„REGULAMENTUL CAMPANIEI BEKO

"60 de zile banii inapoi "

 

 

 1. 1.                       ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Subscrisa ARCTIC S.A., cu sediul în Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita,

 

înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930, reprezentata de Director General Büyükerk Etem Cudi Murat, denumita in continuare “Organizatorul”,

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul www.beko.ro/60zile fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

 

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfaşurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a şi actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

 1. 2.                       DENUMIRE. LOCUL DESFASURARII

 

Regulamentul poarta denumirea "60 de zile banii inapoi", Campania desfasurandu-se prin retelele nationale de magazine atat din mediul online cat si din cel offline, care comercializeaza produse electrocasnice marca Beko.

 

 1. 3.                       OBIECTUL REGULAMENTULUI

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii finali, persoane fizice pot returna produsele electrocasnice marca Beko participante la Campanie, produse electrocasnice ce sunt achizitionate in perioada 01 Februarie 2020 ora 00:00:0031.01.2021, ora 23:59:59, din reteaua nationala de magazine care le comercializeaza la nivelnational ce includ atat mediul offline cat si mediul online, restituindu-li-se pretul achitat, conform documentului fiscal de achizitie.

 

Oricarui produs electrocasnic marca Beko participant la Campanie si vandut dupa data de 31 Ianuarie 2021, ora 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luata in considerare de Organizator, cererea de restituire a pretului achitat.

 

 1. 4.                       DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

 

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani.

 

Produsele participante la Campanie reprezinta toate produsele marca Beko din categoriile participante la campanie: masini de spalat vase, masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator, uscatoare de rufe, plite si cuptoare incorporabile, care au fost achizitionate din magazinele care comercializeaza aceste categorii de produse electrocasnice la nivel national, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online.

 

Prezentul Regulament nu se adreseaza clientilor persoane juridice.

 

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.

 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

 

 1. 5.                       MODUL DE DESFASURARE

5.1.                 Solicitarea de retur


 

Pentru a putea beneficia de returnarea produselor achizitionate, beneficiarii finali trebuie sa solicite returul telefonic, apeland Serviciul Call Center la numarul de telefon scurt *9010 (tarif standard în reţelele naţionale) in termen de cel mult 60 (saizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului, data ce se afla inscrisa pe factura/bonul de achizitie. Urmare a solicitarii de retur, clientul va primi un numar de inregistrare.

 

Inregistrarea solicitarii va contine informatii despre locul si data la care reprezentantul Organizatorului se va deplasa pentru inspectarea produsului supus solicitarii de retur. In cazul in care, potrivit informatiilor transmise telefonic solicitantul nu se afla la adresa comunicata, la data si ora stabilita, solicitarea nu se incadreaza in conditiile prevazute de prezentul Regulament, se va inregistra si comunica refuzul cererii de retur.

 

De asemenea, solicitarea de retur va fi refuzata daca, beneficiarul produsului nu va prezenta documentul fiscal de achizitie la data inspectarii produsului de catre tehnicianul Organizatoruluisau daca acesta din urma va constata ca acest document nu respecta conditiile prevazute de prezentul Regulament (data facturarii este inexistenta sau ilizibila respectiv emitentul facturii nu poate fi stabilit, ori factura este deteriorata datorita pastrarii sale in conditii improprii).

 

Solicitarea de retur va fi valabil formulata si susceptibila de a fi admisa in conditiile prezentului Regulament daca clientul prezinta tehnicianului o varianta scan lizibila a documentului de achizitie impreuna cu celelalte documente solicitate.

 

Returul se va face exclusiv pe baza solicitarii de retur aprobate clientului care a achizitionat produsul initial, in urma legitimarii acestuia, pe baza unui act de identitate valabil (carte de identitate, pasaport sau permis de conducere, permis de sedere),ori mandatarului conventional al acestuia. Mandatarul va trebui sa prezinte tehnicianului Organizatorului, pe langa actul sau de identitate valabil si imputernicirea notariala care sa ateste dreptul sau de a exercita drepturile clientului stabilite in baza prezentului Regulament. Aprobarea consta in verificarea si confirmarea data de tehnicianul Organizatorului la momentul deplasarii la client.

