Garantia Extinsa Flanco (Garantia All Inclusive - V4)

TERMENE SI CONDITII


1. Incepand cu 01.02.2012, FLANCO pune la dispozitia Clientilor sai noul serviciu “Garantia All Inclusive (V4)” prin intermediul caruia, in cazul unei defectiuni (lipsa conformitate),Clientii beneficiaza de aducerea la conformitate a produsului pentru care a fost achizitionat acest serviciu, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data receptionarii produsului la sediul Depanero. Exceptie fac notebook-urile si tabletele pentru care aducerea la conformitate se face in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data receptionarii produsului la sediul Depanero.

Totodata, in functie de perioada de valabilitate a seriviciului “Garantia All Inclusive (V4)” pentru care opteaza, Clientii pot beneficia de extinderea perioadei de acoperire a garantiei cu unul sau doi ani peste perioada de garantie oferita de producator.

Serviciul “Garantia All Inclusive (V4)” este disponibil in trei variante in functie de perioada de valabilitate a serviciului (2 (doi),3 (trei),sau 4 (patru) ani de la data la care devine valabil conform prezentelor termene si conditii).

 

2. Pot face obiectul serviciului “Garantia All Inclusive (V4)” toate produsele de folosinta indelungata din categoria celor comercializate de catre FLANCO.

 

3. Serviciul “Garantia All Inclusive (V4)” este oferit de catre FLANCO contra cost, fiind obligatorie asocierea cu un singur produs. La momentul achizitionarii, Clientul va plati contravaloarea serviciului conform ofertei de pret afisata in magazin sau in ofertele FLANCO.

Serviciul “Garantia All Inclusive (V4)” astfel achizitionat este valabil doar pentru produsul caruia ii este dedicat si nu poate fi folosit pentru alte produse.

La achizitia serviciului “Garantia All Inclusive (V4)” Clientul va primi un certificat aferent acestui serviciu, care va fi insotit de prezentele termene si conditii.

 

4. Serviciul “Garantia All Inclusive (V4)” este valabil, astfel;

a) incepand cu data achizitiei seriviciului odata cu produsul caruia ii este destinat;

b) incepand cu a 31-a zi de la data achizitiei serviciului in cazul in care serviciul este achizitionat la o data ulterioara achizitiei produsului caruia ii este destinat, cu conditia ca produsul sa mai beneficieze de cel putin 3 luni de valabilitate a garantiei oferita de catre producator/importator;

 

5. Conditiile minime (cumulative) ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de avantajele serviciului “Garantia All Inclusive (V4)” sunt:

- achizitionarea serviciului si asocierea acestuia cu un produs ce poate fi cumparat de la orice comerciant din Romania;

- aparitia, in perioada de valabilitate a serviciului, a unei lipse de conformitate;

- solicitarea expresa a Clientului adresata FLANCO, in perioada de valabilitate a serviciului, de a beneficia de acest serviciu;

- prezentarea de catre Client, impreuna cu produsul defect a facturii de achizitie (original),certificatului de garantie oferit de producator (original) si a certificatului aferent serviciului “Garantia All Inclusive (V4)”.

 

6. In cazul in care produsul nu este adus la conformitate in cadrul termenelor asumate prin prezentele termene si conditii, Clientul poate opta pentru oricare din urmatoarele solutii:

a) prelungirea termenului de reparare / remediere a defectiunii;

b) inlocuirea produsului cu un produs similar existent in oferta FLANCO (in schimbul produsului defect care va fi retinut de catre FLANCO sau persoana imputernicita de acesta);

c) oferirea unui card cadou in valoare egala cu pretul platit de catre Client pentru produsul defect, conform facturii de achizitie, la care se adauga un bonus de 3% (in schimbul produsului defect care va fi retinut de catre FLANCO sau persoana imputernicita de acesta),numai daca repararea sau inlocuirea produsului conform pct. a) si pct. b) de mai sus nu au fost posibile;

d) restituirea pretului platit, conform facturii de achizitie, doar in cazul produselor cumparate de la FLANCO, urmand ca produsul defect sa fie retinut de catre FLANCO sau persoana imputernicita de acesta, numai daca repararea sau inlocuirea produsului conform pct. a) si pct. b) de mai sus nu au fost posibile.

