Garantie Extinsa
Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului
Solutii de plata
Cele mai eficiente solutii de plata
Credit Online
Credit online, simplu si rapid
Livrare Oriunde
Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil
Rezervare Online
Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin
Verificare Colet
La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat
Retur gratuit 14
Click pentru mai multe detalii

 

Regulamentul Oficial al Campaniei

“Garantie 5 ani - Confort MAX”

 

 

 

 1. 1.        ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Garantie 5 ani - Confort MAX” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de Promotii de pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro .

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de Promotii de pe site-urile oficiale al Organizatorului www.electrolux.ro si www.aeg.ro.

 

 1. 2.        ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza atat online, cat si offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate de Electrolux Romania SA. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1 a prezentului Regulament.

Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

 1. 3.        OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii

beneficiaza de o perioada de 5 (cinci) ani garantie pentru produsele electrocasnice marca Electrolux si AEG aflate in promotie, astfel cum acestea sunt identificate in Anexa nr.1 din Regulament. In intelesul prezentului Regulament, notiunea „5 ani garantie” semnifica garantia legala de conformitate mentionata in certificatul de garantie al produsului care este de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 3 (trei) ani.

 

 1. 4.        NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de „garantie legala de

conformitate; garantie comerciala si extragarantie” vor avea urmatoarele intelesuri si vor

cuprinde urmatoarele notiuni:

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice 1 din Legea

nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora – care semnifica

„protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de

conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzătorului fata de consumator ca, fara

solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand

restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea

aferenta”.

4.2. Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind

vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica „orice angajament asumat de vanzator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a

pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, in cazul in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta”.

4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre

Organizator cu titlu de garantie comerciala.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind

prezenta Campanie, se va regasi termenul de “extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

 

 1. 5.        CONDITIILE GARANTIEI COMERCIALE

 

5.1. Consumatorul este obligat să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de maximum 2 luni de la data constatării lipsei conformităţii.

5.2. Conținutul garanției comerciale (extragarantia de 3 ani):

Consumabilele nu sunt acoperite de aceasta garantie.

Nu se oferă garanție comercială în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă și fără respectarea instrucțiunilor de folosire, curățare, utilizare, depozitare, exploatare, întreţinere defectuoasă, în cazul intervenţiilor și/sau reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate, precum şi a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor sau problemelor tehnice din reţea, folosirea apei cu continut ridicat de calcar sau alte impuritati, contaminării cu insecte sau alti daunatori, lichide și/ sau alte substanţe străine, folosirii în medii murdare sau corozive sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului.

NU se oferă garanție comercială în cazul utilizării produsului în alte scopuri decât UZ CASNIC.

 

5.3. Modalitati de remediere:

Prezenta garanție comercială acopera atat reparatia aparatului, cat si piesele de schimb aferente acestei proceduri. In cazul in care remedierea defectiunii nu este posibila, consumatorul are dreptul sa beneficieze de inlocuirea produsului.

Denumirea și adresa unităţilor specializate de service sunt accesibile prin apelarea numarului unic de Call Center Electrolux 021 9913.

 

5.4. Termen de realizare a remedierii:

Aducerea la conformitate a produsului ce se defectează in perioada garantiei comerciale se va face prin repararea acestuia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare calculate de la data efectarii constatarii de catre centrul de service autorizat. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie comercială şi curge din momentul anuntarii defectiunii produsului la unitatea service sau la Call Center, până la aducerea produsului în stare de utilizare normală. In cazul in care o reparaţie nu este posibilă sau se depăseşte termenul menţionat la punctul anterior, produsul va fi inlocuit cu unul identic sau dacă produsul iniţial nu mai face parte din gama curentă a Electrolux Romania, cu unul similar ca funcţii si caracteristici. Garanţia comercială inceteaza la inlocuirea produsului neconform cu produs nou, in cazul in care inlocuirea se produce in perioada de extragarantie. In cazul in care un produs trebuie inlocuit in perioada de garantie legala, acesta va beneficia si de acordarea garantiei comerciale (extragarantie). Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie comerciala vor beneficia de un nou termen de garanţie legală, care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă optiunea de rambursare a preţului platit de către consumator pentru produsul iniţial.

