Garantie Extinsa
Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului
Solutii de plata
Cele mai eficiente solutii de plata
Credit Online
Credit online, simplu si rapid
Livrare Oriunde
Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil
Rezervare Online
Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin
Verificare Colet
La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat
Retur gratuit 14
Click pentru mai multe detalii

ACT ADITIONAL DIN DATA DE 30.06.2021 LA

REGULAMENTUL CAMPANIEI LG

“Hainele tale merita un Uscator LG”

01.02.2021 – 31.12.2021

 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI, articolul 2.2. se modifica dupa cum urmeaza:

 

2.2. Prin intermediul Campaniei promotionale, la achizitia de pe teritoriul Romaniei, conform Regulamentului Oficial al Campaniei, de catre orice persoana fizica a unui produsul participant in campanie, conform sectiunii Sectiunea 5. din prezentul Regulament, Organizatorul ofera, cu titlu gratuit, participantilor care efectueaza o inscriere valida pe site-ul https://campanialg.ro/uscatoare-lg, un cadou garantat (in limita totala a 750 de bucati).

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI, articolul 3.1. se modifica dupa cum urmeaza:

 

3.1. Campania se va desfasura in perioada 01 februarie 2021 – 31 decembrie 2021, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Perioada campaniei este impartita in 2 etape dupa cum urmeaza:

 

 1. Etapa de achizitie a produselor participante: 01 februarie 2021 – 29 decembrie 2021
 2. Etapa de inscriere in cadrul Campaniei: 01 februarie 2021 – 31 decembrie 2021

 

Campania se poate incheia inainte de termenul aici mentionat in cazul epuizarii numarului de cadouri.  

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE, articolul 4.1. se modifica dupa cum urmeaza:

 

4.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani
impliniti pana la data achizitionarii produsului participant, cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala  inregistrat  la  Administratia  Financiara si pe baza codului NIF), denumiti in continuare ’’Participanti’’, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei, ai magazinelor partenere si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale (ex. Reprezentanti ai magazinelor care vand modelele respective, persoane juridice/fizice care cumpara produsele participante cu scopul de a le revinde prin forte proprii) precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE, articolul 6.2. se modifica dupa cum urmeaza:

 

6.2. Mecanismul Campaniei

Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

 1. Sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in Perioada Campaniei, respectiv 01 februarie 2021 – 29 decembrie 2021, respectand conditiile de la Sectiunea 5.

 

 1. Sa completeze corect formularul de inscriere in Campanie, in perioada 01 februarie 2021 – 31 decembrie 2021, ora 23:59:59 (inclusiv), ce contine urmatoarele campuri:

 

(*) Alege model

Selectarea codului tipului de uscator achizitionat conform facturii de achizitie.

(*) Nume

(*) Prenume
(*) Telefon mobil
Numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a cadoului;
(*) Email
Adresa de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor din Campanie;
(*) Incarca factura (jpeg, png <2MB)
sa incarce (upload-eze) pe site-ul dedicat Campaniei promotionale o fotografie sau o copie scanata lizibila a facturii fiscale prin care se dovedeste achizitionarea produsului participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial. Imaginea trebuie sa fie in format jpg sau png, iar marimea fisierul sa nu depaseasca 2 MB;


(*) Localitate
(*) Judet
(*) Strada
(*) Numar strada
( ) Bloc
( ) Scara
( ) Apartament
Adresa completa de livrare prin curier a Cadoului; Participantul isi asuma raspunderea ca adresa completata in cadrul formularului este valida.

 

(*) Declar ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.

Confirmarea (prin bifa pe site-ul Campaniei) implinirii varstei de 18 ani inainte de data la care s-a achizitionat produsul participant; Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie. Participantii minori nu au drept de participare in prezenta campanie.

 

(*) Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti si/sau persoanele imputernicite de catre acesta.
Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

 

(*) Sunt de acord cu Politica de confidentialitate

 Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

 

( ) Sunt de acord ca datele completate (nume, prenume, adresa de email) sa fie prelucrate si colectate in conformitate cu politica de protectia datelor disponibila pe http://www.lg.com/ro/privacy de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti, prin intermediul Agentiei Interactions Marketing, in vederea abonarii la newsletter-ul LG. Pentru finalizarea abonarii, veti primi un email de confirmare pe adresa de email furnizata.

Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat in vederea inscrierii in campanie. Ulterior completarii campurilor si incarcarii fotografiei, participantul trebuie sa dea click pe butonul “Inscrie-te”.

 

 

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA CADOURILOR OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE, articolul 7.1. si 7.2. se modifica dupa cum urmeaza:  

 

7.1. In cadrul acestei Campanii promotionale Organizatorul ofera un singur tip de cadou, denumit in continuare si premiul si/sau cadoul:

 

 

 

Tip/ Denumire cadou

Nr. maxim de premii acordate

Valoare lei/cadou TVA inclus

Cadou garantat* – LG Dryer Stacking Kit DSTWH (Alb)

700 bucati - Primii 700 de participanti validati care aleg acest model

353.87

Cadou garantat* – LG Dryer Stacking Kit DSKSS (Silver)

50 bucati - Primii 50 de participanti validati care aleg acest model

372.91

 

*LG Dryer Stacking Kit este compatibil cu modelele cu adâncime minimă de 55 cm.

 

 

Descriere cadou garantat oferit in momentul validarii

 

Spațiu suplimentar de depozitare

Instalare simplă

Capacitate de până la 16 kg

 

7.2. Valoarea maxima totala a premiilor suportata de Organizator este de 266,354.5 RON. Valoarea totala va fi stabilita in momentul incheierii campaniei, in functie de numarul de cadouri garantate acordate. 

 

 

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE ACORDARE A CADOURILOR DIN CADRUL CAMPANIEI, articolul 9.15. se modifica dupa cum urmeaza:

 

9.15. Lista castigatorilor si a cadourilor va fi afisata pe website in maxim 10 zile lucratoare dupa incheierea campaniei. Participantii pot consulta stocul disponibil de cadouri pe site-ul campaniei, in sectiunea de inscriere. Stocul este actualizat constant, pe masura validarii inscrierilor in campanie.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII se modifica dupa cum urmeaza:

 

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 14 ianuarie 2022 (inclusiv).

 

 

Restul prevederilor raman nemodificate.

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI LG

“Hainele tale merita un Uscator LG”

01.02.2021 – 05.07.2021

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1.1. Campania promotionala " Hainele tale merita un Uscator LG” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul" sau “LG”), o societate comerciala, cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913.

 

1.2. Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului
Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

 

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul campaniei https://campanialg.ro/uscatoare-lg. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

 

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in str. Siriului, nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, numita in cele ce urmeaza “Agentia” sau Imputernicitul. Agentia va actiona strict sub indrumarile Organizatorului.

 

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul cadoului, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale https://campanialg.ro/uscatoare-lg.

 

1.6. Organizatorul si Agentia vor fi numiti in continuare ori separat ca atare, ori impreuna ca “societatile implicate in organizarea Campaniei”.

 

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

 

 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul
online, pe website-ul https://campanialg.ro/uscatoare-lg in conformitate cu prezentul Regulament al
Campaniei.

 

2.2. Prin intermediul Campaniei promotionale, la achizitia de pe teritoriul Romaniei, conform Regulamentului Oficial al Campaniei, de catre orice persoana fizica a unui produsul participant in campanie, conform sectiunii Sectiunea 5. din prezentul Regulament, Organizatorul ofera, cu titlu gratuit, participantilor care efectueaza o inscriere valida pe site-ul https://campanialg.ro/uscatoare-lg, un cadou garantat (in limita totala a 550 de bucati).

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania se va desfasura in perioada 01 februarie 2021 – 5 iulie 2021, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Perioada campaniei este impartita in 2 etape dupa cum urmeaza:

 

A. Etapa de achizitie a produselor participante: 01 februarie 2021 – 30 iunie 2021

B. Etapa de inscriere in cadrul Campaniei: 01 februarie 2021 – 05 iulie 2021

 

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte Aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site a actelor aditionale.

