TERMENII ȘI CONDIȚIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

DESCOPERIȚI SAVOAREA ORIGINALĂ NESPRESSO ÎN MAGAZINELE PARTENERE

 

 
  

CONDIȚIILE PROMOȚIEI                                                                    

 

Promoția presupune acordarea unei reduceri pentru capsule de cafea Nespresso la achiziționarea unui espressor de cafea Nespresso inclus în promoție din magazinele partenere, în perioada 1 mai 2021 – 4 iulie 2021.

 

Reducerea pentru achiziționarea capsulelor de cafea Nespresso poate fi revendicată în perioada 1 mai 2021 – 18 iulie 2021 pentru espressorul de cafea achiziționat din magazinele partenere, conform condițiilor prezentate mai jos, în funcție de modelul espressorului de cafea și conform procedurii stabilite mai jos:

 

Essenza Mini

Inissia

Pixie

Citiz

Essenza Plus

Lattissima Touch

Lattissima One

Citiz&Milk

Atelier

Gran Lattissima

Creatista Plus

Reducere

100 RON

Reducere

100 RON

Reducere

100 RON

Reducere

130 RON

Reducere

130 RON

Reducere

130 RON

Reducere

130 RON

Reducere 130 RON

Reducere

130 RON

Reducere

130 RON

Reducere

130 RON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Valoarea reducerii poate fi utilizată doar pentru achiziționarea capsulelor de cafea Nespresso. Această valoare nu poate fi transferată în contul clientului și nu poate fi transformată în numerar.

 

                                                         PENTRU A BENEFICIA DE REDUCERE:                                                        

 

 

 • După  achiziționarea  în  perioada  01.05.2021  -  04.07.2021  a  unui  espressor  Nespresso  din  magazinele partenere, accesaţi platforma promo.nespresso.ro;
 • Introduceţi documentele fiscale (factura/bon fiscal) care fac dovada achiziției, efectuați o comandă de cafea și înscrieți detaliile pentru înregistrarea ca membru al Clubului Nespresso;
  • Selectați sortimentele de cafea Nespresso preferate. Reducerea se va aplica automat valorii comenzii efectuate.

 

Reducerea se poate aplica atât prin comandă pe platforma promo.nespresso.ro, prin comandă în Nespresso Boutique sau prin Centrul de Relații cu Clienții apelând 0800 008 300. Reducerea se va acorda în baza prezentării documentelor care fac dovada achiziției espressorului în perioada promoțională din magazinele partenere.

 

Reducerea trebuie utilizată pentru o singură comandă. În cazul în care valoarea comenzii se află sub pragul reducerii de 100 RON sau de 130 RON, aceasta nu va fi aplicată, astfel vă rugăm să adăugați capsule de cafea de o valoare minimă cu cea a reducerii. În perioada promoției, unui singur client i se pot acorda un număr maxim de 3 reduceri, chiar dacă se achiziționează mai mult de 3 espressoare de cafea și indiferent de magazinul partener din care se achiziționează espressoarele de cafea.

 

PentruabeneficiadereducereaprimitălaachizițiaespressoruluișipentruaprimicapsuleledecafeaNespresso, estenecesarsăvăînregistrațicamembrualClubuluiNespresso. Contul de Membru Nespressovă oferă acces rapid la noutățile și informațiile despre sortimentele noastre de cafea, promoții, precum și consiliere și asistență tehnică privind utilizarea espressorului dumneavoastră: https://www.nespresso.com/ro/ro/services#/.

 

Nespresso nu este responsabil pentru pierderea sau deteriorarea bonului fiscal sau a facturii originale, dacă este cazul.

 

Reducerea poate fi utilizată doar în țara din care a fost achiziționat espressorul de cafea.

 

                           ÎNREGISTRAREA CA MEMBRU AL CLUBULUI NESPRESSO PRESUPUNE CA:                          

 

 
  

 

 

 

                       ÎNREGISTRAREA CA MEMBRU AL CLUBULUI NESPRESSO SE POATE EFECTUA:                      

 

 
  

 

 

                               CONFIDENȚIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL                       

 

Divizia Nespresso prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la prezenta promoție în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("GDPR") și cu Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal existentă pe website-ul Nespresso.com.

