REGULAMENTUL CAMPANIEI

Extra-reducere la al 2-lea produs cumparat

Perioada de desfasurare:

10 septembrie - 4 octombrie 2020

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Reducere la al 2-lea produs cumparat (denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

 1. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 10 septembrie ora 00:00 - 4 octombrie 2020 ora 23:59.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura, online, pe site-ul www.flanco.ro

 

 1. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, care achizitioneaza cel putin 2 (doua) produse din ofera de pe site-ul www.flanco.ro.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin 2 (doua) produse din oferta de pe site-ul www.flanco.ro  pentru a beneficia de oferta, in limita stocului disponibil, constand in 10 (zece)%, 20 (douazeci)%, 25 (douazeci si cinci)% reducere pe loc, direct in cos, din costul afisat al produsului cu pretul cel mai mic.

 1. Oferta este valabila in perioada 10 septembrie ora 00:00 – 4 octombrie 2020 ora 23:59 la achizitia a 2 (doua) produse, din oferta,comercializate pe site-ul www.flanco.ro. Promotia se ofera in limita stocului disponibil.
 2. La achizitia unui produs din oferta si a un laptop din oferta, Participantul va primi pe loc o extra-reducere de 20 (douazeci)%, direct in cosul de cumparaturi, la produsul cu pretul mai mic.
 3. Exemplu de calcul: daca cumparatorul adauga in cos un laptop de 2.699,99 lei (doua mii sase sute nouazeci si noua de lei si nouazeci si noua bani) si un Hard Disk de 499,99 (patru sute noua zeci si noua de lei si nouazeci si noua de bani),se va aplica o extra-reducere 20% (douazeci la suta),doar Hard Disk-ului. Suma finala achitata de Participant va fi 3.099,98 (trei mii nouazeci si noua de lei virgula nouazeci si opt de bani),adica rezultatul dintre sumele celor doua produse, 3,199.98 (trei mii o suta nouazeci si noua de lei virgula nouazeci si opt de bani),minus 20 (douazeci) % din valoarea Hard Discului, adica 100 (o suta) lei.

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.flanco.ro .

Clauze speciale:

 1. Oferta se acorda doar la achizitia unui produs participant in Campanie, mentionat in art XII.;
 2. Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate si cu ofertele de rate.
 3. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului.

Categoriile sunt:

 • 20% reducere la produsele de retelistică cumparate impreună cu orice notebook
 • 25% reducere la genti cumparate impreună cu orice notebook
 • 20% reducere la aparatele de cafea cumparate impreună cu orice notebook
 • 10% reducere la office cumpărate impreuna cu orice notebook
 • 20% reducere la periferice cumparate impreună cu orice notebook

 

 1. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro .

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

 1. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.
 2. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.
 3. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 1. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 1. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

 

FLANCO RETAIL S.A.