Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat

Retur14

Click pentru mai multe detalii

Regulamentul oficial al Campaniei “BESPOKE 5 ani garantie”

desfasurata in perioada  4 Iunie– 31 Iulie 2021

(“Campania”)


1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania este organizata de Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, cod postal 015016, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7668/2012, cod fiscal RO 22694272, reprezentata legal de Dl. Jai Hyen Kim, in calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza “Samsung” sau “Organizatorul”),

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, pe pagina www.samsung.com/ro, in sectiunea dedicata Campaniei, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 4 Iunie – 31 Iulie 2021 (inclusiv), precum si prin solicitare scrisa la adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, sector 1.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.samsung.com/ro, in sectiunea dedicata Campaniei.

2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, si este valabila doar pentru produsele importate de Samsung Electronics Romania S.R.L. (verifica eticheta) achizitionate direct din magazinele partenere (ALTEX ROMANIA S.R.L., DANTE INTERNATIONAL S.A, Flanco Retail S.A.,  Activ Invest S.R.L.).

Campania se aplica produselor electrocasnice marca Samsung: aparate frigorifice, conform Art. nr. 6 al Regulamentului Oficial (“Produsele”).

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 4 Iunie 2021 ora 00:00:00 si se va incheia la data 31 Iulie  2021 ora 23:59:59 (“Perioada Campaniei”).

O zi de Campanie se defineste astfel: ziua curenta, de la ora 00:00:00 pana la ora 23:59:59 (inclusiv).

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura sa determine participantii la Campanie sa considere continuarea acesteia dupa data de 31 Iulie 2021, ora 23:59:59 (inclusiv), cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la Regulamentul Oficial, adus la cunostinta publicului conform prevederilor mentionate la Art. 2 de mai sus.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania, care au implinit 18 ani pana la data de 4 Iunie 2021, care fac dovada celor de mai sus.

5. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, cumparatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 4 Iunie – 31 Iulie 2021 produsele mentionate in Art. 6 al Regulamentului Oficial. Extragarantia va fi valabila in baza urmatoarelor documente: factura fiscala si certificatul de garantie primit in urma achizitiei.

Produsele participante la promotie se rezuma la cele importate de Samsung Electronics Romania S.R.L., aceasta mentiune fiind specificata pe eticheta produsului, si achizitionate din unul din magazinele partenere mentionate in Art. nr.2.

Participantul care a achizitionat un produs electrocasnic aflat in promotie, potrivit Sectiunii nr. 6, marca Samsung, primeste 5 ani garantie pentru produsul achizitionat (2 ani garantia legala + 3 ani extra garantie). Extra garantia la produsul achizitionat nu afecteaza garantia pentru anumite piese incorporate ale Produselor care depasesc termenul legal de 2 ani, acestea beneficiind in continuare de garantia stipulata in certificatul de garantie emis de Samsung.

Participantul beneficiaza de 5 ani garantie la Produse in limita stocului disponibil al magazinelor partenere mentionate in Art. nr. 2; responsabilitatea informarii Participantilor cu privire la disponibilitatea stocurilor de Produse apartine magazinelor partenere, iar Samsung Electronics Romania S.R.L. nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru orice pretentie a Participantilor cu privire la lipsa stocurilor acestuia.

Pentru a beneficia de extra garantia de 3 ani, Participantul trebuie sa inregistreze produsul in termen de 30 zile calendaristice de la data de achizitie prevazuta pe factura, la numarul de telefon: 0800872678 (Apel gratuit) sau *8000 (Apel tarifat în reţea).

Participantul va avea obligatia de a avea disponibila Factura de achizitie si eticheta Produsului, fiind necesare pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare. Aceste documente vor fi comunicate o data cu inregistrarea produsului la numarul de telefon: 0800872678 (Apel gratuit) sau *8000 (Apel tarifat în reţea), si transmise prin email la adresa furnizata de operatorul call center

In cazul in care Participantul nu transmite prin email aceste documente intr-un termen de maxim 30 zile calendaristice de la data apelului, acesta nu va mai beneficia de garantia extinsa.

6. DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE PARTICIPANTII POT BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

Modelele incluse in Campaniei “BESPOKE 5 ani garantie

 

Categorie

Cod Produs

Aparat Frigorific

RZ32A748522/EO

Aparat Frigorific

RR39A746322/EO

Aparat Frigorific

RB38A7B5312/EF

Aparat Frigorific

RB38A7B5322/EF

Aparat Frigorific

RB38A7B6CS9/EF

Aparat Frigorific

RB38A6B1DCE/EF

Aparat Frigorific

RB38A6B1DCS/EF

Aparat Frigorific

RB38A6B1DS9/EF

Aparat Frigorific

RB38A6B3DB1/EF

Aparat Frigorific

RB34A7B5E22/EF

 

Prezentul regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate.

