Regulamentul Campaniei "60 de zile banii inapoi”

1 martie 2020 – 31 august 2020

 

 

 

 

Art. 1. Organizatorul

 

1.1  Organizatorul campaniei "60 de zile banii inapoi” este compania Electrolux Romania SA, cu sediul in Blvd. Aviatorilor, nr. 41, Etaj 1, Sector 1, 011853, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J30/1 /1990, CIF RO2385817 prin intermediul

 

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, cu sediul in Strada Siret, nr.50, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului –

Bucuresti sub nr. J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038, Bucuresti, reprezentata legal de Eugen Saulea, in calitate de

Administrator (denumita in continuare “Agentia”).

 

Toate activitatile pe care organizarea Campaniei le presupune, cu privire la logistica si comunicarea cu Participantii, vor fi intreprinse de catre SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL.

 

1.2  Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

1.3  Campania se desfasoara in toate magazinele traditionale precum si in cele online care accepta participarea la prezenta campanie si care comercializeaza, la nivel national, oricare dintre urmatoarele produse marca Electrolux descrise la art. 1.4. din prezentul Regulament.

 

1.4  Produse participante

 

1.4.1  Aspiratoare verticale cu acumulatori Li-Ion

 • PF91-6IBM
 • PF91-4ST
 • PF91-ANIMA
 • EER7ALLRGY
 • EER75NOW
 • EER77MBM
 • EER75STM
 • EER73DB
 • EER73IGM
 • EERC72EB
 • EERC70EB
 • EERC70IW
 • PQ91-40GG
 • PQ91-50MB
 • PQ91-P50MB

1.4.2  Aspiratoare pentru spalat geamuri cu acumulatori Li-Ion

 • WS71-4AS
 • WS71-4CR

 

1.5  Organizatorul nu poate controla si nu poate fi tinut responsabil pentru situatia in care unul dintre magazinele mentionate mai sus refuza aceasta campanie.

 

1.6  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, dar nu inainte de a anunta aceste modificari dupa cum urmeaza: orice modificare se va face prin act aditional la prezentul Regulament si orice astfel de modificari vor fi anuntate pe site-ul www.electrolux.ro cu minimum 24 de ore inainte de a intra in vigoare.

 

1

 

Art. 2. Participanti

 

2.1  Aceasta campanie se adreseaza oricarei persoane fizice care are minimum 18 (optsprezece) ani cu domiciliul/rezidenta in Romania si care accepta prevederile prezentului Regulament.

 

2.2  Fiecare participant poate sa profite de beneficiile aceastei Campanii o singură dată.

 

2.3  Organizatorul asigura si recunoaste un drept unic al fiecarui Participant de a restitui cel mult un produs achizitionat in perioada campaniei, o singura data. Pentru claritate, pentru a beneficia de campanie, fiecare Participant trebuie sa achizitioneze produse participante la campanie, avand in acest sens un document fiscal (bon fiscal sau factura fiscala). Un Participant poate achizitiona mai mult de un produs participant la campanie, de mai multe ori pe parcursul campaniei si va avea in acest sens mai multe documente fiscale diferite care dovedesc achizitiile, dar nu va putea participa la campanie decat o singura data pentru maximum un produs participant pe perioada campaniei.

 

Art. 3. Mecanismul Campaniei

 

3.1  Campania se deruleaza in perioada 1 martie 2020 – 31 august 2020 si consta in posibilitatea returnarii produsului achizitionat, in termen de 60 de zile de la data achizitionarii produsului conform bonului fiscal/facturii fiscale, catre Organizator, prin intermediul agentiei SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL de catre cumparatorii care nu sunt multumiti de performantele produselor Electrolux participante, in conditiile prezentului Regulament.

 

3.2  Obiectivul campaniei este de a asigura cumparatorilor produselor Electrolux participante la campanie satisfacția de a decide

asupra alegerii facute.

 

3.3  In cazul in care clientul nu este mulțumit de produsul achizitionat in prezenta campanie, Electrolux garanteaza returnarea

prețului de cumparare in condițiile prezentate in acest Regulament.

 

3.4  Pentru evitarea oricarui dubiu, restituirea contravalorii produsului achizitionat nu constituie o remediere a conformitatii produselor, nu constituie si nu echivaleaza cu obligatia Vanzatorului de asigurare a garantiei legale de conformitate a produsului, nu limiteaza drepturile de care consumatorul beneficiaza in mod legal din partea Vanzatorului produsului in temeiul dispozitiilor legale de protectie a consumatorului si nici nu echivaleaza cu indeplinirea unei alte obligatii legale de protectie a consumatorului, nu constituie o garantie comerciala, ci reprezinta un beneficiu de razgandire cu privire la achizitionarea produselor participante la campanie, acordat in mod distinct de catre Organizator, beneficiu supus exclusiv termenilor si conditiilor acestei campanii.