 

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elementele Campaniei pe parcursul
derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani
impliniti pana la data achizitionarii produsului participant, cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala  inregistrat  la  Administratia  Financiara si pe baza codului NIF), denumiti in continuare ’’Participanti’’, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei, ai magazinelor partenere si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

 

4.2. La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica (conform articolului 4.1.),
care se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile prezentului Regulament Oficial, pe baza
facturii fiscale de achizitie a minim unui produs participant, indiferent de forma juridica a persoanei care
face achizitia (persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale,
etc).

 

4.3. Pentru facturile emise pe persoana juridica, inscrierea in Campanie este obligatoriu sa fie facuta
pe persoana fizica inscrisa in rubrica Cumparator sau Beneficiar din factura fiscala.

 

4.4. Organizatorul, Agentia si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea prezentei Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in legatura cu inscrierea in Campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra Cadoului primit in urma inscrierii in Campanie, cu o factura fiscala emisa pentru respectiva entitate juridica.

 

4.5. Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei entitati juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu facturile fiscale emise pentru respectiva entitate juridica si pe baza carora se primeste un Cadou se vor solutiona fara implicarea Organizatorului sau a Agentiei. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea facturii fiscale emisa pe numele unei persoane juridice.

 

4.6. La cererea scrisa a unui administrator a unei entitati juridice, calitate ce trebuie demonstrata cu documente, de a elimina din baza de date a Campaniei o inscriere a unei persoane fizice care foloseste o factura fiscala pe entitatea juridica pe care acesta o reprezinta, Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea acestuia, persoana fizica inscrisa urmand a-si pierde dreptul de inscriere si, ca urmare, nu va fi indreptatita sa primeasca un Cadou din partea Organizatorului. Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea de tipul celei mentionate anterior daca si numai daca aceasta este primita de catre Organizator in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data inregistrarii inscrierii respective in Campanie.

 

4.7. La aceasta Campanie Promotionala nu pot participa persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti pana la data achizitionarii produsului participant. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor care nu au implinit varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

 

5.1. Produsele participante in campanie uscatoarele LG, achizitionate de pe teritoriul Romaniei, identificate prin codurile de mai jos:

 

 1. 1.     RC90V9AV2Q
 2. 2.     RC90V9JV2Q
 3. 3.     RH90V5AV6Q
 4. 4.     RC90U2AV4Q
 5. 5.     RC80U2AV4D
 6. 6.     RC80U2AV4Q

 

5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd calitatea de a conferi cadouri, Organizatorul si Agentia nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

 

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

 

6.1. Definitii Termeni

6.1.1. Factura fiscala: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta factura fiscala emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei. Facturile fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a intra in posesia cadoului, participantii sunt obligati sa pastreze in original si nedeteriorata factura fiscala in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa o prezinte reprezentantului Organizatorului pentru a indeplini procedura de validare conform Regulamentului Oficial al Campaniei.

 

6.1.2. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un participant se identifica in mod unic in Campanie prin numarul de telefon/email folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

 

6.1.3. Website campanie promotionala: https://campanialg.ro/uscatoare-lg

 

6.2. Mecanismul Campaniei

Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

a. Sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in Perioada Campaniei, respectiv 01 februarie 2021 – 30 iunie 2021, respectand conditiile de la Sectiunea 5.

 

b. Sa completeze corect formularul de inscriere in Campanie, in perioada 01 februarie 2021 – 05 iulie 2021, ora 23:59:59 (inclusiv), ce contine urmatoarele campuri:

 

(*) Alege model

Selectarea codului tipului de uscator achizitionat conform facturii de achizitie.

(*) Alege cadou – LG Stacking Kit Alb / LG Stacking Kit Silver

Selectare model cadou dintre cele disponibile pe site, in limita stocului disponibil.

(*) Nume

(*) Prenume
(*) Telefon mobil
Numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a cadoului;


(*) Email
Adresa de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor din Campanie;


(*) Incarca factura (jpeg, png <2MB)
sa incarce (upload-eze) pe site-ul dedicat Campaniei promotionale o fotografie sau o copie scanata lizibila a facturii fiscale prin care se dovedeste achizitionarea produsului participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial. Imaginea trebuie sa fie in format jpg sau png, iar marimea fisierul sa nu depaseasca 2 MB;


(*) Localitate
(*) Judet
(*) Strada
(*) Numar strada
( ) Bloc
( ) Scara
( ) Apartament
Adresa completa de livrare prin curier a Cadoului; Participantul isi asuma raspunderea ca adresa completata in cadrul formularului este valida.

