Retur gratuit în 45 de zile pentru produsele livrate de Flanco

Retur Gratuit 45 de zile

Click pentru mai multe detalii

Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat

Act aditional Nr. 5

la Regulamentul Oficial al Campaniei

“Garantie 5 ani – Confort MAX”

 

 

Organizatorul campaniei “Garantie 5 ani – Confort MAX”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).”)

 

In temeiul prevederilor art. 1, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat “Garantie 5 ani – Confort MAX”, dupa cum urmeaza:

 

Art 1. Se prelungeste durata de desfasurare a campaniei pentru perioada 1 februarie 2022 ora 00:00:00 si 31 decembrie 2022 ora 24:00:00.

Art 2. Clientii care au achizitionat produse care intra sub incidenta conditiilor campaniei in perioada 1 ianuarie 2022 si 31 ianuarie 2022 vor putea beneficia de prevederile regulamentului.

Art. 3. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei “Garantie 5 ani – Confort MAX” raman neschimbate.

 

 

 

Regulamentul Oficial al Campaniei

“Garantie 5 ani - Confort MAX”

 

 

 

 1. 1.        ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Garantie 5 ani - Confort MAX” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de Promotii de pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro .

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de Promotii de pe site-urile oficiale al Organizatorului www.electrolux.ro si www.aeg.ro.

 

 1. 2.        ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza atat online, cat si offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate de Electrolux Romania SA. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1 a prezentului Regulament.

Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

 1. 3.        OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii

beneficiaza de o perioada de 5 (cinci) ani garantie pentru produsele electrocasnice marca Electrolux si AEG aflate in promotie, astfel cum acestea sunt identificate in Anexa nr.1 din Regulament. In intelesul prezentului Regulament, notiunea „5 ani garantie” semnifica garantia legala de conformitate mentionata in certificatul de garantie al produsului care este de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 3 (trei) ani.

 

 1. 4.        NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de „garantie legala de

conformitate; garantie comerciala si extragarantie” vor avea urmatoarele intelesuri si vor

cuprinde urmatoarele notiuni:

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice 1 din Legea

nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora – care semnifica

„protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de

conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzătorului fata de consumator ca, fara

solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand

restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea

aferenta”.

4.2. Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind

vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica „orice angajament asumat de vanzator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a

pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, in cazul in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta”.

4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre

Organizator cu titlu de garantie comerciala.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind

prezenta Campanie, se va regasi termenul de “extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

 

 1. 5.        CONDITIILE GARANTIEI COMERCIALE

 

5.1. Consumatorul este obligat să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de maximum 2 luni de la data constatării lipsei conformităţii.

5.2. Conținutul garanției comerciale (extragarantia de 3 ani):

Consumabilele nu sunt acoperite de aceasta garantie.

Nu se oferă garanție comercială în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă și fără respectarea instrucțiunilor de folosire, curățare, utilizare, depozitare, exploatare, întreţinere defectuoasă, în cazul intervenţiilor și/sau reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate, precum şi a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor sau problemelor tehnice din reţea, folosirea apei cu continut ridicat de calcar sau alte impuritati, contaminării cu insecte sau alti daunatori, lichide și/ sau alte substanţe străine, folosirii în medii murdare sau corozive sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului.

NU se oferă garanție comercială în cazul utilizării produsului în alte scopuri decât UZ CASNIC.

 

5.3. Modalitati de remediere:

Prezenta garanție comercială acopera atat reparatia aparatului, cat si piesele de schimb aferente acestei proceduri. In cazul in care remedierea defectiunii nu este posibila, consumatorul are dreptul sa beneficieze de inlocuirea produsului.

Denumirea și adresa unităţilor specializate de service sunt accesibile prin apelarea numarului unic de Call Center Electrolux 021 9913.