 

5.5. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia produsul in conditiile garanţiei comerciale:

Prin apelarea la unul dintre centrele de service autorizate Electrolux. In această situaţie, consumatorul are obligaţia sa prezinte reprezentantului service-ului autorizat, la momentul vizitei de service, următoarele:

i. dovada de achiziţie de la comerciant (factura de achizitie)

ii.dovada garanţiei comerciale reprezentată de certificatul primit pe email conform prezentului Regulament si care confirma inscrierea produsului in campania de 5 ani garantie (2 ani garantie legala + 3 ani extragarantie). Acest certificat trebuie printat de către consumator, acesta reprezentând impreuna cu termenii si conditiile garantiei, certificatul de garanţie comercială

iii. in cazul in care produsul a fost inlocuit in perioada de garantie legala de conformitate, clientul trebuie sa pastreze nota de inlocuire pentru a certifica achizitia initiala.

 

5.6. Pierderea garanţiei

Produsul achiziţionat pierde garanţia în momentul constatării oricăreia dintre situaţiile de mai jos:

a. neprezentarea în momentul solicitării unei măsuri reparatorii, a documentelor ce dovedesc garanţia produsului, respectiv certificatul de garanţie legală completat și factura/chitanţa (în original) cu care a fost achiziţionat produsul și neprezentarea certificatului de garanţie comercială, în cazul în care produsul beneficiază și de această garanţie, iar reparaţia este solicitată în perioada garanţiei comerciale.

b. nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare/montare, utilizare și întreţinere, prevăzute în instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul la livrare și despre care cumpărătorul a luat cunoștiinţă;

c. nerespectarea parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiunile de utilizare (tensiune electrică, presiune gaz, presiune apă, temperatura mediului ambiant, umiditate, etc.);

d. la constatarea, de către tehnicianul de service autorizat, că defectul reclamat este în exclusivitate produs din vina cumpărătorului, dar și la constatarea faptului că defectul a apărut ca urmare a unor factori sau acţiuni externe (ex., accident, catastrofă naturală, fluctuaţii de electricitate, etc.);

e. în situaţia în care asupra produsului aflat în garanţie se acţionează în vederea reparării, de către persoane neautorizate, din afara reţelei de service Electrolux;

f. în cazul utilizării produsului în alt regim de folosire decât cel casnic pentru care a fost proiectat și realizat;

g. în cazul modificării produsului de către persoane necalificate/neautorizate de către Electrolux Romania S.A.;

h. în situaţia schimbării neautorizate a stării originale a produsului, stocării sau instalării în condiţii improprii de mediu, expunerii la substanţe chimice corozive, umiditate, intemperii sau dăunători (șoareci, șobolani, gândaci de bucătărie, etc.) sau în situaţia utilizării unor accesorii externe neautorizate, ce conduc la deteriorări ale produsului;

i. în situaţia în care defectul a rezultat din faptul că, deși cunoscând neconformitatea, consumatorul a continuat să utilizeze produsul, în termenul de notificare de la punctul 5.1. din capitolul 5. Condiţiile garanţiei comerciale, contribuind la deteriorarea produsului. 

 1. 6.        PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 1 martie 2021 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2021 ora 23:59:59, inclusiv.

Orice achizitie efectuata dupa 31 decembrie 2021 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator si nu i se va aplica prezentul Regulament.

Termenul limita de inregistrare a achizitiei in vederea primirii garantiei de 5 ani este de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei.

 

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie si/sau bonul fiscal, pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat, alaturi de imaginea placutei de identificare a produsului achizitionat.

 

 

 1. 7.        DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice majore, rezidente in Romania si care achizitioneaza produsele participante la Campanie din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate doar de Electrolux Romania SA.

 

 

 1. 8.        PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux si AEG. Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1 si pe site-urile www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-urilor www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii.

 

 

 1. 9.        MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un produs aflat in Campanie, din unul din magazinele care comercializează electrocasnice Electrolux si AEG, produse importate doar de Electrolux Romania SA
 2. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, direct pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro, in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “Garantie 5 ani - Confort MAX
 3. Sa incarce pe site imaginea facturii de achizitie/bonului fiscal, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat. Imaginile incarcate trebuie sa fie in format jpg sau pdf si nu mai mari de 200kB
 4. In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

 

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate (inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite catre participant, prin email, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat, conform Anexei nr.1 si inregistrat in campanie.

Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in Campanie.

In cazul neinregistrarii produsului in termenul de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei, clientul va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 3 ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 ani, de la data achizitionarii produsului respectiv, conform certificatului de garantie primit la achizitionarea produsului.

Respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 3 ani.

Pierderea certificatului ce atesta cei 5 ani garantie, transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 3 ani.

Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, participantul trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, certificatul ce atesta cei 5 ani garantie transmis de Organizator precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 ani de garantie, pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

 

 1. 10.     BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)    a achizitionat in perioada Campaniei un produs electrocasnic marca Electrolux sau AEG, aflat in promotie, dintr-unul din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux sau AEG importate doar de Electrolux Romania SA

b)    a inregistrat achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro , in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei Garantie 5 ani - Confort MAXnu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei

c)    in momentul inregistrarii a incarcat pe site imaginea facturii de achizitie/bonului fiscal, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat

d)    a furnizat datele de contact corecte si complete (nume, prenume, email  si numar de telefon)

 

va primi prin email, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat si inregistrat in Campanie.

Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament, si pe site-urile www.electrolux.ro si www.aeg.ro,  sectiunea Promotii.

 

 1. 11.     CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 7 a prezentului Regulament;
 1. Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un produs aflat in prezenta Campanie, dintr-un magazin care comercializează electrocasnice Electrolux sau AEG , importate doar de Electrolux Romania SA;
 2. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro, sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “ Garantie 5 ani - Confort MAX ” nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentului Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura fiscala si/sau bonul fiscal pe care sa fie mentionate expres data achizitiei, numele vanzatorului, nume cumparator, codul produsului cumparat, precum si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat.

Participantii NU vor primi beneficiile prezentei Campanii in urmatoarele cazuri:

-          au facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei

-          au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii fiscale/bonului fiscal trebuie sa fie in perioada de Campanie. Nu se accepta copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online)

-          au achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania SA

-          nu au inregistrat pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro produsul achizitionat aflat in prezenta Campanie, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei

-          nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii/bonului fiscal care sa ateste achizitia, precum si a imaginii placutei de identificare a produsului cumparat);  pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie mentionate expres data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, codul produsului, nume cumparator, cantitatea achizitionata

-          nu au trecut datele personale solicitate in formular, in momentul inregistrarii

 

 1. 12.     RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

-          Participantul a facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei

-          Participantul a facut achizitia in alta perioada decat perioada Campaniei

-          Participantul a achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania SA

-          Participantul nu a inregistrat produsul achizitionat in termenul stabilit (maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei), pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro , sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “ Garantie 5 ani - Confort MAX ”

-          Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura/bonul fiscal si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura/bonul fiscal si imaginea placutei de identificare aferente achizitiei altui produs decat cele aflate in Campanie)

-          Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii

-          Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / telefon)

 

 1. 13.       PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”) informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dvs. prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions: nume, prenume, email, telefon, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza), magazin, placuta identificare produs cumparat (poza).

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania SA.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania SA prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

-          Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);

-          Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

-          Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

-          Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania SA, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania SA, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania SA va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania SA transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

a)    Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b)    Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c)    Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d)    Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e)    Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f)     Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania SA, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Electrolux Romania SA, situat in B-dul Traian nr. 23-29, Satu Mare, Romania sau la divizia vanzari, situata in B-dul. Aviatorilor nr. 41, Sector 1, Bucuresti, Romania. 

 

 1. 14.     TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

-          cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de inregistrare in Campanie, conform mecanismului prezentului Regulament

 

 

 1. 15.     FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 1. 16.     LITIGII

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1

 

