Regulamentul oficial al Campaniei

“SSSS! FACEM CURATENIE...MULT SI BINE!”

 

 

 

 

ART.1: ORGANIZATORUL, PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “ SSSS! FACEM CURATENIE...MULT SI BINE!” (denumita in continuare „Campania”) este S.C. Groupe SEB Romania SRL („Organizatorul”),societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13,  avand CIF RO18288047, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J40/482/2006, reprezentata legal de domnul Ivaylo Grozdanov in calitate de Administrator.

Campania “SSSS! FACEM CURATENIE...MULT SI BINE!” este valabila exclusiv pe teritoriul Romaniei, pentru produsele participante achizitionate in perioada 1 septembrie 2020, ora 00:00 – 31 decembrie 2020, ora 23:59, inclusiv.

Groupe SEB Romania SRL ofera garantie standard pentru produsele sale pentru o perioada de doi (2) ani de la data achizitionarii produselor. Pe langa garantia standard de doi (2) ani, puteti obtine o garantie extinsa de inca trei (3) ani exclusiv pentru produsele descrise in art. 2, cu conditia sa inregistrati produsul pe website-ul campaniei: www.rowenta.ro/garantie-extinsa, pana la data de 15 ianuarie 2021, ora 23:59, inclusiv.   

 

 

ART.2: PRODUSELE PARTICIPANTE

Aspiratoarele ROWENTA pentru care puteti beneficia de extinderea termenului de garantie de la doi (2) ani la cinci (5) ani sunt:

Tip 

Cod 

Descriere 

Aspirator cu sac 

RO7793EA 

Silence Force RED, 64dB 

Aspirator cu sac 

RO7783EA 

Silence Force HOME & CAR PRO RED, 64dB 

Aspirator cu sac 

RO7762EA 

Silence Force HOME & CAR PRO GREEN, 64dB 

Aspirator cu sac 

RO7747EA 

Silence Force PARQUET WHITE&BLUE, 64dB 

Aspirator cu sac 

RO7485EA  

Silence Force BLACK, 66dB 

Aspirator cu sac 

RO7481EA 

Silence Force ALLERGY+ BLACK&BLUE, 58dB 

Aspirator cu sac 

RO7473EA 

Silence Force ALLERGY+, RED, 58dB 

Aspirator cu sac 

RO7386EA 

Silence Force ANIMAL CARE PRO GREY&GREEN, 69dB 

Aspirator cu sac 

RO7366EA 

Silence Force HOME & CAR GREY&RED, 69dB 

Aspirator cu sac 

RO7321EA 

Silence Force PARQUET LIGHT BLUE, 69dB 

Aspirator cu sac 

RO6899EA 

Silence Force ALLERGY+ BLACK&RED, 69dB 

Aspirator cu sac 

RO6883EA 

X-Trem Power BLACK & RUBY RED, 72dB 

Aspirator cu sac 

RO6881EA 

Silence Force ALLERGY+ BLACK&BLUE, 69dB 

Aspirator cu sac 

RO6856EA 

X-Trem Power BLACK&GREY, 77dB 

Aspirator cu sac 

RO6851EA 

X-Trem Power BLACK& HIP JUNGLE, 77dB 

Aspirator cu sac 

RO6495EA 

Silence Force BLACK&ORANGE, 66dB 

Aspirator cu sac 

RO6493EA 

Silence Force RED, 66dB  

Aspirator cu sac 

RO6491EA 

Silence Force ELECTRIC BLUE, 66dB 

Aspirator cu sac 

RO6487EA 

Silence Force WHITE&BLUE, 66dB 

Aspirator cu sac 

RO6381EA 

Silence Force Compact Electric BLUE, 67dB 

Aspirator cu sac 

RO6371EA 

Silence Force Compact Deep BLUE, 67dB 

Aspirator cu sac 

RO6365EA 

Silence Force Compact BLACK, 67dB 

Aspirator cu sac 

RO6357EA 

Silence Force Compact WHITE, 67dB 

Aspirator fara sac 

RO8396EA 

Silence Force MultiCyclonic SILVER, 68dB 

Aspirator fara sac 

RO8388EA 

Silence Force MultiCyclonic CIGARILLO, 68dB 

Aspirator fara sac 

RO8370EA 

Silence Force MultiCyclonic Animal Care PRO, 68dB 

Aspirator fara sac 

RO8359EA 

Silence Force MultiCyclonic Animal Care RURPLE, 68dB 

Aspirator fara sac 

RO8341EA 

Silence Force MultiCyclonic, BLUE, 68dB 

Aspirator fara sac 

RO7691EA 

Silence Force Monocyclonic BLUE, 67dB 

Aspirator fara sac 

RO7681EA 

Silence Force Monocyclonic BLUE, 67dB 

Aspirator fara sac 

RO7643EA 

Silence Force Monocyclonic RED, 67dB 

Aspirator fara sac 

RO7612EA 

Silence Force Monocyclonic GREEN, 67dB 

Aspirator fara sac 

RO7690EA

Silence Force Monocyclonic BLUE, 65dB

Aspirator fara sac 

RO7689EA

 Silence Force Monocyclonic GREY, 65dB

Aspirator fara sac 

RO7649EA

 Silence Force Monocyclonic RED, 65dB

Aspirator fara sac 

RO7260EA

Silence Force Monocyclonic CIGARILLO, 67dB

Aspirator fara sac 

RO7253EA

Silence Force Monocyclonic REGAL RED, 67dB

Aspirator fara sac 

RO7212EA

Silence Force Monocyclonic MINK GREY, 69dB

Aspirator fara sac 

RO7283EA 

X-Trem Power Cyclonic RED, 72dB 

Aspirator fara sac 

RO7266EA 

X-Trem Power Cyclonic CIGARILLO, 72dB 

Aspirator fara sac 

RO7262EA 

X-Trem Power Cyclonic GREEN, 72dB 

Aspirator fara sac 

RO7244EA 

X-Trem Power ORANGE, 72dB 

Aspirator fara sac 

RO6984EA 

X-Trem Power YELLOW, 79dB 

Aspirator fara sac 

RO6963EA 

X-Trem Power PINK, 79dB 

Aspirator fara sac 

RO6941EA 

X-Trem Power BLUE, 79dB 

 

 

ART.3: MECANISMUL CAMPANIEI

Persoanele care doresc sa beneficieze de garantia extinsa pentru aspiratorul Rowenta achizitioant,

participant la campanie trebuie:

 1. Sa achizitioneze unul dintre produsele participante la campanie, descrise in art.2
 2. Sa achizitioneze produsul in perioada campaniei mentionata in art.1, exclusiv de pe teritoriul Romaniei;
 3. Sa pastreze factura de achizitie si certificatul de garantie internationala;
 4. Sa acceseze site-ul www.rowenta.ro/garantie-extinsa si sa se inscrie in Campanie accesand butonul „Inregistreaza-ti produsul”, pana la data de 15 ianuarie 2021, ora 23:59, inclusiv;
 5. Sa completeze urmatoarele campuri obligatorii: Nume, Prenume, Numar de telefon, Adresa de e-mail valida, Codul produsului (se alege din lista existenta pe site),Numarul facturii/bonului fiscal, Data facturii/bonului fiscal;
 6. Sa citeasca si sa accepte Regulamentul Campaniei;
 7. Sa apese pe butonul „Inregistreaza”;

Garantia suplimentara de trei (3) ani este supusa acelorasi termeni si conditii ca si garantia standard care este oferita impreuna cu produsul in momentul achizitiei si este valabila exclusiv pe teritoriul Romaniei. Garantia suplimentara se va acorda exclusiv pe baza facturii de achizitie si va fi valabila numai daca sunt intrunite cumulativ conditiile din garantia standard (cum ar fi, dar fara a se limita la: folosirea corespunzatoare a aparatului, folosirea accesoriilor originale si dedicate fiecarui produs Rowenta participant la aceasta Campanie),conditiile descrise in art.3, paragraful 1 si numai daca informatiile furnizate de persoana care efectueaza inregistrarea sunt acordate in deplina cunostinta de cauza si cu buna-credinta si inregistrarea este completata si primita de Groupe SEB Romania pana la data de 15 ianuarie 2021, ora 23:59, inclusiv.