 

3.5  Pentru ca Organizatorul (prin intermediul Agentiei SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL) sa returneze contravaloarea produselor Electrolux participante in perioada campaniei (1 martie 2020 – 31 august 2020) si de ale caror performante Participantul nu este multumit, Participantul respectiv trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

3.5.1  Sa contacteze Call Center Electrolux la numarul 021 9913, de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 20:00 si sa comunice optiunea de a returna produsul participant la campanie, achizitionat in perioada campaniei. Participantul va transmite catre Call Center Electrolux, prin intermediul adresei de email contact@electrolux.ro, urmatoarele informatii: nume, prenume, email, adresa completa, numar de telefon, codul produsului Electrolux achizitionat participant la campanie, data achizitiei conform bonului/facturii fiscale, contul IBAN si denumirea bancii unde doreste returnarea contravalorii produsului precum si motivul returnarii produsului. Participantul va atasa la email-ul transmis pe adresa contact@electrolux.ro bonul fiscal/factura fiscala scanate.

 

3.5.2  Ulterior primirii informatiilor complete, detaliate la punctul 3.5.1, operatorul Call Center Electrolux va valida sau invalida cererea de retur conform prevederilor prezentului regulament. In cazul invalidarii cererii de returnare a produsului achizitionat, operatorul Call Center Electrolux va comunica pe email Participantului motivul acestei invalidari (ex. produsul nu a fost achizitionat in perioada campaniei, produsul nu este un produs participant la campanie etc). In cazul validarii cererii de returnare a produsului achizitionat conform prezentului regulament, Call Center-ul Electrolux va transmite operatorului agentiei ESSA informatiile oferite de Participant, in termen de maximum 2 zile lucratoare.

 

3.5.3  Ulterior primirii informatiilor de la Call Center-ul Electrolux, operatorul agentiei ESSA va contacta Participantul in termen de 2 zile lucratoare pentru a stabili impreuna cu Participantul, ziua, ora si locul de intalnire, in timpul programului de lucru al agentiei ESSA, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 18:00, pentru predarea produsului achizitionat, insotit de bonul fiscal/factura fiscala in original.

 

3.5.4  Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura in original ce fac dovada achizitiei pana in momentul predarii catre operatorul ESSA.

 

3.5.5  Participantul trebuie sa pastreze produsul Electrolux de ale carui performante nu este multumit, in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare, insotit de absolut toate accesoriile cu care este dotat, in cutia originala a acestuia nedeteriorata.

 

3.5.6  In cazul in care, la momentul predarii produsului catre operatorul ESSA, dupa verificarea produsului de catre operatorul ESSA, sunt constatate deficiente calitative sau tehnice cauzate de utilizarea defectuoasa a produsului de catre Participant, Participantul la Campanie va accepta refuzul operatorului ESSA de preluare a produsului si faptul ca nu poate returna produsul in conditiile prezentului regulament si nu poate cere achitarea contravalorii acestuia.

 

3.5.7  Participantul trebuie sa predea produsul operatorului ESSA pe baza unui proces verbal de predare-primire ce va fi semnat de ambele parti si in care se va consemna starea tehnica a produsului din momentul predarii.

 

Art. 4. Conditii de validare a solicitarii de returnare a banilor

 

4.1  Pentru ca o solicitare de returnare a contravalorii produsului sa fie considerata valida, Participantul (persoana care solicita returnarea contravalorii produsului) trebuie sa indeplineasca toate conditiile de participare la aceasta campanie si sa respecte prezentul Regulament;

 

4.2  Produsele ce prezinta defecte din cauza utilizarii necorespunzatoare sau alte semne de uzura decat cea rezultata dintr-o utilizare normala, care nu sunt in perfecta stare de functionare si/sau care prezinta urme de deteriorare precum zgarieturi sau urme vizibile rezultate in urma utilizarii necorespunzatoare a produsului, nu pot face subiect al restituirii contravalorii lor in cadrul acestei campanii, caz in care Participantul nu este indreptatit sa solicite si sa obtina contravaloarea produsului.

 

4.3  In situatia in care un astfel de produs este returnat, nejustificat, Organizatorul, dupa ce va primi produsulul, il va returna expeditorului Participant, acesta nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

 

Art. 5. Modalitatea de returnare a banilor

 

5.1  Numai in cazul in care conditiile prezentului regulament sunt respectate de catre Participantul la campanie, aceasta poate solicita returnarea contravalorii produsului.

 

5.2  Dupa verificarea si constatarea ca valida a solicitarii formulate de catre Participant, se va returna Participantului, prin virament bancar, contravaloarea produsului Electrolux achizitionat, participant la campanie si de ale carui performante Participantul nu a fost multumit.

