faptului ca nu locuieste la adresa de domiciliu mentionata in actul sau de identitate ci la o alta adresa pe care o va mentiona in declaratie si ca solicita in mod expres ca mandatul postal continand contravaloarea produsului returnat sa fie transmis la adresa respectiva.

 

6. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si clientii finali ai produselor ce constituie obiectul prezentei Campanii se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

7 .    PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

„Prin participarea la Campanie/Concurs, Organizatorul prelucreaza in nume propriu/ prin imputernicit (daca este cazul) datele personale ale participantilor si castigatorilor, in conformitate cu prevederile Anexei nr.5 la perezentul Regulament -

 

POLITICA SOCIETATII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, care face parte integranta din acesta”.

 

 1. 8.      MODIFICAREA/INTRERUPEREA APLICARII REGULAMENTULUI Prezentul Regulament poate fi modificat si completat unilateral de catre Organizator,

 

oricand pana la decizia de incetare a aplicarii. Orice modificare sau completare se va face de catre Organizator prin act aditional, modificarile sau completarile urmand a fi aduse la cunostinta publica in mod oficial, in termenul prevazut la art. 1 din Regulament.

 

 1. 9.                       DISPOZITII FINALE

Regulamentul          acestei          Campanii          va         fi          disponibil          pe         website-ul

https://www.arctic.ro/45zile/

 

Incepand cu data de 01 Februarie 2020 Regulamentul Campaniei „45 de zile banii inapoi” autentificat sub numarul 143/29.01.2019 de catre notarul public Traistaru Ionel din cadrul SPN „Animus”, precum si actele aditionale subsecvente prin care s-au adus modificari acestuia isi vor inceta efectele juridice

 

Orice contestatie sau reclamatie avand ca obiect acest Regulament precum si actele aditionale aferente poate fi formulata in scris la sediulOrganizatorului care are urmatoarea

 

 

adresa: Gaesti, str. 13 Decembrie nr. 210, jud. Dambovita sau prin intermediul adresei de e-mail contact@arctic.ro, precum si in Call Center la numarul de telefon *9010.(tarif standard in retelele nationale).

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre conditiile stabilite in prezentul regulament, precum si dreptul de a modifica prezenta oferta, in orice moment, cu publicarea modificarilor in cauza pe site-ul https://www.arctic.ro/45zile/ .

 

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.


 

Anexa 1 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

 

 

FORMULAR DE RESTIUIRE CONTRAVALOARE PRODUS CONFORM REGULAMENTULUI CAMPANIEI "45 de zile banii napoi"

 

1.    Date generale:

 

Nume si prenume: ………………………………………………………

 

Adresa :

 

Municipiul/oras/comuna……………………………. ,strada………………………………...

 

Nr. …………, bloc …., sc………….,ap…………Judet…………………………………….

 

Telefon: ………………………………………………………………………………………

 

Numar inregistrare: ……………………………………………………………………………

 

Model produs/Serie: ………………………………………………………………………….

 

Factura/Data Factura: ………………………………………………………………………..

 

Alte mentiuni: ………………………………………………………………………………

 

 

Declar ca prin semnarea prezentului formular, am luat la cunostinta de Regulamentul Campaniei “45 de zile banii inapoi”, am inteles continutul si sunt de acord cu acesta, precum si cu modul de aplicare al acestora.

 

Declar de asemenea ca, am luat la cunostinta faptul ca simpla completarea acestui formular nu acopera prin ea insasi restituirea contravalorii produsului.

 

Subsemnatul confirm ca datele de identificare puse la dispozitia Arctic in vederea restituirii sumei de bani conform prezentei cereri sunt corecte, complete, exacte si actuale, urmand a-mi asuma raspunderea in mod exclusiv pentru orice fel de comunicare eronata a acestor date catre Arctic;

 

De asemenea, declar sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod penal faptul ca nu sunt persoana care a achizitionat initial produsul si mentionez ca l-am dobandit prin urmatoarea modalitate :………………………………………………………………………………………………..