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

PNC produs

Model

Produs

925503017

ENN2800BOW

Combina frigorifica incorporabila

925503167

LNT2LF18S

Combina frigorifica incorporabila

925503089

ENN2812AOW

Combina frigorifica incorporabila

925503206

LNT3FF18S

Combina frigorifica incorporabila

925505013

ENN2851AOW

Combina frigorifica incorporabila

925501003

ENN2853COW

Combina frigorifica incorporabila

925581013

ENN3101AOW

Combina frigorifica incorporabila

925561035

ENS6TE19S

Combina frigorifica incorporabila

925561031

LNS8TE19S

Combina frigorifica incorporabila

925503035

ENN2800AJW

Combina frigorifica incorporabila

925503168

KNT2LF18S

Combina frigorifica incorporabila

925503097

SCB51811LS

Combina frigorifica incorporabila

925503171

SCB618F3LS

Combina frigorifica incorporabila

925501035

SCE81816TS

Combina frigorifica incorporabila

925501089

SCE818E6TS

Combina frigorifica incorporabila

925561028

SCE819D8TS

Combina frigorifica incorporabila

944064903

EZA2400AOX

Cuptor electric

949496958

EOF3C00X

Cuptor electric

949496957

EOF3C70X

Cuptor electric

949496944

EOF3C50TX

Cuptor electric

944068020

EZF5C50Z

Cuptor electric

944068021

EZF5C50V

Cuptor electric

949496945

EOF5C50V

Cuptor electric

949497304

EOE7C31V

Cuptor electric

949499337

EOD3H70X

Cuptor electric

949499309

EOD3C50TX

Cuptor electric

949496947

EOF5C70X

Cuptor electric

949497303

EOE7C31X

Cuptor electric

949496179

EOB3400BOR

Cuptor electric

949496915

EOA5220AOR

Cuptor electric

949496919

EOA5220AOW

Cuptor electric

949496914

EOA5220AOV

Cuptor electric

944184868

KOEAP31WT

Cuptor electric

944064913

EZC2430EOX

Cuptor electric

949498126

EOF4P74X

Cuptor electric

949499618

EOD6P60X

Cuptor electric

944184841

COE7P31X

Cuptor electric

949498421

EOE8P31X

Cuptor electric

944184878

KOE8P81Z

Cuptor electric

949494740

EOC6P71X

Cuptor electric

949494742

EOC8P31X

Cuptor electric

944184836

EOB8S31X

Cuptor electric

944184831

EOB9S31WX

Cuptor electric

944184821

KOAAS31WX

Cuptor electric

944184827

EOA9S31CX

Cuptor electric

944066616

EVL6E40X

Cuptor electric

949499331

EOD3C70X

Cuptor electric

949499311

EOD5C50Z

Cuptor electric

949499310

EOD5C70X

Cuptor electric

944064910

EZB5430ANX

Cuptor electric

949498441

COE7P31B

Cuptor electric

949499048

EOD3H50TX

Cuptor electric

949499823

EOD6P71X

Cuptor electric

949497306

EOE7C31Z

Cuptor electric

949499822

KODDP71X

Cuptor electric

949498424

EOE7P31X

Cuptor electric

944064908

EZB3400AOX

Cuptor electric

944068019

EZF5C50X

Cuptor electric

949499340

KOD3C70X

Cuptor electric

949499308

KODGC70TX

Cuptor electric

949499550

EOD6C71X

Cuptor electric

949499552

EOD6C71Z

Cuptor electric

949498433

COE7P31X2

Cuptor electric

944184833

KOBBS31X

Cuptor electric

944187808

BES331110M

Cuptor electric

944187805

BES351110M

Cuptor electric

944187993

BEE431310M

Cuptor electric

944188097

BCE455350M

Cuptor electric

944188102

BCE556350M

Cuptor electric

944188101

BCE556350B

Cuptor electric

944188148

BPE556320M

Cuptor electric

944187779

BSE882320M

Cuptor electric

944187785

BSE792320M

Cuptor electric

944187777

BSK882320M

Cuptor electric

944188375

BSK999330M

Cuptor electric

944187781

BPE842320M

Cuptor electric

944187801

BCE451350M

Cuptor electric

944187791

BPE742320M

Cuptor electric

944187996

BPE742320B

Cuptor electric

949713402

EOG2102AOX

Cuptor gaz

947608762

LMS2203EMX

Cuptor microunde

