REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Money Back Guarantee - Philips Personal Care 2020

Perioada campanie promotionala: 1 Septembrie 2020 – 31 Decembrie 2020

 

 1. I.                   SECTIUNEA 1. ORGANIZARE CAMPANIE

 

 1. 1.                  Philips Romania S.R.L. (numita in prezentul regulament „Organizatorul”),cu sediul social in Soseaua Pipera nr. 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, Bucuresti, înregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699, organizeaza in perioada 1 Septembrie 2020 – 31 Decembrie 2020 campania promotionala Money Back Guarantee - Philips Personal Care 2020 (denumita in continuare „Campania”).

 

 1. 2.                  Campania se desfasoara prin intermediul agentiei de publicitate MEN IN BLACK ADVERTISING S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. W.A. Mozart nr. 16B, mansarda, sectorul 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5345/02.05.2011, CUI 28414622, cont IBAN RO82 INGB 0001 0082 2285 8910 deschis la ING Bank, e-mail office@meninblack.ro , tel 0755.998.920/921/922, legal reprezentata prinadministrator Cristian Iulian Ramboiu (denumita in continuare „Agentia” sau „Men in Black”)

 

 1. II.                SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

2.1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii, desfasurandu-se in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Roman nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

2.2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui Participant, pe website-ul www.philips.ro/regulamente, pe paginile online oficiale ale Magazinelor participante, in format fizic in Magazinele participante sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la adresa din Soseaua Pipera nr. 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, Bucuresti.

2.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare in acest sens.

2.5.Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul pe duratei de desfasurare a campaniei, in urmatoarele cazuri : (i) adoptarea unor dispozitii legale care vor impiedica desfasurarea Campaniei, de ex. dar nelimitandu-se la : restrictii severe privind circulatia, inchiderea accesului in anumite localitati, intreruperea temporara a anumitor activitati (ii) interventia oricarei situatii de forta majora, respectiv a oricarui  eveniment imprevizibil, invincibil si inevitabil  care se produce ulterior datei de incepere a Campaniei , inclusiv dar nelimitat la cele determinate de evolutia pandemica a COVID -19 , sau (iii) interventia oricarei alte situatii care va determina afectarea, direct sau indirect, a activitatii Organizatorului si/sau a partenerilor sai contractuali, implicati in desfasurarea Campaniei si/ sau care va face ca obligatiile asumate de Organizator, conform Regulamentului prezentei Campaniei sa devina mult mai oneroase, dificile sau imposibil de realizat. In cazul in care Organizatorul va fi in situatia de a intrerupe prezenta Campanie, va comunica aceasta decizie spre stiinta tuturor persoanelor interesate, pe pe pagina web www.philips.ro/regulamente de indata ce se constata ca indeplinirea obligatiilor asumate nu mai este posibila, fara asumarea vreunei raspunderi, de nicio natura decurgand dintr-o astfel de situatie.

2.6. Orice modificari sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.philips.ro/regulamente cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

2.7. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

 1. III.             SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

2.1.Campania se desfasoara in perioada 1 Septembrie 2020 (ora 00:00:01) si 31 decembrie 2020 (ora 23:59:59)(denumita in continuare „Perioada Campaniei”),  pe teritoriul Romaniei, in urmatoarele Magazine participante (inclusiv in mediul online) in care sunt comercializate Produse participante, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial:

 • eMAG.ro (magazin online);
 • philips.ro (magazin online);
 • cel.ro (magazin online);
 • evomag.ro (magazin online);
 • elefant.ro (magazin online);
 • pcgarage.ro (magazin online);
 • MegaGen.ro (magazin online);
 • Altex (magazin traditional si magazin online);
 • Media Galaxy (magazin traditional si magazin online);
 • Flanco (magazin traditional si magazin online);
 • Carrefour Romania (magazin traditional si magazin online)
 • Auchan Romania (magazin traditional si magazin online)
 • Cora Romania (magazin traditional si magazin online)
 • Selgros Romania (magazin traditional si magazin online).

 (denumite in continuare Magazine participante).

