REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Preorder Galaxy S21/S21+/S21 Ultra - Samsung Members App"

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorul Campaniei promotionale "Preorder Galaxy S21/S21+/S21 Ultra - Samsung Members App” (denumita in continuare „Campania”) este SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Carol Knappe, nr. 41, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, CUI RO25946293, (denumita in continuare “Organizatorul”),ce actioneaza in conformitate cu solicitarile, pentru, in numele si pe seama SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, cladirea A, etaj 5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7668/2012, avand CUI 22694272, (denumita in continuare ”Samsung”).

1.2. Samsung deține toată responsabilitatea pentru implementarea tehnica, formularul de inscriere si continutul solicitat si exprimat de acesta, bazele de date rezultate in urma inscrierii si desfășurarea campaniei. Syscom Digital ( Organizatorul) este responsabil pentru regulamentul campaniei, validarea participantilor si comenzilor, cat si expedierea si plata impozitelor.

1.3. O alta agentie implicata in desfasurarea campaniei este ESTEP B2B S.R.L. - cu sediul social in Bucuresti, str. Gral Haralambie, nr. 12, Sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/1214/01.02.2013, ce este responsabila de e-shopul: https:/www.samsung.com/ro/, respective de comenzile plasate si expedierea produselor.

1.4. Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.5. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.samsung.com/ro/precomandagalaxy sau in Aplicatia Samsung Members, sectiunea Notificari. De asemenea, Regulamentul poate fi consultat de catre participanti si este disponibil pe intreaga durata a Campaniei, in mod gratuit, oricarui consumator urmare a unei solicitari transmise la (i) adresa de e-mail samsung@agentiadigitala.ro, (ii) in baza unui apel telefonic la Infoline 021.528.8891, tarif standard in functie de reteaua din care este apelat, intre orele 10:00 - 18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul premiului, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.7. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.8. Potrivit liberei decizii a Organizatorului si/sau a Samsung Romania, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.


SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online, in aplicatia Samsung Members, in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei.


SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 14.01.2021 – 22.03.2021 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”),avand urmatoarele etape:

a. Perioada de activare a dispozitivelor mobile: 25.01.2021 - 07.02.2021

b. Perioada de returnare a dispozitivelor mobile: 25.01.2021 - 22.02.2021 2

c. Perioada de inscriere in campanie in aplicatia mobila Samsung Members: 23.02.2021 - 02.03.2021

d. Perioada de validare a inscrierilor de catre Organizator: 03.03.2021

e. Perioada de revendicare a cuponului de reducere din aplicatia Samsung Members: 05.03.2021 - 22.03.2021

f. Perioada de efectuare comenzi in eshopul https:/www.samsung.com/ro/ in baza cupoanelor de reducere: 05.03.2021 - 22.03.2021

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte Aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data autentificarii respectivelor Acte Aditionale.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elementele Campaniei pe parcursul derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de cel putin 18 ani, impliniti pana la data inregistrarii in Campanie cetateni romani, rezidenti in Romania, utilizatori ai platformei mobile Samsung Members. Bannerul de concurs dezvoltat de catre Samsung este disponibil utilizatorilor pe dispozitivele proprii Samsung enumerate la articolul 5.1 care indeplinesc mecanismul de participare descris in prezentul Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Samsung si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

4.2. La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica (conform articolului 4.1.),care se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile prezentului Regulament Oficial, pe baza IMEI-ul/Serial Number-ului produsului participant achizitionat.

4.3. Organizatorul, Samsung si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea prezentei Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in legatura cu inscrierea in Campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra Premiului primit in urma inscrierii in Campanie, cu IMEI-ul/Serial Number-ul produsului participant achizitionat de respectiva entitate juridica.

4.4. Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei entitati juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu IMEI-ul/Serial Number-ul produsului participant achizitionat de respectiva entitate juridica si pe baza carora se primeste un Premiu se vor solutiona fara implicarea Organizatorului. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea cu IMEI-ul/Serial Number-ul produsului participant achizitionat de respectiva entitate juridica.

