Garantie Extinsa
Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului
Solutii de plata
Cele mai eficiente solutii de plata
Credit Online
Credit online, simplu si rapid
Livrare Oriunde
Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil
Rezervare Online
Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin
Verificare Colet
La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat
Retur14
Click pentru mai multe detalii

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI ARCTIC

“10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter

 

  1. 1.       ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter” este Societatea ARCTIC S.A., cu sediul în Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General  Murat Büyükerk, denumita in continuare “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

  1. 2.      ARIA DE DESFASURARE:

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediu offline, cat si mediul online, care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Arctic, precizate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament, fiind denumita «10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter ».

  1. 3.      OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii finali beneficiaza de o perioada de 10 (zece) ani garantie pentru motorul Silent Inverter al produselor electrocasnice marca Arctic, astfel cum acestea sunt identificate in Sectiunea 7 din Regulament.

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera  strict la motorul Silent Inverter, nu si la componente adiacente  motorului (precum placa electronica), acestea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate, de 2 (doi) ani.In intelesul prezentului Regulament, notiunea de «10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter» semnifica garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 8 (opt) ani, garantandu-se astfel, pentru ambele situatii, conformitatea produselor Arctic participante la campanie asa cum sunt mentionate in Sectiunea 7, pentru o perioada de 10 (zece) ani.

4. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de «garantie legala de conformitate; garantie comerciala si extragarantie» vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice 1 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora – care semnifica protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

4.2. Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind  vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

5. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

5.1. Campania va începe la data de 1 Februarie 2021, ora 00:00:01 şi este valabil pe intreaga perioada de comercializare a produselor Arctic care au in dotare motorul Silent Inverter.

  Produsele comercializate pe durata Campaniei si inregistrate in platforma https://extragarantie.arctic.ro conform procedurii prevazute de Regulament beneficiaza de intreaga perioada de garantie comerciala conform certificatelor de garantie emise.

Incetarea aplicarii acestui Regulament va avea loc prin Decizia Organizatorului, care va fi publicata pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro/

5.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei Promoţionale, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul „10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter” este adresata persoanelor fizice si persoanelor juridice, care achizitioneaza in scop casnic oricare dintre produsele participante la Campanie comercializate in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si din mediul online, care sunt dotate cu motor Silent Inverter.

In cazul persoanelor juridice, garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselelor electrocasnice in scopuri profesionale precum in restaurante, bufete, pensiuni, cantine, insa fara a ne limita la acestea.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, precum si persoanele juridice cu sediul in Romania.

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Sectiunii 7, neexistand o limitare a numarului de produse sau de participari.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

7. PRODUSE PARTICIPANTE

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile urmatoarele categorii de produse electrocasnice marca Arctic ce sunt echipate cu motorul Silent Inverter: masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator si masini de spalat vase.

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.

8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

In vederea accesarii beneficiilor “10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter ”, clientul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoriile de produse electrocasnice marca Arctic aflate in Campanie dotate cu motor Silent Inverter, conform Sectiunii 7, din retelele nationale de magazine care comercializeaza aceste produse electrocasnice, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online.

In vederea obtinerii garantiei comerciale, clientul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii printr-unul din urmatoarele mijloace:

- prin intermediul platformei online https://extragarantie.arctic.ro/prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa 2). Ulterior completării formularului de înregistrare se emite automat următorul mesaj de confirmare: „ Multumim pentru inregistrare ! descarca certificatul. » Prin accesarea link-ului indicat în mesaj se va regăsi « Certificatul de garantie comerciala pentru motorul Silent Inverter»  cu număr de înregistrare şi data la care a fost înregistrat (conform modelului prezentat în Anexa nr.2).

- prin telefon la Call Center, apeland numarul *9010 (tarif standard în reţelele naţionale), oferind informatiile solicitate de operator, informatii cuprinse in Formularul de inregistrare online, si anume: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie,  numele si prenumele cumparatorului, adresa completa, (localitate, judet), adresa de e-mail, numar telefon. Ulterior preluarii apelului telefonic si oferii datelor solicitate de catre operatorul Organizatorului, acesta din urma va introduce datele primite de la client in cadrul platformei online https://extragarantie.arctic.ro, in modalitatea descrisa mai sus, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct catre clientul final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

- prin e-mail transmis către adresa service@arctic.ro, cuprinzând următoarele date din Formularul de înregistrare on-line : denumire produs, cod produs, serie fabricaţie, număr şi dată factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele şi prenumele cumpărătorului, adresa de domiciliu completă (localitate, judeţ), adresa de e-mail, număr telefon. Operatorul Organizatorului preia datele furnizate si procedeaza la inregistrarea produsului in platforma https://extragarantie.arctic.ro/, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis catre cumparator prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

