Regulamentul oficial al Campaniei “EXTRA-GARANTIE 1 AN DE LA KARCHER”

1 iunie 2020, ora 00:00 – 31 august 2020, ora 23:59

 

 

ART.1: PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei “EXTRA-GARANTIE 1 AN DE LA KARCHER” (denumita  in continuare „Campania”) este KARCHER ROMANIA SRL („Organizatorul”),societate comerciala  din Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Sos. Oda ii, nr. 439, ava nd CIF RO23533592, inregistrata  in Registrul Comertului sub nr. J40/5016/2008, operator de date cu caracter personal conform notificarii nr. 9425.

 

Campania “EXTRA-GARANTIE 1 AN DE LA KARCHER” este valabila  exclusiv pe teritoriul Romaniei, pentru produsele participante achizitionate in perioada 1 iunie 2020, ora 00:00 – 31 august 2020, ora 23:59, inclusiv. Campania se adreseaza  exclusiv persoanelor fizice.

 

KARCHER ROMANIA SRL ofera  garantie standard pentru produsele sale pentru o perioada  de doi (2) ani de la data achizitionarii produselor. Pe langa  garantia standard de doi (2) ani, puteti obtine o garantie extinsa  de un (1) an exclusiv pentru produsele descrise in art. 2, cu conditia sa  inregistrati produsul pe website-ul campaniei: www.kaercher.ro/extra-garantie.

 

ART.2: PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Denumire produs

Cod produs

K 2 Universal

1.673-000.0

K 2 Full Control

1.673-400.0

K 2 Full Control Home

1.673-404.0

K 2 Premium Full Control

1.673-420.0

K 2 Battery *INT

1.117-200.0

K 2 Battery Set

1.117-220.0

K 2 Classic

1.600-979.0

K 2 Universal Edition OJ

1.673-003.0

K 2 Universal Edition Car

1.673-004.0

K 2 Universal Edition Home

1.673-006.0

K 2 Compact

1.673-500.0

K 2 Compact Car

1.673-506.0

K 2

1.673-220.0

K 2 Car

1.673-228.0

K 2 Compact Home

1.673-503.0

K 2 Full Control Car

1.673-408.0

K 2 Compact Car & Home

1.673-509.0

K 2 Home T150

1.673-240.0

K 2 Full Control Car & Home

1.673-406.0

K 2 Premium Full Control Home

1.673-426.0

K 2 Premium Full Control Car & Home

1.673-428.0

K 3 Full Control

1.676-020.0

K 3 Premium Full Control

1.602-650.0

K 3 Full Control Home T 350

1.676-025.0

K 3  COD VECHI

1.601-812.0

K 3  COD NOU

1.676-000.0

K 3 Home T150 COD VECHI

1.601-821.0

K 3 Home T150 COD NOU

1.676-012.0

K 3 Car & Home T150

1.601-820.0

K 3 Premium

1.603-180.0

K 3 Home & Pipe

1.676-008.0

K 3 Full Control Car

1.676-021.0

K 3 Full Control Home T 150

1.676-022.0

K 3 Full Control Car & Home

1.676-023.0

K 3 Full Control Home T 150 & Pipe

1.676-024.0

K 3 Premium Full Control Car & Home

1.602-656.0

K 3 Premium Full Control Home T150

1.602-654.0

K 4 Full Control

1.324-000.0

K 4 Full Control Home

1.324-003.0

K 4 Full Control Home Wood

1.324-006.0

K 4 Premium Full Control

1.324-100.0

K 4 Premium Full Control Home

1.324-103.0

K 4 Silent Edition Home

1.637-353.0

K 4 Full Control Car & Home Splash G

1.324-013.0

K 4

1.180-150.0

K 4 Universal Edition

1.679-300.0

 

 

