Regulamentul Oficial al campaniei promotionale

„Sarbatorim 50 Ani de Samsung”

Perioada Campaniei 26.06.2019 - 14.08.2019

 

 

 

Art. 1. Organizatorul 

Campania promotionala “Sarbatorim 50 Ani de Samsung” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata in numele SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. de catre:

FIELDSTAR SRL, cu sediul social/ adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Soseaua Iancului, nr 4, bloc 113A, ap 51, sector 2, Bucuresti, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J/40/9824/2003, cod unic de inregistrare RO 15600992, cont ING, deschis la BANCA ING BANK N.V., AMSTERDAM - RO53INGB0001008218588910 reprezentata legal prin – Marian Dumitrescu, in calitate de Administrator (denumita in continuare „Organizator”). 

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

 

Art. 2. Durata si locul de desfasurare a Campaniei:  

Campania este organizata si desfasurata pe pagina de web www.samsung.com/ro/50years-celebration/ in perioada 26.06.2019, ora 00:00 - 14.08.2019, ora 23:59:59, in conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

 

Art. 3 - Regulamentul oficial al Campaniei

3.1 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in format electronic, prin accesarea paginii de web www.samsung.com/ro/50years-celebration/ de asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 031 22 44 817 (tarif normal),de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea regulamentului de pe pagina de web www.samsung.com/ro/50years-celebration/

 

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Campania promotionala este adresata tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

4.2 Pentru a participa la Campania Promotionala, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-  sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei Promotionale, respectiv 26.06.2019, ora 00:00; 

-  sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania; 

-  sa achizitioneze produsele participante (vezi Anexa 2 la prezentul regulament) in perioada Campaniei 26.06.2019, ora 00:00 - 14.08.2019, ora 23:59:59 si sa se inregistreze pe www.samsung.com/ro/50years-celebration/ pana pe 16.08.2019, ora 23:59:59; 

-  data achizitiei produsului participant in Campanie este dovedita cu factura de achizitie; Samsung nu isi asuma responsabilitatea pentru intarzierea primirii facturii doveditoare cauzate de modul de functionare al partenerilor de la care se face achizitia.  

-  perioada de inregistrare in Campanie este: 26.06.2019, ora 00:00 - 16.08.2019, ora 23:59:59;

-Participantii care returneaza produsul achizitionat in timpul sau dupa finalul Campaniei, vor fi descalificati si premiul nu va fi acordat; 

 -Participantul trebuie sa aiba cont Cont Samsung sau sa isi creeze unul anterior inscrierii produsului participant in campanie;

-  Este imperativa completarea formularului de inregistrare cu datele corecte, complete, reale si actuale ale Participantului

-  Participantul are obligatia de a furniza date personale, sa completeze formularul de colectare date necesare inregistrarii in campanie: Nume; Prenume; Adresa de email; Telefon mobil; Categorie produs Televizoare sau Soundbar Samsung; Serial Number (SN) al produsului achizitionat; Sa incarce o fotografie lizibila din care sa reiasa Serial Number-ul (SN) produsului achizitionat (incarcata in campul aferent din formular); Data achizitiei care se regaseste pe factura fiscala a produsului achizitionat; Numarul facturii fiscale a produsului achizitionat; Sa incarce o copie lizibila a facturii fiscale a produsului achizitionat pe numele participantului; Partenerul de la care s-a facut achizitia produsului participant; Orasul din care s-a facut achizitia produsului participant. 

-  Castigatorii desemnati prin tragere la sorti, au obligatia de a furniza pentru validare: copia lizibila actului sau de identitate, Contul bancar (IBAN) in RON pe numele participantului;o copie lizibila a datelor de identificare bancara sau document oficial bancar din care sa reiasa contul IBAN si numele participantului inscris (in campul aferent din formular);

Produsele participante in Campanie – sunt cele mentionate in Anexa 2 la prezentul regulament - comercializate exclusiv de catre Samsung Electronics Romania prin Partenerii Comerciali si vor fi achizitionate de catre participanti, numai de la partenerii comerciali Samsung Electronics Romania SRL (mentionati in Anexa 3 la prezentul regulament). 

