REGULAMENTUL CAMPANIEI SAMSUNG BLUE FRIDAY

10% REDUCERE IN PLUS LA PRODUSELE SAMSUNG DIN OFERTA

Perioada de desfasurare:

27 - 31 iulie 2020

 

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei SAMSUNG BLUE FRIDAY (denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

 1. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 27 iulie ora 00:00 – 31 iulie 2020 ora 23:59.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura, online, pe site-ul www.flanco.ro si in magazinele fizice Flanco.

 

 1. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, care achizitioneaza cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII din magazinele Flanco sau de pe site-ul www.flanco.ro.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII , din magazinele Flanco sau de pe site-ul www.flanco.ro  pentru a beneficia de oferta, in limita stocului disponibil, constand in 10 (zece)% extra reducere pe baza codului de voucher de pe materialele promotionale, din costul afisat al produslui.

 1. Oferta este valabila in perioada 27 iulie ora 00:00 – 31 iulie 2020 ora 23:59 la achizitia unui produs, mentionat la articolul XII,comercializat in magazinele Flanco si pe site-ul www.flanco.ro.

 

 Promotia se ofera in limita stocului disponibil. In aceasta campanie pot fi achizitionate doar 2 (doua) produse de acelasi fel (acelasi cod/ ID de produs).

 1. La achizitia produsului din oferta, Participantul va primi in baza codului de voucher de pe materialele promotionale o reducere de 10 (zece)% direct in cosul de cumparaturi, din valoarea produsului achizitionat. In magazine, codul este introdus de catre Casier la casa de marcat.
 2. Extra – reducerea se aplica in plus fata de reducerea afisata pe site sau pe eticheta produsului in magazin.
 3. Exemplu de calcul: daca valoarea televizorului achizitionat este de 13.299,99 lei (treisprezece mii doua sute nouazeci si noua de lei si nouazeci si noua bani) cu o reducere afisata de 10% (zece la suta),la aceasta din urma se mai adauga o extra reducere de inca 10% (zece la suta). Cele doua reduceri vor insuma la final 20% (douazeci la suta),respectiv o valoare de 2.659,99 (doua mii sase sute cinzeci si noua de lei si noua bani) din pretul initial al televizorului. Suma finala achitata de Participant va fi rezultatul diferentei dintre valoarea intiala de 13.299,99 lei a televizorului din care se scade valoarea finala de reducere, adica 2.659,99 lei (doua mii sase sute cinzeci si noua de lei si noua bani),adica suna de 10.640 lei (zece mii sase sute patruzeci).

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, in magazine si pe site-ul www.flanco.ro .

Clauze speciale:

 1. Oferta se acorda doar la achizitia unui produs participant in Campanie, mentionat in art XII.;
 2. Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate si cu ofertele de rate.
 3. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului.

 

 1. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare in magazine si pe site-ul www.flanco.ro .

 

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „Extra reducere direct in cos la achizitia unui produs din oferta”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

 1. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.
 2. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

 1. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 1. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 

  

 1. PRODUSELE PARTICIPANTE

ID Produs

Descriere Produs

140931

ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG UE50TU7072

140930

QLED ULTRA HD 8K SMART TV 163 CM SAMSUNG QE65Q950T

140888

ULTRA HD 4K SMART TV 179 CM SAMSUNG UE70TU7172

140884

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43TU8072

140883

ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55TU8072

140882

ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG UE50TU8072

140881

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG QE50LS03T

140880

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 189 CM SAMSUNG QE75Q70T

140814

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 189 CM SAMSUNG QE75LS03T

140813

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 189 CM SAMSUNG QE75Q80T

140812

SMART TV LED FULL HD 80 CM SAMSUNG UE32T5372

140811

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 189 CM SAMSUNG QE75Q800T

140810

ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55TU7072

140809

ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG UE50TU8512

140808

ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG UE50TU8502

140724

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG QE65LS03T

140723

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55LS03T

140700

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43TU8512

140699

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG QE50Q60T

140698

SMART TV LED HD 80 CM SAMSUNG UE32T4302

140697

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43TU7072

139769

ULTRA HD 4K SMART TV 189 CMSAMSUNG UE75TU7072

139768

ULTRA HD 4K SMART TV 163 CMSAMSUNG UE65TU7072

139765

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 189 CM SAMSUNG QE75Q60T

139764

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163CM SAMSUNG QE65Q80T

139763

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163CM SAMSUNG QE65Q70T

 