 

7. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa beneficieze de prevederile Campaniei, trebuie:

a) Sa indeplineasca conditiile prevazute in Art. nr. 4 si Art. nr. 5 al Regulamentului Oficial;

b) Sa achizitioneze in Perioada Campaniei (conform Art. nr. 3) cel putin un produs electrocasnic, aflat in Campanie (conform Art. nr. 6, importat de Samsung Electronics Romania S.R.L.), prin intermediul magazinelor partenere (conform Art. nr. 2). Achizitia este considerata la momentul datei specificate pe factura de achizitie emisa de vanzator.

c) Sa se inregistreze in termen de 30 zile calendaristice de la data de achizitie prevazuta pe factura, sunand la numarul de telefon: 0800872678 (Apel gratuit) sau *8000 (Apel tarifat în reţea) si sa transmita prin email, la adresa mentionata de operatorul call center, a facturii si etichetei de produs.

Data inregistrarii este considerata ziua in care participantul suna la unul din numerele de telefon mentionate la Art. nr. 7 punctul c). Inregistrarea este completa in momentul transmiterii pe email a documentelor solicitate (factura de achizitie si eticheta de produs). Participantul nu va beneficia de garantie extinsa daca nu va furniza prin email documentele solicitate, in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii in call center.

Ulterior inregistrarii telefonice si primirii documentelor solicitate pe adresa de email, operatorul call center va verifica informatiile si documentele transmise conform Art. nr. 7 punctele a), b), c) si va trimite un mail de validare catre Participant in termen de 14 zile lucratoare de la data inregistrarii.

Participantul nu va beneficia de extragarantie in urmatoarele cazuri:

- nu indeplineste conditiile Art. nr. 4 DREPTUL DE PARTICIPARE

- a facut achizitia altui produs electrocasnic decat cele supuse Campaniei;

- a facut achizitia unui produs electrocasnic Samsung in afara perioadei Campaniei (achizitia este considerata la momentul datei specificate pe factura de achizitie emisa de vanzator)

- a achizitionat un produs ce nu era importat de Samsung Electronics Romania SRL;

- a achizitionat un produs din alt magazin decat magazinele partenere prezentate in cadrul Art. nr. 2;

- nu a inscris produsul in termen de 30 zile calendaristice, sunand la numarul de telefon mentionat in Art. nr. 7 punctul c) si/sau nu a transmis prin email documentele solicitate (factura de achizitie si eticheta de produs).

8. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar fara a se limita la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila, internet sau lipsa stocurilor de Produse ale magazinelor partenere.

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea in cazul in care:

- Participantul a facut achizita altui produs electrocasnic decat cele supuse Campaniei;

- Participantul a facut achizita produsului electrocasnic in afara Perioadei Campaniei (achizitia este considerata la momentul datei specificate pe factura de achizitie emisa de vanzator);

- Participantul a facut achizitia din alt magazin decat cele mentionate in cadrul Art. nr. 2

- Participantul nu a inregistrat produsul conform mecanismului descris la Art.5

9. TAXE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare fata de cele aferente achizitionarii normale a produsului electrocasnic.

10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament Oficial, “Forta Majora” inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Oficial. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Campaniei si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului Oficial.

Daca o situatie de Forta Majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

Daca invoca Forta Majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de Forta Majora, existenta acestuia.

 

11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor si solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil pe pagina www.samsung.com/ro.

 

 

 

 

Nota de informare privind procesarea datelor cu caracter personal

Pentru campania “BESPOKE 5 ANI GARANTIE”” vor fi colectate urmaoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de email.

Datele personale sunt colectate pentru indeplinirea obligatiilor contractuale asumate prin campania “BESPOKE 5 ANI GARANTIE”.

Datele dvs. personale vor putea fi partajate si cu angajatii autorizati Samsung Electronics Romania S.R.L., („Samsung”), magazinele partenere (ALTEX ROMANIA S.R.L., DANTE INTERNATIONAL S.A, Flanco Retail S.A., Activ Invest S.R.L.), Sykes Enterprises Eastern Europe (call centre imputernicit sa inregistreze participantii la campanie si sa comunice datele catre Samsung, fiind responsabil si cu utilizarea datelor in scopul solutionarii cererilor primite din partea consumatorilor), precum si autoritatilor publice si/sau organismelor publice, daca va fi cazul.

Deoarece sistemele Samsung sunt dezvoltate si administrate de Samsung Electronics Co., Ltd. datele dvs. personale pot fi accesate din Coreea de Sud. Pentru protejarea confidentialitatii si securitatii datelor dvs. personale am implementat masuri adecvate astfel incat datele personale sa fie protejate si prelucrate intr-o maniera securizata.

Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate pana in momentul indeplinirii obligatiilor expres reglementate de lege (pana la expirarea perioadei de garantie, astfel cum aceasta poate fi prelungita conform prevederilor legale). Ulterior expirarii acestor termene, datele dumneavoastra vor fi sterse/distruse, datele nefiind procesate in niciun alt scop.Puteti sa va exercitati oricare dintre drepturile dvs. (dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, dreptul de a accesa, rectifica sau sterge datele, restrictionare, opozitie, portabilitate) prin email la: dataprotection.serom@samsung.com.

Puteti sa depuneti o plangere la ANSPDCP (tel 031 805 9211) in ceea ce priveste modul in care va prelucam datele dvs. personale

 

Politica Cookie
Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Setari
Google
Facebook
Whiteimage