Garantie Extinsa
Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului
Solutii de plata
Cele mai eficiente solutii de plata
Credit Online
Credit online, simplu si rapid
Livrare Oriunde
Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil
Rezervare Online
Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin
Verificare Colet
La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat
Retur14
Click pentru mai multe detalii

Termenii şi condiţiile promoţiei „Garanţie extinsă”

 

 1. PREVEDERI GENERALE

 

1.1.         Organizatorul campaniei de Ofertă Specială „Garanţie extinsă” (denumită în continuare „Campania de ofertă specială” sau „Garanţie extinsă”) este Amica Handel i Marketing Sp.zo.o. cu sediul în Poznań, Bułgarska 17, 60-320 Poznań, Polonia, înregistrat în Registrul Comerţului al Registrului Curţii Naţionale la numărul KRS: 0000373563, cu dosarele păstrate de Judecătoria „Poznań - Nowe Miasto i Wilda” în Poznań, a VIII-a Divizie comercială a Registrului Curţii Naţionale, cu numărul de identificare a contribuabilului NIP: PL 5272645162, număr statistic REGON: 142740238 – denumită în continuare Organizator.

1.2.         Campania de Ofertă Specială va continua de la 14.06.2021 până la 31.12.2021 pe teritoriul României.

În cazul în care Organizatorul decide să reducă perioada campaniei promoţionale, acest lucru va fi adus la cunoştinţă prin publicarea informaţiilor pe www.hansa-home.ro/5yearwarranty prin afişare la Campania Promoţională şi prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

 

1.3.         Campania de Ofertă Specială se va derula pe teritoriul României şi este implementată în toate magazinele de vânzare cu amănuntul care oferă produse (achiziţionate de la Amica Handel  I Marketing Sp. z o .o.)

1.4.         Campania de Ofertă Specială acoperă numai produse [cuptoare şi plite] marca Hansa şi achiziţionate în perioada Campaniei de Ofertă Specială, prevăzută în Secţiunea 1.2. la punctele de vânzare, inclusiv magazinele online menţionate în Secţiunea 1.3. (denumit în continuare „Produs promoţional”).

1.5.        Campania de Ofertă Specială va acoperi numai produsele [cuptoare şi plite] marca Hansa enumerate în Anexa nr.1 – Lista produselor acoperite de Campania de Ofertă Specială.

1.6.         Organizatorul este responsabil pentru primirea şi stocarea cererilor Participanţilor, acţionând prin intermediul S.C. MICADAN Service Plan S.R.L., cu sediul social în at Sector 3, Street Pupitrului No 70, Bucharest, României.

 

 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

2.1          Campania de Ofertă Specială este valabilă numai pentru cetăţenii adulţi din România care au capacitate juridică deplină şi care sunt consumatori conform definiţiei din Ordonanţa Guvernamentală nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, denumiţi în continuare „Participanţi”.

2.2          Oferta Specială este dedicată consumatorilor finali şi nu poate fi utilizată de persoane juridice, organizaţii fără personalitate juridică sau persoane fizice care cumpără bunuri în legătură cu activitatea lor economică.

2.3          Oferta Specială acoperă produsele comercializate marca Hansa. Perioada de Garanţie Extinsă este de (calculată de la data de încheierii perioadei de garanţie de bază specificată pe Certificat de Garanţie): 3 ani

2.4          Condiţiile de participare la Oferta Specială sunt următoarele:

 1. achiziţionarea de Produse [cuptoare şi plite marca Hansa în perioada de Ofertă Specială specificată în Secţiunea 1.2., în conformitate cu Secţiunea 1.5,
 2. înregistrarea produsului prin: - site-ul web hansa-home.ro/5yearwarranty (completând corect şi complet formularul de cerere şi ataşând o copie scanată/copie a dovezii achiziţionării Produsului Promoţional – care conţine descrierea modelului).

 

Termenul de înregistrare este de 30 de zile de la data achiziţionării Produsului Promoţional.