139762

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163SAMSUNG QE65Q60T

139761

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 146CM SAMSUNG QE58Q60T

139760

ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q80T

139759

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138CM SAMSUNG QE55Q70T

139758

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG QE43Q60T

139500

ULTRA HD 4K SMART TV 189CMSAMSUNG UE75RU7092

139311

QLED ULTRA HD 8K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q950RB, D

138187

ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65RU7092, A+

137624

ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55RU7092, A

137623

ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG UE50RU7092, A

137621

ULTRA HD 4K SMART TV 189 CM SAMSUNG UE75RU7102, A+

137620

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43RU7092, A

137619

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q70R, B

137044

SMART TV FULL HD 80 CM SAMSUNG UE32N5372, A+

137040

SMART TV LED HD 80 CMSAMSUNG UE32N4302

136115

ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65RU7172, A+

135716

ULTRA HD 4K SMART TV 146 CM SAMSUNG UE58RU7172, A

135715

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG QE49Q67, A

135708

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43RU7172, A

135702

ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55RU7172, A

135699

ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG UE49RU7372, A

135404

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43NU7092, A

135135

ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55NU7093, A

134966

ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65NU7092, A+

134965

ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG UE50NU7092, A

134673

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q90R, B

134672

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q80R, B

134671

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG QE43Q60R, A

134668

ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG UE50RU7102, A

134667

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43RU7412, A

134665

ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43RU7102, A

134664

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q85R, B

134115

CURVED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65RU7302, A+

134113

ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65RU7102, A+

 

134112

ULTRA HD 4K SMART TV 146 CM SAMSUNG UE58RU7102, A

134110

ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG UE49RU8002, A

134102

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG QE65Q90R, B

134098

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG QE65Q70R, B

134096

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG QE49Q70R, B

134072

SMART TV LED 81 CM SAMSUNG UE32N5302, A

134070

CURVED ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG UE49RU7302, A

134069

CURVED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55RU7302, A

134007

ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55RU7102, A

134006

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG QE65Q60R, A+

134005

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q60R, A

134004

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG QE49Q60R, A

127601

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG QE65Q7FN, A

126203

CURVED ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG UE49NU7302, A

126202

CURVED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55NU7302, A

126198

LED HD 80 CM SAMSUNG UE32N4002, A

126197

ULTRA HD 4K SMART TV 101 CM SAMSUNG UE40NU7122, A

126195

ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG UE49NU7102, A

126189

ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65NU7102, A+

126186

ULTRA HD 4K SMART TV 189 CM SAMSUNG UE75NU7102, A+

126181

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q7FN, B

126180

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q9FN, B

126177

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG QE65Q9FN, B

126152

CURVED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65NU7302, A+

122587

CURVED ULTRA HD 4K TV 123CM SAMSUNG UE49MU9002, A

120452

SMART TV LED 123 CM SAMSUNG UE49M5502, A+

120450

SMART TV LED 81 CM SAMSUNG UE32M5502, A

120449

LED TV 80 CM SAMSUNG UE32M4002 ,A

118101

CURVED ULTRA HD 4K TV SAMSUNG 123 CM UE49MU6202, A

117631

QLED ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG QE49Q7F, B

141202

TABLETA SAMSUNG TAB A T295 QUAD CORE 2GB/32GB/4GB/BLACK

136831

TABLETA SAMSUNG TAB A8 T290 QUAD CORE 2GB/32/WIFI/BK

134732

TABLETA SAMSUNG TAB A T515 10.1 OCTA CORE 2GB/32GB/4G BLK

136834

TABLETA SAMSUNG TAB A8 T290 QUAD CORE 2GB/32/WIFI/SILV

135874

TABLETA SAMSUNG TAB A T515 10.1 OCTA CORE 2GB/32GB/4G SLV

 