 

7. In cazul in care Clientul opteaza pentru inlocuirea produsului cu un produs similar existent in oferta FLANCO, inlocuirea se va face lamagazinul Flanco de unde a fost achizitionat produsul inlocuit. In aceasta situatie Clientul va beneficia in continuare de serviciul “Garantia All Inclusive (V4)” deja achizitionat, pe perioada de valabilitate ramasa.

Clientii nu vor mai beneficia de serviciul “Garantia All Inclusive (V4)” in cazurile prevazute la pct 6, lit. c) si lit d) din prezentele termene si conditii.

 

8. In cazul predarii catre Client a cardului cadou, conform pct. 6, lit. c),Clientul (orice alta persoana caruia Clientul i-a oferit cardul cadou) poate utiliza cardul astfel primit pentru achizitionarea oricarui alt produs (produse) din oferta disponibila in magazinele FLANCO. Cardul cadou nu reprezinta un instrument (card) bancar si nici un titlu de valoare fiind acceptat doar in magazinele FLANCO ca modalitate de plata a produselor, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative: (i) produsul (produsele) astfel achizitionat(e) sa fie achitat(e) integral la data achizitiei, (ii) cardul cadou sa fi fost utilizat in perioada de valabilitate inscrisa pe card; (iii) pretul produsului (produselor) achizitionat(e) sa fie cel putin egal cu valoarea cardului cadou (clientul nu va primi rest in cazul achizitionarii unui produs(unor produse) a carui valoare va fi mai mica decat valoarea cardului cadou).

 

9. In cazul in care, in interiorul termenului de garantie oferit de catre producator, produsul suporta o lipsa de conformitate, Clientul poate opta fie pentru serviciul “Garantia All Inclusive (V4)”, fie pentru garantia oferita de producator, cu respectarea termenelor de rezolvare stabilite conform legislatiei aplicabile.

10. Pentru a beneficia de serviciul “Garantia All Inclusive (V4)” Clientul trebuie sa sesizeze direct unitatea se service autorizata de Flanco (Depanero) , astfel : mail la adresa allinclusive@flanco.ro sau telefonic: Call Center: 0742.726.843 sau sa se adreseze direct in orice magazin Flanco.

Dupa sesizarea primita de la Client, un reprezentant al unitatii de service autorizata de Flanco va contacta Clientul pentru a comunica data si ora la care se va deplasa la adresa Clientului unde poate fi diagnosticat produsul in vederea constatarii defectiunii (daca produsul nu poate fi transportat)

 In cazul in care FLANCO nu poate face diagnosticarea produsului din motive imputabile Clientului (acesta nu poate fi contactat, nu se afla la domiciliu) in termen de 24 de ore de la sesizarea acestuia, termenul de 5 (cinci) zile lucratoare va fi decalat cu o perioada egala cu termenul de intarziere datorat Clientului. Asadar, respectarea de catre FLANCO a termenului de 5 (cinci) zile lucratoare pentru aducerea la conformitate a unui produs este conditionata de disponibilitatea Clientului.

In functie de defectiune, produsul poate fi reparat la adresa Clientului sau la unitatea service. In situatia in care produsul se repara la unitatea service agreata de catre FLANCO, acesta din urma asigura transportul produsului defect de la Client catre unitatea service si ulterior, transportul produsului reparat de la unitatea service la Client (la adresa clientului de unde a fost ridicat produsul defect),conform prevederilor legale.

In a 5-a zi lucratoare de la data receptionarii produsului la sediul Depanero sau a 10-a zi lucratoare (pentru tablete si laptopuri),Clientul va fi informat de catre Flanco despre solutionarea sesizarii sale.

Serviciul “Garantia All Inclusive (V4)” nu acopera raniri personale, deteriorari sau defectiuni ale produselor sau orice alte pagube datorate folosirii necorespunzatoare, folosirii neglijente, suprasolicitarii, uzurii normale, instalarii necorespunzatoare, intretinerii necorespunzatoare, indundatii, incendii.

 

Unitatea service autorizata FLANCO:

Depanero SRL

Am luat la cunostinta prezentele termene si conditii, accept in mod expres continutul acestora si nu ma aflu în eroare de fapt sau de drept cu privire la niciuna dintre prevederile acestora.

 

Nume si prenume___________________________

Semnatura ___________________

Data: ________________________