Campania "Cumpara acum in rate si platesti prima rata dupa 3 luni”

- Regulament -

 

Art. 1. Organizatorul campaniei:

Campania Cumpara acum in rate si platesti prima rata dupa 3 luni (numita in cele ce urmeaza "Campania") este organizata de PayU S.A., cu sediul social  în Poznan, 60-166 Poznan, la adresa Grunwaldzka 186, inregisrtrata in registrul antreprenorilor pastrat de Tribunalul pentru Poznan – Nowe Miasto i Wilda in Poznan, a 8-a Sectie Comerciala a oficiului national de registru cu nr. KRS 0000274399, capital social 4,499,000 PLN (platit integral),numar de identificare fiscala nr. (NIP): 779-23-08-495, numita in continuare "Organizator".

 

Art. 2. Perioada si locul de desfasurare al campaniei

2.1. Campania se desfasoara incepand cu data de 01.11.2020 pana la data de 20.12.2020 in mediul online, in Romania.

2.2. Campania se desfasoara online pe site-ul www.flanco.ro.  

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide in orice moment extinderea Campaniei.

 

Art. 3. Conditii de participare. Mecanismul campaniei

3.1. La aceasta campanie, poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, rezidenta in Romania.

3.2. Clientii nu inregistreaza restante la alte contracte de credit semnate cu Organizatorul, tranzactiile efectuate nu au fost identificate ca tranzactii frauduloase de care Oganizator.

3.3. Campania se adreseaza persoanelor prevazute la art.3.1. si 3.2 de mai sus  (denumiti mai jos “clienti”)  care achizitioneaza de pe site-ul www.flanco.ro, prin intermediului liniei de credit cu card de credit atasat, finantata de Organizator, in baza ordinului de debitare (serviciul oferit de catre Organizator in cadrul liniei de credit),cu o valoare individuala sau cumulata mai mare de 300 lei.

3.3. Campania presupune conditiile de creditare expuse la art.3.3.1.

 

3.3.1. Dobanda anuala de 34%

Pentru o tranzactie in rate fixe, egale, pentru cumparaturi ȋn valoare de 5.000 lei, rambursata in 24 rate lunare, cu o dobanda anuala de 34%, comision de analiza de 0 lei, valoarea ratei lunare de 289,96 lei, valoarea totala platibila de 6.959,08 lei, DAE 39,83%.

3.3.2. Oferta de finantare a cumparaturilor, functioneaza conform matricei prezentate mai jos:

 

Interval Finantare Credit

Data emitere extras

Data scadenta

Interval 1

10 - 19 N*

4 N*+1

25 N*+1

Interval 2

20 - 31 N*

19 N*+1

10 N*+2

Interval 3

01 - 09 N*

24 N*

15 N*+1

    

Unde N* reprezinta luna in care se obtine finantarea cumparaturilor

    
 

Data finantare cumparaturi

Data primului extras

Data scadenta a primului extras

Exemplul 1

1 Noiembrie 2020

24 Noiembrie 2020

15 Decembrie 2020

Exemplul 2

10 Noiembrie 2020

4 Decembrie 2020

25 Decembrie 2020

Exemplul 3

30 Noiembrie 2020

19 Decembrie 2020

10 Ianuarie 2021

 

Prin urmare, primele 3 rate postate pe contul clientului vor avea ca suma de plata 0, urmand ca prima rata sa se posteze pe cel de-al patrulea extras emis.

 

Art. 4. Protectia datelor personale

 

4.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune/set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate/neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea/modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea si distrugerea.

 

4.2. Destinatarii datelor sunt: Organizatorul, partenerii contractuali

 

4.3. Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate in cadrul acestei campanii au conform prevederilor Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, urmatoarele drepturi:

 

a)       dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

b)      dreptul de acces la date – dreptul de a obtine de la Organizator la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta/aceasta;

c)       dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexact;

d)      dreptul de opozitie – 1) dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea  particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; 2) dreptul de a solicita ulterior, oricand si in mod gratuit, fara nicio justificare, printr-o cerere scrisa datata si semnata, ca datele mele cu caracter personal sa nu mai fie prelucrate, in scop de reclama, marketing

e)      dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte

f)        dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care mi-au fost incalcate

 

La cererea oricarui Client, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientii vor trimite catre Organizator, o cerere in forma scrisa, datata si semnata.

 

4.4.  Datele cu caracter personal ale Clientilor vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de servicii ale Organizatorului. Scopurile constituirii acestei baze de date sunt: participarea la prezenta Campanie, realizare de rapoarte statistice cu privire la Clientii si serviciile Organizatorului.

 

4.5. Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

 

Art.5.Regulamentul Campaniei

5.1. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.flanco.ro. Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament.

 

 

Art 6. Incetarea Campaniei

6.1 Prezenta Campanie poate inceta sau poate sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata.

 

Art 7. Diverse

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

7.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

7.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial pe site-ul www.flanco.ro.  

 

Art 8. Litigii si legea aplicabila

8.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea transmite Organizatorului, la tel 021 529 20 00 sau email help@payu.ro in perioada de derulare a Campaniei, precum si in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data de incheiere a Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

8.2. In caz de tentativa sau fraudare a Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

8.3. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

 

 

Organizator,

PayU S.A.