 

Daca persoana care formuleaza solicitarea de retur nu coincide cu persoana mentionata pe documentul fiscal de achizitie, cererea de restituire va cuprinde si o declaratie pe propria raspundere a acestei persoane care atesta conditiile in care detine bunul respectiv, (conform Anexei nr.3). Daca clientul refuza sa mentioneze in cadrul solicitarii de retur modalitatea de dobandire a produsului, tehnicianul Organizatorului are dreptul sa refuze returul.

 

In situatia in care clientul care doreste restituirea contravalorii produsului completeaza si declaratia pe propria raspundere conform Anexei nr.3, Organizatorul poate admite cererea de retur in conditiile prezentului Regulament si in favoarea acestei persoane, declaratia formulata in conditiile de mai sus constituind cauza exoneratoare de raspundere pentru Organizator. Mai mult, in aceste conditii, daca aspectele declarate de clientul care formuleaza solicitarea (si declaratia) nu coincid adevarului, titularul dreptului la restituire are drept de regres strict impotriva persoanei care a formulat declaratia,, pentru recuperarea sumei de bani achitate, in conditiile legii civile, neputandu-se indrepta impotriva Organizatorului.

 

In vederea ridicarii produsului, tehnicianul Organizatorului, se va prezenta la data si ora stabilite cu clientul, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii prin call Center, ocazie cu care va verifica, detinerea de catre client a documentul fiscal de achizitie al produsului,va certifica identitatea solicitantului, sau imputernicirea acestuia daca este cazul, si va verifica starea tehnica a produsului care face obiectul cererii de retur. In situatia in care va constata indeplinite conditiile prevazute de prezentul Regulament , cererea de restituire este admisa,iar tehnicianul Organizatorului va proceda la preluarea produsului aprobat ca retur de la client, in baza unui Proces Verbal de predare-primire (formular de retur) si a cererii de restituire a contravalorii intocmita intre reprezentantul Organizatorului si clientul final, conform exemplarelor prevazute in cadrul Anexelor la acest Regulament.

 

 

In cazul in care, clientul nu poate prezenta documentul fiscal de achizitie al produsului, nu detine un act de identitate valabil, sau nu prezinta imputernicirea acordata, tehnicianul Organizatorului va incheia un proces-verbal in care va consemna aceste aspecte, precum si motivele refuzului de retur.

 

In cazul in care, in urma verificarii starii tehnice a produsului, tehnicianul constata ca acesta este in stare neconforma, a suferit expuneri la radiatii solare, acizi, intemperii, socuri mecanice, campuri electromagnetice, prezinta urme de zgarieturi, lovituri, ori alte urme de deteriorare estetica, este vorba de un bun achizitionat cu discount din cauza unor defecte, estetice, este achizitionat printr-un sistem de rate, a suferit reparatii, ii lipsesc accesoriile originale ce au insotit produsul la momentul achizitionarii, ori etichetele de identificare ori reprezinta produs resigilat, va consemna in cadrul procesului verbal refuzul sau de a valida solicitarea clientului, precum si motivele pentru care a procedat in acest mod.

 

Categoriile de produse care nu constituie obiectul prezentei Campanii si nu pot fireturnate sunt urmatoarele:

 

 1. produsele care, chiar daca sunt sigilate, au suferit in urma expunerii la radiatii solare, acizi, intemperii, socuri mecanice, campuri electromagnetice etc.;

 

 1. produsele care prezinta urme de zgarieturi, lovituri. Produsele nu trebuie sa prezinte nicio urma de deteriorare estetica;

 

 1. produsele achizitionate cu discount din cauza unor defecte estetice;
 2. produsele care au fost achizitionate printr-un sistem de rate;
 3. produsele care au suferit reparatii;
 4. produsele carora le lipsesc accesoriile originale ce au însoţit produsul la momentul achizitionarii;

 

 1. lipsa etichetelor de identificare de pe produse atrage refuzul de returnare a produselor;
 2. produsele resigilate.