132942

LED 27 CURVED GAMING SAMSUNGLC27F398FWUX FHD HDMI

136205

TABLETA SAMSUNG TAB A T515 10.1 OCTA CORE 2GB/32GB/4G GOLD

134729

TABLETA SAMSUNG TAB A T510 10.1 OCTA CORE 2GB/32GB BLACK

140307

TABLETA SAMSUNG TAB S6 LITE10.4" 4GB/64GB/4G/BLUE

132938

LED 24 GAMING SAMSUNG LS24D330HSX FHD 1MS/HDMI/VGA

140306

TABLETA SAMSUNG TAB S6 LITE10.4" 4GB/64GB/4G/GRAY

115173

LED 27 SAMSUNG LS27F350FHUXEN FULL HD VGA/HDMI/4MS

137533

LED 32 SAMSUNG LC32F39MFUUXEN

132939

LED 24 CURVED SAMSUNG LC24F396FHUX FHD D-SUB/HDMI/VGA

140304

TABLETA SAMSUNG TAB S6 LITE10.4" 4GB/64GB/WI-FI/BLUE

137318

LED 27 SAMSUNG LC27RG50FQUXEN FULL HD HDMI/DisplayPort

138118

TABLETA SAMSUNG TAB A8 T295 QUAD CORE 2GB/32GB/4G/SILVER

136983

LED 27 SAMSUNG LC27R500FHUXEN

111701

LED 27 SAMSUNG LC27F591FDUXEN FULL HD 2BOXE 5WVGA/HDMI/4MS

121886

LED 34 CURBAT SAMSUNG LC34F791WQ DP/2XHDMI/USB

124922

TABLETA SAMSUNG T825 9.7 QUAD CORE 4GB/32GB/4G/BLACK

136835

TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB T725N OCTA CORE 4GB/64GB/4G/GOLD

135869

TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB S5E T720N OCTA CORE/4GB/64GB/BLK

123307

LED 28 GAMING SAMSUNG LU28E570DS 4K DP/2XHDMI/1MS

111703

LED 28 SAMSUNG LU28E590DS/EN ULTRA HD HDMI/AUX/1MS

115175

LED 24 SAMSUNG LS24F350FHUXEN FULL HD VGA/HDMI/4MS

104525

IMPRIMANTA LASER SAMSUNG SL-M2026W WIRELESS/NFC A4

140303

TABLETA SAMSUNG TAB S6 LITE10.4" 4GB/64GB/WI-FI/GREY

127427

LED 34" CURBAT SAMSUNG LC34H890WJUXEN

130500

TABLETA SAMSUNG T835 10.5" OCTA CORE 4GB/64GB/4G/BLACK

129847

LED 23.5" CURBAT QLED FHD SAMSUNG LC24FG73FQUXEN

136206

TABLETA SAMSUNG TAB A T510 10.1" OCTA CORE 2GB/32GB GOLD

106114

IMPRIMANTA LASER COLOR SAMSUNG SL-C430W WI-FI/RETEA/NFC

132943

LED 27" CURVED SAMSUNG LC27JG50QQUX 2K HDMI

111702

LED 32" SAMSUNG LC32F391FWUXEN FULL HD HDMI/AUX/4MS

129849

LED 49" CURBAT UHD SAMSUNG LC49J890DKUXEN

135867

TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB T725N OCTA CORE 4GB/64GB/4G/BK

138123

LED 31.5'' SAMSUNG 4K UHD/HDMI/DISPALYPORT

132343

LED 27" CURVED SAMSUNG LC27H800FCUX FHD HDMI/FREE-SYNC

130173

TABLETA SAMSUNG 10.5" OCTA-CORE 3GB/32GB/4G GREY

136762

TABLETA SAMSUNG TAB A P205 8'' OCTA CORE 3GB/32GB/4G/GREY

126576

SSD 1TB SAMSUNG 860 EVO, RETAMZ-76E1T0B/EU

98305

TABLETA SAMSUNG TAB E T561 9.6 QUAD 1.5GB/8GB/3G/GPS/BLACK

111699

LED 24" CURBAT SAMSUNG LC24F390FH FULL HD VGA/HDMI

99541

MULTIFUNCTIONAL LASER SAMSUNG M2675F FAX ADF

 