Furnizarea de date personale falsificate, incorecte sau incomplete, date falsificate sau eronate despre produse si date falsificate sau eronate privind factura, pot duce la descalificarea participarii in Campanie (in cazul in care participantul nu furnizeaza toate informatiile solicitate in 48 de ore de la solicitarea Organizatorului);

-  Participarea in Campanie este voluntara si nu poate fi conditionata de plata unor taxe sau comisioane suplimentare;

-  Organizatorul are dreptul de a solicita oricand dovada de achizitie in original, factura sau orice verificare suplimentara in legatura cu achizitia produsului in Campanie;

-  Pentru premiul mare (excursia in Coreea de Sud),castigatorul trebuie sa intre in posesia premiului imediat dupa anuntul de validare al Organizatorului, sa aiba pasaport valabil si disponibilitatea pentru calatorie in perioada 30.09. 2019 - 01.12.2019;

-  In timpul Campaniei, participantii pot inregistra maximum un produs din aceeasi categorie si pot beneficia de un singur premiu pentru produsele inregistrate in cadrul Campaniei. 

In cadrul Campaniei, toti participantii inregistrati si validati vor primi premiul conform prezentului regulament fara exceptii. Valoarea premiului non-bani nu poate fi oferita in bani iar nici un premiu din Campanie nu poate fi transmisibil catre alta persoana.

-  sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promotionala;

4.3. La prezenta Campanie Promotionala nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, ai agentiilor si societatilor implicate in organizare si derularea acestei Campanii Promotionale, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus. 

4.4. Pentru premiul mare (excursia in Coreea de Sud),in cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui legal, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie. 

 

Art. 5 – Premiile Campaniei

In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii:

-       50 premii a cate 500 euro fiecare, oferite in RON;  valoarea unui premiu in RON este de 2,400 Ron fara taxe/ 2,600 Ron cu taxe. Valoarea cumulata in Ron a celor 50 premii in bani este de 120,000 Ron (fara taxe)/ 130,000 Ron (cu taxe).

-       1 premiu constand intr-o excursie de 5 zile pentru doua persoane la Seul in Coreea de Sud si vizita la Samsung Innovation Museum din Seul, in valoare de 28,800 RON (fara taxe)/ 31,933 Ron cu taxe si include: transport cu avionul Bucuresti-Seul si retur pentru 2 persoane, cazare pentru 2 persoane la hotel de 4 * si diurna pe toata durata excursiei pentru 2 persoane. 

Valoarea totala cu toate taxele incluse a premiilor Campaniei, este de 161,933.3 RON. 


Revendicarea si acordarea premiilor castigatorilor se va face astfel:

-       Revendicarea premiilor in Campanie va fi facuta imediat dupa tragerea la sorti si validarea castigatorilor, respectiv in data de 20.08.2019 va avea loc tragerea la sorti electronica din toti participantii valizi in Campanie si acordarea efectiva a premiilor de catre organizatorul campaniei va fi facuta in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data tragerii la sorti.

-       Pentru acordarea premiilor in bani, Organizatorul va solicita castigatorilor datele de identificare bancara, care sa ateste contul IBAN in RON, pe numele castigatorului, la banca la care castigatorul are deschis cont iar plata se va face prin transfer bancar in RON la cursul 1 euro = 4,8 ron, curs stabilit de catre Organizator pe toata durata Campaniei pana in momentul acordarii premiilor in bani. Fiecare castigator al unui premiu in bani, va primi din partea Organizatorului prin transfer bancar suma de 2,400 Ron (calculul unui premiu de 500 euro x 4,8 ron = 2,400 Ron).

-       De asemenea, Organizatorul va solicita castigatorilor o copie/poza BI / CI, care sa ateste ca datele inscrise in campanie sunt corecte, complete, reale si actuale ale Participantului; Furnizarea de date false, incorecte sau incomplete reprezinta caz de invalidare.

-       Pentru acordarea efectiva a marelui premiului catre castigator, respectiv excursia la Seul, Coreea de Sud si vizita la Samsung Innovation Museum va fi stabilita de comun acord cu castigatorul in perioada de validare, perioada calatoriei putand fi aleasa de catre castigator pana in maxim data de intoarcere in tara 01.12.2019. Castigatorul are obligatia de a-i comunica Organizatorului prin acord scris perioada ferma a calatoriei in perioada de validare, aceasta neputand fi modificata ulterior, neprezentarea castigatorului in perioada stabilita de comun acord duce la pierderea premiului, ne fiind posibila echivalarea premiului in nicio alta forma; Pentru vizita la Samsung Innovation Museum, castigatorul are obligatia de a-i comunica Organizatorului ziua aleasa pentru vizita in perioada de validare, data ferma a acesteia, in scopul efectuarii rezervarii accesului la muzeu; Castigatorul premiului mare trebuie sa nu aiba interdictie de a parasi Romania in perioada mai sus mentionata. In cazul in care ulterior se dovedeste ca participantul desemnat castigator are interdictie de a parasi Romania sau are interdictie de a calatori in Coreea de Sud, premiul nu va fi acordat;

