CAMPANIA

De deschidere Flanco Piatra Neamt

Perioada de valabilitate: 26-29.03.2021

 

 

T E R M E N E  S I   C O N D I T I I 

 

 1. I.            Organizatorul campaniei de deschidere Flanco Piatra Neamt din Piața Ștefan cel Mare, nr 18 i (denumita in continuare “Oferta”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

 1. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada   26-29.03.2021

 

 1. ARIA DE DESFASURARE

Reducerile sunt valabile exclusiv in magazinul fizic Flanco Piatra Neamt din Piața Ștefan cel Mare, nr 18 i

 

 1. DREPTUL LA PARTICIPARE

Din cauza stocurilor limitate, în perioada 26 – 29.03.2021, la pretul afisat in catalogul de deschidere, atat persoanele juridice, cat si persoanele fizice, vor putea achiziționa din magazinul Flanco Piatra Neamt un singur produs de același tip, având același cod comercial/de producător atașat produsului. 

La campanie participa urmatoarele produse/categorii de produse

-          Electronice, Gaming, IT, Electrocasnice mici, Electrocansnice mari, Telefoane, Accesorii

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

 

 

Oferta consta in acordarea unor reduceri la o cantitate limitata de produse, reduceri valabile doar in perioada mentionata, 26-29.03.2021 in limita stocurilor disponibile, conform catalogului Flanco de deschidere, valabil in aceeasi perioada.

 

 

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, in magazinul fizic Flanco Piatra Neamt din  Piața Ștefan cel Mare, nr 18 i.

Clauze speciale:

 1. Nu se acorda reducere pentru facturile de avans in vederea unor achizitii viitoare sau pentru facturile proforme. Reducerea se acorda in limita stocului disponibil.

 

 1. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Ofertei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a produsului minus valoarea reducerii.

 

 1. Flanco isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Oferta, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisarea in magazin.
 2. Aceasta Oferta/Reducerea  nu se cumulează cu alte oferte promoționale / oferte speciale / campanii publicitare / alte reduceri de preț acordate de Flanco Retail S.A., indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fără a se limita la carduri/bonuri valorice/vouchere aferente altor campanii publicitare) exceptand ofertele de rate; așadar, clientul care optează pentru aceasta Oferta/Reducere nu va putea beneficia si de alte reduceri / discount-uri / oferte promovate în magazine  sau online pe www.flanco.ro exceptand ofertele de rate
 3. Reducerea se aplica la maximum 1 produs cu acelasi cod achizitionate de acelasi Participant.
 4. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului de la raft din momentul achizitiei minus valoarea reducerii.
 5. Pentru articole și pachete promoționale, toate produsele și/sau serviciile incluse trebuie returnate împreună. Dacă un serviciu inclus în promoție și/sau pachet a fost utilizat (de exemplu un cod promoțional) sau dacă promoția și/sau pachetul include un articol nerambursabil, valoarea integrală de vânzare a acelui serviciu și/sau articol nerambursabil va fi dedusă din valoarea rambursată. Când un pachet este cumpărat și doar o parte din el este returnată, reducerea pentru pachet este pierdută și, din valoarea rambursată, va fi dedusă și reducerea acordată pentru achiziționarea pachetului

 

 1. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora vare impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunța publicul prin afisarea în magazin.

 

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa pentru livrare, serie si numar CI pentru acordarea ratelor) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei de deschidere a magazinului Flanco Piatra Neamt .

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera ciculatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

 1. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro
 2. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

 1. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la achizitionarea produsului, respectiv primirea coletului pentru cei care solicita transport. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) sile calendaristice.

 1. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cause care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 

FLANCO RETAIL S.A.

Prin Dragos Sirbu

Director General