REGULAMENTUL CAMPANIEI

5% sau 10% EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA PLATA CU CARDUL

Perioada de desfasurare:

15 - 19 septembrie 2020

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei 5% sau 10% EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA PLATA CU CARDUL (denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

 1. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 15 septembrie ora 00:00 – 19 septembrie 2020 ora 23:59.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura, online, pe site-ul www.flanco.ro

 

 1. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, dar si orice persoana juridica, care achizitioneaza de pe site-ul www.flanco.ro, unul sau mai multe produse ale caror valoare totala este cuprinsa intre 1500 si 2499 sau este peste 2500 de lei. Taxa de transport nu se inclusa in pragurile de cumparaturi.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI
 • Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze unul sau mai multe produse ale caror valoare totala (valoare cos) este intre 1500 si 2499 sau peste 2500 de lei efectuand plata cu cardul, de pe site-ul,www.flanco.ro pentru a beneficia de oferta, dupa cum urmeaza: 5 (cinci) % extra-reducere pentru cumparaturi cu o valoare intre 1500 si 2499 de lei si respectiv 10 (zece)% extra reducere pe loc pentru cumparaturi cu o valoare mai mare de 2499 lei, direct in cos, din pretul afisat al produsului.
  1. a. Oferta este valabila in perioada 15 septembrie ora 00:00 – 19 septembrie 2020 ora 23:59 la achizitia unui produs sau mai multe produse cu valori cuprinse intre 1500 si 2499 sau peste 2500 de lei, comercializate pe site-ul www.flanco.ro, valoare in care nu este inclusa si taxa de transport.
  2. b. La achizitie, Participantul va primi pe loc o reducere de 5 (cinci)% sau 10 (zece)% la suta, in functie de valoarea totala a cumparaturilor, direct in cosul de cumparaturi, din valoarea totala a produselor din cosul de cumparaturi.
  3. c. Extra – reducerea se aplica in plus fata de reducerea afisata pe site doar la plata cu cardul
  4. d. Exemplu de calcul: valoarea totala a produselor din cosul de cumparaturi este 3000 lei (trei mii de lei) cu o reducere afisata de 10% (zece la suta),la aceasta din urma mai adauga automat o extra reducere de inca 10% (zece la suta) numai daca se secteaza modalitatea de plata cu cardul in cosul de cumparaturi. Suma finala achitata de Participant va fi rezultatul diferentei dintre valoarea intiala totala a cosului de 3000 lei din care se scade valoarea finala de reducere, adica 300 lei (trei sute de lei),adica suma de 2700 lei (doua mii spate sute lei).
  5. e. In aceasta campanie pot fi achizitionate maxim doua produse la fel

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.flanco.ro .

Clauze speciale:

 1. a. Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate si cu ofertele de rate;
 2. Aceasta Oferta/Reducere nu  se cumuleaza cu alte reduceri afisate, excepție făcând cu ofertele de rate.
 3. b. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului.
 4. c. În Campanie nu participa produsele cu status “la comanda” si “la precomanda”

 

 1. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro .

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

 1. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.

Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

 1. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 1. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 

 

 Flanco Retail S.A.