 

5.4. Termen de realizare a remedierii:

Aducerea la conformitate a produsului ce se defectează in perioada garantiei comerciale se va face prin repararea acestuia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare calculate de la data efectarii constatarii de catre centrul de service autorizat. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie comercială şi curge din momentul anuntarii defectiunii produsului la unitatea service sau la Call Center, până la aducerea produsului în stare de utilizare normală. In cazul in care o reparaţie nu este posibilă sau se depăseşte termenul menţionat la punctul anterior, produsul va fi inlocuit cu unul identic sau dacă produsul iniţial nu mai face parte din gama curentă a Electrolux Romania, cu unul similar ca funcţii si caracteristici. Garanţia comercială inceteaza la inlocuirea produsului neconform cu produs nou, in cazul in care inlocuirea se produce in perioada de extragarantie. In cazul in care un produs trebuie inlocuit in perioada de garantie legala, acesta va beneficia si de acordarea garantiei comerciale (extragarantie). Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie comerciala vor beneficia de un nou termen de garanţie legală, care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă optiunea de rambursare a preţului platit de către consumator pentru produsul iniţial.

 

5.5. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia produsul in conditiile garanţiei comerciale:

Prin apelarea la unul dintre centrele de service autorizate Electrolux. In această situaţie, consumatorul are obligaţia sa prezinte reprezentantului service-ului autorizat, la momentul vizitei de service, următoarele:

i. dovada de achiziţie de la comerciant (factura de achizitie)

ii.dovada garanţiei comerciale reprezentată de certificatul primit pe email conform prezentului Regulament si care confirma inscrierea produsului in campania de 5 ani garantie (2 ani garantie legala + 3 ani extragarantie). Acest certificat trebuie printat de către consumator, acesta reprezentând impreuna cu termenii si conditiile garantiei, certificatul de garanţie comercială

iii. in cazul in care produsul a fost inlocuit in perioada de garantie legala de conformitate, clientul trebuie sa pastreze nota de inlocuire pentru a certifica achizitia initiala.

 

5.6. Pierderea garanţiei

Produsul achiziţionat pierde garanţia în momentul constatării oricăreia dintre situaţiile de mai jos:

a. neprezentarea în momentul solicitării unei măsuri reparatorii, a documentelor ce dovedesc garanţia produsului, respectiv certificatul de garanţie legală completat și factura/chitanţa (în original) cu care a fost achiziţionat produsul și neprezentarea certificatului de garanţie comercială, în cazul în care produsul beneficiază și de această garanţie, iar reparaţia este solicitată în perioada garanţiei comerciale.

b. nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare/montare, utilizare și întreţinere, prevăzute în instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul la livrare și despre care cumpărătorul a luat cunoștiinţă;

c. nerespectarea parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiunile de utilizare (tensiune electrică, presiune gaz, presiune apă, temperatura mediului ambiant, umiditate, etc.);

d. la constatarea, de către tehnicianul de service autorizat, că defectul reclamat este în exclusivitate produs din vina cumpărătorului, dar și la constatarea faptului că defectul a apărut ca urmare a unor factori sau acţiuni externe (ex., accident, catastrofă naturală, fluctuaţii de electricitate, etc.);

e. în situaţia în care asupra produsului aflat în garanţie se acţionează în vederea reparării, de către persoane neautorizate, din afara reţelei de service Electrolux;

f. în cazul utilizării produsului în alt regim de folosire decât cel casnic pentru care a fost proiectat și realizat;

g. în cazul modificării produsului de către persoane necalificate/neautorizate de către Electrolux Romania S.A.;

h. în situaţia schimbării neautorizate a stării originale a produsului, stocării sau instalării în condiţii improprii de mediu, expunerii la substanţe chimice corozive, umiditate, intemperii sau dăunători (șoareci, șobolani, gândaci de bucătărie, etc.) sau în situaţia utilizării unor accesorii externe neautorizate, ce conduc la deteriorări ale produsului;

i. în situaţia în care defectul a rezultat din faptul că, deși cunoscând neconformitatea, consumatorul a continuat să utilizeze produsul, în termenul de notificare de la punctul 5.1. din capitolul 5. Condiţiile garanţiei comerciale, contribuind la deteriorarea produsului. 

 1. 6.        PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 1 martie 2022 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2022 ora 23:59:59, inclusiv.

Orice achizitie efectuata dupa 31 decembrie 2022 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator si nu i se va aplica prezentul Regulament.

Termenul limita de inregistrare a achizitiei in vederea primirii garantiei de 5 ani este de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei.

 

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie si/sau bonul fiscal, pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat, alaturi de imaginea placutei de identificare a produsului achizitionat.

 

 

 1. 7.        DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice majore, rezidente in Romania si care achizitioneaza produsele participante la Campanie din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate doar de Electrolux Romania SA.

 

 

 1. 8.        PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux si AEG. Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1 si pe site-urile www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-urilor www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii.