 

precum si ca am solicitat restituirea contravalorii acestuia catre mine personal. (ESTE/NU ESTE CAZUL);

 

In acelasi timp, declar si inteleg faptul ca, in cazul existentei unei erori asupra acestor date comunicate, culpa imi apartine in mod exclusiv, iar Arctic este exonerata de orice fel de raspundere, comunicarile facute de acesta din urma urmand a fi considerate valabil efectuate la adresele declarate in cadrul prezentei Cereri de restituire contravaloare produs;


Anexa 2 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

 1. 2.    Proces verbal de predare-primire a produsului conform numarului de inregistrare

 

………………………….:

 

 

Subsemnatul………………………………………………………………………………..

 

domiciliat         in    mun./oras/comuna…………………………………………………………...

 

,str…………………………………….nr…..   ,   bl……   sc……   ap…..   judet……………….

 

predau    reprezentantului     Arctic     S.A.      :…………………………………………………,

 

produsul…………………………………………..       model…….…………………………….,

 

seria……………………………………………………..,  in  vederea  restituirii  contravalorii

 

produsului, conform facturii nr. …………………………../…………………….., in valoare

 

de ………………..………….(cu TVA inclus).

 

Aparatul prezinta/nu prezinta zgarieturi/lovituri exterioare; are/nu are toate documentele disponibile; are/nu are toate accesoriile care au insotit produsul.

 

 

 

 

Am predat,

 

Nume si prenume:

 

Semnatura:


 

 

 

Am primit,

 

Nume si prenume:

 

Semnatura si stampila:

 

Anexa 3 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

 

 

 

3. Cerere restituire contravaloare produs:

 

Subsemnatul………………………………………………………………………..………….

 

domiciliat in mun./oras/comuna …………………………………………………………….,

 

str.    ………………………………. nr………, bl……… sc……ap …...

 

judet………………, solicit virarea sumei de……….……….………RON, reprezentand

 

contravaloarea produsului..………………………………, produs pe care il returnez conform

 

Regulamentului Campaniei “45 de zile banii inapoi ”, pe motivul ……………………………

 

………….……………………………………………………………………………………..,

 

in contul IBAN nr. RO ……………………………..………………………………., deschis

 

la banca…………………………………. Pe numele…………………………………………,

 

urmand sa prezint fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont, continand confirmarea codului IBAN.

 

 • Subsemnatul, confirm ca datele de identificare puse la dispozitia Arctic in vederea restituirii sumei de bani conform prezentului Regulament sunt corecte, complete, exacte si actuale, urmand a-mi asuma raspunderea in mod exclusiv pentru orice fel de comunicare eronata a acestor date catre Arctic.

 

 • De asemenea, declar sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod penal faptul ca nu sunt persoana care a achizitionat initial produsul si mentionez ca l-am dobandit prin urmatoarea

 

modalitate :…………………………………………………………………………………….…

 

.. precum si ca am solicitat restituirea contravalorii acestuia in conditiile Regulamentului « 45 de zile banii inapoi » catre mine personal. (ESTE/NU ESTE CAZUL)

 

 • In acelasi timp, declar si inteleg faptul ca, in cazul existentei unei erori asupra acestor date comunicate, culpa imi apartine in mod exclusiv, iar Arctic este exonerata de orice fel de raspundere, comunicarile facute de acesta din urma urmand a fi considerate valabil efectuate la adresele declarate in cadrul prezentei Cereri de restituire contravaloare produs.

 

 

Data:…………../…………./……………… client:……………………………..


 

Semnatura

 

 

Aprobat

 

Manager Service


 

Aprobat

 

Director Financiar


Anexa 4 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

 

 

 

 

 

4. Cerere restituire contravaloare produs prin mandat postal:

 

Subsemnatul………………………………………………………………………..………….