2.2. Dupa data incetarii Campaniei, Organizatorul nu mai are obligatie fata de participantii Campaniei. Circumstantele care ar putea conduce la concluzia actualitatii sau continuitatii Campaniei, ulterior incetarii oficiale a acesteia, nu dau nastere unor obligatii in sarcina Organizatorului.

 

 1. IV.             SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. La Campanie participa urmatoarele categorii de produse:

I. Produse din gama de epilatoare PHILIPS LUMEA, respectiv urmatoarele modele:

 • Aparat IPL pentru îndepărtarea părului Philips Lumea Advanced SC1994/00 ;
 • Aparat IPL pentru îndepărtarea părului Philips Lumea Advanced SC1997/00 ;
 • Aparat IPL pentru îndepărtarea părului Philips Lumea Advanced SC1998/00 ;
 • Aparat IPL pentru îndepărtarea părului Philips Lumea Advanced BRI921/00 ;
 • Aparat IPL pentru îndepărtarea părului Philips Lumea Advanced BRI922/00 ;
 • Aparat IPL pentru îndepărtarea părului Philips Lumea Advanced BRI924/00 ;
 • Aparat IPL pentru îndepărtarea părului Philips Lumea Prestige BRI950/00 ;
 • Aparat IPL pentru îndepărtarea părului Philips Lumea Prestige BRI953/00 ;
 • Aparat IPL pentru îndepărtarea părului Philips Lumea Prestige BRI954/00 ;
 • Aparat IPL pentru îndepărtarea părului Philips Lumea Prestige BRI956/00.

 

II. Produse din gama de aparate de ras electrice PHILIPS , respectiv urmatoarele modele:

 • Aparat de ras Philips Prestige SP9860/13 ;
 • Aparat de ras Philips S9711/31 ;
 • Aparat de ras Philips S9031/12 ;
 • Aparat de ras Philips S7930/16 ;
 • Aparat de ras Philips S7940/16 ;
 • Aparat de ras Philips S7960/17 ;
 • Aparat de ras Philips S5420/06 ;
 • Aparat de ras Philips S5250/06 ;
 • Aparat de ras Philips S6620/11 ;
 • Aparat de ras Philips S6630/11 ;
 • Aparat de ras Philips S6640/44 ;
 • Aparat de ras Philips S6680/26.

 

III. Produse din gama Oral Health Care -periute de dinti electrice PHILIPS, doar manerele, respectiv urmatoarele modele:

 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică Let's Start HX6212/87 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică Let's Start HX6212/88 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică Let's Start HX6212/89 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică Let's Start HX6212/90 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică EasyClean HX6511/02 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică EasyClean HX6511/35 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică EasyClean HX6511/50 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4500 HX6830/44 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4500 HX6836/24 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4300 HX6848/92 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 5100  HX6850/47 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 5100  HX6851/29 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 5100  HX6856/17 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 5100  HX6859/29 ;;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 5100  HX6859/34
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 6100  HX6870/47 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 6100  HX6877/29 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 6100  HX6877/34 ;;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4500  HX6888/89
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4500  HX6888/90 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean  HX9312/04 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean  HX9332/04 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean  HX9334/41 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean  HX9342/02 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean  HX9352/04 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean  HX9362/67 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean  HX9372/04 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean  HX9392/39 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean  HX9394/40 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean Smart  HX9903/03 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean Smart   HX9903/13 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean Smart   HX9924/47 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean Smart   HX9954/57 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 5100   HX6850/34 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 5100   HX6850/57 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 5100   HX6859/68
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4300  HX6804/04 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică 2 Series HX6232/41 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4300 HX6800/35 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4300 HX6802/35 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4300 HX6806/04 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean Smart  HX9901/13 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean Smart  HX9901/03 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4300 HX6809/35 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4300 HX6803/04 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4300 HX6807/04 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică ProtectiveClean 4300 HX6800/28 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean 9000 HX9914/57 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean 9000 HX9911/94 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean 9000 HX9911/29 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean 9000 HX9911/09 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică DiamondClean 9000 HX9911/27 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică Sonicare for Kids HX6311/07 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică Sonicare for Kids HX6321/04 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică Sonicare for Kids HX6322/04 ;
 • Philips Sonicare periuţă de dinţi sonică electrică Sonicare for Kids HX6352/42.

denumite in continuare la singular „Produs Participantsi la pluralProduse participante.