 

Documentele ce trebuie prezentate pentru a putea beneficia de avantajele prezentului Regulament:

 

a)       documentul fiscal de achizitie in original sau versiune scanata (bon fiscal/ factura fiscala/ chitanta);

 

b)    certificatul de garantie in original;

 

c)     in ipoteza in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, clientul va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont, continand confirmarea codului IBAN, fara nicio alta informatie legata de solduri si tranzactii bancare;

 

d)     in situatia in care clientul ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, certificand astfel domiciliul clientului;

 

e)    in situatia in care clientul nu detine un cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand insa mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita restituirea contravalorii la aceasta adresa, clientul va trebui sa formuleze o declaratie pe propria raspundere conform Anexei nr.4 a prezentului Regulament, asupra faptului ca nu locuieste la adresa de domiciliu mentionata in actul sau de identitate ci la o alta adresa pe care o va mentiona in declaratie si ca solicita in mod expres ca mandatul postal continand contravaloarea produsului returnat sa fie transmis la adresa respectiva.

 

Transportul

 

Asigurarea transportului pentru returul aprobat şi costurile aferente acestuia, sunt în sarcina Organizatorului.

 

Limitari ale returnarii produselor

 

In baza prezentului Regulament, un singur beneficiar final are dreptul la cel mult 2 (doua) retururi pe perioada Campaniei

 

 

5.2.           Restituirea contravalorii

 

In cazul in care clientul final opteaza pentru restituirea contravalorii produsului si solicitarea de retur a fost aprobata pe baza conditiilor din prezentul Regulament, suma reprezentand contravaloarea produsului returnat (inscrisa pe documentul fiscal de achizitie) va fi disponibila in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucratoare de prin transfer bancar de la data confirmarii contului bancar sau in termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucratoare de la data efectuarii returului, prin mandat postal. Termenul de livrare reprezinta data la care Organizatorul a realizat transferul sau a depus contravaloarea produsului achizitionat, in cont sau prin mandat postal, Organizatorul nefiind responsabil de programul si termenele de livrare a tertilor ( banca, Posta Romana).

 

In situatia in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, clientul va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont, continand confirmarea codului IBAN.

 

In situatia in care clientul ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, certificand astfel domiciliul clientului.

 

In situatia in care clientul nu detine cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita returnarea contravalorii la aceasta adresa, clientul va trebui sa formuleze o declaratie pe propria raspundere conform Anexei nr.4 a prezentului Regulament, asupra faptului ca nu locuieste la adresa de domiciliu mentionata in actul sau de identitate ci la o alta adresa pe care o va mentiona in declaratie si ca solicita in mod expres ca mandatul postal continand contravaloarea produsului returnat sa fie transmis la adresa respectiva.

 

6. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si clientii produselor ce constituie obiectul prezentei Campanii se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

7 .    PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, in vigoare incepand cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectueaza in conformitate cu prevederile anexei nr.5 la perezentul regulament -

 

POLITICA SOCIETAȚII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL., care face parte integranta din acesta.

 

 

 1. 8.      MODIFICAREA/ÎNTRERUPEREA APLICARII REGULAMENTULUI Prezentul Regulament poate fi modificat si completat unilateral de catre Organizator,

 

oricand pana la decizia de incetare a aplicarii. Orice modificare sau completare se va face de catre Organizator. prin act aditional, modificarile sau completarile urmand a fi aduse la cunostinta publica in mod oficial, in termenul prevazut la art. 1 din Regulament.

 

 1. 9.                       DISPOZITII FINALE

 

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil in mod gratuit pe website-ul https://www.beko.ro/60zile/.

 

 

Incepand cu data de 01 Februarie 2020 Regulamentul Campaniei „60 de zile banii inapoi” autentificat sub numarul 144/29.01.2019 de catre notarul public Traistaru Ionel din cadrul SPN „Animus”, precum si actele aditionale subsecvente prin care s-au adus modificari acestuia isi vor inceta efectele juridice

 

Orice contestatie sau reclamatie având ca obiect acest Regulament precum si actele aditionale aferente poate fi formulata in scris la sediului Organizatorului care are urmatoarea adresa: Gaesti, str. 13 Decembrie nr. 210, jud. Dambovita sau prin intermediul adresei de e-mail contact@beko.ro, precum si in Call Center la numarul de telefon *9010.(tarif standard in retelele nationale).

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul regulament, precum si dreptul de a modifica prezenta oferta, în orice moment, cu publicarea modificarilor in cauza pe site-ul https://www.beko.ro/60zile/.

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.