 

domiciliat  in   mun./oras/comuna    …………………………………………………………….,

 

str.                        ……………………………….        nr………,        bl………        sc……ap        …...

 

judet………………,   solicit    virarea   sumei   de……….……….………RON,  reprezentand

 

contravaloarea produsului..………………………………, produs pe care il returnez conform

 

Regulamentului Campaniei “45 de zile banii inapoi ”, pe motivul ……………………………

 

………….……………………………………………………………………………………..,,

 

prin mandat postal la adresa de domiciliu mentionata mai sus :……………………………………………...……………….

 

 • Subsemnatul confirm ca datele de identificare puse la dispozitia Arctic in vederea restituirii sumei de bani conform prezentului Regulament sunt corecte, complete, exacte si actuale, urmand a-mi asuma raspunderea in mod exclusiv pentru orice fel de comunicare eronata a acestor date catre Arctic.

 

 • De asemenea, declar sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod penal faptul ca nu sunt persoana care a achizitionat initial produsul si mentionez ca l-am dobandit prin urmatoarea modalitate : ……………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………. precum si ca am solicitat restituirea contravalorii acestuia in conditiile Regulamentului « 45 de zile banii inapoi » catre mine personal. (ESTE/NU ESTE CAZUL)

 

 • In acelasi timp, declar si inteleg faptul ca, in cazul existentei unei erori asupra acestor date comunicate, culpa imi apartine in mod exclusiv, iar Arctic este exonerata de orice fel de raspundere, comunicarile facute de acesta din urma urmand a fi considerate valabil efectuate la adresele declarate in cadrul prezentei Cereri de restituire contravaloare produs.

 

 

Data:…………../…………./………………


 

Semnatura

 

 

client:……………………………..

 

 

Aprobat

 

Manager Service


 

Aprobat

 

Director Financiar


Anexa 5 la Aut. ____/_______

 

Semnata de parte

 

POLITICA SOCIETATII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

 

ARCTIC S.A. se angajeaza sa va respecte confidentialitatea si securitatea datelordumenavoastra cu caracter personal. Prezenta Politica descrie modul in care utilizam, distribuim, protejam si prelucram, in calitatea noastra de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta in legatura cu dumneavoastra prin participarea la Campanie.

 

Suntem membru al Grupului Arcelik. Pentru mai multe informatii despre Grupul Arcelik, consultati [http://www.arcelikas.com/].

 

Prezenta Politica a fost redactata tinand cont de Regulamentul General privind Protectia Datelor („GDPR”). Ne angajam sa respectam GDPR in toate operatiunile de prelucrare a datelor in Spatiul Economic European si in orice alte cazuri in care se aplica.

 

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

 

Date cu Caracter Personal” se refera la orice informatii care pot fi utilizate, singure sau in combinatie cu alte informatii, pentru a va identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care va privesc dupa cum urmeaza:

 

 • Atunci cand comunicati datele dumneavoastra pentru restituire contravaloare produs, ne furnizati prenumele si numele, sexul, numarul de telefon, adresa, precum si vocea dumneavoastra si alte date cu caracter personal furnizate in cadrul apelurilor catre call center-ul nostru. In situatiile de restituire contravaloare produs prelucram, de asemenea, si datele bancare, precum si datele personale prevazute in Certificatul de garantie al produsului, respectiv nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, date privind produsul.

 

 • In cazul in care lasati un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media (e.g. o intrebare despre produsele noastre pe pagina noastra de Facebook),este posibil sa colectam respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal continute de acel comentariu (e.g., prenumele, numele, numarul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza in acest proces).