 

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

Mecanismul Campaniei consta in inscrierea pe pagina web www.samsung.com/ro/50years-celebration/ Pentru a putea participa la Campanie in calitate de “Participant”, participantii trebuie sa indeplineasca integral pasii campaniei: 

1)    sa acceseze pagina web dedicata campaniei www.samsung.com/ro/50years-celebration/ in perioada 26.06.2019, ora 00:00 – 16.08.2019, ora 23:59:59; 

2)    Participantul trebuie sa aiba cont Cont Samsung sau sa isi creeze unul anterior inscrierii produsului participant in campanie.

3)    sa completeze formularul de inregistrare in Campanie cu date corecte in perioada de inregistrare in Campanie: 26.06.2019, ora 00:00 - 16.08.2019, ora 23:59:59;

4)    Este imperativa completarea formularului de inregistrare cu datele corecte, complete, reale si actuale ale Participantului. Furnizarea de date false, incorecte sau incomplete reprezinta caz de invalidare.

5)    Participantul trebuie sa completeze toate campurile formularului de colectare date, necesare pentru a fi inregistrat si sa urmeze instructiunile din formularul de inregistrare in Campanie:

-       Nume; 

-       Prenume; 

-       Adresa de email; 

-       Telefon mobil; 

-       Categorie produs Televizoare sau Sound bar Samsung;

-       Serial Number (SN) al produsului achizitionat; 

-       Sa incarce o fotografie lizibila din care sa reiasa Serial Number-ul (SN) produsului achizitionat (incarcata in campul aferent din formular); 

-       Data achizitiei care se regaseste pe factura fiscala a produsului achizitionat; 

-       Numarul facturii fiscale a produsului achizitionat; 

-       Sa incarce o copie lizibila a facturii fiscale a produsului achizitionat  pe numele participantului;

-       Partenerul de la care s-a facut achizitia produsului participant;

-       Orasul din care s-a facut achizitia produsului participant. 

Documentele ce vor trebui incarcate in formularul de participare nu trebuie sa depaseasca 7 MB: copie/poza a facturii; poza SN (serial number). 

Documentele incarcate trebuie sa respecte anumite conditii: sa fie lizibile, sa aiba incluse datele solicitate expres (in cazul facturii – numar factura, data factura, nume participant, magazin emitent si cod produs, in cazul datelor de pe produs – Serial Number (SN),vizibil complet) 

-       Sa nu fie returnat produsul in 30 de zile calendaristice de la data achizitiei. 

-       Factura fiscala sa fie emisa pe persoana fizica, pe numele participantului.

6)    Pentru a intra in tragerea la sorti este obligatoriu ca un participant sa aiba 18 ani impliniti la data inceperii concursului, 26.06.2019, ora 00:00; 

7)    Un participant se poate inscrie o singura data in campanie. Utilizarea mai multor nume, numere de telefon, numere de facturi sau adrese de email nu este permisa, fiind considerata incercare de fraudare, atragand blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice inscriere ce nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament.


Art. 7. Desemnarea castigatorilor

7.1 In cadrul acestei campanii, premiile vor fi acordate astfel:

-  50 premii a cate 500 euro fiecare;

-  1 excursie de 5 zile pentru 2 persoane la Seul, Coreea de Sud cu vizita la Samsung Innovation Musseum descris in art. 5 al prezentului Regulament.

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti la finalul Campaniei, din toti participantii valizi care respecta prevederile prezentului Regulament. Tragerea la sorti se va efectua dupa finalizarea Campaniei din toate inregistrarile validate de catre Organizator, in data de 20.08.2019, in prezenta unui notar public/ avocat. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage cate 5 rezerve pantru fiecare castigator/premiu.

7.2 Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor.Intrarea in posesie a premiilor.

Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismelor descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea in Campanie.