 

Anexa nr.1 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

 

 

FORMULAR DE RESTIUIRE CONTRAVALOARE PRODUS CONFORM REGULAMENTULUI CAMPANIEI "60 de zile banii inapoi"

 

1.    Date generale:

 

Nume si prenume: ………………………………………………………

 

Adresa :

 

Municipiul/oras/comuna……………………………. ,strada………………………………...

 

Nr. …………, bloc …., sc………….,ap…………Judet…………………………………….

 

Telefon: ………………………………………………………………………………………

 

Numar inregistrare: ……………………………………………………………………………

 

Model produs/Serie: ………………………………………………………………………….

 

Factura/Data Factura: ………………………………………………………………………..

 

Alte    mentiuni:      ………………………………………………………………………………

 

Declar ca prin semnarea prezentului formular, am luat la cunostinta de Regulamentul Campaniei “60 de zile banii inapoi”, am inteles continutul si sunt de acord cu acesta, precum si cu modul de aplicare al acestora.

 

Declar, de asemenea, ca,am luat la cunostinta faptul ca simpla completarea acestui formular nu acopera prin ea insasi restituirea contravalorii produsului.

 

Subsemnatul, confirm ca datele de identificare puse la dispozitia Organizatorului in vederea restituirii sumei de bani conform prezentei cereri sunt corecte, complete, exacte si actuale, urmand a-mi asuma raspunderea in mod exclusiv pentru orice fel de comunicare eronata a acestor date catre Organizator.

 

De asemenea, declar sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod penal faptul ca nu sunt persoana care a achizitionat initial produsul si mentionez ca l-am dobandit prin urmatoarea modalitate:………………………………………………………………………………………………..

 

precum si ca am solicitat restituirea contravalorii acestuia catre mine personal. (ESTE/NU ESTE CAZUL);

 

In acelasi timp, declar si inteleg faptul ca, in cazul existentei unei erori asupra acestor date comunicate, culpa imi apartine in mod exclusiv, iar Organizatorul este exonerat de orice fel de raspundere, comunicarile facute de acesta din urma urmand a fi considerate valabil efectuate la adresele declarate in cadrul prezentei Cereri de restituire contravaloare produs.


 

Anexa nr.2 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

Proces verbal de predare-primire a produsului conform numarului de inregistrare

 

………………..:

 

 

Subsemnatul……………………………………………………………            domiciliat            in

 

mun/oras/comuna…………………………………,           str…………………………………….

 

nr………,   bl…………………,   sc…………,   ap…...…,   judet…………………...,    predau

 

reprezentantului Orrganizatorului ……………………………, produsul ……………………..

 

model    …………………….,   seria   ………………………………..,   in   vederea    restituirii

 

contravalorii                            produsului,                           conform                            facturii                           nr.

 

…………………………../…………………….., in valoare de ………………..………….(cu

 

TVA inclus). Aparatul prezinta/nu prezinta zgarieturi/lovituri exterioare ; are/nu are toate documentele disponibile; are/nu are toate accesoriile care au insotit produsul.

 

 

 

 

Am predat,

 

Nume si prenume:

 

Semnatura:


 

 

 

Am primit,

 

Nume si prenume:

 

Semnatura si stampila:

 

Anexa nr. 3 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

Cerere restituire contravaloare produs:

 

Subsemnatul………………………………………………………………………..………….

 

domiciliat in mun./oras/comuna …………………………………………………………….,

 

str.    ………………………………. nr………, bl……… sc……ap …...

 

judet………………, solicit virarea sumei de……….……….………RON, reprezentand

 

contravaloarea produsului..………………………………, produs pe care il returnez conform

 

Regulamentului Campaniei “60 de zile banii inapoi ”, pe motivul ……………………………

 

………….……………………………………………………………………………………..,

 

in contul IBAN nr. RO ……………………………..………………………………., deschis

 

la banca…………………………………. Pe numele…………………………………………,

 

urmand sa prezint fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont, continand confirmarea codului IBAN.

 

Subsemnatul. confirm ca datele de identificare puse la dispozitia Organizatorului in vederea restituirii sumei de bani conform prezentului Regulament sunt corecte, complete, exacte si actuale, urmand a-mi asuma raspunderea in mod exclusiv pentru orice fel de comunicare eronata a acestor date catre Organizator.