947608772

EMS4253TEX

Cuptor microunde

947608763

LMS4253TMX

Cuptor microunde

947608765

LMS4253TMK

Cuptor microunde

947608766

LMS4253TMW

Cuptor microunde

947608749

KMFD264TEX

Cuptor microunde

947607444

MSB2547D-M

Cuptor microunde

947608721

MBE2658DEM

Cuptor microunde

947727405

EBD4X

Echipament special incorporabil

923421077

ERW0673AOA

Echipament special incorporabil

923421078

ERW1573AOA

Echipament special incorporabil

923421110

KBW5X

Echipament special incorporabil

942401552

EBC65X

Echipament special incorporabil

942401553

KBC65Z

Echipament special incorporabil

947727450

KBV4X

Echipament special incorporabil

942401229

KKK884500M

Echipament special incorporabil

933028009

ERN1300AOW

Frigider/Congelator incorporabil

933030008

ERN1200FOW

Frigider/Congelator incorporabil

933015101

ERN1400AOW

Frigider/Congelator incorporabil

933015180

LRB2AF88S

Frigider/Congelator incorporabil

933016101

ERN1300FOW

Frigider/Congelator incorporabil

933016170

LFB2AF88S

Frigider/Congelator incorporabil

933033738

LUB3AE88S

Frigider/Congelator incorporabil

933033011

ERN2201BOW

Frigider/Congelator incorporabil

933033047

LRB3AF12S

Frigider/Congelator incorporabil

933033111

ERN2001BOW

Frigider/Congelator incorporabil

933033147

LFB3AF12S

Frigider/Congelator incorporabil

923581007

ERN3211AOW

Frigider/Congelator incorporabil

923581059

ERS3DF18S

Frigider/Congelator incorporabil

922782034

LUT6NF18S

Frigider/Congelator incorporabil

933024053

SKB58211AF

Frigider/Congelator incorporabil

933024093

SKB582F1AF

Frigider/Congelator incorporabil

933027074

ABB682F1AF

Frigider/Congelator incorporabil

942150768

EFU216W

Hota

942150767

EFU216S

Hota

942150766

LFU216X

Hota

942022052

LFP216S

Hota

942022056

LFP316S

Hota

942022437

LFP316AB

Hota

942022517

LFP316FW

Hota

942150468

EFP60460OX

Hota

942022116

LFP536X

Hota

942022118

LFP539X

Hota

942022004

LFC316X

Hota

942022008

LFC319X

Hota

942022431

LFT426X

Hota

942022430

LFT429X

Hota

942022433

EFC226R

Hota

942022434

EFC226V

Hota

942150412

EFB60460OX

Hota

942150414

EFB90460OX

Hota

942150419

EFF60560OX

Hota

942150422

EFF90560OX

Hota

942022428

LFT766X

Hota

942022426

LFT769X

Hota

942051017

LFG716X

Hota

942051015

LFG719X

Hota

942051379

LFG716R

Hota

942051403

LFV416K

Hota

942051237

LFV616K

Hota

942051402

LFV419K

Hota

942051236

LFV619K

Hota

942051250

LFV319W

Hota

942051383

LFV619R

Hota

942051231

EFI739X

Hota

942051226

KFIA19R

Hota

942051245

LFD619Y

Hota

942022516

LFP316FB

Hota

942022100

DGB1522S

Hota

942022066

DGB2531M

Hota

942022048

DPB2621S

Hota

942150551

DPB5650M

Hota

942150893

DPB5652M

Hota

942150547

DPE5650G

Hota

942150546

DPE5950G

Hota

942150708

DBB4650M

Hota

942051316

DBE5661HG

Hota

942051315

DBE5961HG

Hota

942051307

DVE5971HG

Hota

942051314

DIE5961HG

Hota

942051322

DDE5960B

Hota

911066021

ESI4501LOX

Masina spalat vase

911064015

EES42210IX

Masina spalat vase

911066020

ESI4621LOX

Masina spalat vase

911064016

EEM43300IX

Masina spalat vase

911075039

EEA22100L

Masina spalat vase

911074054

EES42210L

Masina spalat vase

911077021

EEG62300L

Masina spalat vase

911079057

EEA71210L

Masina spalat vase

911079056

EEA12100L

Masina spalat vase

911076065

ESL4510LO

Masina spalat vase

911077023

EEG62310L

Masina spalat vase

911529210

ESI5205LOX

Masina spalat vase

911526162

ESI5545LOX

Masina spalat vase

911526163