Pentru ca un Participant sa fie validat drept castigator al campaniei, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor: 

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in campania publicitara, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; (2) Inscrierea si respectarea tuturor conditiilor de inscriere in campanie sa se realizeze conform Art. 6 de mai sus;

(3)  Sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania; 

(4)  Sa poata revendica premiul conform Art. 5 de mai sus; 

(5)  Sa aiba cont bancar deschis in RON,pe numele participantului,  sa furnizeze datele de identificare bancara, sau document oficial bancar din care sa reiasa numarul contului IBAN si sa dovedeasca ca participantul inregistrat in campanie  este titularul contului - atat premiile in bani cat si diurna in cazul marelui premiu, se vor vira in contul castigatorului in RON. 

(6)  sa furnizeze copia lizibila actului sau de identitate

Contul IBAN sa fie in RON, sa apartina participantului, acelasi cu persoana de pe factura incarcata in formularul de colectare date ca dovada de achizitie, acelasi cu numele de pe CI furnizat ca dovada.

Documentele furnizate trebuie sa respecte anumite conditii: sa fie lizibile, sa aiba incluse datele solicitate expres (in cazul CI – nume, prenume si CNP-ul participantului, in cazul datelor de identificare bancara – sa fie vizibile doar numele participantului detinator si codul IBAN. 

Pentru  a putea fi validat drept castigator si pentru a intra in posesia premiului, participantul trebui sa poata fi contactat pe numarul de telefon si/sau pe adresa de e-mail cu care s-a inscris in Campanie, in termen de 24 de ore de la data tragerii la sorti, prin 3 contactari diferite in cadrul celor 24 de ore. In cazul in care acesta nu raspunde la telefon sau e-mail, in 24 de ore de la prima contactare (prin telefon/e-mail in ordinea in care s-a facut prima contactare),si nu va furniza documentele necesare validarii castigatorilor, specificate mai sus, acesta va fi declarat invalidat si se va trece la rezerve in ordinea desemnarii lor.

In cazul premiului mare, excursia in Coreea de Sud, daca Participantul aflat in procesul de validare, nu va pune la dispozitie Organizatorului toate datele/informatiile/actele necesare pentru acordarea premiului, in termenele si la datele stabilite de catre Organizator, acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva in ordinea desemnarii ei.

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. 

7.2.1. Ulterior procesului de validare, numele castigatorilor vor fi facute public pe pagina web a campaniei www.samsung.com/ro/50years-celebration/.

In cazul in care premiul nu se va putea acorda din motive independente de Organizator, acesta va fi anulat. 

 

Art. 8. Taxe si impozite

(1) Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile cu valoarea financiara acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 114 din Codul Fiscal aprobat prin legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

 

Art. 9 – Limitarea raspunderii  

(1)   Organizatorul are dreptul sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2)   Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa FIELDSTAR SRL cu sediul social in Bucuresti, str. SOSEAUA IANCULUI, NR. 4, BLOC 113A, AP. 51, impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.

Eventualele plangeri vor fi luate in considerare pana la data de, 20.08.2019 inclusiv. Orice plangere primita dupa aceasta data nu va mai fi luata in considerare.

(3)   Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru erorile furnizate de catre participanti in procesul de inscriere in Campanie; acuratetea datelor de contact oferite nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea validarii sau acordarii in conditii normale a premiului, sau la imposibilitatea identificarii unui castigator.

 

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale 

Prin inscrierea in Campania „ Sarbatorim 50 Ani de Samsung ”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

Art. 11- Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

(1)   Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

(2)   Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

(3)   Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus. 

 

Art. 12 – Litigii

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente. 

 

Art. 13 - Alte Clauze  

(1)  Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2)  Premiul sau premiile nerevendicate sau nevalidate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

(3)  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei. 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

“ Sarbatorim 50 Ani de Samsung ” - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

 In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

 Samsung Electronics Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sos Bucuresti – Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5, sector 1, Bucuresti, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/7668/2013, avand CUI 2269428 (denumita in continuare "Operatorul"),prin intermediul FIELDSTAR SRL, cu sediul social/ adresa de corespondenta in Bucuresti, SOSEAUA IANCULUI, NR. 4, BLOC 113A, AP. 51, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/9824/2003 , cod unic de inregistrare RO 15600992, cont RO53INGB0001008218588910, deschis la BANCA ING BANK N.V., AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI ,reprezentata legal prin – Marian Dumitrescu, in calitate de Administrator (denumita in continuare “Imputernicit”),         

 Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

 Samsung Electronics Romania SRL persoana de adresa: Bucuresti, sos Bucuresti – Ploiesti, nr. 172176, etaj 5, sector 1, Bucuresti, email: dataprotection.serom@samsung.com

 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

       2.1  Date cu caracter personal colectate de la Participanti 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

(i)    Nume si prenume;

(ii)   Numar de telefon;

(iii)  Adresa de email;

(iv)  Data nasterii;

(v)   CNP - doar pentru castigatori

(vi)  Copie CI – doar pentru castigatori

(vii) Copie IBAN - pentru transfer bancar premiu in bani/ diurna premium cel mare

 Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare si pentru a putea verifica daca varsta castigatorilor in curs de validare este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie. 

 

3. Scopul procesarii

 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i)    organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)   desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii)  atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

 

4. Temeiul juridic al prelucrarii

 Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului cu scopul de a indeplini formalitatile de acordare a premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ii revin Operatorului.

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului Fieldstar SRL, companiei de curierat, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator, prin imputernicitul Fieldstar SRL (in calitate de Organizator al Campaniei),conform prevederilor legale aplicabile in materie financiarcontabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal ale castigatorilor, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi stocate de catre Operator, conform procedurilor interne pe perioada derularii Campaniei,  insa distruse de catre Imputernicit in termen de 90 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campania” Sarbatorim 50 Ani de Samsung”.

     

7. Drepturile persoanelor vizate

 In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i)    dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(ii)   dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii)  dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 

(iv)  dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(v)   dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vi)  dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 Desemnarea unor castigatori ai Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

 Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, sos Bucuresti – Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5, sector 1, Bucuresti sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dataprotection.serom@samsung.com.

 

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

 Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

 

9. Securitatea datelor cu caracter personal

 Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

             

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

 Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost informate cu privire la Regulament.  

 

11. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei

“50 Ani Samsung PROMO” - Produsele participante -

 

 

Cod Produs

Categorie

HW-J250/EN

soundbar

HW-J6000/EN

soundbar

HW-J6001R/EN

soundbar

HW-K335/EN

soundbar

HW-K360/EN

soundbar

HW-K450/EN

soundbar

HW-K650/EN

soundbar

HW-K950/EN

soundbar

HW-M360/EN

soundbar

HW-M450/EN

soundbar

HW-M4500/EN

soundbar

HW-M4501/EN

soundbar

HW-M550/EN

soundbar

HW-MS550/EN

soundbar

HW-MS650/EN

soundbar

HW-MS6500/EN

soundbar

HW-MS6501/EN

soundbar

HW-MS651/EN

soundbar

 

HW-MS750/EN

soundbar

HW-MS751/EN

soundbar

HW-N400/EN

soundbar

HW-N450/EN

soundbar

HW-N550/EN

soundbar

HW-N650/EN

soundbar

HW-N950/EN

soundbar

HW-NW700/EN

soundbar

HW-R450/EN

soundbar

HW-R550/EN

soundbar

QE43Q60RATXXH

TV

QE49Q60RATXXH

TV

QE49Q67RATXXH

TV

QE49Q6FNATXXH

TV

QE49Q70RATXXH

TV

QE49Q7FAMTXXH

TV

QE55Q60RATXXH

TV

QE55Q6FNATXXH

TV

QE55Q70RATXXH

TV

QE55Q7CAMTXXH

TV

QE55Q7FAMTXXH

TV

QE55Q7FNATXXH

TV

QE55Q80RATXXH

TV

QE55Q85RATXXH

TV

QE55Q8CAMTXXH

TV

QE55Q8CNATXXH

TV

QE55Q8DNATXXH

TV

QE55Q8FNATXXH

TV

QE55Q90RATXXH

TV

QE55Q9FNATXXH

TV

QE65Q60RATXXH

TV

QE65Q6FNATXXH

TV

QE65Q70RATXXH

TV

QE65Q7CAMTXXH

TV

QE65Q7FAMTXXH

TV

QE65Q7FNATXXH

TV

QE65Q80RATXXH

TV

QE65Q85RATXXH

TV

QE65Q8CAMTXXH

TV

QE65Q8CNATXXH

TV

QE65Q8DNATXXH

TV

QE65Q8FNATXXH

TV

QE65Q900RATXXH

TV

QE65Q90RATXXH

TV

 