4.5. La cererea expresa si neechivoca in scris a unui administrator al unei entitati juridice, calitate ce trebuie demonstrata cu documente, de a radia din baza de date a Campaniei o inscriere a unei persoane fizice care foloseste IMEI-ul/Serial Number-ul produsului participant achizitionat de respectiva entitate juridica, Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea acestuia, persoana fizica inscrisa urmand a-si pierde dreptul de inscriere si, ca urmare, nu va fi indreptatita sa primeasca un Premiu din partea Organizatorului. Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea de tipul celei mentionate anterior daca si numai daca aceasta este primita de catre Organizator in termen de maxim 5 zile de la data inregistrarii inscrierii respective in Campanie. 3


SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1 Produsele participante in Campanie sunt dispozitivele pre-comandate sau nou achizitionate după cum urmează: Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 comercializate exclusiv de catre Samsung Electronics Romania S.R.L. prin intermediul partenerilor locali.Pentru a putea verifica daca un produs Samsung este vandut de catre Samsung Electronics Romania S.R.L. va rugam sa verificati pe cutia device-ului sau sa intrebati vanzatorul (pe cutia device-ului trebuie sa fie specificat Samsung Electronics Romania S.R.L.).

5.2 Produsele participante sunt cele care au urmatoarele SKU: · Galaxy S21 Ultra (SM-G998BZKDEUE; SM-G998BZKGEUE; SM-G998BZKHEUE; SM-G998BZSDEUE; SMG998BZSGEUE; SM-G998BZSHEUE) · Galaxy S21+ (SM-G996BZKDEUE; SM-G996BZKGEUE; SM-G996BZSDEUE; SM-G996BZSGEUE; SM-G996BZVDEUE; SM-G996BZVGEUE) · Galaxy S21 (SM-G991BZADEUE; SM-G991BZAGEUE; SM-G991BZWDEUE; SM-G991BZWGEUE; SM-G991BZIDEUE; SM-G991BZIGEUE; SM-G991BZVDEUE; SM-G991BZVGEUE)


SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI Definitii Termeni

6.1. Activarea dispozitivului: Activarea Dispozitivului se realizeaza prin pornirea Dispozitivului, conectarea la internet a acestuia si confirmarea EULA (End Use Licence Agreement). Activarea Dispozitivului este gratuita, cu mentiunea ca nu acopera costurile de conectare la reteaua de internet pe care o foloseste Utilizatorul/Participantul. Costurile conectarii la reteaua de internet corespund cu tarifele operatorului retelei folosite de Utilizator.

6.2. Codul IMEI: se defineste ca fiind seria unica atribuita de catre producator la fabricarea produsului participant, aflata inscrisa pe ambajalul produsului si in setarile telefonului mobil, formand *#06#. Dispozitivele dual SIM vor avea 2 astfel de coduri IMEI

6.3. Serial Number-ul - Un număr de serie /un identificator unic atribuit treptat sau secvențial unui articol, pentru a-l identifica in mod unic.

6.4. Website: www.samsung.com/ro/precomandagalaxy.

6.5. Aplicatia Samsung Members: este o aplicatie prin care utilizatorii de dispozitive Samsung Galaxy compatibile au un acces rapid si usor la News, Benefits & Tips, Community oferite de Samsung. Aceasta este pre-instalata pe dispozitivele Samsung, insa se poate descarca prin intermediul magazinului Play Store (Android). Accesata de pe teritoriul Romaniei.

6.6. Magazin Play Store: este un serviciu Google care consta intr-un magazin online de melodii, filme, carti si aplicatii pentru dispozitive mobile ce functioneaza cu sistemul de operare Android.

6.7. Banner-ul de Campanie: este modalitatea de inscriere in campanie. Modalitate de inscriere va fi disponibila utilizatorilor in conformitate cu art 3.1 pct c in etapa de inscriere in sectiune Beneficii.

6.8. Numarul de Infoline: 021.528.8891, tarif standard in functie de reteaua din care este apelat, intre orele 10:00 - 18:00, de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale.

6.9. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin SAMSUNG Account ID folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

6.10. Eshop: magazinul virtual www.samsung.com/ro in care Samsung isi prezinta produsele comercializate. Eshopul este administrat de ESTEP.

6.11. Premiile: premiile se revendica din eshop in baza unui cupon de reducere (“cupon de reducere” reprezentand denumirea din eshop).