 

(*) Declar ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.

Confirmarea (prin bifa pe site-ul Campaniei) implinirii varstei de 18 ani inainte de data la care s-a achizitionat produsul participant; Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie. Participantii minori nu au drept de participare in prezenta campanie.

 

(*) Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti si/sau persoanele imputernicite de catre acesta.
Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

 

(*) Sunt de acord cu Politica de confidentialitate

 Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

 

( ) Sunt de acord ca datele completate (nume, prenume, adresa de email) sa fie prelucrate si colectate in conformitate cu politica de protectia datelor disponibila pe http://www.lg.com/ro/privacy de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti, prin intermediul Agentiei Interactions Marketing, in vederea abonarii la newsletter-ul LG. Pentru finalizarea abonarii, veti primi un email de confirmare pe adresa de email furnizata.

Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat in vederea inscrierii in campanie. Ulterior completarii campurilor si incarcarii fotografiei, participantul trebuie sa dea click pe butonul “Inscrie-te”.

 

6.3. Ulterior completarii formularului online si apasarea butonului “Inscrie-te”, participantului ii este trimis un e-mail de confirmare receptie inscriere pe adresa de e-mail inscrisa in formular.

 

6.4. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul sau Agentia nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane.

 

6.5. Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii Cadoului, de a pastra factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata, pana la validarea finala si intrarea in posesie a Cadoului oferit de catre Organizator.

 

6.6. Daca un participant returneaza, din orice motiv, Produsul Participant in prezenta Campanie, pentru a carui achizitie a primit un Cadou conform Regulamentului, acesta este obligat sa returneze si Cadoul si sa notifice Organizatorul. Totodata, daca Organizatorul identifica participanti care au facut retur produsului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivii participanti si de a nu permite inca o inscriere in campanie a respectivului Participant.

 

 6.7. Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data o factura fiscala a unui Produs Participant achizitionat. In cazul in care un Participant achizitioneaza mai multe produse participante in perioada Campaniei, le poate inregistra pe toate cu datele sale personale si cu factura/facturile fiscale de achizitie corespunzatoare, cate o inscriere aferenta fiecarui produs participant si va primi cate un Cadou pentru fiecare inregistrare valida efectuata. Pentru achizitia unui Produs participant in Campanie se va acorda 1 (un) singur Cadou.

 

6.8. Pentru fiecare produs participant achizitionat in perioada Campaniei promotionale, participantul trebuie sa efectueze cate o inscriere separata pe site-ul Campaniei, respectand pentru fiecare inscriere toate conditiile de inscriere mentionate in SECTIUNEA 6.

 

6.9. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.

 

6.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie. Se considera frauda si returul produsului, ulterior inscrierii in campanie, retur care nu a fost semnalat catre Organizator pe adresa contact@campanialg.ro.

 

6.11. Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a. inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;

b. pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului sau al Agentiei;

c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

d. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emise la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, pe baza carora s-au efectuat inscrieri valide in Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda Cadoul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari;

e. pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie.

f. pentru modul in care curierul manipuleaza cadoul;

 

6.12. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica factura de achizitie impreuna cu partenerul care a emis factura de achizitie.

 

6.13. Un participant nu poate inscrie o factura inscrisa anterior intr-o alta campanie LG.

 

 

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA CADOURILOR OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

7.1. In cadrul acestei Campanii promotionale Organizatorul ofera un singur tip de cadou, denumit in continuare si premiul si/sau cadoul:

 

 

 

 

Tip/ Denumire cadou

Nr. maxim de premii acordate

Valoare lei/cadou TVA inclus

Cadou garantat* – LG Dryer Stacking Kit DSTWH (Alb)

500 bucati - Primii 500 de participanti validati care aleg acest model

353.87

Cadou garantat* – LG Dryer Stacking Kit DSKSS (Silver)

50 bucati - Primii 50 de participanti validati care aleg acest model

372.91

 

*LG Dryer Stacking Kit este compatibil cu modelele cu adâncime minimă de 55 cm.