Aceasta garantie suplimentara de 3 ani se ofera gratuit pentru produsele participante mentionate in art. 2, respectand conditiile de participare mentionate in art.3, costurile cu acest serviciu fiind acoperite exclusiv de Organizator. Intrucat conditiile de garantie pentru acesti 3 ani de service extins sunt identice cu cele din garantia comerciala de 2 ani, Rowenta, suma maximala economisita de participant poate fi contravaloarea produsului, in situatia in care Organizatorul, prin unitatea service abilitata, decide inlocuirea produsului in aceasta perioada. In situatia in care Organizatorul decide inlocuirea produsului cu unul echivalent, produsul nou va beneficia de garantia internationala de 2 ani Rowenta, din momentul inlocuirii.

Groupe SEB Romania isi rezerva dreptul de a modifica termenii acestei garantii suplimentare de trei (3) ani, fara notificare prealabila si cu efecte pentru viitor. Modificarea termenilor nu va afecta garantia suplimentara obtinuta pana la data publicarii modificarii.

Prezentele reguli vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legislatia Romaniei si orice litigii care decurg din sau in legatura cu prezenta garantie vor fi supuse instantiei competente din Romania.  

Daca vreo prevedere din aceste Reguli este considerata nula si neavenita de catre orice instanta care detine jurisdictia competenta, invaliditatea respectivei prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale acestor Reguli, care vor ramane in vigoare.

 

ART.4: LOCUL DE DESFASURARE, DURATA SI DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania va fi organizata si se va desfasura exclusiv in mediul online, pe site-ul www.rowenta.ro/garantie-extinsa, in perioada 1 septembrie 2020 (incepand cu ora 00:00:00) – 31 decembrie 2020 (pana la ora 11:59:59 inclusiv),in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) care achizitioneaza produsele participante la Campanie, in decursul derularii acesteia (01.09.2020, ora 00.00.00 – 31.12.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei),si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”). Se considera data achizitiei produselor participante data inscrisa pe bonurile/facturile fiscale.

Nu sunt eligibile pentru a participa in Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii si colaboratorii Groupe SEB Romania SRL., ai agentiilor implicate in organizarea Campaniei, ai magazinelor participante, precum si sotii/sotiile si rudele si afinii acestora pana la gradul II inclusiv.

 

 

ART.5: RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE

Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor facturi/bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, inscrierile dupa data de 15 ianuarie 2021, ora 23:59, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

S.C. Groupe SEB Romania SRL si vanzatorii cu amanuntul ai produselor participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare a facturilor/bonurilor fiscale sau alte erori in legatura cu numerele imprimate pe acestea.

 Prin participarea in Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

 

 

 

ART.6: INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul poate decide incetarea prezentei Campanii inainte de data de 31 decembrie 2020 (data de final a Campaniei) din motive independete de vointa sa, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora* conform legislatiei in vigoare, imposibilitatea de a continua prezenta Campanie.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

a)            pierderea bazelor de date care contin inscrierile in campanie;

b)            avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;

c)            tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d)            orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1634 alin. (1) – (3) Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, pe www.rowenta.ro/garantie-extinsa.

 

 

ART.7: PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la campania „SSSS! FACEM CURATENIE...MULT SI BINE!”, fiecare participant confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Group SEB Romania SRL.