 

De asemenea, declar sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod penal faptul ca nu sunt persoana care a achizitionat initial produsul si mentionez ca l-am dobandit prin urmatoarea

 

modalitate:………  …………..…………..…………..…………..……………..,       precum  si  ca  am

 

solicitat restituirea contravalorii in conditiile Regulamentului « 60 de zile banii inapoi » catre mine personal. (ESTE / NU ESTE CAZUL).

 

In acelasi timp, declar si inteleg faptul ca, in cazul existentei unei erori asupra acestor date comunicate, culpa imi apartine in mod exclusiv, iar Organizatorul este exonerat de orice fel de raspundere, comunicarile facute de acesta din urma urmand a fi considerate valabil efectuate la adresele declarate in cadrul prezentei Cereri de restituire contravaloare produs.


 

Data:…………../…………./……………… client:……………………………..


 

Semnatura

 

 

 

 

Aprobat

 

Manager Service


 

 

 

Aprobat

 

Director Financiar


Anexa nr.4 la Aut. ______/__________

 

Semnata de parte

 

 

 

 

Cerere restituire contravaloare produs prin mandat postal:

 

Subsemnatul………………………………………………………………………..………….

 

domiciliat  in   mun./oras/comuna    …………………………………………………………….,

 

str.                        ……………………………….        nr………,        bl………        sc……ap        …...

 

judet………………,   solicit    virarea   sumei   de……….……….………RON,  reprezentand

 

contravaloarea produsului..………………………………, produs pe care il returnez conform

 

Regulamentului        Campaniei         “60        de        zile         banii        inapoi        ”,        pe        motivul

 

……………………………………………..

 

………….……………………………………………………………………………………..,,

 

prin         mandat        postal         la         adresa         de        domiciliu         mentionata         mai         sus :

 

……………………………………………...………………………….

 

 • Subsemnatul confirm ca datele de identificare puse la dispozitia Organizatorului in vederea restituirii sumei de bani conform prezentului Regulament sunt corecte, complete, exacte si actuale, urmand a-mi asuma raspunderea in mod exclusiv pentru orice fel de comunicare eronata a acestor date catre Organizator.

 

 • De asemenea, declar sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod penal faptul ca nu sunt persoana care a achizitionat initial produsul si mentionez ca l-am dobandit prin urmatoarea modalitate :…………………….. precum si ca am solicitat restituirea

 

contravalorii in conditiile Regulamentului « 60 de zile banii inapoi » catre mine personal.

 

 • In acelasi timp, declar si inteleg faptul ca, in cazul existentei unei erori asupra acestor date comunicate, culpa imi apartine in mod exclusiv, iar Organizatorul este exonerata de orice fel de raspundere, comunicarile facute de acesta din urma urmand a fi considerate valabil efectuate la adresa declarata in cadrul prezentei Cereri de restituire contravaloare produs.

 

Data:…………../…………./………………                                                                Semnatura

 

client:……………………………..

 

 

 

 

 

Aprobat

 

Manager Service


 

 

 

 

Aprobat

 

Director Financiar


 

Anexa nr. 5 la Aut. ___/_______

 

Semnata de parte

 

 

POLITICA SOCIETAȚII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

 

ARCTIC S.A. se angajeaza sa va respecte confidențialitatea si securitatea datelordumenavoastra cu caracter personal. Prezenta Politica descrie modul în care utilizam, distribuim, protejam și prelucram, în calitatea noastra de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta în legatura cu dumneavoastra prin participarea la Campanie.

 

Suntem membru al Grupului Arcelik. Pentru mai multe informații despre Grupul Arcelik, consultați [http://www.arcelikas.com/].

 

Prezenta Politica a fost redactata ținând cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”). Ne angajam sa respectam GDPR în toate operațiunile de prelucrare a datelor în Spațiul Economic European și în orice alte cazuri în care se aplica.

 

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

 

Date cu Caracter Personal” se refera la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în combinație cu alte informații, pentru a va identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care va privesc dupa cum urmeaza:

 

 • Atunci când comunicați datele dumneavoastra pentru restituire contravaloare produs, ne furnizați prenumele și numele, sexul, numarul de telefon, adresa, precum și vocea dumneavoastra și alte date cu caracter personal furnizate în cadrul apelurilor catre call center-ul nostru. În situațiile de restituire contravaloare produs prelucram, de asemenea, și datele bancare, precum si datele personale prevazute in Certificatul de garantie al produsului, respectiv nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, date privind produsul.