 

 

 1. 9.        MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un produs aflat in Campanie, din unul din magazinele care comercializează electrocasnice Electrolux si AEG, produse importate doar de Electrolux Romania SA
 2. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, direct pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro, in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “Garantie 5 ani - Confort MAX
 3. Sa incarce pe site imaginea facturii de achizitie/bonului fiscal, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat. Imaginile incarcate trebuie sa fie in format jpg sau pdf si nu mai mari de 200kB
 4. In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

 

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate (inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite catre participant, prin email, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat, conform Anexei nr.1 si inregistrat in campanie.

Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in Campanie.

In cazul neinregistrarii produsului in termenul de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei, clientul va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 3 ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 ani, de la data achizitionarii produsului respectiv, conform certificatului de garantie primit la achizitionarea produsului.

Respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 3 ani.

Pierderea certificatului ce atesta cei 5 ani garantie, transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 3 ani.

Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, participantul trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, certificatul ce atesta cei 5 ani garantie transmis de Organizator precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 ani de garantie, pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

 

 1. 10.     BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)    a achizitionat in perioada Campaniei un produs electrocasnic marca Electrolux sau AEG, aflat in promotie, dintr-unul din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux sau AEG importate doar de Electrolux Romania SA

b)    a inregistrat achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro , in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei Garantie 5 ani - Confort MAXnu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei

c)    in momentul inregistrarii a incarcat pe site imaginea facturii de achizitie/bonului fiscal, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat

d)    a furnizat datele de contact corecte si complete (nume, prenume, email  si numar de telefon)

 

va primi prin email, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat si inregistrat in Campanie.

Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament, si pe site-urile www.electrolux.ro si www.aeg.ro,  sectiunea Promotii.

 

 1. 11.     CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 7 a prezentului Regulament;
 1. Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un produs aflat in prezenta Campanie, dintr-un magazin care comercializează electrocasnice Electrolux sau AEG , importate doar de Electrolux Romania SA;
 2. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro, sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “ Garantie 5 ani - Confort MAX ” nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentului Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura fiscala si/sau bonul fiscal pe care sa fie mentionate expres data achizitiei, numele vanzatorului, nume cumparator, codul produsului cumparat, precum si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat.

Participantii NU vor primi beneficiile prezentei Campanii in urmatoarele cazuri:

-          au facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei

-          au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii fiscale/bonului fiscal trebuie sa fie in perioada de Campanie. Nu se accepta copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online)

-          au achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania SA

-          nu au inregistrat pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro produsul achizitionat aflat in prezenta Campanie, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei

-          nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii/bonului fiscal care sa ateste achizitia, precum si a imaginii placutei de identificare a produsului cumparat);  pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie mentionate expres data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, codul produsului, nume cumparator, cantitatea achizitionata

-          nu au trecut datele personale solicitate in formular, in momentul inregistrarii

 

 1. 12.     RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

-          Participantul a facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei

-          Participantul a facut achizitia in alta perioada decat perioada Campaniei

-          Participantul a achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania SA

-          Participantul nu a inregistrat produsul achizitionat in termenul stabilit (maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei), pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro , sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “ Garantie 5 ani - Confort MAX ”

-          Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura/bonul fiscal si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura/bonul fiscal si imaginea placutei de identificare aferente achizitiei altui produs decat cele aflate in Campanie)

-          Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii

-          Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / telefon)

 

 1. 13.       PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”) informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dvs. prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions: nume, prenume, email, telefon, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza), magazin, placuta identificare produs cumparat (poza).

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania SA.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania SA prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

-          Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);

-          Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

-          Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

-          Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania SA, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania SA, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania SA va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania SA transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

a)    Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b)    Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c)    Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d)    Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e)    Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f)     Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania SA, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Electrolux Romania SA, situat in B-dul Traian nr. 23-29, Satu Mare, Romania sau la divizia vanzari, situata in B-dul. Aviatorilor nr. 41, Sector 1, Bucuresti, Romania. 

