REGULAMENTUL OFERTA

“10% reducere pe loc la plata cu cardul “

TERMENE SI CONDITII

  

 1. ORGANIZATORUL OFERTEI:  

Organizatorul ofertei este: FLANCO RETAIL S.A. (“Flanco”),cu sediul social in Soseaua Bucuresti Nord nr. 15 -25, Parcul de birouri Swan, Cladirea Windsor, et. 5, Voluntari, judetul Ilfov,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/513/2012 si Codul unic de inregistrare nr. RO 27698631, reprezentata de catre Dragos Sirbu, director General.  

 1. DURATA CAMPANIEI  

Oferta se va desfasura in perioada 18.06.2020, ora 00:00 - 20.06.2020, ora 23:59 (inclusiv).

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania se va desfasura online pe www.flanco.ro.  

 1. DREPT DE PARTICIPARE  

La aceasta Oferta poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 18 ani (denumita in continuare “Participant”).

 1. PRODUSELE PARTICIPANTE  

La aceasta Oferta participa produsele din categoria televizoare sau electrocasnice mari comercializate online pe www.flanco.ro

 1. MECANISMUL CAMPANIEI  

Oferta “10% reducere pe loc la plata cu cardul” („denumită în cele ce urmează Oferta”) este valabila in perioada 18.06.2020, ora 00:00 -20.06.2020, ora 23:59, pentru achizitia produselor comercializate online pe www.flanco.ro . Oferta este valabila pentru tranzactiile care au modalitatea de incasare card.

Oferta consta in acordarea unei reduceri de 10% din valoarea facturii pentru produsele din categoria televizoare si electrocasnice mari comercializate pe www.flanco.ro .

-  Reducerea se acorda pe baza alegerii ca modalitate de plata „plata cu card”;

-  In conditiile prezentei Oferte, reducerea se aplica pentru un singur produs, avand același cod comercial/de producator atasat produsului, per tranzacție;

-  Reducerea nu se acorda pentru facturile de avans, servicii, produse la comanda sau/si precomanda, facturi proforme, achizitii de carduri cadou si produsele cu status in stoc;

-  Reducerea se acorda posesorilor de carduri Raiffeisen, ING, Bonus Card de la Garanti, BRD Finance, CardAvantaj, Banca Transilvania, BCR, Alpha Bank, Cetelem, BT Direct, CEC.

 

 1. REGULAMENTUL OFERTEI

Reducerea nu se cumuleaza cu alte reduceri de tip voucher emise de catre Flanco Retail S.A. sau partenerii Flanco Retail S.A.

In cazul returnarii unui produs achizitionat cu utilizarea reducerii, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului de pe factura de achizitie a produsului minus valoarea reducerii.

 1. FORTA MAJORA  

In orice situatie de forta majora vare impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerate de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.  

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunța publicul prin afisarea în magazine. 

 

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE  

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei “10% reducere pe loc la plata cu cardul”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera ciculatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

 1. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro
 2. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.
 3. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la achizitia/primirea coletului. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

 1. ALTE REGLEMENTARI  

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.  

 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cause care nu depend direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a  

  

FLANCO RETAIL S.A.