 

 

Descriere cadou garantat oferit in momentul validarii

 

Spațiu suplimentar de depozitare

Instalare simplă

Capacitate de până la 16 kg

 

7.2. Valoarea maxima totala a premiilor suportata de Organizator este de 195,580.5 RON. Valoarea totala va fi stabilita in momentul incheierii campaniei, in functie de numarul de cadouri garantate acordate. 

 

7.3. Premiile vor fi expediate prin curier privat, in maxim 60 de zile lucratoare din momentul validarii participantului in calitate de castigator. In momentul primirii cadoului, castigatorii sunt obligati sa semeneze un proces verbal de predare – primire. In cazul in care participantii refuza sa semneze, acestia nu pot intra in posesia cadoului.

 

7.4. Cadourile acordate in cadrul Campaniei nu pot fi inlocuite cu alte cadouri. Nu se acorda contravaloarea in bani pentru cadourile garantate acordate in cadrul campaniei.

 

7.5. Cadourile se acorda in limita stocului disponibil. In momentul in care stocul pentru una dintre optiunile disponibile - LG Dryer Stacking Kit DSTWH (Alb) / LG Dryer Stacking Kit DSKSS (Silver) va fi epuizat, optiunea va fi eliminata de pe site.

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE

 

8.1. Inscrierile in cadrul Campaniei sunt verificate de reprezentantii Organizatorului si ai Agentiei intr-un termen de maxim 7 zile lucratoare de la data efectuarii acestora. Organizatorul isi rezerva dreptul de a extinde perioada de verificare. Fiecare participant a carui inscriere a fost verificata va fi notificat prin e-mail, pe adresa de email folosita la inscriere, in intervalul specificat anterior, pentru a fi informat daca inscrierea sa a fost corecta sau daca a fost invalidata pentru nerespectarea conditiilor din prezentul Regulament. Neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a oricarei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si la a pierde dreptul de atribuire a cadoului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

 

8.2. Fiecare inscriere in Campanie va fi considerata corecta daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. produsul inscris in campanie de catre Participant face parte din Promotie si este achizitionat conform prevederilor prezentei campanii

b. factura fiscala de achizitie a Produsului participant sa fie emisa in etapa de achizitie a Campaniei;

c. inscrierea sa fie efectuata in etapa de inscriere in Campaniei si in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei;

d. Participantul nu a returnat produsul achizitionat.

e. factura sa fie unica, adica sa nu fi fost inscrisa deja de catre un alt participant.

 

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata. Imposibilitatea participantului de a face dovada detinerii facturii si/sau a produsului, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea Regulamentului, conduce la invalidarea participantului, respectiiv la pierderea dreptului de atribuire a cadoului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului/Agentiei. Decizia de invalidare este la libera alegere a Organizatorului.

 

8.4. In situatia in care documentele incarcate (uploadate) nu sunt lizibile sau nu corespund cerintelor, respectiv lipsa copie / fotografie factura fiscala, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea.

 

8.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua mai multe verificari in cazul in care observa tentative de frauda ca de exemplu, dar fara a se limita la, inscrierea de mai multe ori a aceeasi facturi sau returul produsului dupa inscrierea in campanie sau falsificarea facturii.

 

8.6. Participantii inscrisi vor fi informati prin email, la adresa de e-mail specificata in formularul de inscriere, cu privire la statusul inscrierii lor. Participantii validati vor fi informati prin email, la adresa de e- mail specificata in formularul de inscriere, cu privire la modalitatea de validare finala si predare a cadoului garantat, emailul continand toate informatiile si cerintele ce trebuiesc indeplinite in momentul livrarii cadoului.

 

8.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida inscrierile ce nu respecta 100% conditiile Regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant de exemplu, dar a fara a se limita la: furt, pierdere, distrugere etc., fie ca este vorba despre Produsul participant sau factura fiscala in original ce demonstreaza achizitionarea Produsului participant in Campanie.

 

8.8. Corespondenta e-mail de la Organizator/Agentia catre participanti se va realiza la adresele de email mentionate de catre participanti in formularul de inscriere in Campanie.