 

 1. 14.     TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

-          cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de inregistrare in Campanie, conform mecanismului prezentului Regulament

 

 

 1. 15.     FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 1. 16.     LITIGII

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1

 

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

ID Produs Produs
143746 COMBINA FRIGORIFICA INCORP ELECTROLUX LNT2LF18S F
147540 COMBINA FRIGORIFICA INCORP ELECTROLUX LNT3FF18S F
143418 COMBINA FRIGORIFICA INCORP ELECTROLUX ENS6TE19S E
147508 COMBINA FRIGORIFICA INCORP ELECTROLUX LNS8TE19S E
143756 COMBINA FRIGORIFICA INCORP AEG SCB618F3LS F
147498 COMBINA FRIGORIFICA INCORP NF AEG SCE819D8TS D
94195 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EZA2400AOX A
141503 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOF3C00X A
141489 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOF3C70X A
135222 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOF3C50TX A
135223 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EZF5C50Z A
135724 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EZF5C50V A
135725 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOF5C50V A
135224 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOE7C31V A+
141495 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOD3H70X A
135225 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOD3C50TX A
135227 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOE7C31X A+
80915 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOB3400BOR A
117667 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOA5220AOR
117264 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOA5220AOV
137162 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EZC2430EOX A+
141490 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOF4P74X A+
141484 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOD6P60X A+
141468 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX COE7P31X A+
135727 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOB9S31WX A++
135728 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX KOAAS31WX A++
135729 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUXEOA9S31CX A++
135232 CUPTOR MICROUNDE INCORP ELECTROLUX EVL6E40X A+
141485 CUPTOR INCORPORABIL AEG BES331110M A
141478 CUPTOR INCORPORABIL AEG BEE431310M A
141474 CUPTOR INCORPORABIL AEG BCE455350M A+
94194 CUPTOR INCORPORABIL GAZ ELECTROLUX EOG2102AOX
135760 CUPTOR MICROUNDE INCORP ELECTROLUX LMS2203EMX
141499 CUPTOR MICROUNDE ELECTROLUX EMS4253TEX
135762 CUPTOR MICROUNDE INCORP ELECTROLUX LMS4253TMX
135761 CUPTOR MICROUNDE INCORP ELECTROLUX LMS4253TMK
141502 CUPTOR MICROUNDE ELECTROLUX LMS4253TMW
135763 CUPTOR MICROUNDE INCORP ELECTROLUX KMFD264TEX
124856 CUPTOR MICROUNDE INCORP AEG MSB2547D-M
135773 CUPTOR MICROUNDE INCORP AEG MMBE2658DEM
124810 VITRINA FRIGORIFICA VINURI ELECTROLUX ERW0673AOAG
124811 VITRINA FRIGORIFICA VINURI ELECTROLUX ERW1573AOAG
143742 FRIGIDER INCORPORABIL ELECTROLUX LFB2AF88S F
141496 CONGELATOR INCORPORABIL ELECTROLUX LUB3AE88S E
143743 FRIGIDER INCORPORABIL ELECTROLUX LRB3AF12S F
143744 FRIGIDER INCORPORABIL ELECTROLUX LFB3AF12S F
143745 FRIGIDER INCORPORABIL ELECTROLUX ERS3DF18S F
147519 CONGELATOR INCORPORABIL ELECTROLUX LUT6NF18S F
147537 FRIGIDER INCORPORABIL AEG SKB582F1AF F
143754 CONGELATOR INCORPORABIL AEG ABB682F1AF A+
137169 HOTA ELECTROLUX EFU216W D
137168 HOTA ELECTROLUX LFU216X D
137167 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFP216S D
128241 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFP316S C
135738 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFP316AB C
141513 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFP316FW C
107080 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX EFP60460OX A
135739 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFP536X C
135740 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFP539X C
137166 HOTA DECORATIVA ELECTROLUX LFC316X D
135741 HOTA DECORATIVA ELECTROLUX LFT426X
135742 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFT429X C
111902 HOTA DECORATIVA ELECTROLUX EFF90560OX B
135745 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFT766X A
135746 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFT769X A
135747 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFG716X A
141483 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFG719X A
147562 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFG716R A
135748 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFV616K A
135749 HOTA DECORATIVA ELECTROLUX LFV619K A
135750 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFV319W C
147534 HOTA ELECTROLUX LFV619R A
135751 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX EFI739X A+
141518 HOTA INCORPORABILA AEG DGB1522S D