 1. Identificarea operatorului

Organizatorul, Group SEB Romania SRL., este Operator, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 (i)           nume

(ii)           prenume

(iii)          numar de telefon

(iv)         Adresa e-mail

(v)          datele rezultate din vizitarea site-ului Campaniei;

 1. Scopurile de prelucrare

Scopul acestei prelucrari de date personale consta in organizarea prezentei campanii, acordarea garantiei extinse de 3 (trei) ani pentru produsele participante mentionate in art.2, transmiterea de newsletter si respectarea obligatiilor ce sunt in sarcina Operatorului.

 1. Temeiurile de prelucrare

Temeiurile prelucrarii datelor sunt :

•             Obligatii legale si contractuale ce tin de garantie pentru pastrarea datelor participantilor;

•             Interesul legitim al operatorului de a se asigura de desfasurarea in bune conditii a campaniei in ceea ce priveste datele rezultate din vizitarea paginii de internet sau din efectuarea de verificari in vederea validarii inscrierilor;

•             Interesul legitim al operatorului de a dovedi inclusiv fata de autoritatile de control desfasurarea campaniei si acordarea garantiei extinse pentru pastrarea datelor ulterior incetarii campaniei.

•             Consimtamantul persoanei pentru datele prelucrate in situatia persoanelor abonate la newsletter.

 1. Durata de prelucrare

Datele utilizatorilor platformei www.rowenta.ro/garantie-extinsa vor fi pastate pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data inscrierii. Dupa aceasta perioada, datele cu caracter personal vor fi sterse automat din baza de date.

Durata de prelucrare a datelor persoanelor abonate la Newsletter se realizeaza pana la retragerea consimtamantului, in masura in care nu exista un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor in continuare.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul va mentine activa platforma pe o perioada nedeterminata de timp. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia companiilor implicare in organizarea si gestionarea campaniei cum ar fi, dar fara a se limita la unitatile service abilitate pentru efectuarea reparatiilor in garantie, servicii de curierat.

 1. Drepturile persoanelor vizate

Participantilor la campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

-          dreptul de informare potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Operator si drepul de acces la date;

-          dreptul la rectificare;

-          dreptul de a solicita stergerea datelor;

-          dreptul la restrictionarea prelucrarii;

-          dreptul de a retrage consimtamantul;

-          dreptul la portabilitatea datelor;

-          dreptul de opozitie prin care persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilorsi libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

-            Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri adresata in scris pe adresa Groupe SEB Romania, Bucuresti, Str. Ermil Pangratti, nr. 13, sector 1. Aceste cereri vor fi solutionate in termenul legal de 30 de zile. Cererile vor fi solutionate de catre Organizator, avand responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea privind protectia datelor personale venite din partea participantilor pentru a le aduce la cunostinta ofiterului DPO. Organizatorul are de asemenea responsabilitatea de a trimite raspunsurile catre participantii care au formulat astfel de cereri. Dupa inscrierea in campanie, fiecare participant va primi pe adresa de e-mail mentionata in formularul de inscriere, un mesaj ce contine urmatoarele informatii:

Date personale procesate de Operator;

Scopurile procesarii;

Perioada procesarii;

Data la care datele personale vor fi sterse automat.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia companiilor implicate in organizarea si gestionarea acestei campanii.

In plus, participand la aceasta campanie cu actualul regulament, declarati ca ati citit si ati luat la cunostinta si sunteti de acord cu Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate  a Group SEB Romania SRL. Participand la actuala campanie sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul prezentei campanii, conform celor mentionate mai sus.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

ART.8: LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in termen de 2 saptamani de la data terminarii campaniei pe urmatoarea adresa: Groupe SEB Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13, Romania. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

 

 

ART.9: REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul www.rowenta.ro/garantie-extinsa sau printr-o solicitare scrisa catre S.C. Groupe SEB Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13.

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator; anuntul va fi facut pe site-ul www.rowenta.ro/garantie-extinsa

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

Organizator,

SC. Groupe SEB Romania SRL

Administrator

Ivaylo Grozdanov