REGULAMENTUL CAMPANIEI

10% EXTRA REDUCERE la cumparaturi de minimum 2.000 lei

Perioada de desfasurare:

16 - 22 octombrie 2020

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei 10% EXTRA REDUCERE LA cumparaturi de minimum 2.000 lei (denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

 1. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 16 - 22 octombrie 2020.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura pe site-ul flanco.ro

 

 1. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, care achizitioneaza cel putin un produs la plata cu cardul, de pe site-ul www.flanco.ro.

.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze, prin metoda de plata cu cardul, unul sau mai multe produse a caror valoare totala sa fie de minimum 2.000 (douamii) lei de pe site-ul flanco.ro pentru a beneficia de oferta, in limita stocului disponibil, constand in 10 (zece)% extra reducere direct in cos, din costul afisat al produsului sau produselor.

 1. Oferta este valabila in perioada 16 -22 octombrie 2020 la achizitia unui produs, pe site-ul flanco.ro, la plata cu cardul.
 2. Promotia se ofera in limita stocului disponibil.
 3. In aceasta campanie nu pot fi achizitionate 2 (doua) produse de acelasi fel (acelasi cod/ ID de produs) de catre fiecare participant.
 4. La achizitia produsului din oferta, Participantul va primi o extra reducere de 10 (zece)% direct in cos, din valoarea produsului achizitionat.
 5. Extra – reducerea se aplica in plus fata de reducerea afisata pe site produsului.

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit pe site-ul www.flanco.ro .

Clauze speciale:

 1. Oferta se acorda doar la achizitii de minimum 2.000 lei.
 2. Oferta se acorda doar la plata cu cardul
 3. In Campanie participa doar produsele aflate in stoc ( cu status in site “in stoc” ),in limita stocului disponibil
 4. In Campanie NU participa produsele cu status “La comanda” si “La precomanda”
 5. Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate si cu ofertele de rate.
 6. Aceasta Oferta/Reducere NU se cumuleaza cu alte reduceri de tip voucher
 7. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului.

 

 1. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare in magazine si pe site-ul www.flanco.ro .

 

 

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „Extra reducere direct in cos la achizitia unui produs din oferta”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

 1. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.
 2. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.
 3. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data achizitiei. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 1. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 

S.C. FLANCO RETAIL S.A.