QE65Q9FAMTXXH

TV

QE65Q9FNATXXH

TV

QE75Q60RATXXH

TV

QE75Q6FNATXXH

TV

QE75Q70RATXXH

TV

QE75Q7FNATXXH

TV

QE75Q85RATXXH

TV

QE75Q8CAMTXXH

TV

QE75Q900RATXXH

TV

QE75Q90RATXXH

TV

QE75Q9FNATXXH

TV

QE82Q60RATXXH

TV

QE82Q6FNATXXH

TV

UE24H4003AWXXH

TV

UE28J4100AWXBT

TV

UE32J4000AWXBT

TV

UE32J4100AWXBT

TV

UE32J4500AWXXH

TV

UE32J4510AWXXH

TV

UE32J5000AWXBT

TV

UE32J5100AWXBT

TV

UE32J5200AWXXH

TV

UE32K5502AKXXH

TV

UE32M4002AKXXH

TV

UE32M5502AKXXH

TV

UE32M5602AKXXH

TV

UE32M5672AUXXH

TV

UE32N4002AKXXH

TV

UE32N5002AKXXH

TV

UE32N5302AKXXH

TV

UE32N5372AUXXH

TV

UE40J5100AWXBT

TV

UE40J5200AWXXH

TV

UE40K5582SUXXH

TV

UE40KU6072UXXH

TV

UE40KU6092UXXH

TV

UE40M5002AKXXH

TV

UE40MU6102KXXH

TV

UE40MU6122KXXH

TV

UE40MU6172UXXH

TV

UE40MU6402UXXH

TV

UE40MU6472UXXH

TV

UE40NU7122KXXH

TV

UE40NU7182UXXH

TV

 

UE40NU7192UXXH

TV

UE43M5502AKXXH

TV

UE43M5602AKXXH

TV

UE43NU7022KXXH

TV

UE43NU7092UXXH

TV

UE43NU7122KXXH

TV

UE43NU7192UXXH

TV

UE43NU7402UXXH

TV

UE43NU7472UXXH

TV

UE43RU7102KXXH

TV

UE43RU7172UXXH

TV

UE43RU7402UXXH

TV

UE43RU7412UXXH

TV

UE43RU7472UXXH

TV

UE48JU6440WXXH

TV

UE49K5502AKXXH

TV

UE49K5672SUXXH

TV

UE49K6372SUXXH

TV

UE49KS7002UXXH

TV

UE49KS7502UXXH

TV

UE49KS8002TXXH

TV

UE49KU6172UXXH

TV

UE49KU6402UXXH

TV

UE49M5502AKXXH

TV

UE49M5512AKXXH

TV

UE49M6302AKXXH

TV

UE49MU6202KXXH

TV

UE49MU6272UXXH

TV

UE49MU6402UXXH

TV

UE49MU6472UXXH

TV

UE49MU6502UXXH

TV

UE49MU7002TXXH

TV

UE49MU7072TXXH

TV

UE49MU8002TXXH

TV

UE49MU9002TXXH

TV

UE49NU7102KXXH

TV

UE49NU7172UXXH

TV

UE49NU7302KXXH

TV

UE49NU7372UXXH

TV

UE49NU7502UXXH

TV

UE49NU7672UXXH

TV

UE49NU8002TXXH

TV

UE49NU8072TXXH

TV

UE49RU7302KXXH

TV

 