6.12. Cuponul de reducere: Cuponul de reducere, sub forma de cod alfanumeric, permite comandarea premiului din eshop, reducand costul de achizitie la cosul de cumparaturi. Discount-urile se vor aplica si vor fi vizibile doar dupa introducerea unui cod valid de cupon si mergand mai departe spre finalizarea comenzii. 4 Mecanismul Campaniei

6.13. Pentru a putea participa la Campania promotionala, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

· sa achizitioneze cel putin un produs participant;

· Sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 a prezentului Regulament;

· Sa detina sau sa descarce (download) Aplicatia Samsung Members prin intermediul magazinelor online de content si aplicatii pentru dispozitive mobile: Magazin Play Store si accesata de pe teritoriul Romaniei;

· Sa acceseze Aplicatia mobila Samsung Members;

· Sa isi creeze un cont personal sau sa se logheze in contul personal Samsung Account;

· Sa dea click pe banner-ul de Campanie disponibil numai in aplicatia Samsung Members, in sectiunea Beneficii pentru a accesa formularul de inscriere in Campanie disponibil exclusiv produselor participante;

· Sa completeze corect formularul de inscriere in etapa de inscriere in Campanie ce contine urmatoarele campuri obligatorii:

Adresa de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a prevalidarii inscrierilor in Campanie;

Numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior pe intreaga durata a prevalidarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a premiului;

Adresa de livrare a premiului, pe teritoriul Romaniei

Confirmarea varstei 18 ani +

Acordul Participantului pentru termenii si conditiile Regulamentului si implicit pentru inregistrarea si prelucrarea datelor personale in vederea primirii Premiului;

Confirmarea Participantului ca datele furnizate acesta in formularul de inscriere sunt corecte;

6.14. Ulterior completarii formularului si apasarea butonului “Inscrie-te”, participantului ii este afisat printr-un mesaj de tip pop-up, confirmarea transmiterii catre Organizator a inscrierii.

6.15. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea in formularul de inscrire a unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane.

6.16. Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii Premiului, de a nu returna, de a pastra in original si nedeteriorat produsul participant, pana la validarea finala si intrarea in posesie a premiului oferit de catre Organizator.

6.17. Daca un participant returneaza din orice motiv Produsul Participant in Campanie in termen de 14 zile de la achizitia initiala, indiferent de inscrierea si mesajul in cadrul Campaniei din formularul de inscriere, participarea acestuia va fi invalidata si NU va mai fi considerat eligibil pentru a intra in posesia premiului. Reguli generale de participare in Campanie:

6.18. Un Participant se poate inscrie in Campanie cu codurile IMEI a maximum doua Produse participante diferite achizitionate. Pentru fiecare inscriere valida (in limita a doua inscrieri) aferenta produsului participant, participantul poate primi cate un Premiu. Pentru achizitia unui Produs participant in Campanie se va acorda 1 (un) singur Premiu.

6.19. Un participant va putea beneficia de maximum doua premii pentru doua Produse participante diferite achizitionate (poate beneficia de cate un singur premiu pentru fiecare Produs participant diferit achizitionat, acesta fiind identificat prin IMEI-ul lui unic).

6.20. Participantul este identificat prin Samsung Accont ID, nume, prenume si IMEI-ul dispozitivului

6.21. Pentru fiecare produs participant achizitionat in perioada Campaniei promotionale, participantul trebuie sa efectueze cate o inscriere separata in aplicatia Samsung Members, respectand pentru fiecare inscriere toate conditiile de inscriere mentionate in SECTIUNEA 6.

6.22. Pentru fiecare accesare a aplicatiei mobile Samsung Members, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet. 5


SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIIILOR OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE si PROCEDURA DE ACORDARE

7.1. In cadrul acestei Campanii promotionale, pentru orice produs participant achizitionat in conformitate cu SECTIUNEA 5. din prezentul Regulament si care a fost inscris in Campanie conform conditiilor de la SECTIUNEA 3 si SECTIUNEA 6. se vor acorda automat in total, fara tragere la sorti, primilor participanti eligibili. Distribuirea premiilor se va face dupa cum urmeaza: Produs Participant Numar de premii Tip de premiu Valoare unitara cu TVA si impozit Galaxy S21 Ultra 400 Galaxy Buds Pro & Smart Tag (culoare – Black, respectiv Mystic Black) 1.334 RON Galaxy S21+ 300 Galaxy Buds Live & Smart Tag (culoare – Mystic Black) 1.172 RON Galaxy S21 200 Galaxy Buds Live & Smart Tag (culoare – Mystic Black) 1.172 RON 7.2. Valoarea totala maxima a Premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 1.139.600 RON (TVA si impozit aferent incluse).


SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE PREVALIDARE

8.1 Inscrierile in cadrul Campaniei sunt verificate si prevalidate de reprezentantii Organizatorului intr-un termen de maxim 2 zile lucratoare de la sfarsitul perioadei de inscriere.

8.2 Fiecare inscriere in Campanie va fi considerata valida daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 1) Verificare 1: Verificare la nivelul IMEI/SN că produsul este comercializat de catre Samsung Electronics Romania. Dacă aceste conditii nu sunt indeplinite, inregistrarea NU este eligibilă 2) Verificare 2: Verificare la nivelul IMEI/SN că produsul este comercializat de catre Samsung Electronics pe teritoriul Romaniei. Dacă aceste conditii nu sunt indeplinite, inregistrarea NU este eligibilă 3) Verificare 3: Se verifica daca produsele achizitionate sunt Galaxy S21 Ultra, S21+ sau S21. Dacă aceste conditii nu sunt indeplinite, inregistrarea NU este eligibilă. 4) Verificare 4: Verificare SKU – Produsele participante sunt doar cele care au SKU mentionat la punctul 5.2.: 5) Verificare 5: Verificare la nivelul IMEI – ca produsul sa aiba IMEI participant in campanie. 6) Verificare 6: Verificare la nivelul IMEI/SN, data de activare - să fie efectuata in perioda 25.01.2021 - 07.02.2021. Dacă aceste conditii nu sunt indeplinite, inregistrarea NU este eligibilă 7) Verificarea 7: Premiile vor fi acordate in functie de dispozitivul achizitionat astfel: a) Galaxy S21 Ultra -> Galaxy Buds Pro (SM-R190NZKAEUE) & Smart Tag (EI-T5300BBEGEU) b) Galaxy S21+ -> Galaxy Buds Live (SM-R180NZKAEUE) & Smart Tag (EI-T5300BBEGEU) c) Galaxy S21 - >Galaxy Buds Live (SM-R180NZKAEUE) & Smart Tag (EI-T5300BBEGEU) 8) Verificarea 8: Bannerul se va afisa in aplicatie in perioada 23.02.2021 – 02.03.2021. Dacă aceste conditii nu sunt indeplinite, inregistrarea NU este eligibilă. 9) Verificare 9: dacă toate informațiile solicitate in formularul de inregistrare sunt completate: Adresa de livrare, Numărul de telefon, adresa de e-mail și Acceptarea regulamentului și politicii GDPR, confirmarea vârstei de 18 ani la data inregistrării. Dacă aceste conditii nu sunt indeplinite, inregistrarea NU este eligibilă. 6 10) Verificare 10: Verificare dublă IMEI/SN - Niciun IMEI/SN dublu nu va fi acceptat ca inregistrare. Dacă aceste conditii nu sunt indeplinite, inregistrarea NU este eligibilă. 11) Verificare 11: Verificare la nivelul IMEI/SN, adresa de livrare pe teritoriul RO. Dacă aceste conditii nu sunt indeplinite, inregistrarea NU este eligibilă. 12) Verificare 12: Data participării trebuie să fie cuprinsă in perioada de inscriere. Dacă aceste conditii nu sunt indeplinite, inregistrarea NU este eligibilă. 13) Verificare 13: se aranjeaza participanții care au indeplinit toate condițiile detaliate in verificările menționate anterior pe baza datei de participare - ascendent și se aloca un loc incepând cu 1, după cum urmează: a) Primii 400 de participanți eligibili care s-au inregistrat care au activat un Galaxy S21 Ultra b) Primii 300 de participanți eligibili care s-au inregistrat care au activat un Galaxy S21+ c) Primii 200 de participanți eligibili care s-au inregistrat care au activat un Galaxy S21

8.3 Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru situatiile in care un participant efectueaza o inscriere care se afla intre primele inscrieri, insa inscrierea nu a fost efectuata in concordanta cu respectarea integrala a Regulamentului si astfel aceasta este invalidata, iar la revenirea participantului in cauza cu o noua inscriere care respecta integral Regulamentul aceasta nu se numara printre primele inscrieri valide.