 

8.9. In cazuri exceptionale, Organizatorul, in mod direct, sau prin intermediul Agentiei, isi rezerva dreptul de a contacta participantii si prin intermediul telefonului la numarul de telefon mentionat de catre acestia in formularul de inscriere in Campanie. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a cadourilor oferite in campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la concurs.

 

Refuzul participantului privind inregistrarea apelului telefonic duce la incheierea acestuia.

 

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE ACORDARE A CADOURILOR DIN CADRUL CAMPANIEI

 

9.1. Prin participarea in Campanie, Participantii desemnati Castigatori isi exprima acordul de a fi contactati telefonic si/ sau pe e-mail in vederea validarii cadoului castigat in cazul in care, pentru validarea castigatorului, Organizatorul sau Agentia se vad nevoiti sa contacteze participantul.

 

9.2.       In cazul in care sunt validati mai putini participanti decat numarul de cadouri garantate mentionate in prezentul Regulament, acestea raman in posesia Organizatorului.

 

9.3. In termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii, participantii care au efectuat inscrieri corecte si sunt validati vor primi prin curier privat cadoul garantat.

 

9.4. In cazul tuturor cadourilor, validarea finala va avea loc in momentul livrarii cadoului prin intermediul curierului in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa postala de livrare indicata de potentialul castigator in formularul online de inscriere in Campanie.

 

9.5. Organizatorul si Agentia nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au comunicat o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la inscriere pentru livrare, iar din aceste motive nu pot intra in posesia Cadoului. Agentia si Organizatorul nu sunt obligati sa efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la alta adresa.

 

9.6. Predarea Cadoului va fi insotita de semnarea obligatorie a unui Proces Verbal de predare-primire. Procesul Verbal va contine, printre altele, datele de identificare ale participantului, denumirea cadoului si date dintre cele care au fost mentionate si incarcate in formularul online de inscriere.

 

9.7. Daca toate conditiile prezentului Regulament Oficial au fost respectate, participantul poate fi considerat castigator final.

 

9.8. Participantii nu pot cere modificarea modelului, cantitatii, componenta, conditiilor si modului de acordare a cadourilor, iar acestea nu vor fi inlocuite cu alte beneficii. 

 

9.8. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant, sau se inscriu mai putini Participanti decat numarul estimat de cadouri, atunci Cadourile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

 

9.10. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Cadourile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Facturile fiscale care sunt deteriorate, fasificate, inventate, apartinand altor persoane decat participantului, cat si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare in cadrul campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul campaniei precum si Agentia nu isi asuma nicio raspundere pentru facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, fasificate, pierdute, instrainate) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie si nici nu vor fi obligati sa acorde cadourile pe baza acestor facturi.

 

9.11. Castigatorul unui cadou nu poate ceda cadoul, in integralitatea sau partial, unei alte persoane.

 

9.12. In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

 

9.13. Cadourile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

 

9.14. Livrarea tuturor cadourilor se va face prin intermediul unor agenti curieri, folosind servicii de curierat rapid contractate de catre Agentia sau Organizator. Organizatorul si Interactions Marketing SRL nu isi asuma raspunderea pentru modul in care firma de curierat manipuleaza coletele. Odata inmanat coletul catre curier, cei anterior mentionati sunt exclusi de orice responsabilitate.

 

9.15. Lista castigatorilor si a cadourilor va fi afisata pe website pe masura ce cadourile sunt validate.

 

 

 

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

 

10.1. Organizatorul si societatile implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campania promotionala contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

 

10.2. Organizatorul si Agentia nu sunt raspunzatori pentru: situatiile in care participantul nu poate fi contactat de catre Organizator sau Agentia sau de catre curieri pentru livrarea cadoului; deteriorarea, disparitia sau sustragerea Cadoului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului; deteriorarea, disparitia sau sustragerea facturii fiscale a Produsului Participant ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, in baza careia participantii au efectuat o inscriere; eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu Cadoul, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

10.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

 

10.4. Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia Cadoului.

 

10.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

 

10.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

 

10.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

 

10.8. Organizatorul/ Agentia nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

 

10.9. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului cadoul astfel obtinut sau de a solicita restituirea cadoului sau a contravalorii cadoului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

10.10. Dupa inmanarea cadoului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de cadoul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

 

10.11. In situatia in care exista participanti care intampina probleme de inregistrare in Campanie, acestia pot trimite un e-mail pe adresa campaniei contact@campanialg.ro.