141515 HOTA INCORPORABILA AEG DGB2531M D
147579 HOTA INCORPORABILA AEG DPB5652M A
147516 HOTA INCORPORABILA AEG DPE5950G A
129557 HOTA DECORATIVA AEG DBB4650M B
141470 HOTA INCORPORABILA AEG DBE5661HG A
141467 HOTA INCORPORABILA AEG DBE5961HG A
141456 HOTA INCORPORABILA AEG DVE5971HG A
143747 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUXEES42210IX E
143750 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEM43300IX D
141486 MASINA SPALAT VASE INCORPORABILA ELECTROLUXEEA22100L F
141471 MASINA SPALAT VASE INCORPORABILA ELECTROLUXE ES42210L E
144390 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEG62300L D
143751 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEA717100L F
135754 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EES47320L D
143752 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EESEES848200L E
144388 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUXEEM48221L E
144386 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEM48320L D
135755 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEM48321L D
143757 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FEE73517PM D
144392 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FSE31407Z F
147531 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FSE73507P D
143758 MASINA SPALAT VASE INCORPORABILA AEG FSBFSB53637P D
135769 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FSB53907Z D
143759 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FSB53927Z D
135198 PLITA INCORP VITROCERAMICA ELECTROLUX EHF6240XXK
81784 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EHF6241FOK
82480 PLITA INCORP VITROCERAMICA ELECTROLUX EHF6343FOK
111912 PLITA INCORP VITROCERAMICA ELECTROLUX EHF6547FXK
79429 PLITA INCORP INDUCTIE-GAZ ELECTROLUX EGD6576NOK
91968 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EHH6240ISK
135731 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX LIV63431BK
128791 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIT61443B
135233 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX CIR60430CB
128795 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIV644
141482 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIS62443
128793 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIV63440BW
128794 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIV63440BS
128785 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIV654
135234 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE EEIP6446
135235 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE EEIS6448
135734 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE EEIS6648
128786 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIV744
128787 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIV734
128788 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIS7548
137177 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIS824
128796 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIV835
135736 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE EEIP8146
141497 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE AEG HK634021XB
141477 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE AEG IKB64413FB
135767 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE AIAE64431FB
141466 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE AEG IAE64413XB
147528 PLITA INCORPORABILA AEG IKE64471FB
141465 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE AEG IKE74451FB
135238 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE AIAE84851FB
111907 PLITA INCORP DOMINO GAZ ELECTROLUX EGG3322NVX
111908 PLITA INCORP DOMINO GAZ ELECTROLUX EGC3322NVK
150751 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGS6424SX
137176 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGS6426SX
129154 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGS6436SX
129157 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGS6456SX
126005 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX EGH6343RON
135792 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX EGH6343ROR
137174 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGS6436RK
135730 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTRKGU64361X
111913 PLITA INCORPORABILA ELECTROLUX EGH6349BOX
137173 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGS7536SX
136315 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGG6407K
111909 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX EGT6242NVK
129160 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGG6456K
129165 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGG6436W
137172 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGG6436S
133334 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGG7536K
137171 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGV7539IK
147558 PLITA INCORPORABILA GAZ AEG HC412001GB
141501 PLITA INCORPORABILA AEG HGB64420SM
