O F E R T A

“ Primesti 10% extra reducere la cumparaturi de minimum 1.500 de lei”

TERMENE SI  CONDITII 

     

 

 

                                         I.            ORGANIZATORUL OFERTEI:     

Organizatorul ofertei este: FLANCO RETAIL S.A. (“Flanco”),cu sediul social in Soseaua Bucuresti Nord nr. 15 -25, Parcul de birouri Swan, Cladirea Windsor, et. 5, Voluntari, judetul Ilfov,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/513/2012 si Codul unic de inregistrare nr. RO 27698631., reprezentata de catre Dragos Sirbu, director General.    

 

                                       II.            DURATA CAMPANIEI     

Oferta se va desfasura in perioada 20.04.2021, ora 00:00 -01.06.2021, ora 23:59 (inclusiv)

 

                                    III.            ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI      

     Campania se va desfasura doar in magazinul Flanco Severin Kaufland, calea Tg. Jiului, nr. 44 (Drobeta Retail Park).

 

                                   IV.            DREPT DE PARTICIPARE     

 

      Cumparaturile trebuie sa fie realizate de catre anagajatii SE BORDNETZE SRL in magazinul Flanco Severin Kaufland, calea Tg. Jiului, nr. 44 (Drobeta Retail Park),avand varsta minima de 18 ani (denumita in continuare “Participant”) care achizitioneaza din magazinul Flanco mentionat in art. III produse in valoare de minimum 1.500 lei, in perioada specificata la art II. Reducerea se acorda la valoarea finala a facturii. Reducerea se aplica la maximum 2 produse cu acelasi cod pe factura, pe toata durata campaniei.

.

     

 

 

 

 

                                      V.            PRODUSELE PARTICIPANTE

La aceasta Oferta participa toate produsele existente in stocul magazinului Flanco specificate in art. III.

 

                                   VI.            MECANISMUL CAMPANIEI     

In perioada 20.04.2021, ora 00:00 - 01.06.2021 (inclusiv),angajatii Companiei SE BORDNETZE SRL pot achizitiona produse din magazinul Flanco Severin Kaufland in valoare de minimum 1.500 lei si beneficiaza de o reducere de 10% din valoarea finala a facturii. Reducerea se cumuleaza cu restul ofertelor active in magazin. Reducerea se aplica la maximum 2 produse cu acelasi cod pe factura.

 

                                 VII.            REGULAMENTUL OFERTEI     

Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, in locatia Flanco Severin Kaufland in care este disponibila oferta. Prin participarea la prezenta oferta, participantii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.       

Clauze speciale:     

  1. Nu se aplica oferta pentru facturile de avans in vederea unor achizitii viitoare sau pentru facturile proforme     
  2. Oferta se acorda in limita stocului disponibil a produselor
  3. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Ofertei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a produsului minus valoarea reducerii.

 

                              VIII.            FORTA MAJORA     

In orice situatie de forta majora vare impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.   

 

 

 

 

                                   IX.            INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI     

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunța publicul prin afisarea în magazinele participante.    

 

                                      X.            PROTECTIA DATELOR PERSONALE     

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera ciculatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

a.     Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro

b.    Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

                                   XI.            ALTE REGLEMENTARI     

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.     

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a..      

 

 

FLANCO RETAIL S.A.