ESI5550LOX

Masina spalat vase

911526375

ESI9500LOX

Masina spalat vase

911424484

EEM69300IX

Masina spalat vase

911426361

ESI8550ROX

Masina spalat vase

911427319

ESI8730RAX

Masina spalat vase

911539264

EEA717100L

Masina spalat vase

911535222

EEA27200L

Masina spalat vase

911536423

EES47320L

Masina spalat vase

911536521

EES848200L

Masina spalat vase

911536444

EEM48221L

Masina spalat vase

911536428

EEM48320L

Masina spalat vase

911536443

EEM48321L

Masina spalat vase

911436383

KESC9200L

Masina spalat vase

911434570

EEG69300L

Masina spalat vase

911438369

KEGA9300L

Masina spalat vase

911438367

EEC87300L

Masina spalat vase

911539246

EEA17100L

Masina spalat vase

911536398

EEM48210L

Masina spalat vase

911536471

EEG48300L

Masina spalat vase

911536473

EES48200L

Masina spalat vase

911535224

EES27100L

Masina spalat vase

911535264

EES27100L

Masina spalat vase

911535225

KESD7100L

Masina spalat vase

911535263

KESD7100L

Masina spalat vase

911064013

FEE63400PM

Masina spalat vase

911064019

FEE73517PM

Masina spalat vase

911075044

FSE31407Z

Masina spalat vase

911077024

FSE73507P

Masina spalat vase

911077033

FSE73527P

Masina spalat vase

911524061

FEE53600ZM

Masina spalat vase

911524097

FEE52910ZM

Masina spalat vase

911424387

FEE62700PM

Masina spalat vase

911424480

FEE84706PM

Masina spalat vase

911536392

FSE52910Z

Masina spalat vase

911436390

FSB53637P

Masina spalat vase

911536416

FSB53907Z

Masina spalat vase

911536515

FSB53927Z

Masina spalat vase

911434552

FSE63717P

Masina spalat vase

911438359

FSK93707P

Masina spalat vase

911438356

FSK93807P

Masina spalat vase

949738727

EHF3920BOK

Plita electrica

949738728

EHH3920BVK

Plita electrica

949492234

EHF6240XXK

Plita electrica

949492104

EHF6241FOK

Plita electrica

949492105

EHF6343FOK

Plita electrica

949596136

EHF6547FXK

Plita electrica

949596187

EHG46341FK

Plita electrica

949760068

EGD6576NOK

Plita electrica

949492087

EHH6240ISK

Plita electrica

949492350

LIV63431BK

Plita electrica

949596804

EIT61443B

Plita electrica

949492353

CIR60430CB

Plita electrica

949596713

EIV644

Plita electrica

949596859

EIS62443

Plita electrica

949596832

EIV63440BW

Plita electrica

949596835

EIV63440BS

Plita electrica

949596706

EIV654

Plita electrica

949596883

EIP6446

Plita electrica

949596906

EIS6448

Plita electrica

949596891

EIS6648

Plita electrica

949596712

EIV744

Plita electrica

949596717

EIV734

Plita electrica

949596962

EIS7548

Plita electrica

949596860

EIS824

Plita electrica

949596985

EIS8134

Plita electrica

949596714

EIV835

Plita electrica

949596879

EIP8146

Plita electrica

949596963

EIS84486

Plita electrica

949596889

EIS8648

Plita electrica

949596708

EIV9467

Plita electrica

949640515

KGG6426K

Plita electrica

949492370

EIT60428C

Plita electrica

949492342

LIR60430

Plita electrica

949492345

LIR60433B

Plita electrica

949596987

EIS62449

Plita electrica

949596984

EIS6134

Plita electrica

949640589

KGS6404SX

Plita electrica

949640659

EGS6436SX

Plita electrica

949640514

KGG6437K

Plita electrica

949492228

EHF6346XOK

Plita electrica

949596718

EIV634

Plita electrica

949597552

IKE42640KB

Plita electrica

949597551

ITE42600KB

Plita electrica

949492126

HK634021XB

Plita electrica

949595301

HK365407XB

Plita electrica

949597446

IKB64413FB

Plita electrica

949597595

IAE64431FB

Plita electrica

949597519

IAE64413XB

Plita electrica