 

Prezenta promotie implica achizitia unor produse si prin intermediul unor platforme și/sau aplicații digitale online care nu sunt in controlul Nespresso, ci ale partenerilor Flanco. Aceste platforme  și/sau  aplicații  online  publică  și  folosesc  propriile politici de utilizare si cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții având obligația de a se informă cu privire la acestea, Nespresso neavând nicio responsabilitate în acest sens față de Participanții care doresc sa beneficieze de prezența promotie.

 

Divizia Nespresso garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Datele personale mai sus indicate sunt furnizate in mod direct de dumneavoastră și refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date determina imposibilitatea pentru Nestlé România SRL, partenerii si/sau furnizorii sai, de a duce la indeplinire in mod corespunzator activitatile specifice si colaborarea cu dumneavoastră Datele cu caracter personal sunt prelucrate avand la baza obligatia legala a operatorului (art. 6 (1) (c) din GDPR),interese legitime (art. 6

(1) (f) din GDPR) si/sau consimtamantul persoanei vizate (art 6

(1) (a) din GDPR).

 

Urmatoarele date pot fi colectate de la toți participanții: nume, prenume, adresă, număr de telefon ,adresă de e-mail, numărul de Membru al Clubului Nespresso, numele magazinului de unde a fost achiziționat espressorul și data achiziționării. Pentru indeplinirea unor obligatii fiscale, Divizia Nespresso poate solicita date precum CNP-ul.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Termeni și Condiții, participantii își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Diviziei Nespresso exclusiv în vederea înregistrării, validării, atribuirii reducerilor și îndeplinirii obligațiilor lor legale, juridice și/sau fiscale.

 

Divizia Nespresso ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada minimă necesară pentru acordarea reducerii și în conformitate cu condițiile de membru în Clubul Nespresso care sunt disponibile la link-ul www.nespresso.com.

 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei promoții nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Divizia Nespresso trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Divizia Nespresso le poate solicita participantilor acordul pentru comunicări ulterioare cu caracter publicitar și de marketing direct și pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele și prenumele lor. Participanții nu vor fi obligați să își exprime aceste acorduri, rămânând la libera lor alegere. În cazul în care participantii vor dori să își exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declarație scrisă semnată de aceștia; acordarea reducerilor nu este sub nicio formă condiționată de opțiunea exprimată pe acest aspect.

 

Conform legii aplicabile, persoanele vizate beneficiază de drepturile de informare, de acces la datele, de intervenţie și de portabilitate asupra datelor cu caracter personal, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate și de a se adresa justiției și autorităților competente. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții pot trimite o cerere întocmita în formă scrisă, datată și semnată, către Divizia Nespresso la adresa Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339, București, România, sau pe email la dataprotection@ro.nestle.com.

 

 

Această promotie nu poate fi utilizată simultan cu alte oferte promoționale sau reduceri oferite de Divizia Nespresso. Divizia Nespresso îşi rezervă dreptul de a refuza tentativele de utilizare a reducerii prin care se încearcă încălcarea acestor termeni şi condiţii. În acest sens, Divizia Nespresso poate solicita lămuriri și documente suplimentare.

 

Nu pot beneficia de promoția Nespresso „Descoperiți savoarea Originală Nespresso în magazinele partenere” următoarele

categorii de persoane:

Pot participa în promoție:

 • angajații companiei Nestlé Romania S.R.L. și ai distribuitorilor acesteia;
  • angajații magazinelor partenere Nestlé Romania S.R.L., Divizia Nespresso
  • angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și funcționarea Clubului Nespresso;
   • rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
   • persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau resedința, chiar temporară, în România;
    • persoanele juridice cu sediul in Romania
 

 

Nespresso își rezervă dreptul de a modifica prezentul document pe parcursul derulării. Consultați condițiile complete ale promoției pe www.nespresso.com sau pe promo.nespresso.ro.