 

 1. păstrarea bonului fiscal sau a facturii originale şi a Certificatului de Garanţie care confirmă îndeplinirea condiţiilor de mai sus (din cauza naturii vulnerabile a bonurilor fiscale şi a altor tipuri de dovezi de cumpărare, o fotocopie sau o copie scanată a dovezii de cumpărare este recomandată, astfel încât dovada achiziţiei să poată fi prezentată în perioada de Garanţie Extinsă),
 2. familiarizarea cu aceşti Termeni şi Condiţii (se înţelege că Participantul la Campania de Ofertă Specială a citit aceşti Termeni şi Condiţii şi este de acord să participe la Campania de Ofertă Specială, în condiţiile prevăzute de acestea),
 3. respectarea altor obligaţii care decurg din aceşti Termeni şi Condiţii,
 4. consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
 5. acceptarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

2.5.         Participarea la Campania de Ofertă Specială este în întregime voluntară.

 

 1. VERIFICAREA CERERILOR

 

3.1.         Organizatorul [prin S.C. MICADAN Service Plan S.R.L.] va verifica cererile trimise de Participanţi în ceea ce priveşte exactitatea, corectitudinea şi completitudinea lor.

 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a contacta Participantul [prin C. MICADAN Service Plan S.R.L.] pentru a verifica sau suplimenta datele conţinute în cerere. Organizatorul va avea, de asemenea, dreptul de a solicita prezentarea bonului fiscal sau a facturii originale care confirmă achiziţia Produsului Promoţional şi numărul de serie al echipamentului.

3.3.         Cererile incomplete, incorecte sau care nu conţin toate datele cu caracter personal nu vor fi procesate în scopul Campaniei de Ofertă Specială. Mai mult, cererile care conţin date false sau date ale mai multor persoane nu vor fi luate în considerare în scopul Campaniei de Ofertă Specială.

 

 1. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII CARE DECURG DIN PARTICIPAREA LA CAMPANIA DE OFERTĂ SPECIALĂ DE GARANŢIE EXTINSĂ:

 

4.1.         Un Participant are dreptul la repararea gratuită a defectelor funcţionale ale produselor acoperite de Garanţia Extinsă. Garanţia Extinsă nu acoperă, în special:

 • defectele apărute ca urmare a forţei majore, evenimente aleatorii (de exemplu, incendiu, explozie, inundaţii, deteriorări mecanice, contaminarea echipamentului sau prezenţa de corpuri străine, din cauze externe, care nu sunt atribuibile echipamentului) şi acţiuni sau omisiuni ale Participantului sau ale persoanelor pentru care Participantul este responsabil;
 • defecte care apar ca urmare a utilizării echipamentului într-un mod incompatibil cu scopul sau cu instrucţiunile de utilizare, inclusiv defecte rezultate din: depozitare necorespunzătoare, instalare neconformă cu manualul de utilizare, neefectuarea inspecţiilor necesare, întreţinerea necorespunzătoare, utilizarea de materiale consumabile necorespunzătoare;
 • defecte care apar ca urmare a deteriorării mecanice, termice, chimice şi externe (fulgere, vârfuri de tensiune), precum şi a coroziunii;
 • efectuarea de activităţi care, conform manualului de utilizare, ar trebui să fie efectuate de utilizator sau pe cheltuiala acestuia, cum ar fi instalarea şi conectarea echipamentului, întreţinerea, înlocuirea cablurilor de conectare, curăţarea, reglarea echipamentului (montarea arzătoarelor, înlocuirea duzelor), înlocuirea accesoriilor supuse înlocuirii periodice (de exemplu, lampi, garnituri, filtre, furtunuri de legătură), precum şi defecte rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a activităţilor menţionate în această secţiune;
 • componente din sticlă, plastic şi toate tipurile de decolorări, ciobiri, urme de lovituri şi alte defecte estetice;
 • defecte ale echipamentelor utilizate în afara unei locuinţe individuale, în special în legătură cu producţia sau furnizarea de servicii, în unităţi publice, pentru a satisface nevoile colective, în condiţii care permit accesul necontrolat (de exemplu, restaurante, baruri, cafenele, unităţi de catering, şcoli, grădiniţe , cantine, cămine studenţeşti, hoteluri, case de vacanţă etc.);
 • defecte care apar ca urmare a adaptării arbitrare, modificării sau a altor dispozitive de securitate sau părţi ale acestora şi alte intervenţii neautorizate cu echipamente, contrar instrucţiunilor de utilizare;
 • In general :garantia extinsa nu acopera piese si subansamble accesible utilizatorului.

 

4.2          Echipamentele acoperite de Oferta Specială de Garanţie Extinsă nu pot fi schimbate.

4.3.         Participantul va avea dreptul la o reparaţie gratuită care va fi efectuată în termen de 30 de zile de la data acceptării cererii de reparaţie, de către centrul de service desemnat de Organizator. În cazuri justificate, în special din cauza necesităţii de a obţine componente adecvate, această perioadă poate fi prelungită în consecinţă. Prelungirea perioadei de reparaţie nu poate constitui baza pentru schimbarea echipamentului.