4.2. Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent in Magazinele Participante.

4.3. Produsele care nu sunt mentionate la art. 4.1. nu fac obiectul prezentei Campanii.

 

 1. V.                SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1.            In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in  Campanie.

5.2.            Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.3.            Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i)                 Persoanele care nu respecta art. 5.1 și 5.2;

(ii)              Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii)            Angajati ai Agentiei sau angajati ai oricaror alte societati/ entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv)             Angajati ai Magazinelor Participante;

(v)               Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iv) de mai sus.

5.4.            Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile legale pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

5.5.            Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea aplicarii mecanicii campaniei si imposibilitatea acordarii beneficiilor aferente acestei Campanii, in conformitate cu Regulamentul, ducand la invalidarea inscrierii.

 

 1. VI.             SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1.  Conditii privind participarea valabila in Campanie:

6.1.1.        In vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1)          Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 5-Dreptul de Participare de mai sus;

(2)            Participantul poate participa la Campanie exclusiv prin modalitatea descrisa in prezentul Regulament, inclusiv cu respectarea conditiilor prevazute la Art. 6.2. – Modalitati de participare in Campanie si la Art.6.3. -Conditii de validare a solicitarii de returnare a banilor .

(3)          Participarea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 6.2.1 de mai jos.

 6.2.    Modalitatile de participare in Campanie

6.2.1.     Participantii pot participa la Campanie oricand, incepand cu data de 1 Septembrie 2020, (ora 00:00:01) si pana la 31 decembrie 2020 inclusiv, (ora 23:59:59).

6.2.2.  Campania este deschisa tuturor clientilor Magazinelor Participante cu respectarea conditiilor prezentului Regulament.

6.2.3.   Pentru participarea la Campanie, persoanele interesate trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

 1. persoanele care doresc sa participe trebuie sa cumpere din Magazinele Participante in perioada 1 Septembrie 2020, (ora 00:00:01) - 31 decembrie 2020, (ora 23:59:59) oricare dintre Produsele participante, mentionate la art. 4.1 din Regulament.
 2. Participantul are obligatia de a pastra dovada achizitionarii in perioada de desfasurare a Campaniei a Produsului participant/ Produselor participante, respectiv are obligatia de a pastra bonul fiscal sau, dupa caz, factura si bonul aferent.
 3. c.                   orice Produs participant achizitionat in perioada Campaniei poate fi returnat, in mod gratuit,  exclusiv (numai) in ambalajul original, in termen de cel mult 90 (nouazeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii astfel cum este aceasta inscrisa pe bonul fiscal sau in factura, cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament. Pentru Produsele Participante achizitionate in data de 31.12.2020 (ultima zi de Campanie),perioada de retur expira la data de 31.03.2021.

6.2.4. Produsul Participant va fi returnat exclusiv in ambalajul original (cutia originala nedeteriorata),dupa cum urmeaza:

a. in format sigilat si nefolosit;

sau

b. in format desigilat, in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare (de ex. lovituri, pete, zgarieturi etc.) si insotit de toate accesoriile originale, manualul de utilizare si, dupa caz, alte documente care s-au regasit in ambalajul original.

6.2.5. Produsele participante care nu sunt in ambalajul original, care prezinta defecte cauzate de utilizarea /manevrarea/depozitarea necorespunzatoare, care nu sunt in perfecta stare de functionare si/sau care prezinta urme de deteriorare, care nu sunt insotite de toate accesoriile, nu pot fi returnate. In situatia in care un astfel de produs este returnat, nejustificat, Organizatorul, dupa ce va primi produsulul, il va returna expeditorului, acesta nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

