Garantie Extinsa
Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului
Solutii de plata
Cele mai eficiente solutii de plata
Credit Online
Credit online, simplu si rapid
Livrare Oriunde
Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil
Rezervare Online
Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin
Verificare Colet
La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat
Retur gratuit 14
Click pentru mai multe detalii

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Plini de surprize” 07.10.2021 – 6.11.2021

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 • Campania promotionala este organizata de catre Wopa Communication S.R.L., cu sediul in Bulevardul Dacia nr. 99, et. 3, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/2246/2010, CUI RO RO26600599, denumita in continuare “Organizator
 • Regulamentul oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ulxiaomipromo.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Campaniei (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public, pe pagina xiaomipromo.ro. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • Prin participarea la aceasta Campanie, participantii accepta toate prevederile prezentului Regulament si se conformeaza

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe pagina www.xiaomipromo.ro.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI

2.1. Campania ”Plini de surprize” se va desfasura in perioada 07.10.2021 - 6.12.2021 exclusiv online,   pe   pagina   www.xiaomipromo.ro   conform   mecanismului   descris   în   secțiunea   5   a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

 • Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior
 • Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/ resedinta in Romania, care au varsta mai mare de 18 ani si care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5 de mai
 • Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii WOPA COMMUNICATION S.R.L., angajatii ai companiilor distribuitoare ale WOPA COMMUNICATION S.R.L. si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).
 • Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului

 

 • Prin accesarea paginii de xiaomipromo.ro, participantii sunt de acord si isi asuma in mod integral termenii acestui Regulament.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Campania ”Plini de suprize” se desfasoara exclusiv online pe pagina www.xiaomipromo.ro.

5.2 Produsele participante in Campanie sunt Xiaomi 11T Pro si Xiaomi 11T.

 • Pentru ca o persoana sa participe la Campanie, aceasta trebuie sa parcurga in mod obligatoriu urmatorii pasi:
  1. Sa precomande un telefon Xiaomi 11T Pro sau Xiaomi 11T in perioada 7.10.2021(ora 00:00:01) - 21.10.2021(ora 23:59:59) de la unul din partenerii autorizati mentionati pe pagina de Campanie xiaomipromo.ro;
  2. Sa faca dovada achizitionarii unui telefon Xiaomi 11T Pro sau Xiaomi 11T prin prezentarea facturii fiscale, ce atesta aceasta achizitie de la unul din partenerii autorizati mentionati pe pagina de Campanie xiaomipromo.ro
  3. Sa completeze toate campurile formularului de inregistrare de pe xiaomipromo.ro in perioada 7.10.2021 (ora 00:00:01) - 6.11.2021 (ora 23:59:59):
   • Nume
   • Prenume
   • Adresa de corespondenta
   • Adresa de email
   • Telefon achizitionat
   • Nume partener
   • IMEI telefon achizitionat
   • si sa incarce dovada achizitionarii (factura fiscala) din perioada 10.2021(ora 00:00:01)

- 21.10.2021(ora 23:59:59) a unuia din produsele participante in Campania (Xiaomi 11T Pro sau Xiaomi 11T) de la unul din partenerii autorizati.

 • bifarea faptului ca a luat cunostinta de prevederile prezentului Regulament si ca isi exprima acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale;

 

 • Un participant se poate inscrie de mai multe ori la Campanie daca face dovada achizitionarii mai multor produse participante in Campanie. In cazul in care pe o singura factura sunt incluse mai multe produse participante la Campanie, atunci participantul trebuie sa completeze formularul de inregistrare individual pentru fiecare
 • Se vor lua în considerare ca și înscrise corect în Campanie doar acele inscrieri care corespund cerintelor/ instrucțiunilor din prezentul regulament.
 • În situația în care un participant se înscrie de mai multe ori la Campanie, respectand art. 5.3 si4, aceasta va atrage după sine mai multe șanse de câștig, iar Organizatorul va lua în considerare toate înscrierile efectuate.
 • Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru dovezile de participare publicate de participanții la Campanie și își rezervă dreptul de a elimina orice inscriere care încalcă cerințele prevăzute la art. 5.3 si art. 5.4 din prezentul

 

 • Organizatorul nu va accepta înscrieri care nu sunt în concordanță cu instrucțiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temeiului de participare precum și/sau înscrierile pe care, din motive rezonabile în opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de înțeles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă.
 • Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru înscrierile care nu ajung în baza de date a Campaniei din motive independente de voința Organizatorului, fără a se limita la orice eroare umană sau cauzată de rețeaua încărcată a participantului.
 • Organizatorul nu garantează continuitatea, neîntreruperea sau securitatea la accesarea internetului și/sau a paginii xiaomipromo.ro.