 

 • În cazul în care lasați un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media (e.g. o întrebare despre produsele noastre pe pagina noastra de Facebook),este posibil sa colectam respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal conținute de acel comentariu (e.g., prenumele, numele, numarul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza în acest proces).

 

 • Daca accesati site-ul nostru pentru a consulta Regulamentul Campaniei, site-ul web poate colecta, de asemenea, în mod automat informații despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastra. Este posibil sa utilizam cookie-uri, web beacons și tehnologii similare pentru a ne ajuta sa înțelegem activitatea dumneavoastra pe site-ul nostru. Datele pe care le colectam automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa dumneavoastra de IP, URL-ul paginii de destinație și site-ul web de referința, ora și data utilizarii, termenii de cautare utilizați de dumneavoastra pentru a ajunge la acest

 

 

site. Pentru mai multe informații despre cookie-urile și tehnologiile similare pe care le utilizam pe site webva rugam sa consultați Politica noastra privind Cookie-urile https://www.beko.ro/politica-de-cookie-uri .

 

De asemenea, colectam, utilizam și distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice în diferite scopuri. „Date agregate” se refera la informații care pot rezulta din Datele dumneavoastra cu Caracter Personal dar care nu vor dezvalui în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastra, e.g., date agregate referitoare la toți vizitatorii site-ului nostru web.

 

 

 

Cum utilizam Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

În masura permisa de lege, folosim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal în urmatoarele scopuri și pe baza urmatoarelor temeiuri legale:

 

Necesitate contractuala

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru a va permite sa participați la Campania organizata pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezulta din contractul cu dumneavoastra.

 

În cazul în care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrarii descrise mai sus, este posibil sa nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

 

Obligație legala

 

Este posibil sa fim obligați prin lege sa colectam și sa prelucram anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastra. De exemplu, poate fi necesar sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 

 • a îndeplini orice cerințe de arhivare în conformitate cu prevederile legale;

 

 • a proteja drepturile în justiție și alte drepturi conform legilor aplicabile.

 

 

Interesele noastre legitime

 

Este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal în cazul în care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate oraganizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova și îmbunatați activitatea și a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil sa prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru:

 

 • a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile noastre legale, de exemplu, apararea societații în cazul litigiilor; și

 

 • a ține evidența activitaților desfașurate.

 

Consimțamântul dumneavoastra

 

Putem solicita, de asemenea, în mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimțamântul dumneavoastra separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal.

 

În cazul în care am solicitat consimțamântul dumneavoastra pentru prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, puteți ulterior sa retrageți acest consimțamânt în orice moment contactându-ne la adresa prevazuta mai jos în secțiunea „Cum sa ne contactați”, fara a aduce atingere caracterului legal al prelucrarii bazate pe consimțamânt înainte de retragerea acestuia.

 

În cazul în care ne furnizați Date cu Caracter Personal ale unor terțe parți,trebuie sa va asigurați ca ați notificat respectiva terța parte înainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, aratându-i aceasta Politica de Confidențialitate, explicându-i ca Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu aceasta Politica de Confidențialitate, și obținând consimțamântul sau, daca este cazul.

 

 

 

Distribuirea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal catre Terțe Parți

 

În principiu, nu distribuim sau nu divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal catre terțe parți. Cu toate acestea, este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal în urmatoarele cazuri:

 

 • Furnizorilor de servicii. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societaților care presteaza servicii pentru noi și societaților din grupul nostru, care acționeaza ca persoane împuternicite de operator [cum ar fi vânzatorii care livreaza comenzile catre dumneavoastra, furnizorii de servicii de marketing, curierat, plata / bancare, telemarketing sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligația sa pastreze confidențialitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal și nu au dreptul sa utilizeze Datele dumneavoastra cu Caracter Personal în alt scop decât pentru a efectua serviciile pe care le presteaza pentru noi.

 

 • Terțelor parți daca acest lucru este impus de lege. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unei terțe parți daca acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale sau a deciziei unei autoritați judiciare, a unei autoritați publice sau a unui organism guvernamental, sau în cazul în care divulgarea este necesara pentru securitatea naționala, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanța publica.

 

 • Partenerilor de afaceri. Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal partenerilor noștri de afaceri daca acest lucru este necesar pentrua indeplini obigatiile ce ne revin prin Regulament..