80133 PLITA INCORP VITROCERAMICA ELECTROLUX EGE6172NOK
82473 PLITA INCORP VITROCERAMICA ELECTROLUX EGE6182NOK
137193 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW6F528WE
122806 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW6F328W D
141164 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW6F348SA C
127062 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW7F348W C
122807 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW8F228SC
127064 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW8F248B B
137191 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW8F148B B
137190 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW8F169SA B
141154 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW9F161B A
137192 MASINA DE SPALAT INCORP. ELECTROLUX EW7F348SI D
137198 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW6S506WF
137196 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW6S426BID
137197 MASINA DE SPALAT F ELECTROLUX EW6S427W D
141159 MASINA DE SPALAT T ELECTROLUXEW7T3272 F
141162 MASINA DE SPALAT T ELECTROLUX EW7T3372 E
137204 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR ELECTROLUXEW7W447W C
137203 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR ELECTROLUXEW7W4684W C
141152 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR ELECTROLUXEW7W468W C
129559 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR ELECTROLUXEW7W369S C
129564 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR ELECTROLUXEW7W361S C
137201 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR ELECTROLUXEW8W261B B
137201 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR ELECTROLUXEW8W261B B
137200 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR ELECTROLUXEW9W161B C
137202 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR ELECTROLUXEW7W368SI D
148277 USCĂTOR DE RUFE ELECTROLUX PERFECTCARE800 EW8H458B A++
127065 USCATOR DE RUFE ELECTROLUX EW8H259ST A++
137205 USCATOR DE RUFE ELECTROLUX EW 8HS259S A++
122810 USCATOR DE RUFE ELECTROLUX EW9H378S A+++
141163 USCATOR DE RUFE ELECTROLUX EW9H188SC A+++
127066 MASINA DE SPALAT F AEG L6FEG49S C
127066 MASINA DE SPALAT F AEG L6FEG49S C
124935 MASINA DE SPALAT F AEG L7FEC41S C
124936 MASINA DE SPALAT F AEG L8FEC68S B
124937 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR AEG L8WBC61S E | B
124938 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR AEG L9WBC61B C
124943 USCATOR DE RUFE AEG T8DBC49S A++
127067 USCATOR DE RUFE AEG T8DEA68SA+++
147519 CONGELATOR INCORPORABIL ELECTROLUX LUT6NF18S F
147498 COMBINA FRIGORIFICA INCORP NF AEG SCE819D8TS D
147523 COMBINA FRIGORIFICA INCORP NF ELECTROLUX ENT6TE18S E
147525 COMBINA FRIGORIFICA INCORP ELECTROLUX ENT6TF18S F
144390 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEG62300L D
143751 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEA717100L F
143752 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EESEES848200L E
144388 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUXEEM48221L E
144386 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEM48320L D
135755 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEM48321L D
143753 MASINA SPALAT VASE AEG FFB62407ZW F
144392 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FSE31407Z F
143758 MASINA SPALAT VASE INCORPORABILA AEG FSBFSB53637P D
143759 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FSB53927Z D
147503 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FSK93718P D
147509 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FSK73768P D
147511 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FSE74738P C
147517 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FSE73727P D
147514 MASINA SPALAT VASE INCORP AEG FSE74608P C
147504 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEC87300W D
147510 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX KECB7310L D
147513 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX KEZA9310W D
147518 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEG69410W C
147520 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEM69410W C
147527 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX KEMB9310L D
147524 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEG67410W C
147529 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX ESM89300SX D
151024 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEM43211L E
148277 USCĂTOR DE RUFE ELECTROLUX PERFECTCARE800 EW8H458B A++
127066 MASINA DE SPALAT F AEG L6FEG49S C
137201 MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR ELECTROLUXEW8W261B B
147540 COMBINA FRIGORIFICA INCORP ELECTROLUX LNT3FF18S F
147579 HOTA INCORPORABILA AEG DPB5652M A
147537 FRIGIDER INCORPORABIL AEG SKB582F1AF F
143754 CONGELATOR INCORPORABIL AEG ABB682F1AF A+
143738 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EZF5E40X A