90200

MULTIFUNCTIONAL LASER SAMSUNG SL-M2070F/FAX

128975

SSD 500GB SAMSUNG 860 EVO, SAMZ-76E500B/EU

130174

TABLETA SAMSUNG 10.5 OCTA-CORE 3GB/32GB/4G BLACK

136836

TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB T725N OCTA CORE 4GB/64GB/4G/SILV

86391

CUPTOR MICROUNDE SAMSUNG MS23F301TAS/OL

119457

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW70J5246FX/LEA+++

126888

CUPTOR MICROUNDE SAMSUNG MS23K3513AK/OL

83505

COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB31FERNDSAA+

129589

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW90M644OBW/LEA+++

132175

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW70K42106W/LEA+++

106003

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW70K5210WW/LEA+++

127543

COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB31HSR2DWW/EFA+

107503

FRIGIDER NO FROST SAMSUNG RT38K5530S9/EOA+

126055

COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB34K6032SS/EFA++

124773

COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RL4353RBASL/EOA++

83844

COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB31FERNDBC/EFA+

126096

SIDE BY SIDE SAMSUNG RS67N8210S9/EFA+

126098

SIDE BY SIDE SAMSUNG RS54N3003SA/EOA+

124516

MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR SAMSUNG WD80M4A43JW/LE A

106075

CUPTOR INCORPORABIL SAMSUNG NV70K1340BS/OL

135629

USCATOR DE RUFE SAMSUNG 9KG, DV90M5010QX/LEA++

136802

CUPTOR MICROUNDE SAMSUNG MG23K3515AS/OL

124568

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW90M644OPX/LEA+++

135647

PLITA INCORPORABILA GAZ SAMSUNG NA64H3010AS/L1

131073

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW10M86INOA/LEA+++

124522

MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR SAMSUNG WD80J6A10AW/LEA

119456

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW80J5545FW/LEA+++

135633

COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNGRB37J501MB1/EFA+++

93706

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW80J3283KW/LEA+++

128798

USCATOR DE RUFE SAMSUNG DV90M6200CW/LEA+++

126054

COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB33N340NSA/EFA+++

78335

PLITA INCORPORABILA ELECTRICA SAMSUNG CTR164NC01BOL

123674

CUPTOR MICROUNDE SAMSUNG FG87SUB/BOL

86390

CUPTOR MICROUNDE SAMSUNG MS23F301TAK/OL

90529

PLITA INCORPORABILA GAZ SAMSUNG NA64H3010AS/OL

124567

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW70M644OPX/LEA+++

140382

USCATOR DE RUFE SAMSUNG DV80N62532W/LE

128797

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WD90N740NOA/LEA

 