6.2.6. Pentru evitarea oricarui dubiu, restituirea contravalorii Produselor participante achizitionate nu constituie o remediere a neconformitatii produselor, nu constituie si nu echivaleaza cu obligatia vanzatorului de asigurare a garantiei legale de conformitate a produsului, nu echivaleaza cu acordarea unei garantii comerciale, nu limiteaza drepturile de care consumatorul beneficiaza in mod legal din partea vanzatorului produsului in temeiul dispozitiilor legale de protectie a consumatorului si nici nu echivaleaza cu indeplinirea unei alte obligatii legale de protectie a consumatorului, ci reprezinta un beneficiu cu privire la achizitionarea Produselor Participante la Campanie, acordat in mod distinct de catre Organizator, beneficiu care este supus termenilor si conditiilor acestei Campanii astfel cum sunt prevazute in Regulament.

 

6.3. Conditii de validare a solicitarii de returnare a banilor:

6.3.1.      Pentru returnarea produsului, Participantul trebuie sa contacteze telefonic Organizatorul  la numarul de telefon 0754054254, cu respectarea intervalului temporal de Luni-Vineri intre orele 10:00-18:00 (exclusiv Sarbatorile Legale).

6.3.2.      Organizatorul va solicita Participantului sa transmita pe adresa de email gestiune@meninblack.ro  in scop de validare preliminara o imagine fotografica clara sau un scan clar de pe bonul fiscal sau, dupa caz, de pe factura si bonul aferent de achizitie a Produsului participant.

6.3.3.      Participantul are obligatia de a transmite bonul fiscal sau factura care face dovada achizitiei Produsului participant, conform celor de mai sus, cu respectarea termenului de cel mult 90 (nouazeci) de zile calendaristice de la data cumpararii sau, dupa caz, pana la data de 31.03.2021.

6.3.4.      In termen de 5 (zile) lucratoare de la receptia dovezii de achizitie, Organizatorul are obligatia de a valida bonul fiscal sau factura in acord cu dispozitiile prezentului Regulament . Din cuprinsul documentului de achizitie trebuie sa reiasa in mod clar: Produsul participant/ Produsele participante achizitionate, plata Produsului participant/ a Produselor participante, data achizitiei Produsului participant/ a Produselor participante pentru verificarea respectarii conditiei privind perioada achizitiei.

6.3.5.      Nu vor fi luate in considerare si, prin urmare, vor fi invalidate:  bonuri fiscale si/ sau facturi care atesta achizitia in afara perioadei desfasurarii Campaniei, deteriorate, ilizibile, sterse, alterate sau trimise/ puse la dispozitie sub orice alta forma in care aspecte precum: data achizitiei, identificarea Produsului participant si a platii nu pot fi a testate si stabilite cu certitudine.

6.3.6.      In cazul in care Organizatorul constata că bonul fiscal sau  factura nu îndeplineste criteriile mai sus mentionate, ca urmare a nerespectarii dispozitiilor prezentatului Regulament, Organizatorul il va contacta in scris pe Participant pe adresa de email de pe care a fost contactat, in maximum 2 (doua) zile lucratoare de la data invalidarii, in scopul comunicarii acestui aspect si a motivului de invalidare (de ex. in cadrul bonului nu se regaseste un Produs participant sau data achizitiei este ilizibila).

6.3.7.      In cazul validarii bonului fiscal/ a facturii, Organizatorul il va contacta pe Participant in maximum 2 (doua) zile lucratoare de la data validarii, in scris, pe adresa de email de pe care a fost contactat, indicandu-i instructiunile care trebuie respectate, impreuna cu un formular de retur ce trebuie completat in scopul returnarii Produsului participant/ Produselor participante.

6.3.8.      Organizatorul va transmite Participantului un formular de retur prin intermediul caruia persoana in cauza va trebui sa indice, pe langa motivul returnarii: nume, prenume, produs participant/ produse participante achizitionate,  data achizitie, numar bon fiscal si/sau factura, o adresa valida pentru ridicarea produsului. Costurile ridicarii produsului sunt suportate de Organizator.

6.3.9.      Formularul de retur trebuie completat in integralitate de catre Participant si pus la dispozitia Organizatorului, dupa caz: prin transmitere pe adresa de email gestiune@meninblack.ro  pana la data ridicarii Produsului participant sau prin predare fizica la data la care Produsul participant este ridicat de la adresa indicata de catre persoana in cauza.