148329 CUPTOR ELECTRIC MULTIFUNCTIO ELECTROLUX EOE8P39WV A+
148331 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOD6C77WX A+
148332 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOD6P66WX A+
148372 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOE8P39WX A+
148373 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOC6P77WX A+
147512 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOC8P39WX A+
147501 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOB8S39WX A++
147502 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOB8S39WZ A++
147526 CUPTOR INCORPORABIL AEG BCE558370B A+
147522 CUPTOR INCORPORABIL AEG BPE558370M A+
147584 FRIGIDER INCORPORABIL ELECTROLUX LRB2AE88S E
147600 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFP316AS C
135747 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFG716X A
141483 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFG719X A
147562 HOTA INCORPORABILA ELECTROLUX LFG716R A
147599 PLITA INCORP VITROCERAMICA ELECTROLUX LHR3233CK
147595 PLITA INCORP DOMINO INDUCTIE ELECTROLUX LIT30230C
79429 PLITA INCORP INDUCTIE-GAZ ELECTROLUX EGD6576NOK
147576 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX LIL61424C
147563 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX LIL61434C
150751 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGS6424SX
129154 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGS6436SX
129157 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGS6456SX
135730 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTRKGU64361X
137173 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGS7536SX
111909 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX EGT6242NVK
151000 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGG64365K
151011 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGG75365K
151027 PLITA INCORPORABILA GAZ ELECTROLUX KGG95375K
147549 PLITA INCORPORABILA GAZ AEG HKB64450NB
147539 PLITA INCORPORABILA GAZ AEG HKB75450NB
148276 USCĂTOR DE RUFE ELECTROLUX PERFECTCARE700 EW7H458B A+
148281 MASINA DE SPALAT T ELECTROLUX EW6S406BXI D
148282 MASINA DE SPALAT T ELECTROLUX EW6S427WI D
122810 USCATOR DE RUFE ELECTROLUX EW9H378S A+++
148283 MASINA DE SPALAT T ELECTROLUX EW6TN5261 D
148274 MASINA DE SPALAT T ELECTROLUX EW6F348W B
148280 MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE AEG SERIA 7000 L7FBE49BSA A
148275 MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE ELECTROLUX PERFECTCARE700 EW7TN3272 C
148277 USCĂTOR DE RUFE ELECTROLUX PERFECTCARE800 EW8H458B A++
151013 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX KOEBP39WZ A++
151017 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOA9S31WZ A++
151025 PLITA INCORPORABILA INDUCTIE ELECTROLUX EIV87675
151020 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EES47300IX D
151019 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EES47310IX D
141456 HOTA INCORPORABILA AEG DVE5971HG A
148277 USCĂTOR DE RUFE ELECTROLUX PERFECTCARE800 EW8H458B A++
122810 USCATOR DE RUFE ELECTROLUX EW9H378S A+++
127066 MASINA DE SPALAT F AEG L6FEG49S C
147588 ARAGAZ ELECTROLUX LKG500001W A
147583 ARAGAZ ELECTROLUX LKG500002W A
147582 ARAGAZ ELECTROLUX LKG504000W A
147580 ARAGAZ ELECTROLUX LKG504000X A
147577 ARAGAZ ELECTROLUX LKG604001X A
151022 ARAGAZ ELECTROLUX LKG604000K A
147561 ARAGAZ MIXT ELECTROLUX LKM660200X A
147587 ARAGAZ MIXT ELECTROLUX LKK520002W A
151029 ARAGAZ MIXT ELECTROLUX LKK520002K A
147581 ARAGAZ MIXT ELECTROLUX LKK560000X A
147578 ARAGAZ MIXT ELECTROLUX LKK560205W A
147565 ARAGAZ MIXT ELECTROLUX LKK560208X A
147559 ARAGAZ MIXT ELECTROLUX LKK564201X A
147557 ARAGAZ ELECTRIC ELECTROLUX LKR564200W A
147557 ARAGAZ ELECTRIC ELECTROLUX LKR564200W A
147550 ARAGAZ ELECTRIC ELECTROLUX LKR560000X A
147554 ARAGAZ ELECTRIC ELECTROLUX LKR564200K A
147554 ARAGAZ ELECTRIC ELECTROLUX LKR564200K A
147535 ARAGAZ ELECTRIC ELECTROLUX LKI564200X A
147564 ARAGAZ MIXT ELECTROLUX LKK660200W A
147555 ARAGAZ MIXT ELECTROLUX LKK660201X A
151023 ARAGAZ MIXT ELECTROLUX LKK660200K A
147556 ARAGAZ MIXT ELECTROLUX LKK660200X A
147560 ARAGAZ ELECTRIC ELECTROLUX LKR664100W A
147560 ARAGAZ ELECTRIC ELECTROLUX LKR664100W A
147553 ARAGAZ ELECTRIC ELECTROLUX LKR664100X A
147553 ARAGAZ ELECTRIC ELECTROLUX LKR664100X A
147552 ARAGAZ MIXT AEG CKB56480BW A
147548 ARAGAZ MIXT AEG CKB56480BM A
147547 ARAGAZ ELECTRIC AEG CCB56481BW A
147547 ARAGAZ ELECTRIC AEG CCB56481BW A
147536 ARAGAZ ELECTRIC AEG CCB56481BM A
147536 ARAGAZ ELECTRIC AEG CCB56481BM A
147521 ARAGAZ ELECTRIC AEG CIB56481BM A
143418 COMBINA FRIGORIFICA INCORP ELECTROLUX ENS6TE19S E
147498 COMBINA FRIGORIFICA INCORP NF AEG SCE819D8TS D
150750 CUPTOR INCORPORABIL ELECTROLUX EOF6P70X A+
151026 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEA13100L F
151028 MASINA SPALAT VASE INCORP ELECTROLUX EEM68510W B

 

Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Google
Facebook
Whiteimage