REGULAMENTUL CAMPANIEI

“GarantiaPlus Liebherr”

 

 

  1. 1.      ORGANIZATOR

Organizatorul Campaniei Promotionale “GarantiaPlus Liebherr” este societatea Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD, cu sediul in Bulgaria, Plovdivska Obl., BG-4202 Radinovo, CIF: BG 115278227, reprezentata prin Dimitar Valkov, in calitate de Director Comercial, denumita in continuare „Organizator”.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial prin intermediul urmatoarelor pagini de internet:

  1. 2.      ARIA DE DESFASURARE SI DURATA PROMOTIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in magazinele fizice si online care comercializeaza produse electrocasnice marca Liebherr.

Campania incepe cu data de 01 ianuarie 2021 ora 00.01 si se incheie la data de 31.12.2021 ora 23.59.59. Orei 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de catre Organizator. Orice achizitie facuta inainte si dupa aceasta perioada nu va fi luata in considerare de catre Organizator la acordarea GarantieiPlus Liebherr. In cazul in care aceasta perioada va fi schimbata, anuntul se va face in avans cu minim 24 de ore de catre societatea Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD.

Inregistrarea pentru GarantiePlus Liebherr este posibila numai in primele 60 de zile de la achizitionarea dispozitivului.

  1. 3.      OBIECTUL PROMOTIEI

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii beneficiaza de o perioada de 6 (sase) ani garantie si 10 (zece) ani garantiecompresor pentru produsele electrocasnice marca Liebherr.

Principiul de functionare al prezentei campanii este urmatorul:

            6 (sase) ani GarantiePlus Liebherr =2 (doi) ani garantie legala de conformitate (conform Certificatului de garantie al produsului) + 4 (patru) ani GarantiePlus Liebherr;

          10 (zece) ani GarantiePlus Liebherr pentru compresor incepand de la achizitia echipamentului.

  1. 4.      DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta campanie are dreptul sa participe orice utilizator (client final) persoana fizica cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul stabil in Romania, persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in cele ce urmeaza "Participanti").

Campania nu este aplicabila in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale precum, dar nelimitativ, restaurante, cantine, bufete, pensiuni.

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Un cumparator poate participa la aceasta Campanie cu un numar nelimitat de produse achizitionate pe toata durata campaniei, cu conditia ca ele sa fie achizitionate in perioada mai sus mentionata.

  1. 5.      PRODUSE PARTICIPANTE

In aceasta campanie intra toate produsele electrocasnice Liebherr achizitionate, in perioada campaniei 01.01.2021 – 31.12.2021.

6.  MECANISMUL CAMPANIEI

            Pentru a participa la aceasta campanie clientul trebuie sa achizitioneze unul din produsele mentionate la articolul 5 in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 si apoi sa acceseze site-ul  Liebherr sau sa scaneze codului QR de mai jos:

 

extra-garantie

 

            Pentru inregistrarea GarantieiPlus Liebherr sunt necesare urmatoarele date:

-          Nume si prenume Participant;

-          Adresa de email al Participantului;

-          Numarul de serie al produsului achizitionat;

-          Data achizitionarii produsului.

7.  PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE       

            1. „Datele cu caracter personal“ (numite in continuare „date“) reprezinta toate informatiile care desemneaza o persoana fizica, identificata sau identificabila (cum ar fi numele sau adresa email a unei persoane).

           2. „Prelucrarea“ se refera la operatiunile efectuate asupra datelor dvs. cu caracter personal (cum ar fi colectarea, intocmirea, organizarea, ordonarea, stocarea, utilizarea sau stergerea de date).

            Pentru mai multe detalii accesati site-ul Liebherr la sectiunea Politica de confidentialitate.

         Organizatorul va prelucra aceste date cu caracter personal ale participantilor in mod legal, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 cu urmatoarele scopuri:

-          Pentru organizarea si desfasurarea campaniei;

-          Pentru personalizarea certificatului de garantie;

-          Pentru furnizarea de material promotional prin e-mail (expedierea de material tip newsletter); Veti obtine regulat din partea noastra informatii actuale cu privire la produse si oferte si alte informatii comerciale (ex. promotii),care au legatura cu societatea Kühl und Gefriergeräten der Liebherr-Hausgeräte GmbH. Puteti sa va dezabonati oricand de la notificari printr-un email la adresa info.hau@liebherr.com sau prin accesarea linkului de dezabonare disponibil la sfarsitul fiecarui email.

-          Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru derularea campaniei. Datele vor fi prelucrate in urma consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a prezentului Regulament.

-          Refuzul furnizarii datelor va avea drept consecinta imposibilitatea respectarii cerintelor de desfasurare si, implicit, anularea participarii la Campanie.

8.  LITIGII

            In cazul unor potentiale conflicte aparute intre organizator si participanti la aceasta campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile implicate vor inainta conflictele catre instantele judecatoresti competente.

            9. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

            Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei inainte de data de 31.12.2021, dar nu inainte de a informa publicul in cazul in care, din motive obiective si independente de vointa si puterea Organizatorului, continuarea campaniei promotionale nu ar fi posibila.

 

 

Organizator:

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

 

Dimitar Valkov

Director Comercial