949597363

IKE64471FB

Plita electrica

949597561

IAE64843FB

Plita electrica

949597365

IKE74451FB

Plita electrica

949597423

IAE84411XB

Plita electrica

949597550

IAE84851FB

Plita electrica

942150871

IDK84453IB

Plita electrica

949597287

IKB64301XB

Plita electrica

949597229

IKE84471XB

Plita electrica

949738236

EGG3322NVX

Plita gaz

949738243

EGC3322NVK

Plita gaz

949640692

KGS6424SX

Plita gaz

949640693

KGS6426SX

Plita gaz

949640694

KGS6436SX

Plita gaz

949640699

KGS6456SX

Plita gaz

949640552

EGH6343RON

Plita gaz

949640553

EGH6343ROR

Plita gaz

949640671

KGS6436RK

Plita gaz

949640773

KGU64361X

Plita gaz

949640362

EGH6349BOX

Plita gaz

949630845

KGS7536SX

Plita gaz

949640736

KGG6407K

Plita gaz

949640423

EGT6242NVK

Plita gaz

949640476

KGG6456K

Plita gaz

949640472

KGG6436W

Plita gaz

949640474

KGG6436S

Plita gaz

949630742

KGG7536K

Plita gaz

949770073

KGV7539IK

Plita gaz

949738234

HC412001GB

Plita gaz

949640847

HGB64420SM

Plita gaz

949640532

HKB64540NB

Plita gaz

949630794

HKB75540NB

Plita gaz

949640730

HGB64301UM

Plita gaz

949640529

HKB64440NB

Plita gaz

949740641

KGM64311X

Plita mixta

949760070

EGE6172NOK

Plita mixta

949740619

EGE6182NOK

Plita mixta

914917605

EW6F527W

Masina spalat rufe

914917606

EW6F528W

Masina spalat rufe

914917424

EW6F428WU

Masina spalat rufe

914917220

EW6F328W

Masina spalat rufe

914916308

EW6F348SA

Masina spalat rufe

914555007

EW7F348W

Masina spalat rufe

914555206

EW7F249S

Masina spalat rufe

914917005

EW8F228S

Masina spalat rufe

914555800

EW8F248B

Masina spalat rufe

914555806

EW8F148B

Masina spalat rufe

914555434

EW8F169SA

Masina spalat rufe

914555604

EW9F161B

Masina spalat rufe

914580009

EW7F348SI

Masina spalat rufe

914340522

EW6S506W

Masina spalat rufe

914340426

EW6S426W

Masina spalat rufe

914340432

EW6S426BI

Masina spalat rufe

914340425

EW6S406BX 

Masina spalat rufe

914340461

EW6S427W

Masina spalat rufe

914340363

EW6S347S

Masina spalat rufe

914340381

EW6S327SX

Masina spalat rufe

913118613

EW2T5261E

Masina spalat rufe

913118519

EW6T5261

Masina spalat rufe

913128426

EW6T4262

Masina spalat rufe

913128433

EW6T4262I

Masina spalat rufe

913128425

EW6T4272I

Masina spalat rufe

913128349

EW7T3272

Masina spalat rufe

913128347

EW7T3372

Masina spalat rufe

914600606

EW7W447W

Masina spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

Masina spalat rufe cu uscator

914600603

EW7W4684W

Masina spalat rufe cu uscator

914600710

EW7W468W

Masina spalat rufe cu uscator

914600707

EW7W369S

Masina spalat rufe cu uscator

914600705

EW7W361S

Masina spalat rufe cu uscator

914600803

EW8W261B

Masina spalat rufe cu uscator

914600810

EW8W261B

Masina spalat rufe cu uscator

914600309

EW9W161B

Masina spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

Masina spalat rufe cu uscator

914606408

EW7W368SI

Masina spalat rufe cu uscator

916098367

EW6C527P

Uscator de rufe

916098364

EW6C428W

Uscator de rufe

916098204

EW7H438B

Uscator de rufe

916098205

EW8H458B

Uscator de rufe

916098357

EW8H258B

Uscator de rufe

916098872

EW8H258B

Uscator de rufe

916098377

EW8H259ST

Uscator de rufe

916098354

EW8H359S

Uscator de rufe

916098352

EW8HS259S

Uscator de rufe

916098201

EW9H378S

Uscator de rufe

916098642

EW9H188SC

Uscator de rufe

914341152

L6SE47SE

Masina spalat rufe

914915034

L6FEG49S

Masina spalat rufe

914915049

L6FEG49S

Masina spalat rufe

914915022