K 4 Compact

1.637-500.0

K 4 Premium Universal

1.601-786.0

K 4 Compact Home

1.637-503.0

K 4 Pure Home

1.637-323.0

K 4 Full Control Stairs

1.324-023.0

K 4 Full Control Car

1.324-007.0

K 4 Full Control Car & Home

1.324-008.0

K 4 Full Control Car & Stairs

1.324-012.0

K 4 Premium Full Control Car & Home

1.324-110.0

K 5 Full Control

1.324-500.0

K 5 Full Control Home

1.324-503.0

K 5 Premium Full Control Plus

1.324-630.0

K 5 Premium Full Control Plus Home

1.324-633.0

K 5 Full Control Splash Guard

1.324-514.0

K 5

1.180-633.0

K 5 Compact

1.630-750.0

K 5 Compact Home

1.630-753.0

K 5 Pure Home

1.630-729.0

K 5 Black Full Control

1.324-617.0

K 5 Home

1.180-637.0

K 5 Full Control Plus

1.324-520.0

K 5 Premium Full Control Plus Flex

1.324-639.0

K 5 Full Control Car & Home

1.324-505.0

K 5 Full Control Plus Home

1.324-521.0

K 5 Prem Full Control Plus Flex HomeW

1.324-640.0

K 7 Full Control Plus

1.317-030.0

K 7 Full Control Plus Home

1.317-032.0

K 7 Premium Full Control Plus

1.317-130.0

K 7 Premium Full Control Plus Home

1.317-133.0

K 7 Full Control Plus Splash Guard

1.317-036.0

K 7 Prem Full Control Plus Flex UFK

1.317-140.0

K 7

1.168-502.0

K 7 Compact

1.447-050.0

K 7 Compact Home

1.447-053.0

K 7 Pure Home

1.447-007.0

K 7 Full Control Plus (2,5 kW)

1.317-350.0

K 7 Premium Full Control Plus Flex

1.317-138.0

 

ART.3: GARANTIE EXTINSA

 

Persoanele care doresc sa  beneficieze de garantia extinsa  la produsele Karcher achizitionate, trebuie sa  indeplineasca  urma toarele conditii:

 

 • Sa  achizitioneze unul dintre produsele participante la campanie, descrise in art.2
 • Sa  achizitioneze produsul in perioada campaniei mentionata  in art.1, exclusiv pe teritoriul Romaniei;
 • Sa  pastreze factura de achizitie si certificatul de garantie;
 • Sa  acceseze site-ulwww.kaercher.ro/extra-garantie si sa  se inscrie in Campanie folosind formularul de inscriere, pa na  la data de 15 septembrie 2020, ora 23:59, inclusiv;
 • Sa  completeze urmatoarele ca mpuri obligatorii: Nume, Prenume, Numa r de telefon, Adresa de e-mail valida , Codul produsului, Seria produsului, Numele magazinului din care s-a facut achizitia, Numarul facturii/bonului fiscal, Data achizitiona rii/bonului fiscal;
 • Sa  citeasca  si sa  accepte termenii si conditiile Campaniei;
 • Sa  apese pe butonul „Trimite” de la sfarsitul formularului;
 • Garantia suplimentara  de un (1) an este supusa  acelorasi termeni si conditii ca si garantia standard care v-a fost oferita  impreuna  cu produsul in momentul achizitiei. Garantia suplimentara  se va acorda exclusiv pe baza facturii de achizitie si va fi valabila  numai daca  sunt intrunite cumulativ conditiile din garantia standard (cum ar fi, dar fa ra  a se limita la: folosirea corespunzatoare a aparatului, folosirea accesoriilor originale si dedicate fieca rui produs Karcher participant la aceasta Campanie),conditiile descrise in art.3, paragraful 1 si numai daca  informatiile furnizate de persoana care efectueaza  inregistrarea sunt acordate in deplina  cunostinta  de cauza  si cu buna -credinta  si inregistrarea este completata  si primita  de Karcher Romania pana  la data de 15 august 2020, ora 23:59, inclusiv.

 

Datele introduse in formularul de inregistrare vor fi procesate in termen de 2 saptamani. Ulterior, certificatul de garantie extinsa  se va primi electronic, pe adresa de e-mail inregistrata .

 

Karcher Romania isi rezerva  dreptul de a modifica termenii acestei garantii suplimentare de trei (3) ani, fara  notificare prealabila .

 

Prezentele reguli vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legislatia Romaniei si orice litigii care decurg din sau in lega tura  cu prezenta garantie vor fi supuse instantiei competente din Romania.

 

Daca  vreo prevedere din aceste Reguli este considerata  nula  si neavenita  de catre orice instanta  care detine jurisdictia competenta , invaliditatea respectivei prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale acestor Reguli, care vor ramane in vigoare.

 

ART.4: REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit orica rui solicitant, pe www.kaercher.ro/extra-garantie. Prin inscrierea la aceasta Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite in scopuri publicitare, legate de aceasta Campanie sau promotii viitoare organizate de Karcher Romania SRL, fara  alte obligatii sau plati.