126119

SIDE BY SIDE SAMSUNG RS50N3513SA/EOA+

126097

SIDE BY SIDE SAMSUNG RS66N8100S9/EFA+

127591

FRIGIDER NO FROST SAMSUNG RT58K7105SL/EOA++

131072

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW90M741NOA/LEA+++

135634

COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNGRL4363FBASL/EFA++

135628

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG A+WW90M644OBX/LEA+++

124517

MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR SAMSUNG WD70J5A10AW/LEA

77874

CUPTOR MICROUNDE SAMSUNG GW731K-B/BOL

79782

CUPTOR MICROUNDE SAMSUNG ME71A

84911

CUPTOR MICROUNDE SAMSUNG MS23F301EAW/OL

136800

SIDE BY SIDE INOX SAMSUNG RF50K5920S8/EO

138120

SIDE BY SIDE SAMSUNG RS68N8650S9/EF

126094

SIDE BY SIDE SAMSUNG RS68N8321S9/EFA++

127589

FRIGIDER NO FROST SAMSUNG RB41J7235SR/EFA++

123672

COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB38J7805SA/EFA++

124774

FRIGIDER NO FROST SAMSUNG RT50K6335SL/EOA++

135630

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG A+WW10N644RBW/LEA++

138718

USCATOR DE RUFE SAMSUNG DV80M5010QW/LE

135640

PLITA INCORPORABILA INDUCTIE SAMSUNG NZ63J9770EK/EO

135636

FRIGIDER SAMSUNG RT43K6330EF/ES

121649

COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB37J5000SA/EFA+

135649

CUPTOR MICROUNDE INCORP SAMSUNG NQ50J5530BS/EO

123680

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW80K5210VW/LEA+++

136803

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW80R421HFX/LE

82930

COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNG RB29FSRNDWW/EFA+

135641

HOTA SAMSUNG 90CM, 1 MOTOR, 5NK36M7070VB/UR

132271

MASINA SPALAT VASE SAMSUNG DW60M6040FW/EC

124779

CUPTOR INCORPORABIL SAMSUNG NV70K3370BS/OL

132273

MASINA SPALAT VASE SAMSUNG DW60M5050FW/EC

124777

CUPTOR INCORPORABIL SAMSUNG NV70K2340RB/OL

93326

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW60J3283LW/LEA++

135642

HOTA DECORATIVA SAMSUNG NK24M5070BG/UR

135644

CUPTOR MICROUNDE INCORP SAMSUNG FG87SUG/OL

93817

CUPTOR MICROUNDE INCORP SAMSUNG FG87SST

72766

HOTA INCORPORABILA SAMSUNG HDC6255BG

124782

HOTA INCORPORABILA SAMSUNG NK24M1030IS/UR

85024

CUPTOR MICROUNDE SAMSUNG MS23F301EAK/OL

77871

CUPTOR MICROUNDE SAMSUNG ME73A/BOL

 