4.4.         O reclamaţie legată de unul dintre defectele acoperite de garantia extinsa conform Secţiunea 4.1. va fi depusă conform termenilor şi condiţiilor prevăzute pe certificatele de garanţie pentru produsele furnizate sub marca Hansa pe piaţa din România.

 

 1. PROCEDURA DE RECLAMARE

 

5.1.         Organizatorul Campaniei de Ofertă Specială nu va fi răspunzător pentru:

 1. completarea incorectă a formularului de cerere de către Participant,
 2. trimiterea cererii fără respectarea prezentelor reglementări.

5.2.         Dreptul de a depune o reclamaţie este disponibil numai pentru Participanţii la Campania de Ofertă Specială, de la caz la caz. O reclamaţie trebuie să includă numele şi adresa Utilizatorului, precum şi descrierea detaliată şi motivele reclamaţiei.

5.3.         Reclamaţiile pot fi depuse prin intermediul site-ului web 5yearwarranty@hansa-home.ro.

 

5.4.         Reclamaţiile vor fi analizate pe baza acestor Termeni şi Condiţii în termen de 30 de zile de la primire.

 

 1. DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

6.1.         Administratorul datelor cu caracter personal ale Participantului este Amica Handel i Marketing sp. z o.o. cu sediul pe strada Bułgarska, nr. 17, Poznań (60-320), Polonia.

6.2.         Normele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Participanţilor, în legătură cu participarea lor la program, sunt stabilite în documentul Informaţii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, al Promoţiei campaniei de ofertă specială, pe care fiecare Participant la Promoţie trebuie să îl citească.

6.3.         Fiecare Participant care doreşte să participe la Promoţie este obligat să citească regulile de prelucrare a datelor şi să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.4.         Lipsa acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va duce la imposibilitatea de a participa la Promoţie.

6.5.        Organizatorul va încredinţa datele cu caracter personal ale participanţilor unor servicii cu experienţă în întreţinerea datelor.

 

 

 1. DISPOZIŢII FINALE

 

7.1.         Drepturile şi obligaţiile Organizatorului şi ale Participanţilor la Campania de Ofertă Specială sunt determinate exclusiv de aceşti Termeni şi Condiţii şi de prevederile legale aplicabile din România.

7.2.         Participarea la Campania de Ofertă Specială implică acceptarea de către Participant a tuturor regulilor prevăzute în aceşti Termeni şi Condiţii.

7.3.        Participantul poate renunţa în orice moment la participarea la Promoţie, trimiţând o declaraţie scrisă, sub pedeapsa nulităţii, la adresa Organizatorului.

7.4.         Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude de la participarea la Promoţie Participanţii care nu respectă legea sau Regulamentul, inclusiv Participanţii care utilizează date cu caracter personal false şi care nu sunt acoperiţi de condiţiile din Regulamente.

7.5.         Drepturile acoperite de participarea la Promoţie, inclusiv dreptul la Garanţie extinsă, nu pot fi transferate de către Participant către o terţă parte.

 

 

Anexa nr.1

Lista produselor care fac obiectul Campaniei de Ofertă Specială „Garanţie Extinsă”.