 

ART.5: RESPONSABILITATE SI RA SPUNDERE

 

Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor facturi/bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluza nd fara  limitare orice alt tip de modifica ri ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevra rii acestora, inscrierile dupa  data de 15 august 2020, ora 23:59, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

 

Karcher Romania SRL si vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare facturilor/bonurilor fiscale sau alte erori in legatura  cu numerele imprimate pe acestea.

 

Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga  sa  respecte si sa  se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala  si exclusiva  a participantilor.

 

ART.6: INCETAREA CAMPANIEI

 

Organizatorul poate decide incetarea  prezentei  Campanii  inainte de data de 31 august 2020 (data de final a Campaniei) din motive independete de vointa sa, dar fara  a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta  majora  conform legislatiei in vigoare, imposibilitatea de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe www.kaercher.ro/extra-garantie.

 

ART.7: PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Inscrierea in campanie dovedeste cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Compania Karcher Romania SRL este inregistrata  la AUTORITATEA NATIONALA  DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRA RII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 9425.

 

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

 

Prin furnizarea datelor in momentul inregistrarii, participantii sunt de acord sa  fie inclusi in baza de date a companiei Karcher Romania SRL.

 

Organizatorul se obliga  sa  prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie Promotionala , in scopul prezentei Campanii Promotionale si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata  si modificata .

 

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform legislatiei aplicabile, urma toarele drepturi:

 

 1. Dreptul de informare

Persoana vizata  are dreptul de fi informat intr-un mod concis, transparent, inteligibil si usor accesibil cu privire la:

 

Identitatea si datele de contact ale operatorului (dupa  caz ale reprezentatului acestuia) si a responsabilului cu protectia datelor;

Scopurile in care sunt procesate datele cu caracter personal si temeiul juridic al prelucrarii; Interesele legitime urmarite de operator sau de o parte terta , dupa  caz;

Categoriile de date personale prelucrate;

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

Detalii despre transferul catre o tara terta  si masurile de asigurare a protectiei datelor, dupa  caz; Perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru determinarea perioadei; Existenta drepturilor persoanelor vizate;

Dreptul de retragere al consimta ma ntului, in cazul in care este aplicabil; Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

Sursa datelor cu caracter personal, respectiv daca  provin din surse accesibile public;

Daca  furnizarea datelor reprezinta  o obligatie legala  sau contractuala  si care sunt consecintele refuzului;

 

Existenta unui proces decizional automatizat incluza nd crearea de profiluri si informatii despre modul in care deciziile sunt luate, semnificatia si consecintele;

Participantii la Campanie primesc aceste informatii sub forma notificarii de confidentialitate furnizate la momentul inscrierii in Campanie, unde sunt informati inclusiv despre faptul ca  datele cu caracter personal vor fi transferate catre Karcher Romania in scopurile (i) urmaririi garantiei comerciale a produselor oferite in prezenta Campanie, (ii) marketing direct si (iii) transmiterii de oferte si informatii comerciale despre produsele comercializate.

 

 1. Dreptul de acces

Persoana vizata  are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca  se prelucreaza  sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la o serie de informatii suplimentare, in scopul de a permite persoanelor vizate sa  fie constiente de si sa  verifice legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

 1. Dreptul la rectificare

Persoana vizata  are dreptul de a obtine de la operator, fara  intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. De asemenea, tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata  are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

 

 1. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizata  are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara  intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara  intarzieri nejustificate in cazul in care nu exista  un motiv intemeiat pentru continuarea prelucra rii.

 

 1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Persoana vizata  are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri. Cat timp prelucrarea este restrictionata , operatorul are dreptul de a le stoca, dar nu de a le prelucra in orice alt mod.

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizata  are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza  pe consimtamant si este efectuata  prin mijloace automate.

 

 1. Dreptul de opozitie

Persoana vizata  are in orice moment dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara  in care se afla , la:

 • prelucrarea datelor in scopuri legitime sau in indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta  din exercitarea autorita tii (inclusiv in scopul creari de profiluri);
 • prelucrarea datelor in scopul marketingului direct (inclusiv in scopul creari de profiluri);
 • prelucrarea in scopuri de cercetare stiintifica  sau istorica  sau in scopuri statistice.

 

 1. Drepturi in legatura  cu procesul decizional individual automatizat si crearea de profiluri

Persoana vizata  are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata , inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata  sau o afecteaza  in mod similar intr-o ma sura  semnificativa .

 

La cererea orica rui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea orica ruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Karcher Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Sos. Oda ii 439, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita  in forma  scrisa , datata  si semnata .