 

5.3  Suma ce se va returna Participantului va fi suma inscrisa pe bonul fiscal/factura fiscala ce face dovada achizitiei, primit de la respectivul Participant, reprezentand contravaloarea produsului participant la campanie.

 

5.4  Participantul caruia i-a fost validata participarea va primi inapoi contravaloarea produsului prin virament bancar, in termen de 25 (douazecisicinci) de zile lucratoare de la data la care s-a primit, pe baza de proces verbal de predare-primire, de la Participant, produsul cuprinzand toate elementele mentionate mai sus, necesare validarii, in conditiile prezentului Regulament.

 

5.5  Solicitarile Participantilor care nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament si ale caror produse au fost returnare nejustificat Organizatorului nu vor fi validate, iar solicitantilor respectivi nu li se va returna contravaloarea produsului, ci li se va returna produsul achizitionat, astfel cum acesta a fost primit de Organizator. Coletul va fi livrat la adresa furnizata de Participant la momentul anuntarii optiunii de retur prin intermediul Call Center-ului Electrolux. Cheltuielile legate de aceasta returnare a coletului catre Participantul care nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament vor fi suportate de catre Participant.

 

5.6  Nu se vor lua in considerare facturi fiscale/bonuri fiscale invalide, falsificate, contrafacute. Orice incercare de fraudare a campaniei duce la anularea dreptului de participare la campanie al Participantului.

 

Art. 6. Diverse

 

6.1 Prin solicitarea de a participa la campania "60 de zile banii inapoi” (solicitarea de a returna produsul cumparat de ale carui performante Participantului nu este multumit in termen de 60 de zile de la data achizitiei si de a primi in aceste conditii inapoi contravaloarea produsului),Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

 

6.2  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru produsele, bonurile/facturile fiscale deteriorate in timpul expedierii lor si nici pentru materialele promotionale care vor ramane expuse in magazine dupa terminarea campaniei, adica dupa data de 31 august 2020.

 

6.3  Organizatorul va trimite contravaloarea produsului numai Participantilor care indeplinesc toate conditiile de participare la campanie conform prezentului Regulament.

 

6.4  Call Center Electrolux si operatul ESSA au dreptul de a invalida cererile de retur daca constata informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta) sau care nu indeplinesc conditiile de validitate conform prezentului regulament (ex. produs achizitionat in afara perioadei campanie).

 

6.7  Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data limita de 30 septembrie 2020, toate acestea sub conditia ca orice contestatie sa fie facuta intr-un termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului in perioada campaniei. Orice contestatii facute dupa 30 septembrie 2020 nu vor fi luate in considerare.

 

6.8  Dupa data incetarii Campaniei, Produsele participante, in modul in care acestea sunt identificate la art. 1.4 din prezentul Regulament, isi pierd aceasta calitate de Produse participante, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu- si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce clientii magazinelor la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

 

6.9  Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea campaniei sa presupuna marirea bugetului alocat acestei promotii.

 

Art. 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de

informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”),pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau

combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”) informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”),in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra: nume, prenume, email, adresa, telefon, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza),cont IBAN.

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca Participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii in Campanie, pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia de contravaloarea produsului conform prezentului regulament.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

 

-          Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);

-          Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

-          Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

-          Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice),Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR).

Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE),conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR),aveti urmatoarele drepturi:

 

a)     Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

 

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 

b)     Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c)      Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d)     Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e)     Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f)       Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca va exercitati dreptul la obiectie, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

  

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Electrolux Romania, situat in B-dul Traian nr. 23-29, Satu Mare, Romania sau la divizia vanzari, situata in B-dul. Aviatorilor nr. 41, Sector 1, Bucuresti, Romania.

 

De asemenea, agentia SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL va acționa ca împuternicit al Organizatorului, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor („Împuternicit”).

 

Agentia SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL este, potrivit dispozițiilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul general privind protecția datelor”),împuternicitul Organizatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei Campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele și pe seama Organizatorului.

 

Electrolux Romania va pune la dispoziţia agenţiei SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL datele personale ale participanţilor în vederea realizării activităţilor legate de logistica si comunicarea cu Participantii, conform prezentului regulament. Prin participarea la această campanie promoţională, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal catre Organizator si Agenţia SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, in scopul derulării activităţilor campaniei conform prezentului regulament.

 

Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari.

 

Art.8. Regulamentul oficial al campaniei

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil pe site-ul www.electrolux.ro.

 

 

Art.9. Forta majora

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

 

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Art.10. Litigii

 

10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila,iar in cazul in care aceasta solutionare amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta judecatoreasca competenta, de la sediul Organizatorului.