REGULAMENTUL CAMPANIEI

HUAWEI CARES

Perioada de desfasurare:

10  iulie - 31 iulie 2019

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Huawei Cares”,(denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

II. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 10  iulie 2019 ora 00:00 - 31 iulie 2019 ora 23:59.

 

III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura, online, pe site-ul www.flanco.ro  si in orice magazin Flanco.

 

IV. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numit in continuare “Participant”, care achizitioneaza unul dintre telefoanele Huawei, mentionate la art XII,online, de pe site-ul www.flanco.ro sau din orice magazin Flanco.

 

V. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze unul dintre telefoanele Huawei P30, mentionate la articolul XII, de pe site-ul www.flanco.ro sau din orice magazin Flanco pentru a beneficia de oferta, constand in Extra Garantie la ecran pentru 12 luni, adica inlocuirea gratuita a display-ului, in cazul in care se sparge, indiferent de natura deteriorarii (partiala / totala).

 

Oferta este valabila in perioada 10  iulie 2019 ora 00:00 - 31 iulie 2019 ora 23:59 la achizitia unui telefon Huawei P30,comercializat pe site-ul www.flanco.ro sau in orice magazin Flanco, mentionat la articolul XII.

1. Trebuie  creat si activat/validat un cont in aplicatia  HiCare in perioada Campaniei

2. Extra Garantia este valabila 12 luni de la activarea serviciului Huawei HiCare

 

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, la sediul Organizatorului, pe site-ul www.flanco.ro si in orice magazin Flanco.

Clauze speciale:

a. Oferta se acorda doar la activarea contului HiCare pe unul dintre telefoanele participante in Campanie, mentionate in art XII, achizitionate in perioada Camapaniei

b. Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte oferte promotionale / oferte speciale / campanii publicitare / alte reduceri de pret acordate de Flanco Retail S.A., indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la carduri/bonuri valorice/vouchere aferente altor campanii publicitare) inusiv cu ofertele de rate; asadar, clientul care opteaza pentru aceasta Oferta/Reducere va putea beneficia si de alte reduceri / discount-uri / oferte promovate in magazinele fizice Flanco sau online, inclusiv ofertele de rate;

c. In cazul returnarii unui produs achizitionat, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului.                                         

 

VII. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro  si in orice magazin Flanco.

 

IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „Huawei Cares”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

a. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.

b. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

X. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la intrarea in posesia produsului. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XI. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a.m.d.

 

XII. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

ID Produs

Descriere Produs

134051

Huawei P30 Lite DS, 128 GB, 4G Midnight Black

134052

Huawei P30 Lite DS, 128 GB, 4G Blue

134045

Huawei P30, 128GB, 4G, DS, NEGRU

134046

Huawei P30, 128GB, 4G, DS, Breathing Crystal

134049

Huawei P30 PRO, 256 GB, 4G, Breathing Crystal

134050

Huawei P30 PRO, 256GB, 4G Aurora

134055

HUAWEI P30 PRO,6GB+128GB, Aurora

134047

Huawei P30, 128GB, 4G, DS, Aurora

134053

Huawei P30 Lite DS, 128 GB, 4G Pearl White

134054

HUAWEI P30 PRO,6GB+128GB, Breathing Crystal

134048

Huawei P30 PRO, 256GB, 4G, NEGRU

134056

HUAWEI P30 PRO,6GB+128GB, Black

 

 

 

 

FLANCO RETAIL S.A.