Regulament

cu privire la desfasurarea campaniei

15% extra-reducere

25 aprilie – 01 mai  2021


I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI:
Organizatorul campaniei promotionale “ 15% extra-reducere SKULLCANDY”, (denumita in continuare ”Campania”),este societatea Flanco Retail S.A. (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”),societate comerciala organizata potrivit legii romane, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare RO27698631, reprezentata prin dl. Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

II. DURATA CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada  25 aprilie ora 00:00 –  01 mai 2021 ora 23:59.

 

III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura online pe flanco.ro, in limita stocurilor disponibile.

 

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE
La Campania poate participa orice persoana juridica si orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani (numita in continuare ”Participant”) care achizitioneaza cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XIII de pe site-ul www.flanco.ro.

 

V. MECANISMUL CAMPANIEI

1. Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XIII.

 

2. Campania consta in aplicarea unei reduceri suplimentare de 15(cincisprezece)% la cumparaturi de lei pe flanco.ro, in limita stocului disponibil, prin ultilizarea codului de voucher afisat pe materialele promotionale din site.

 

3. Participantii vor putea achizitiona de pe flanco.ro maximum 2 (doua) produse de acelasi tip, avand acelasi cod comercial sau cod de producator atasat produsului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza sau anula vanzarile sau comenzile care nu respecta aceasta conditie.

 

4. Campania se cumuleaza cu alte oferte promotionale si/sau oferte speciale si/sau campanii publicitare si/sau alte reduceri de pret acordate de Organizator, inclusiv extra-reduceri.

 

5. In cazul plasarii unei comenzi pe flanco.ro, factura va fi emisa pe baza datelor furnizate de catre Participant in procesul de creare a contului Flanco. Organizatorul nu este responsabil si nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea de catre Participant a unor date incorecte, incomplete si/ sau false la momentul crearii contului si/sau la data plasarii comenzii.

 

6. In perioada desfasurarii Campaniei, pe flanco.ro vor putea fi plasate doar comenzi online. Organizatorul nu va putea prelua de la Participanti comenzi transmise telefonic sau prin e-mail.

  

7. Articolele vandute impreuna si/sau pachetele promotionale achizitionate de Participant in timpul Campaniei se pot returna doar integral. Astfel, in cazul in care Participantul doreste sa returnarea unor cumparaturi de acest tip, vor trebui returnate toate produsele si/sau serviciile incluse si/sau asociate respectivelor articole si/sau pachete promotionale.

 

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, online, pe flanco.ro.

 

VII. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.

 

VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisare in magazinele Flanco si online pe flanco.ro.

 

IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumit in continuare RGPD.

Prin participarea la Campanie in magazinele din reteaua Flanco sau online pe flanco.ro, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

Informatiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile din magazinele retelei nationale sunt disponibile in orice magazin Flanco, iar cele privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile online de pe flanco.ro sunt disponibile la https://www.flanco.ro/prelucrarea-datelor-personale.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

a. prin e-mail la adresa data.protection@flanco.ro;

b. prin posta sau curier la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud. Ilfov, cu mentiunea ”In atentia Responsabilului cu protectia datelor Flanco”.

Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).

 

X. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 

XI. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzeci si iopt) de ore de la achizitie. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mentionat nu va putea fi rezolvata pozitiv. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XII. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

 

XIII. PRODUSE PARTICIPANTE

Play15

 

ID Produs

Produs

93891

CASTI IN-EAR SKULLCANDY JIB BLUE S2DUDZ-012

93894

CASTI IN-EAR SKULLCANDY JIB PINK S2DUDZ-040

93895

CASTI IN-EAR SKULLCANDY JIB PURPLE S2DUDZ-042

93436

CASTI IN-EAR SKULLCANDY JIB GRAY HOT LIME

129766

CASTI IN-EAR SKULLCANDY JIB MIC MIAMI/BLACK S2DUY-L675

128942

CASTI IN-EAR SKULLCANDY JIB MIC RED/BLACK S2DUY-L676

127429

CASTI IN-EAR SKULLCANDY JIB MIC BLACK/WHITE

126865

CASTI IN-EAR SKULLCANDY JIB MIC BLUE S2DUYK-628

126864

CASTI IN-EAR SKULLCANDY JIB MIC BLACK S2DUYK-343

136463

CASTI IN-EAR SKULLCANDY INKD+ MIC BLACK/BLACK/GRAY

146404

CASCA SKULLCANDY IN EAR CU FIR INKD+ MOAB/RED/BLAC

136464

CASTI IN-EAR SKULLCANDY INKD+ MIC COBALT BLUE

143047

CASTI IN EAR BLUETOOTH SKULLCANDY JIB+ BLUE

143046

CASTI IN EAR BLUETOOTH SKULLCANDY JIB+ BLACK

145608

CASTI ON-EAR SKULLCANDY BLUETOOTH CASSETTE BLACK

145610

CASTI ON-EAR SKULLCANDY BLUETOOTH CASSETTE GRAY

143178

CASTI TRUE WIRELESS SKULLCANDY SPOKE 2.0 BLACK

136461

CASTI IN EAR BLUETOOTH SKULLCANDY INKD+ BLACK/BLACK/GRAY

145606

CASTI ON-EAR SKULLCANDY BLUETOOTH CASSETTE COBALT BLUE

139294

CASTI TRUE WIRELESS SKULLCANDY SESH BLACK

143059

CASTI IN EAR BLUETOOTH SKULLCANDY INKD RED

143058

CASTI IN EAR BLUETOOTH SKULLCANDY INKD COBAL BLUE

143060

CASTI IN EAR BLUETOOTH SKULLCANDY INKD PURPLE

143057

CASTI IN EAR BLUETOOTH SKULLCANDY INKD GREEN

139443

CASTI TRUE WIRELESS SKULLCANDY INDY INDIGO BLUE

143055

CASTI TRUE WIRELESS SKULLCANDY INDY EVO TRUE BLACK

144149

CASTI TRUE WIRELESS SKULLCANDY INDY EVO DEEP RED

144147

CASTI TRUE WIRELESS SKULLCANDY INDY EVO CHILL GREY

143677

CASTI OVER EAR BLUETOOTH SKULLCANDY HESH 3 MOSS OLIVE YELLOW

143678

CASTI OVER EAR BLUETOOTH SKULLCANDY HESH 3 MOAB RED BLACK

145588

CASTI OVER EAR BLUETOOTH SKULLCANDY HESH EVO TRUE BLACK

145585

CASTI TRUE WIRELESS SKULLCANDY INDY ANC TRUE BLACK

115168

CASTI OVER EAR BLUETOOTH SKULLCANDY CRUSHER CORAL BLACK

146407

CASCA SKULLCANDY OVER EAR BT CRUSHER ANC BLACK/TAN

 

 

 

S.C. FLANCO RETAIL S.A.