 

 • Daca accesati site-ul nostru pentru a consulta Regulamentul Campaniei, site-ul web poate colecta, de asemenea, in mod automat informatii despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastra. Este posibil sa utilizam cookie-uri, web beacons si tehnologii similare pentru a ne ajuta sa intelegem activitatea dumneavoastra pe site-ul nostru. Datele pe care le colectam automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa dumneavoastra de IP, URL-ul paginii de destinatie si site-ul web de referinta, ora si data utilizarii, termenii de cautare utilizati de dumneavoastra pentru a ajunge la acest site. Pentru mai multe informatii despre cookie-urile si tehnologiile similare pe care le utilizam pe site webva rugam sa consultati Politica noastra privind Cookie-urile

 

https://www.arctic.ro/cookies/

 

De asemenea, colectam, utilizam si distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice in diferite scopuri. „Date agregate” se refera la informatii care pot rezulta din

 

 

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal dar care nu vor dezvalui in mod direct sau indirect identitatea dumneavoastra, e.g., date agregate referitoare la toti vizitatorii site-ului nostru web.

 

 

 

Cum utilizam Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

In masura permisa de lege, folosim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele scopuri si pe baza urmatoarelor temeiuri legale:

 

Necesitate contractuala

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru a va permite sa participati la Campania organizata pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita si proteja drepturile care rezulta din contractul cu dumneavoastra.

 

In cazul in care nu ne furnizati anumite Date cu Caracter Personal in vederea prelucrarii descrise mai sus, este posibil sa nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

 

Obligatie legala

 

Este posibil sa fim obligati prin lege sa colectam si sa prelucram anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastra. De exemplu, poate fi necesar sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 

 • a indeplini orice cerinte de arhivare in conformitate cu prevederile legale;

 

 • a proteja drepturile in justitie si alte drepturi conform legilor aplicabile.

 

 

Interesele noastre legitime

 

Este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in cazul in care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime in calitate de societate oraganizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova si imbunatati activitatea si a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 

 • a preveni si detecta comportamente ilegale si a ne proteja sau pune in executare drepturile noastre legale, de exemplu, apararea societatii in cazul litigiilor; si

 

 • a tine evidenta activitatilor desfasurate.

 

 

Consimtamantul dumneavoastra

 

Putem solicita, de asemenea, in mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimtamantul dumneavoastra separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal.

 

In cazul in care am solicitat consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, puteti ulterior sa retrageti acest consimtamant in orice moment contactandu-ne la adresa prevazuta mai jos in sectiunea „Cum sa ne contactati”, fara

 

 

a aduce atingere caracterului legal al prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.

 

In cazul in care ne furnizati Date cu Caracter Personal ale unor terte parti,trebuie sa va asigurati ca ati notificat respectiva terta parte inainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, aratandu-i aceasta Politica de Confidentialitate, explicandu-i ca Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate in conformitate cu aceasta Politica de Confidentialitate, si obtinand consimtamantul sau, daca este cazul.

 

 

 

Distribuirea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal catre Terte Parti

 

In principiu, nu distribuim sau nu divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal catre terte parti. Cu toate acestea, este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele cazuri:

 

 • Furnizorilor de servicii. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor care presteaza servicii pentru noi si societatilor din grupul nostru, care actioneaza ca persoane imputernicite de operator [cum ar fi vanzatorii care livreaza comenzile catre dumneavoastra, furnizorii de servicii de marketing, curierat, plata / bancare, telemarketing sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligatia sa pastreze confidentialitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si nu au dreptul sa utilizeze Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in alt scop decat pentru a efectua serviciile pe care le presteaza pentru noi.

 

 • Tertelor parti daca acest lucru este impus de lege. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unei terte parti daca acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligatii legale sau a deciziei unei autoritati judiciare, a unei autoritati publice sau a unui organism guvernamental, sau in cazul in care divulgarea este necesara pentru securitatea nationala, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanta publica.

 

 • Partenerilor de afaceri. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal partenerilor nostri de afaceri daca acest lucru este necesar pentrua indeplini obigatiile ce ne revin prin Regulament..

 

 • Altor terte parti cu consimtamantul dumneavoastra. Este posibil, de asemenea, sa distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terte parti in cazul in care sunteti de acord cu o astfel de distribuire.