 

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 • In perioada 7.11.2021 – 6.12.2021 se va realiza validarea inscrierilor de pexiaomipromo.ro. Un participant va fi validat ca si castigator daca respecta toate punctele mentionate in Sectiunea 5 si se afla intre primii 1300 de participanti care s-au inregistrat in Campanie.
 • Participantii castigatori vor fi anuntati printr-un email de confirmare trimis catre adresa de email completata in campul "Adresa email" din formularul de inregistrare de pe paginaxiaomipromo.ro.
 • In cazul in care la finalul perioadei de Campanie nu vor fi 1300 de inscrieri valide, premiile ramase vor ramane la dispozitia

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI

 • În cadrul acestei Campanii se va acorda 1300 (o mie trei sute) premii constand in: 1 (un) aspirator MI ROBOT VACUUM MOP
 • Valoarea totală a premiilor este de 1040000 lei, TVA
 • Continutul, valoarea individuala si cea totala a premiului acordat in cadrul Campaniei, se regasesc in tabelul de mai jos:

PREMIU

CANTITATE

VALOARE UNITARA

(TVA inclus)

VALOARE TOTALA

(TVA inclus)

MI ROBOT VACUUM MOP ESSENTIAL

1

800 lei

800 lei

VALOARE TOTALA

800 lei  (TVA inclus)

 

 • Premiul va fi oferit câștigătorului după validarea acestuia ca și câștigător, după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului și după ce a fost verificată îndeplinirea  de  către  acesta  a  tuturor  condițiilor  de  Campanie  stipulate  în  prezentul
 • In cazul in care la finalul perioadei de Campanie nu vor fi 1300 de castigatori, premiile ramase vor ramane la dispozitia

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

 • Castigatorii vor fi anuntati in perioada 7.11.2021 – 6.12.2021pe adresa de email completata de catre acestia in campul "Adresa email" din formularul de inregistrare de pe paginaxiaomipromo.ro.
 • Dupa anuntarea castigatorului, in scopul validarii si inmanarii premiului, acesta trebuie sa furnizeze Organizatorului CNP-ul, raspunzand catre adresa de email de la care a primit

 

confirmarea ca este castigator, in termen de 3 zile. Daca conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, respectivul castig se va invalida si va ramane la dispozitia Organizatorului.

 • Sunt descalificate automat persoanele care participa la Campanie asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Campania prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile prezentului
 • Premiul fi livrat catre castigator la adresa de corespondenta completata in formularul de inregistrare de pe pagina xiaomipromo.ro. Acesta va fi insotit de un proces verbal de predare primire intocmit in doua exemplare. Castigatorul este obligat sa semneze procesul verbal de predare primire si sa returneze unul dintre cele doua exemplare.
 • Premiul acordat in cadrul prezentei Campanii va fi livrat doar pe teritoriul tarii participante conform prezentului Regulament, prin grija si pe costul Organizatorului, intr-un termen de 60 zile de la momentul validarii
 • Câştigătorul nu are dreptul să solicite contravaloarea premiului în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

 • In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii participante, decizia Organizatorului este
 • Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau castigatorii Campaniei, in afara celor asumate prin prezentul
 • Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a
 • Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la Campanie, in perioada de desfasurare a acestuia.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Campaniei si nu numai. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Campaniei. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/exclude din Campanie comentariile transmise de participanti care nu respecta conditiile mentionate anterior.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de fraudare a Campaniei. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa

 

de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceastaCampanie a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Campaniei.

 • Organizatorul va elimina din Campanie sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in frauda Campaniei sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna si valida un alt Participant castigator.
 • In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitat castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentei Campanii, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: WOPA COMMUNICATION S.R.L., in calitate de operator. Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: WOPA COMMUNICATION S.R.L., Bulevardul Dacia, nr. 99, RO26600599, J40/2246/2010,

Tel. 0751220528 e-mail: contact@wopa.ro, www.wopa.ro.

 

2.      Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume, prenume;
 • numar de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • adresa de corespondenta;
 • Codul numeric personal - va fi colectat doar in cazul castigurilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campania vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. organizarea si desfasurarea Campaniei;
 2. desemnarea si validarea castigatorilor;
 • atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor

4.    Temeiul juridic al prelucrarii

Prelucrarea Datelor este necesara pentru derularea Campaniei precum si in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale.

5.    Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite operatorilor de curierat si organelor fiscale in vederea achitarii impozitelor obligatorii.

6.      Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 3 luni de la incheierea Campaniei.

 

Datele cu caracter personal ale Participantului declarat castigator vor fi stocate timp de 6 luni de la incheierea Campaniei.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.      Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter

Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.

8.      Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campania pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9.      Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campania vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul
 • Legea aplicabila este legea

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost completat si modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu

 

acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorilor.

 

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI

13.1. Campania va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.

 

Redactat, procesat și autentificat de BIN ……………., cu sediul în………………nr....................... ,

într-un exemplar original care rămâne în arhivă Biroului Notarial și 3(trei) duplicate, din care unul va rămâne în arhivă biroului notarial, iar 2 (două) duplicate se eliberează părții.

 

 

 

Organizator,

……………. SRL prin mandatar,

.

Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Google
Facebook
Whiteimage