8.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida inscrierile ce nu respecta 100% conditiile Regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant de exemplu, dar fara a se limita la: furt, pierdere, distrugere, etc.

8.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva din Campanie a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

8.6 In cazuri exceptionale, Organizatorul, in mod direct sau prin intermediul Agentiei, isi rezerva dreptul de a contacta participantii si prin intermediul telefonului la numarul de telefon mentionat de catre acestia in formularul de inscriere in Campanie.


SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI EXPEDIEREA PREMIILOR

9.1 Samsung Romania este responsabil de publicarea listei de castigatori. Perioada de anuntare a castigatorilor de catre Samsung se desfasoara incepand cu data de 15.03.2021. Participanților eligibili li se vor afisa un banner in aplicatia Samsung Members, la sectiunea Beneficii, cuponul de reducere și link-ul către produsul aferent direct in e-shop, pe siteul www.samsung.com/ro

9.2 Perioada de revendicare a premiilor este 05.03.2021 ( ora 11:00:00) - 22.03.2021 (ora 23 :59 :59)

9.3 Pentru a putea plasa o comandă in eshop, trebuie sa iti crezi un cont pe site-ul samsung.com/ro, dacă nu ai deja unul. ATENTIE!! a. Campurile necesare sunt: Numele, prenumele, numărul de telefon, CNP, adresa de e-mail, adresa de livrare b. Adresa de livrare trebuie să se afle pe teritoriul Romaniei, nu se vor efectua livrări internaționale; c. Adresa de livrare inregistrată in bannerul de inscriere reprezintă adresa de livrare a premiului. Este necesar ca adresa de livrare completata in eshop sa fie aceeasi adresa cu cea completata in bannerul de inscriere; d. In cazul in care, participantul va schimba adresa de livrare in timp ce plasează comanda in e-shop, inainte de procesarea finala a comenzii, participantul va receptiona un SMS de la un numar scurt de SMS privind confirmarea schimbarii adresei de livrare pentru premiu; e. Participantul trebuie sa confirme modificarea adresei raspunzand la SMS cu textul “DA” sau “DA CONFIRM”. Tariful unui SMS este la nivel standard national. f. In situatia in care participantul NU confirma modificarea in maxim 24 de ore, comanda se anuleaza si astfel se poate pierde dreptul asupra premiului.

9.4 După autentificarea in aplicatia Samsung Members, se acceseaza linkul din banner si se foloseşte butonul "Cumpără acum" sau "Adaugă in coş". Urmand apoi paşii pentru finalizarea comenzii: adaugă sau alege adresa de livrare şi/sau de facturare, selectează metoda de plată dorită, selectează metoda de livrare si introdu cuponul de reducere. La 7 final, după ce ai verificat dacă toate informaţiile sunt corecte si valoarea produsului este 0 (zero),apasă butonul "Finalizare comandă".

9.5 La finalizarea comenzii, participantul va primi un email in care vor fi comunicate datele legate de comanda sa. De asemenea, accesand linkul primit prin mail vei putea verifica statusul comenzii. In masura in care un participant nu primeste acest email, recomandarea este sa reconfirme comanda cu eshopul Samsung Romania.

9.6 In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comenzii, participantii care au efectuat inscrieri corecte sunt validati si sunt calificati pentru a primi Premiul.

9.7 Premiile vor fi predate in baza unui proces verbal de predare-primire pentru premiu ce va contine următoarele detalii obligatorii: Identificarea datelor din comanda plasată: Nume, Prenume, adresa de livrare, CNP pentru plata impozitelor, IMEI/SN al premiului, cuponul de reducere, data livrării

9.8 Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant ori se inscriu mai putini Participanti decat numarul estimat de Premii, atunci premiile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

9.9 Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Premiile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.


SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL CAMPANIEI

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

10.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, decizia Samsung este definitiva.