INDEX

MODEL

CATEGORIE

MARCĂ

21040

BHGI620130

PLITĂ

Hansa

21076

BHGI611502

PLITĂ

Hansa

21082

BHGI621330

PLITĂ

Hansa

21085

BHGI611302

PLITĂ

Hansa

21090

BHKS611502

PLITĂ

Hansa

21093

BHKS611700

PLITĂ

Hansa

21095

BHKS310300

PLITĂ

Hansa

21096

BHKW310300

PLITĂ

Hansa

21098

BHKS610502

PLITĂ

Hansa

21106

BHKW611700

PLITĂ

Hansa

21108

BHKS330500

PLITĂ

Hansa

21114

BHGI310101

PLITĂ

Hansa

21160

BHGY620139

PLITĂ

Hansa

21161

BHGA611799

PLITĂ

Hansa

21165

BHGS630100

PLITĂ

Hansa

21167

BHGI610102

PLITĂ

Hansa

21171

BHKS630700

PLITĂ

Hansa

21172

BHKW630700

PLITĂ

Hansa

21175

BHMI611302

PLITĂ

Hansa

21176

BHMI610302

PLITĂ

Hansa

21447

BHM61414030

PLITĂ

Hansa

23082

BHCI65123030

PLITĂ

Hansa

23083

BHCS38120030

PLITĂ

Hansa

23098

BHII37303

PLITĂ

Hansa

23218

BHI68077

PLITĂ

Hansa

23224

BHI68308

PLITĂ

Hansa

23287

BHIW68308

PLITĂ

Hansa

23289

BHIW68077

PLITĂ

Hansa

23329

BHI68368

PLITĂ

Hansa

23488

BHI68668

PLITĂ

Hansa

23489

BHCI66306

PLITĂ

Hansa

23491

BHCI66706

PLITĂ

Hansa

23494

BHC66506

PLITĂ

Hansa

23495

BHC66706

PLITĂ

Hansa

23496

BHC36177

PLITĂ

Hansa

23499

BHC66577

PLITĂ

Hansa

23502

BHC96508

PLITĂ

Hansa

23505

BHCI96808

PLITĂ

Hansa

INDEX

MODEL

CATEGORIE

MARCĂ

23521

BHC63366

PLITĂ

Hansa

54591

BOEI64030077

CUPTOR

Hansa

54602

BOEI67250055

CUPTOR

Hansa

54627

BOES68120090

CUPTOR

Hansa

54628

BOEW68120090

CUPTOR

Hansa

54634

BOEI68450077

CUPTOR

Hansa

54677

BOES68405

CUPTOR

Hansa

55191

BOES68465

CUPTOR

Hansa

55192

BOEW68465

CUPTOR

Hansa

55415

BOEI69475

CUPTOR

Hansa

55416

BOES69475

CUPTOR

Hansa

55417

BOEI60475

CUPTOR

Hansa

55418

BOES60475

CUPTOR

Hansa

55419

BOEW60475

CUPTOR

Hansa

55854

BOES68269

CUPTOR

Hansa

55966

BOEI68161

CUPTOR

Hansa

55972

BOES68161

CUPTOR

Hansa

55976

BOEW68481

CUPTOR

Hansa

56158

BOES68461

CUPTOR

Hansa

56162

BOEI68411

CUPTOR

Hansa

56169

BOES68441

CUPTOR

Hansa

56172

BOEI68401

CUPTOR

Hansa

56286

BOEI69451

CUPTOR

Hansa

56287

BOES69451

CUPTOR

Hansa

56522

BOEI68491

CUPTOR

Hansa

56524

BOES68181

CUPTOR

Hansa

56669

BOES68460

CUPTOR

Hansa

56671

BOEI68460

CUPTOR

Hansa

56833

BOESS697622

CUPTOR

Hansa

56834

BOEIS697620

CUPTOR

Hansa

56835

BOESS697620

CUPTOR

Hansa

56836

BOEIS696620

CUPTOR

Hansa

56858

BOEI684097

CUPTOR

Hansa

56859

BOES684097

CUPTOR

Hansa

56860

BOEW684097

CUPTOR

Hansa

56861

BOEI683020

CUPTOR

Hansa

56862

BOES683020

CUPTOR

Hansa

56863

BOEW683020

CUPTOR

Hansa

56864

BOEIS694097

CUPTOR

Hansa

56865

BOESS694097

CUPTOR

Hansa

INDEX

MODEL

CATEGORIE

MARCĂ

56866

BOEI697220

CUPTOR

Hansa

56867

BOEIS696022

CUPTOR

Hansa

56868

BOEIS699920

CUPTOR

Hansa

56869

BOEI684001

CUPTOR

Hansa

56870

BOES684001

CUPTOR

Hansa

56871

BOEW684001

CUPTOR

Hansa

56873

BOESS694001

CUPTOR

Hansa

56874

BOEIS694001

CUPTOR

Hansa

56875

BOEI694003

CUPTOR

Hansa

56876

BOES694003

CUPTOR

Hansa

56877

BOEIS696203

CUPTOR

Hansa

56878

BOESS696203

CUPTOR

Hansa

56879

BOEIS696001

CUPTOR

Hansa

56880

BOESS696001

CUPTOR

Hansa

57615

BOEI684621

CUPTOR

Hansa

57616

BOEI684721

CUPTOR

Hansa

57617

BOEI694721

CUPTOR

Hansa

57630

BOEI681621

CUPTOR

Hansa

1060287

BHGI63112035

PLITĂ

Hansa

1106015

BHGW63111035

PLITĂ

Hansa

1106036

BHI68300

PLITĂ

Hansa

1106039

BHKS6113

PLITĂ

Hansa

 

Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Google
Facebook
Whiteimage