 

 • Altor terțe parți cu consimțamântul dumneavoastra. Este posibil, de asemenea, sa distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terțe parți în cazul în care sunteți de acord cu o astfel de distribuire.

 

 

Transferuri Internaționale ale Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal


 

Atunci când distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societaților noastre afiliate sau altor societați cu care încheiem contracte (astfel cum este descris în secțiunea de mai sus referitoare la Distribuirea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal unor TerțeParți),respectivele societați pot fi situate în afara Spațiului Economic European („SEE”) înțari care au legi de protecție a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din țara dumneavoastra de reședința. În special, vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal societaților din grupul nostru situate în Turcia, inclusiv Arcelik A.S.

 

Înainte de a transfera Datele dumneavoastra cu Caracter Personal în afara SEE, vom lua masuri pentru a ne asigura ca respectivele date vor beneficia de același nivel de protecție ca cel prevazut de legile aplicabile privind protecția datelor din SEE. Pentru transferurile de date în afara SEE, folosim, daca este cazul, garanțiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana și va vom pune la dispoziție o copie la cerere.

 

Arcelik A.S. poate transfera ulterior Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor terțe parți situate în țari care nu ofera un nivel adecvat de protecție a datelor. Astfel de transferuri vor fi efectuate în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv, daca este cazul, în conformitate cu cerințele contractuale prevazute în clauzele contractuale standard.

 

Pastrarea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute mai sus, în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv în scopul îndeplinirii oricaror cerințe legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

 

Masuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

 

Vom lua masuri de precauție rezonabile pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal împotriva pierderii, utilizarii abuzive sau modificarii. Printre alte masuri, asiguram securitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei și prin restricționarea în alt mod a accesului la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal.

 

Din pacate, transmiterea de informații pe internet nu este complet sigura. Deși vom face tot posibilul pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastra risc.

 

Trebuie, de asemenea, sa luați în continuare masuri pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizarii unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastra la intervale regulate și asigurându-va ca nu ați divulgat parola(ele) dumneavoastra niciunei alte persoane și ca nu v-ați dat acordul unei terțe parți pentru a avea acces la contul dumneavoastra de utilizator și la Datele cu Caracter Personal.

 

Drepturile Dumneavoastra în Legatura cu Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal


 

Aveți urmatoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pe care noi și Arcelik A.S. le prelucram, sub rezerva condițiilor prevazute în legile aplicabile:

 

 • dreptul de a afla daca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sunt prelucrate de noiși de a solicita o copie a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal și informații referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, terțele parți carora le sunt divulgate Datele dumneavoastra cu Caracter Personal;

 

 • dreptul de a solicita rectificarea oricaror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;

 

 • dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal sau restricționarea prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, mai exact, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrarii în cazul în care: (i) considerați ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care va permite operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, însa dumneavoastra nu doriți ca noi sa va ștergem datele cu caracter personal, ci sa restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însa dumneavoastra solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanța; sau (iv) v-ați opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca motivele legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

 

 • dreptul de a va opune prelucrarii de catre noi a Datelor dumneavoastra cu Caracter

Personal;

 

 • dreptul de a retrage orice consimțamânt pe care l-ați acordat;

 

 • în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; [și]

 

 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competenta [; și][.]

 

 • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care. le luam în legatura cu dumneavoastra și care produc efecte juridice sau va afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa. Noi nu desfașuram în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în cazul în care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de decizii.

 

 

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactați folosind datele de contact prevazute în secțiunea de mai jos Cum sa ne contactați.

 

În cazul în care doriți sa aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail la adresa privacy@arctic.ro sau puteti sa ne scrieți la urmatoarea adresa a sediului Arctic S.A: Gaesti, str. 13 Decembrie, nr.210, judet Dambovita, Romania.”

 

Va informam ca adresa privacy@arctic.ro va fi folosita doar pentru comunicari/sesizari care au ca obiect protectia datelor cu caracter personal si nu pentru alte scopuri.

 

 

De asemenea, puteti consulta Politica noastra privind confidentialitatea datelor cu caracter personal, care se regaseste pe pagina web https://www.beko.ro/ sau accesand https://www.beko.ro/politica-de-prelucrare-a-datelor-cu-caracter-personal