REGULAMENTUL CAMPANIEI

VOUCHERE MARTIE COMANDA

Perioada de desfasurare:

01 aprilie - 30 aprilie 2020

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei VOUCHERE MARTIE COMANDA(denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

 1. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 01 aprilie 2020 ora 00:00 - 30 aprilie 2020 ora 23:59.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura, online, pe site-ulwww.flanco.ro

 

 1. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, care a plasat cel putin o comanda in perioada 29 februarie – 02 martie, iar confirmarea si livrarea acestei comenzi a fost intarziata.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

Participantului cu cel putin o comanda plasata in perioada 29 februarie – 02 martie de pe site-ul www.flanco.ro in conditiile mentionate la art. IV i se va acorda un voucher in valoare de 50 (cincizeci) lei, prin intermediul unui e-mail din partea Flanco, pe care participantul il va primi pe adresa de e-mail cu care a plasat comanda online .

 1. Voucherul este valabil si poate fi utilizat la o comanda online in perioada 01 aprilie 2020 ora 00:00 - 30 aprilie 2020 ora 23:59
 2. Voucher-ul este oferit sub forma electronica (sir de caractere alfanumerice),prin email transmis in data de 06 martie 2020.

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.flanco.ro.

Clauze speciale:

 1. Voucherul se acorda doar celor care au plasat o comanda in perioada 29 februarie – 02 martie, in conditiile mentionare la art. IV.
 2. Reducerea de 50 (cinzeci) lei se aplica la valoarea cosului de cumparaturi, indiferent de numarul de produse, cantitate, metode de plata sau livrare.
 3. Voucherul va fi dezactivat si nu va putea fi utilizat daca livrarea comenzii pentru care participantul a primit voucherul a fost refuzata de catre Participant sau daca Participantul a returnat produsul/produsele din respectiva comanda.
 4. Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate si cu ofertele de rate. Exceptie face cazul in care in perioada 01 aprilie - 30 aprilie 2020 va exista o campanie cu regulament specific care sa excluda posibilitatea cumularii cu alte vouchere/cupoane cadou detinute de participanti. 
 5. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului minus valoarea voucher-ului
 6. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro .

 

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „Vouchere martie comanda”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

 1. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.
 2. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

 

 1. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 1. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 

 

FLANCO RETAIL SA