137219

MASINA SPALAT RUFE CU USCATOR SAMSUNG WD90N642O2X/LE

119469

ASPIRATOR FARA SAC SAMSUNG VC07M3150VU/GE

119467

ASPIRATOR CU SAC SAMSUNG VC07M25E0WR/GE

139977

AER CONDITIONAT SAMSUNG CEBU AR18TXFYAWK 18000 BTU A++

139978

AER CONDITIONAT SAMSUNG LUZON AR12TXHZAWK 12000 BTU A++

135427

AER CONDITIONAT SAMSUNG AR18RXFPEWQ, 18000BTU, A++

126134

AER CONDITIONAT SAMSUNG AR12NXFPEWQNEU 12.000 BTUA++

135452

AER CONDITIONAT SAMSUNG AR12RXFPEWQ, 12000 BTU, A++

118755

AER CONDITIONAT SAMSUNG AR09MSFPEWQNEU 9000 BTUA++

126135

AER CONDITIONAT SAMSUNG AR12NXWXCWKNEU WIND-FR12.000BTUA++

139979

AER CONDITIONAT SAMSUNG LUZON AR18TXHZAWK 18000 BTU A++

139975

AER CONDITIONAT SAMSUNG WIND-FREE AVANT AR12TXEAAWK 12000BTUA++

139976

AER CONDITIONAT SAMSUNG CEBU AR12TXFYAWKNEU 12000 BTU A++

140729

GALAXY A21S DS PRISM CRUSH ALB6.5''/OC/3GB/32GB

140728

GALAXY A21S DS PRISMCRUSH BLK6.5''/OC/3GB/32GB

136998

Samsung Galaxy A10 DS, 6.2", 32GB, Red

136057

Samsung Galaxy A10, DS, 32GB, 6.2", Black

134085

Samsung Galaxy A20e, DS, 32GB, Black

134087

Samsung Galaxy A20e, DS, 32GB, White

139071

Samsung Galaxy A51, DS, 6.5" OC, 128 GB, Prism Crush Blue

139262

Samsung Galaxy S20 4G, DS, OC, 6.2", 128 GB, Cosmic Grey

139263

Samsung Galaxy S20 4G, DS, OC, 6.2", 128 GB, Cloud Pink

139267

Samsung Galaxy S20 4G, DS, OC, 6.2", 128 GB, Cloud White

117705

Samsung G955F SS Galaxy S8 Plus 64GB Black

134099

Samsung Galaxy A70, DS, 128GB, Black

123720

Samsung G955F SS GalaxyS8 Plus 64 GB Blue LTE

108877

SAMSUNG GALAXY A7 DUAL SIM 16GB LTE 4G AURIU A7000

117703

Samsung G950F SS Galaxy S8 64GB Black

119790

Samsung Galaxy J7 (2017) Dual Sim Gold

119791

Samsung Galaxy J7 (2017) Dual Sim Black

120172

Samsung Galaxy J3 (2017) Dual Sim Siver Blue

124914

Samsung Galaxy S9 Plus,DualSIM,64GB,Black

137861

Samsung Galaxy S10+, DS, 6.4", 128GB, Prism Blue

136666

Samsung Galaxy A80 DS, 6.7", 128GB, White

117706

Samsung G955F SS Galaxy S8 Plus 64GB Orchid Gray

133516

Samsung Galaxy S10+, Ceramic Black, DS, 512GB, 8GB Ram

133517

Samsung Galaxy S10+, Ceramic White, DS, 1TB, 12GB Ram

133513

Samsung Galaxy S10, Gradation Black, DS, 512GB, 8GB Ram

 

127421

SAMSUNG GALAXY J6 2018 DS BLACK 32GB

129628

SAMSUNG GALAXY J4 PLUS (2018),DS,32GB,4G, BLACK

127420

SAMSUNG GALAXY J6 2018 DS GOLD 32GB

137860

SAMSUNG GALAXY S10+, Silver, 6.4",DS,128GB, 8GB Ram

124911

Samsung Galaxy S9 Black,DS, 64GB, 4G

126681

SAMSUNG GALAXY A6 PLUS (2018) DS BLACK 32 GB

136561

Samsung Galaxy S10+, Red, DS, 128GB, 8GB Ram

133507

Samsung Galaxy S10e, Teal Green, DS, 128GB, 6 GB Ram

134100

Samsung Galaxy A70, DS, 128GB, Coral

136687

Samsung Galaxy Note10 DS, 256GB, Aura Pink

134092

Samsung Galaxy A50, DS, 128GB, Blue

136694

Samsung Galaxy Note10+ DS, 512GB, Aura Glow

133509

Samsung Galaxy S10e, Prism White, DS, 128GB, 6GB Ram

133520

Samsung Galaxy S10+, Prism White, DS, 128GB, 8GB Ram

136692

Samsung Galaxy Note10+ DS, 256GB, Aura White

137000

Samsung Galaxy M20 DS, 6.3", 64GB, Blue

136691

Samsung Galaxy Note10+ DS, 256GB, Aura Glow

136695

Samsung Galaxy Note10+ DS, 512GB, Aura White

136689

Samsung Galaxy Note10 DS, 256GB, Aura Glow

139079

Samsung Galaxy S10 Lite, DS, 6.7", OC, 128 GB, Prism White

134095

Samsung Galaxy A50, DS, 128GB, White

133508

Samsung Galaxy S10e, Gradation Black, DS, 128GB, 6GB Ram

134093

Samsung Galaxy A50, DS, 128GB, Black

139077

Samsung Galaxy S10 Lite, DS, 6.7", OC, 128 GB, Prism Blue

134084

Samsung Galaxy A20e, DS, 32GB, Blue

141083

GALAXY A31 DS PRISM CRUSHBLACK6.4'/OC/4GB/64GB

141082

GALAXY A31 DS PRISM CRUSH BLUE6.4'/OC/4GB/64GB

139074

Samsung Galaxy A71, DS, 6.7", OC, 128 GB Prism Crush Blue

140257

GALAXY A41 PRISM CRUSH WHITE4G /6.1 INCH /64GB

139274

Samsung Galaxy S20+ 4G, DS, OC, 6.7", 128 GB, Cosmic Grey

137703

Samsung Galaxy A30s, DS, 6.4", 64GB, Black

137704

Samsung Galaxy A30s, DS, 6.4", 64GB, Alb

137702

Samsung Galaxy A30s, DS, 6.4", 64GB, Verde

 

 

FLANCO RETAIL S.A.