 

10.12. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti.

 

10.13. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

 

10.14. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a persoanelor care au facilitat castigarea de premii, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 

11.1. Agentia si Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori prin primirea Cadoului Campaniei, in conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal cu modificarile in vigoare.

 

11.2. Valoarea individuala a unui cadou oferit in aceasta campanie nu are valoare mai mare de 600 lei.

 

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

12.1. Avand in vedere ca prin inscrierea participantilor in Campanie se vor prelucra date cu caracter personal, participantii sunt rugati sa consulte Anexa nr. 1. atasata la acest Regulament pentru a lua la cunostinta de modalitatea in care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

13.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale https://campanialg.ro/uscatoare-lg.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

 

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 30 august 2021 (inclusiv).

 

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

 

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

 

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

 

 

 

ANEXA NR. 1 DIN DATA DE 01.02.2021 LA

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Hainele tale merita un Uscator LG”

 

1. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de

 catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul" sau “LG”), cu sediul in o societate comerciala cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913, denumita in continuare "Operatorul", prin intermediul Interactions Marketing SRL, cu sediul in sediul in str. Siriului nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 105582, (denumit in continuare "Imputernicitul").

 

Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. In acest sens, Organizatorul si Agentia vor prelucra cu buna credinta datele cu caracter personal ale Participantilor, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea prezentului Regulament si a legislatiei in vigoare in materia protectiei datelor cu caracter personal.

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

 

In cadrul prezentei Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

1. Prenume

2. Nume

3. Adresa e-mail

4. Telefon mobil

5. Localitate

6. Judet

7. Adresa livrare – strada

8. Numar strada

9. Bloc

10. Scara

11. Apartament

 

 

3. SCOPURILE PROCESARII

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei

(ii) atribuirea cadourilor garantate

(iii) trimiterea de materiale publicitare din partea Operatorului pentru Prenume si Adresa de email. Trimiterea se va face doar daca Participantul si-a dat consimtamantul in acest sens, prin bifa existenta in formularul de inscriere in Campanie.

 

Nu se vor prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazurilor in care se va solicita o alta prelucrare sau exista o obligatie stabilita prin lege de a respecta anumite prevederi interne sau internationale. Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal ale Participantilor catre o tara din afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European.

 

Daca Participantii nu doresc ca datele cu caracter personal ale acestora sa fie prelucrate in scopurile precizate, acestia nu vor putea sa fie inscrisi in Campanie intrucat aceste informatii sunt de esenta identificarii Participantului, iar pe de alta parte, datele de identificare sunt necesare in vederea respectarii mecanicii campaniei.

 

 

4. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

 

Temeiul prelucrarii datelor sunt:

 

 • Executarea unui contract (participarea in actuala campanie) pentru datele furnizate de participanti
 • Obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si castigurile acestora pentru publicarea numele castigatorilor
 • Interesul legitim al operatorului de a se asigura de desfasurarea in bune conditii a campaniei in ceea ce priveste datele rezultate din vizitarea paginii de internet sau din efectuarea de verificari in vederea validarii inscrierilor, precum si din inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice
 • Interesul legitim al operatorului de a dovedi inclusiv fata de autoritatile de control desfasurarea campaniei si acordarea cadourilor/premiilor pentru pastrarea datelor ulterior incetarii si livrarii premiilor
 • Consimtamantul persoanei pentru datele prelucrate in situatia persoanelor abonate la newsletter.

 

.

 1. 5.     PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 1 an de la incheierea Promotiei. In cazul participantilor care si-au exprimat acordul pentru prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing/transmitere materiale publicitare, durata prelucrarii va fi pana la revocarea consimtamantului acordat.  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen 1 an de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotie.

 

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:


(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca
aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de
retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrari Datelor cu
Caracter Personal.

 

7. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE

 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 1. 8.     PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND MINORILOR

 

Intrucat la Campanie nu pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 1. 9.     SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

 1. 10.     ALTE PREVEDERI

 

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Google
Facebook
Whiteimage