6.3.10.  Dupa verificarea produsului de catre Organizator, in cazul in care sunt respectate conditiile prezentului Regulament (i.e. produsul este returnat in format sigilat si nefolosit SAU in format desigilat, dar in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare si insotit de toate accesoriile originale, manualul de utilizare si, dupa caz, alte documente care s-au regasit in ambalajul original),participantul la Campanie va primi pretul pe care l-a achitat pentru produsul achizitionat, in RON, in conformitate cu bonul fiscal/ factura, in conditiile prevazute de Sectiunea 7 din cadrul prezentului Regulament.

 

6.3.11.  Daca o persoana achizitioneaza mai multe Produse participante la Campanie si indeplineste conditiile de validare mentionate in Sectiunea VI - Mecanismul Campaniei primeste inapoi pretul de achizitie in RON, in conformitate cu bonurile fiscale/facturile, a tuturor produselor achizitionate daca doreste sa returneze toate produsele achizitionate.

6.3.12.  In cazul in care Produsul participant returnat nu indeplineste conditiile mai sus mentionate precum si cele privind validarea bonurilor/ facturilor, pretul de achizitie nu poate fi returnat. Intr-o asemenea situatie Organizatorul il va contacta in scris pe Participant, in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data receptiei produsului, comunicandu-i neindeplinirea conditiilor Campaniei, urmand ulterior ca produsul sa fie inapoiat persoanei in cauza in maximum 20 (douazeci) zile lucratoare de la data receptiei produsului invalidat. Costurile de returnare a produsului catre Participant vor fi suportate de catre Organizator.

6.3.13.  Dupa data incetarii Campaniei, Produsele participante, astfel cum sunt identificate la Sectiunea 4 din Regulament isi pierd calitatea de Produse participante, iar obligatiile Organizatorului rezultand din prezenta Campanie se sting, independent de eventuale circumstante de natura sa conduca clientii Magazinelor participante la concluzia actualitatii/ continuitatii Campaniei. Aceasta prevede nu contravine dispozitiei 6.2.3 lit. c) sens in care Produsele participante achizitionate la data de 31.12.2020 vor putea fi returnate pana la data de 31.03.2021.

6.3.14.  Prezentarea bonului fiscal/ facturii in forma prevazuta, precum si returnarea Produsului participant in starea/ formele indicate in cadrul prezentei Sectiuni VI reprezinta conditiile obligatorii de indeplinit de catre Participant pentru beneficierea de conditiile Campaniei. Neindeplinirea oricareia dintre conditiile mai sus mentionate da dreptul Organizatorului de a refuza restituirea contravalorii produsului in discutie.

6.3.15.  Produsele cu privire la care se reclama lipsa conformitatii (produse in legatura cu care se afirma ca nu corespund conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta)  in sensul Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, nu pot face obiectul prezentei Campanii. Astfel de produse vor beneficia de măsurile reparatorii acordate in virtutea garanţiei legale de conformitate.

 

SECTIUNEA 7. MODALITATEA DE RETURNARE A BANILOR

7.1. Contravaloarea produselor returnate va fi cea inscrisa pe bonul fiscal/ factura ce face dovada achizitiei.

7.2. In cazul in care sunt indeplinite conditiile prezentului Regulament in ceea ce priveste returnarea contravalorii Produsului participant achizitionat, Organizatorul il va contacta pe Participant in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data receptiei produsului in vederea comunicarii de catre acesta din urma a optiunii privind modalitatea de returnare a pretului de achizitie, respectiv prin mandat postal sau prin virament bancar.

7.3. In functie de optiunea exprimata, Participantul are obligatia de a comunica in integralitate si in mod corect datele de plata in scopul returnarii de catre Organizator a pretului de achizitie a Produsului participant/ Produselor participante. Comunicarea datelor de plata de catre participant  se poate face telefonic sau prin email la adresa gestiune@meninblack.ro .