UE49RU7372UXXH

TV

UE49RU8002UXXH

TV

UE50KU6092UXXH

TV

UE50MU6102KXXH

TV

UE50MU6172UXXH

TV

UE50MU6222KXXH

TV

UE50NU7022KXXH

TV

UE50NU7092UXXH

TV

UE50NU7402UXXH

TV

UE50NU7472UXXH

TV

UE50RU7102KXXH

TV

UE50RU7172UXXH

TV

UE50RU7402UXXH

TV

UE50RU7412UXXH

TV

UE50RU7472UXXH

TV

UE55J6300AWXXH

TV

UE55JS8500LXXH

TV

UE55JS9000LXXH

TV

UE55JU6500WXXH

TV

UE55K5672SUXXH

TV

UE55KS7502UXXH

TV

UE55KS9002TXXH

TV

UE55KU6172UXXH

TV

UE55M5502AKXXH

TV

UE55M5512AKXXH

TV

UE55M6302AKXXH

TV

UE55MU6102KXXH

TV

UE55MU6172UXXH

TV

UE55MU6202KXXH

TV

UE55MU6272UXXH

TV

UE55MU6402UXXH

TV

UE55MU7072TXXH

TV

UE55MU8002TXXH

TV

UE55NU7022KXXH

TV

UE55NU7092UXXH

TV

UE55NU7093UXXH

TV

UE55NU7102KXXH

TV

UE55NU7172UXXH

TV

UE55NU7302KXXH

TV

UE55NU7372UXXH

TV

UE55NU7402UXXH

TV

UE55NU7472UXXH

TV

UE55NU7502UXXH

TV

UE55NU7672UXXH

TV

 

UE55NU8042TXXH

TV

UE55NU8072TXXH

TV

UE55NU8502TXXH

TV

UE55RU7102KXXH

TV

UE55RU7172UXXH

TV

UE55RU7302KXXH

TV

UE55RU7372UXXH

TV

UE55RU7402UXXH

TV

UE55RU7472UXXH

TV

UE55RU8002UXXH

TV

UE58J5200AWXXH

TV

UE58MU6122KXXH

TV

UE58RU7102KXXH

TV

UE58RU7172UXXH

TV

UE65HU8500LXXH

TV

UE65JU6400WXXH

TV

UE65KS7002UXXH

TV

UE65KS7502UXXH

TV

UE65KS9002TXXH

TV

UE65KS9502TXXH

TV

UE65MU6102KXXH

TV

UE65MU6172UXXH

TV

UE65MU6222KXXH

TV

UE65MU6272UXXH

TV

UE65MU7002TXXH

TV

UE65MU7072TXXH

TV

UE65MU8002TXXH

TV

UE65MU9002TXXH

TV

UE65NU7022KXXH

TV

UE65NU7092UXXH

TV

UE65NU7102KXXH

TV

UE65NU7172UXXH

TV

UE65NU7302KXXH

TV

UE65NU7372UXXH

TV

UE65NU7402UXXH

TV

UE65NU7472UXXH

TV

UE65NU7502UXXH

TV

UE65NU7672UXXH

TV

UE65NU8002TXXH

TV

UE65NU8042TXXH

TV

UE65NU8072TXXH

TV

UE65NU8502TXXH

TV

UE65RU7102KXXH

TV

UE65RU7172UXXH

TV

UE65RU7302KXXH

TV

UE65RU7372UXXH

TV

UE65RU7402UXXH

TV

UE65RU7472UXXH

TV

UE75MU6102KXXH

TV

UE75MU7002TXXH

TV

UE75MU8002TXXH

TV

UE75NU7102KXXH

TV

UE75NU7172UXXH

TV

UE75NU8002TXXH

TV

UE75RU7102KXXH

TV

UE82NU8002TXXH

TV

UE85JU7000LXXH

TV

QE49Q65RATXXH

TV

QE55Q65RATXXH

TV

UE65RU8002UXXH

TV

QE65Q65RATXXH

TV

UE75RU7172UXXH

TV

QE82Q70RATXXH

TV

QE55Q67RATXXH

TV

QE65Q67RATXXH

TV

UE82RU8002UXXH

TV

HW-Q90R/EN

soundbar

HW-Q80R/EN

soundbar

HW-Q70R/EN

soundbar

HW-Q60R/EN

soundbar

HW-R650/EN

soundbar

HW-R530/EN

soundbar

HW-R470/EN

soundbar

HW-R430/EN

soundbar

QE85Q900RATXXH

TV

QE55Q6FAMTXXH

TV

UE32N4003AKXXH

TV

UE40KU6172UXXH

TV

UE48JU6400WXXH

TV

HW-N300/EN

soundbar

UE32N4302AKXXH

TV

 

 

 

ANEXA nr. 3 la Regulamentul Oficial al Campaniei

“ Sarbatorim 50 Ani de Samsung ” - Partenerii Samsung Electronics Romania SRL de la care se pot achizitiona produsele participante -

 

 

-  Flanco Retail SA

-  Activ Invest SRL-Samsung Plaza si Samsung Club 

-  Altex Romania SRL

-  Auchan Romania

-  Carrefour Romania SA

-  Dante International (eMAG) - exclusi partenerii din marketplace

-  Media Galaxy