10.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: a. Inscrieri efectuate in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul Regulament Oficial. b. Eventualele dispute legate de premiile Campaniei; avand in vedere ca bannerul promotional va fi afisat in aplicatia Samsung Members exclusiv castigatorilor in sectiunea Beneficii, castigatorii poarta responsabilitatea datelor completate in formularul din eshop; premiul va fi livrat persoanei completate in formularul de comanda din eshop. c.Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de contact. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea identificarii unui beneficiar al premiului. d. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui beneficiar al premiului de a intra in posesia premiului, din motive independente de acesta. e. Reclamatiile referitoare la premiu, ulterioare momentului utilizarii premiului nu vor fi luate in considere de catre Organizator. f.Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de participare in Campanie sau disfunctionalitatii in procesul de participare in Campanie.

10.4. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta beneficiarilor premiului. Organizatorul are dreptul de a invalida orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

10.5. Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiile prezentei Campanii. 8


SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care acesta le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015, articolele 108-110, privind Codul Fiscal.


SECTIUNEA 12 . ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Prin participarea in prezenta Campanie, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 12.2. In cadrul Campaniei, Organizatorul, Samsung Romania si Estep vor colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 12.2.1. Nume si prenume; 12.2.2. Adresa de email; 12.2.3. Data nasterii; 12.2.4. Numar telefon mobil; 12.2.5. Adresa de livrare; 12.2.6. SKU (stock keeping unit); 12.2.7. IMEI; 12.2.8. Serial Number; 12.2.9. adresa de e-mail; 12.2.10. Codul numeric personal pentru premiile cu valoare mai mare de 600 de lei 12.3. Datele cu caracter personal ale participantilor necastigatori vor fi sterse in termen de 180 de zile de la finalizarea Campaniei. Toate datele colectate vor fi utilizate exclusive in scopul prezentei Campanii. 12.4. Datele beneficiarilor cadoului/premiului si datele rezervelor sunt stocate de Organizator timp de 6 luni, pentru cadourile/premiile neimpozabile si pe o durata de 6 ani pentru premiile impozabile. 12.5. La finalizarea termenului de stocare, Operatorul trebuie sa faca dovada stergerii datelor stocate.


SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul www.samsung.com/ro/precomandagalaxy sau in Aplicatia Samsung Members, sectiunea Notificari.


SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul.

14.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii publice a beneficiarilor premiului, respectiv data de 28.03.2021. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul si Samsung Romania nu vor mai lua in considerare nicio reclamatie. 9


SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente: a. Pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala; b. Avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a inscrierilor; c. Tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; d. Pandemie; e. Orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Syscom Digital SRL, cu respectarea prevederilor legale si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat. Organizator Syscom Digital S.R.L. in numele si pe seama SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. ANEXA 1 a REGULAMENTULUI OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE " Preorder Galaxy S21/S21+/S21 Ultra - Samsung Members App " Prelucrarea datelor personale (1) La momentul inscrierii in Campanie, Participantii au obligatia de a lua la cunostinta Regulamentul Oficial. (2) Organizatorul, Estep si Samsung Romania colecteaza, in mod direct de la Participantii la concurs, la momentul inscrierii in concurs, datele personale obligatorii privind contul personal de Samsung Account cu care s-au inscris in concurs. (3) Beneficiarii premiului vor transmite/furniza Organizatorului, cat si Samsung si Estep, informatii si date personale suplimentare solicitate constand in nume, prenume, numar de telefon, (CNP numai pentru premii cu valoare de peste 600 lei) si adresa de livrare catre Organizator conform prezentului Regulament, ce vor fi prelucrate de catre Organizator, in mod direct atât in scopul confirmarii si validarii beneficiarilor premiului, cât si in vederea expedierii, atribuirii si/sau inmânarii premiilor câstigate, dupa caz. (4) Organizatorul va respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare, pe scurt ”GDPR”, cu privire la prelucrarea datelor personale ale Participantilor si beneficiarilor cadoului/premiului. (5) Datele Participantilor sunt stocate timp de 3 luni de la finalul campaniei, urmând ca dupa acest termen organizatorul sa le distruga/stearga. Datele beneficiarilor cadoului/premiului si datele rezervelor sunt stocate de Organizator timp de 6 luni, pentru cadourile/premiile neimpozabile si pe o durata de 6 ani pentru cadourile/premiile impozabile. Urmand ca dupa expirarea perioadei de retentie, datele colectate sa fie sterse. 10 (6) Organizatorul asigura pe plan intern confidentialitatea datelor colectate si prelucrate si securitatea adecvata a acestora, pe durata detinerii acestora de catre Organizator. (7) Organizatorulsi Estep, precum si Samsung Romania vor putea dezvalui unele din datele personale colectate, la nevoie si in functie de scopul efectiv al prelucrarii datelor, partenerilor contractuali (ex. furnizorului de servicii de curierat in vederea expedierii cadoului/premiului) si/sau unor autoritati publice competente, dupa caz. Lista cu numele beneficiarilor cadoului/premiului va fi facuta publica. Organizatorul, Estep si Samsung Romania nu vor putea transfera aceste date in state terte, asigurand securitatea datelor si utilizarea acestora in scopul pentru care au fost colectate. Samsung poate sa fie nevoit sa partajeze datele colectare si cu Samsung Coreea in scopul dovedirii acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor legale. (8) Prelucrarea datelor personale colectate de la Participanti are loc in baza art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR, respectiv in baza consimtamântului, participarea la campanie fiind voluntara iar prelucrarea datelor personale ale beneficiarilor cadoului/premiului are loc in baza art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR, respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor Organizatorului ce deriva din Regulamentul oficial in relatie cu beneficiar al cadoului/premiului (inmânarea cadoului/premiului, publicarea listei cu numele beneficiarilor cadoului/premiului) si cu autoritatile publice competente. (9) Conform GDPR, beneficiati de dreptul de a fi informat, de dreptul de acces la date, de dreptul la rectificare, la stergere, la restrictionarea prelucrarii, la opozitie, la portabilitatea datelor (dupa caz). Aveti si dreptul de a va retrage consimtamântul, cu efecte insa numai pentru viitor. (10) La cererea expresa a Participantilor si/sau beneficiarilor cadoului/premiului ale caror date personale sunt in baza de date a Organizatorului, in legatura cu acest concurs, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi puteti trimite Organizatorului, o cerere intocmita in forma scrisa. (11) Aveti si dreptul de a va adresa justitiei si/sau autoritatii nationale de supraveghere – A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro). (13) Participantilor la Campanie si beneficiarilor cadoului/premiului le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, astfel: - dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator; - dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare, cât si oricând, in mod gratuit si fara nicio justificare pentru scopuri de marketing direct; - dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b),daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat; - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; - dreptul de a se adresa justitiei; - dreptul de a se adresa autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro). (14) Puteti sa va exercitati oricare dintre drepturi (acces, rectificare, stergere, restrictionare, opozitie, portabilitate) sau daca nu mai doriti sa primiti comunicari si informari de marketing, puteti sa solicitati in scris Responsabilului cu protectia datelor, pe email la dataprotection.serom@samsung.com sau prin posta la adresa sediului. Datele personale sunt colectate numai in baza consimtamantului dvs. in scopul verificarii campaniei Preorder Galaxy S21/S21+/S21 Ultra- Samsung Members App, precum si pentru plata taxelor aferente premiilor conform obligatiilor legale. Datele dvs. personale vor putea fi partajate si cu angajatii autorizati Samsung Electronics Romania S.R.L., („Samsung”),precum si cu autoritatile publice si/sau organismele publice, daca va fi cazul. 11 Deoarece sistemele Samsung sunt dezvoltate si administrate de Samsung Electronics Co., Ltd. datele dvs. personale pot fi accesate din Coreea de Sud. Pentru protejarea confidentialitatii si securitatii datelor dvs. personale am implementat masuri adecvate astfel incat datele personale sa fie protejate si prelucrate intr-o maniera securizata. Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate pana in momentul indeplinirii obligatiilor expres reglementate de lege (cel mult 6 ani in cazul premiilor ce impun plata unor taxe sau impozite). Ulterior expirarii acestor termene, datele dumneavoastra vor fi sterse/distruse. Organizator Syscom Digital S.R.L. in numele si pe seama SAMSUNG Electronics Romania S.R.L.