7.4. Participantul este responsabil in mod exclusiv in caz de comunicare a unor date de plata incomplete, incorecte, nevalide sau care nu ii apartin. Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea de returnare a pretului de achizitie a Produsului participant/ Produselor participante in cazul in comunicarii de catre participant a unor date incomplete, incorecte, nevalide sau care nu ii apartin.

7.5. Pretul de achizitie va fi returnat in maxim 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data comunicarii corecte si complete a datelor de plata de catre Participant.

7.6.  In cazul in care Participantul a ales optiunea de returnare a pretului de achizitie prin mandat postal, contravaloarea produsului va fi trimisa prin mandat postal pe cheltuiala Organizatorului o singura data.

7.7. Organizatorul nu va raspunde in nici un fel pentru persoanele care lipsesc din localitate si/sau care nu se vor duce la oficiul postal pentru ridicarea banilor.

7.8. Organizatorul nu va fi responsabil in nici un fel in cazul in care posta nu a avizat la domiciliu respectiva persoana pentru ridicarea banilor.

7.9 Cumparatorul care a solicitat returnarea contravalorii produsului prin mandat postal, dar nu s-a prezentat initial la oficiul postal pentru ridicarea acesteia (oricare ar fi fost motivele) si/sau nu a fost avizat de catre posta si deci nu a intrat in posesia contravalorii produsului returnat de Organizator, poate solicita retrimiterea acestei contravalori sunand la numarul de telefon 0754054254, cu respectarea intervalului temporal de Luni-Vineri intre orele 10:00-18:00 (exclusiv Sarbatorile Legale). In acest caz Organizatorul va retrimite contravaloarea produsului prin mandat postal, dar de data aceasta retrimiterea contravalorii produsului se va face pe cheltuiala cumparatorului respectiv.

7.10.  Produsele participante returnate nu pot fi inlocuite cu alte produse.

7.11. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare achizitiei Produselor Participante, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a Regulamentului prin intermediul mai multor canale cum ar fi internet).

 

 

 

 

 

 1. VII.          SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Dupa caz, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile/ beneficiile acordate in cadrul Campaniei in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

 

 1. VIII.       LIMITAREA RASPUNDERII

9.1. Organizatorul, in nume propriu sau prin imputernicit, este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

9.2.In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

9.3.Organizatorul in nume propriu sau, dupa caz, prin imputernicit, nu isi asuma responsabilitatea pentru:

✓            Pierderea bonurilor fiscale de catre Participant;

✓            Pierderea facturii de catre Participant;

✓            Bonurile fiscale /facturi deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

✓            Participarile solicitate in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;

✓            emailurile trimise de Organizator sau de imputernicitii acestuia, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;

✓            Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale/ facturilor sau continutului acestora;

✓            Eventuale dispute legate de datele de plata comunicate in Campanie de catre alte persoane decat Organizatorul si care difera de datele prevazute de prezentul Regulament;

✓            Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii Participantului sau returnarii pretului de achizitie;

✓             Imposibilitatea Participantilor de a intra in posesia contravalorii produselor returnate din motive neimputabile Organizatorului;

✓            Cazurile in care Participantul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;

✓            Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorate aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

✓            Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului care nu fac parte din Campanie;

✓            intarzierile in returnarea contravalorii Produselor participante returnate, cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre societatile responsabile (de ex. unitati bancare, Posta Romana).

9.4.Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care ar putea rezulta din participarea la Campanie, cu exceptia cazului in care acestea sunt imputabile Organizatorului si se constituie in  acte de neglijenta grava sau acte intentionate.

9.5.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. Daca sunt identificate persoane care au fraudat Campania, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate Campaniei, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/ identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.                                

 

 1. IX.             SECTIUNEA X. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1.Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

 

 

 

 1. X.                SECTIUNEA 11. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

 

11.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestora, de a o continua. Forta Majora este definita ca evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica Organizatorul sa isi indeplineasca, total sau partial, obligatiile. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, daca acesta este confirmat de institutiile competente sa constate acest eveniment.

11.2.        Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca Organizatorul invoca forta majora, acesta are obligatia sa comunice Participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

11.3.        Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.   