L6FBG41S

Masina spalat rufe

914550033

L7FBE48S

Masina spalat rufe

914550037

L7FEC48S

Masina spalat rufe

914550058

L7FEE68S

Masina spalat rufe

914550427

L7FEC41S

Masina spalat rufe

914550466

L7FBE69SA

Masina spalat rufe

914550814

L8FEC68S

Masina spalat rufe

914550907

L9FEA69S

Masina spalat rufe

914606412

L8WBE68SI

Masina spalat rufe cu uscator

914605224

L8WBC61S

Masina spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

Masina spalat rufe cu uscator

914600307

L9WBC61B

Masina spalat rufe cu uscator

914600339

L9WBA61BC

Masina spalat rufe cu uscator

913123712

LTX7E273E

Masina spalat rufe

913123803

LTX7C373E

Masina spalat rufe

913123857

LTX7C373E

Masina spalat rufe

913123850

LTX8C373E

Masina spalat rufe

916098235

T7DBE38S

Uscator de rufe

916099041

T7DBE48S

Uscator de rufe

916097876

T8DBE48S

Uscator de rufe

916098900

T8DBE48S

Uscator de rufe

916098493

T8DBG49S

Uscator de rufe

916098266

T8DBC49S

Uscator de rufe

916098064

T8DEA68S

Uscator de rufe

916098640

T9DBC68S

Uscator de rufe

922782034

LUT6NF18S

Combina frigorifica

925561028

SCE819D8TS

Combina frigorifica

925505061

ENT6TE18S

Combina frigorifica

925505063

ENT6TF18S

Combina frigorifica

911077021

EEG62300L

Masina de spalat vase

911539264

EEA717100L

Masina de spalat vase

911536521

EES848200L

Masina de spalat vase

911536444

EEM48221L

Masina de spalat vase

911536428

EEM48320L

Masina de spalat vase

911536443

EEM48321L

Masina de spalat vase

911536471

EEG48300L

Masina de spalat vase

911536473

EES48200L

Masina de spalat vase

911535264

EES27100L

Masina de spalat vase

911535263

KESD7100L

Masina de spalat vase

911054057

FFB62407ZW

Masina de spalat vase

911075044

FSE31407Z

Masina de spalat vase

911436390

FSB53637P

Masina de spalat vase

911536515

FSB53927Z

Masina de spalat vase

911438395

FSE83838P

Masina de spalat vase

911438421

FSK93718P

Masina de spalat vase

911438398

FSK73768P

Masina de spalat vase

911434659

FSE74738P

Masina de spalat vase

911434668

FSE73727P

Masina de spalat vase

911434645

FSE74608P

Masina de spalat vase

911438404

EEC87300W

Masina de spalat vase

911434728

KECB7310L

Masina de spalat vase

911438403

KEZA9310W

Masina de spalat vase

911434682

EEG69410W

Masina de spalat vase

911434689

EEM69410W

Masina de spalat vase

911434691

KEMB9310L

Masina de spalat vase

911434685

EEG67410W

Masina de spalat vase

911424480

FEE84706PM

Masina de spalat vase

911424484

EEM69300IX

Masina de spalat vase

911417363

ESM89300SX

Masina de spalat vase

911077033

FSE73527P

Masina de spalat vase

911077034

EEM63301L

Masina de spalat vase

911074089

EEM43211L

Masina de spalat vase

916098867

EW8H458B

Uscator

916098872

EW8H258B

Uscator

916098900

T8DBE48S

Uscator

914915049

L6FEG49S

Masina de spalat rufe

914555232

EW7F349W

Masina de spalat rufe

914920700

EW7F3742PB

Masina de spalat rufe

913123857

LTX7C373E

Masina de spalat rufe

914600810

EW8W261B

Masina de spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

Masina de spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

Masina de spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

Masina de spalat rufe cu uscator

933028021

LXB2AF82S

Frigider incorporabil

925503206

LNT3FF18S

Combina frigorifica incorporabila

942150893

DPB5652M

Hota telescopica

933024093

SKB582F1AF

Frigider incorporabil

 

Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Google
Facebook
Whiteimage