 

 

Transferuri Internationale ale Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Atunci cand distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor noastre afiliate sau altor societati cu care incheiem contracte (astfel cum este descris in sectiunea de mai sus referitoare la Distribuirea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal unor TerteParti),respectivele societati pot fi situate in afara Spatiului Economic European („SEE”) intari care au legi de protectie a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din tara dumneavoastra de resedinta. In special, vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal societatilor din grupul nostru situate in Turcia, inclusiv Arcelik A.S.

 

Inainte de a transfera Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in afara SEE, vom lua masuri pentru a ne asigura ca respectivele date vor beneficia de acelasi nivel de protectie ca cel prevazut de legile aplicabile privind protectia datelor din SEE. Pentru transferurile de date

 

 

in afara SEE, folosim, daca este cazul, garantiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana si va vom pune la dispozitie o copie la cerere.

 

Arcelik A.S. poate transfera ulterior Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor terte parti situate in tari care nu ofera un nivel adecvat de protectie a datelor. Astfel de transferuri vor fi efectuate in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv, daca este cazul, in conformitate cu cerintele contractuale prevazute in clauzele contractuale standard.

 

Pastrarea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute mai sus, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

 

Masuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Vom lua masuri de precautie rezonabile pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal impotriva pierderii, utilizarii abuzive sau modificarii. Printre alte masuri, asiguram securitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei si prin restrictionarea in alt mod a accesului la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal.

 

Din pacate, transmiterea de informatii pe internet nu este complet sigura. Desi vom face tot posibilul pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastra risc.

 

Trebuie, de asemenea, sa luati in continuare masuri pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizarii unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastra la intervale regulate si asigurandu-va ca nu ati divulgat parola(ele) dumneavoastra niciunei alte persoane si ca nu v-ati dat acordul unei terte parti pentru a avea acces la contul dumneavoastra de utilizator si la Datele cu Caracter Personal.

 

Drepturile Dumneavoastra in Legatura cu Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pe care noi si Arcelik A.S. le prelucram, sub rezerva conditiilor prevazute in legile aplicabile:

 

 • dreptul de a afla daca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sunt prelucrate de noisi de a solicita o copie a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si informatii referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, tertele parti carora le sunt divulgate Datele dumneavoastra cu Caracter Personal;

 

 • dreptul de a solicita rectificarea oricaror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;

 

 • dreptul de a solicita stergerea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal sau restrictionarea prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, mai exact, aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care va permite operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca noi sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai


 

are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca motivele legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

 

 • dreptul de a va opune prelucrarii de catre noi a Datelor dumneavoastra cu Caracter

Personal;

 

 • dreptul de a retrage orice consimtamant pe care l-ati acordat;

 

 • in anumite circumstante, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; [si]

 

 • dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor competenta [; si][.]

 

 • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care. le luam in legatura cu dumneavoastra si care produc efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Noi nu desfasuram in general un astfel de proces decizional automatizat dar, in cazul in care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile in care sunt luate astfel de decizii.

 

 

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact prevazute in sectiunea de mai jos

 

Cum sa ne contactati.

 

In cazul in care doriti sa aflati mai multe despre operatiunile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteti contacta responsabilul nostru cu protectia datelor prin e-mail la adresa privacy@arctic.ro sau puteti sa ne scrieti la urmatoarea adresa a sediului Arctic S.A: Gaesti, str. 13 Decembrie, nr. 210, judet Dambovita, Romania.”

 

Va informam ca adresa privacy@arctic.ro va fi folosita doar pentru comunicari/sesizari care au ca obiect protectia datelor cu caracter personal si nu pentru alte scopuri.

 

De asemenea, puteti consulta Politica noastra privind confidentialitatea datelor cu caracter

 

personal, care se regaseste pe pagina web www.arctic.ro sau accesand https://www.arctic.ro/privacy/ .