 

 1. XI.             SECTIUNEA 12. CONTESTATII SI LITIGII

12.1.Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin posta la adresa Organizatorului din Soseaua Pipera nr. 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, pana la data de 15 aprilie 2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare.  Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

12.2. Eventualele litigii aparute cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

ORGANIZATOR

PHILIPS ROMANIA S.R.L.

Reprezentat prin

 

 

 

 

ANEXA 1

INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGDP”),aplicabil începând cu 25 mai 2018.

Datele personale ale participantilor sunt prelucrate de Organizatorul Philips Romania in calitate de operator de date, Agentia Men in Black, fiind persoana imputernicita de catre Organizator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile si pentru scopurile prezentate in cele ce urmeaza:

 

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei:

In scopul organizarii Campaniei, participarii persoanelor vizate interesate la aceasta campanie, validarii inscrierilor la Campanie si returnarii pretului de achizitie a Produselor participante, vor fi prelucrate urmatoarele categorii de date cu caracter personal:  

 • nume si prenume Participanti ( de ex. in scopul completarii formularului de retur);
 • numar de telefon si adresa de email (de ex. in cadrul operatiunii de transmitere  a bonului/ facturii fiscale);
 • varsta (persoana trebuie sa aiba minimum 18 ani) ;
 • date continute de bonul fiscal /factura inscris/a in Campanie, in masura in care acest document contine date cu caracter personal sau daca in asociere cu alte date colectate in cadrul Campaniei poate conduce la identificarea persoanei;
 • adresa de domiciliu sau resedinta (de ex. in cazul operatiunii de ridicare a produsului participant returnat);
 • date de cont bancar (in cazul optiunii de catre participant a returnarii pretului de achizitie a produsului participant prin virament bancar);
 •  CNP (colectarea va fi efectuata numai in masura in care aceste date sunt solicitate de catre operatorul de plata , respectiv Posta Romana, in cazul optiunii de catre participant a returnarii pretului de achizitie a produsului participant prin mandat postal);
 • semnatura (in cazul operatiunii de transmitere a unui raspuns la cererile si/sau plangerile efectuate de catre participanti).

 

 

 1. II.                Datele cu caracter personal vor fi prelucrate (scopul procesarii):

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

 • Organizarii si desfasurarii Campaniei;
 • Validarii participantilor eligibili de a li se returna pretul de achizitie a Produsului participant returnat;
 • Returnarii pretului de achizitie a Produsului participant in conditiile Regulamentului;
 • Indeplinirea obligatiilor legale financiar-contabile ale Organizatorului si ale societatilor implicate in implementarea Campaniei și indeplinirea obligatiilor de raportare către autoritățile publice competente;
 • Solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei.

 

Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie.

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de:

 ▪ consimtamantul dvs. prin inscrierea in Campanie (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);

▪ indeplinirea obligatiilor legale ce revin Organizatorului si Agentiei, conform prevederilor legislatiei financiar-contabile, fiscale (art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR);

 ▪ interesul legitim al Organizatorului in organizarea si desfasurarea Campaniei, si solutionarea contestatiilor legate de desfasurarea Campaniei(art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR). 

 

 1. II.                Destinatarii datelor prelucrate:

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

 • partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite . Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de catre aceste persoane pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de marketing );
 • furnizori de servicii de curierat (in scopul ridicarii produselor participante);
 • furnizori de servicii de contabilitate;
 • furnizorii de servicii de transfer/ plata bani (Posta Romana, unitati bancare).

In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege.

Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate .

Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor catre State sau Organizatii care nu apartin Spațiului Economic European (SEE).

 

 1. Durata prelucrarii.

Dupa caz, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Operator pe perioada de desfasurare a campaniei, conform prevederilor legale aplicabile, precum si in materie financiar-contabila, pe o perioada de maximum 5 ani de zile, perioada necesara indeplinirii obligatiilor legale, fiscale sau contabile . La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului(ilor) obligatii identice.

VI. Participantii la campania promotionala au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

 (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

 (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;

 (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 Pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal , participantii pot trimite un email catre adresa privacy@philips.com.