In situatia in care, datele furnizate prin e-mail de catre cumparator nu sunt complete, sau sunt insuficiente, pentru generarea Certificatului de garantie comerciala pentru motorul Silent Inverter, operatorul Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma, solicitandu-i sa completeze datele lipsa. Ulterior completarii datelor lipsa, Operatorul Organizatorului va inregistra direct produsul in platforma https://extragarantie.arctic.ro, in numele clientului, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct clientului final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

In cazul in care, inregistrarea printr-unul din mijloacele precizate mai sus nu este posibila din cauza unor incoveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Organizatorului, precum, dar fara a ne limita la: sistem nefunctional, website indisponibil temporar, cumparatorul f al produsului electrocasnic marca Arctic participant la Campanie are dreptul sa recurga la alegere, la una dintre celelalte doua modalitati ramase pentru inregistrarea produsului electrocasnic. In aceasta situatie, inregistrarea produsului Arctic achizitionat prin una din modalitatile alternative oferite confera dreptul cumparatorului de a beneficia de garantia comerciala in conditiile prezentului Regulament.

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala este valabila si se va acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre clientul final produsului electrocasnic marca Arctic participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile mentionate mai sus, in termen de 30 de zile calendaristice de la achizitie.

Numarul de inregistrare de pe certificatul de garantie comerciala reprezinta un cod unic de inregistrare (element de identificare) pentru garantia motorului Silent Inverter al produsului Arctic achizitionat.

In cazul in care pe perioada de acordare a garantiei comerciale, apar eventuale defectiuni ale motorului Silent Inverter, la momentul sesizarii lor catre Organizator, de catre Client, acesta din urma are obligatia de a furniza numarul de inregistrare cuprins in Certificatul de garantie comerciala, pentru a putea fi identificat de catre reprezentantii Organizatorului.

Transmiterea “ Certificat de garantie comerciala pentru Motorul Silent Inverter ” se va efectua de catre Organizator, in format electronic la adresa de e-mail sau prin posta (fara confirmare de primire), la adresa de domiciliu indicate de cumparatorul final in informatiile furnizate, conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului.

Ordinea remediilor posibile acordate Clientului in baza garantiei comerciale:

1)           Aducerea la conformitate a produsului defect prin repararea motorului acestuia intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul, după caz, a adus la cunoştinţa Organizatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul Organizatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare;

2)           Asigurarea conformitatii prin inlocuirea motorului in cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între Organizator şi Client. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendatistice de la data sesizarii neconformitatii produsului.

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera strict la motorul Silent Inverter al produsului Arctic, nu si la componente adiacente ale acestuia (precum placa electronica), aceastea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani.

În cazul înlocuirii motorului cu unul nou sau a unei componente a motorului produsului electrocasnic care face obiectul Campaniei, Organizatorul va acorda si pentru acest motor sau a unei piese a acestuia o garantie 2 (doi) ani.

 Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).

Cu titlu de exceptie, in situatia inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu  un produs  similar dotat cu motor Silent Inverter, dar de o clasa superioara (in situatia in care produsul initial nu mai exista pe stoc), modalitatea de acordare a garantiei comerciale va fi limitata fie la repararea sau inlocuirea motorului Silent Inverter conform regulilor aplicabile potrivit prezentului Regulament. In situatia in care clientul refuza acest lucru, el are dreptul la restituirea contravalorii produsului initial, care face obiectul garantiei, in acest caz nefiind indreptatit la restituirea contravalorii produsului de clasa superioara.

Produsul similar trebuie sa aiba caracteristici asemanatoare cu ale produsului initial sisunt avute in vedere caracteristici precum, insa, fara a se limita la: capacitate, dimensiune, tehnologie, clasa energetica.

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, clientul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala, insa, va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani.

Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale.

Pierderea documentului«Certificat de garantie comerciala pentru Motorul Silent Inverter » transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala.

Garantia comerciala este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, certificat de garantie comerciala pentru Motorul Silent Inverter si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 10 (zece) ani de garantie pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei şi a înregistrării produsului în Campanie.

In intelesul prezentului Regulament, pentru evitarea oricarei neintelegeri, garantia comerciala presupune inlocuirea motorului Silent Inverter cu unul nou, in cadrul aceluiasi termen de garantie comerciala de 8 (opt) ani se va realiza o singura data.

9. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala pentru produsul electrocasnic marca Arctic achizitionat, cumparatorul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a)       sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 6;

b)      participanţii persoane fizice trebuie să aibă varsta de 18 ani împliniţi şi să  fie rezidenţi pe teritoriul României, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;

c)       sa achizitioneze, in perioada prevazuta la Sectiunea 5, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 7;

d)      sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat, conform mecanismului precizat la Sectiunea 8;

e)       sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si certificat de garantie comerciala pentru Motorul Silent Inverter primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie, pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie.

f)       produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia comerciala nu este valabila in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale, precum restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc. fara a ne limita la acestea.

g)      Pentru inlaturarea oricarui dubiu, prezentul Regulament nu se aplica produselor obtinute ca urmare a participarii la concursuri sau tombole.

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de 8 (opt) ani nu se va acorda clientului final.

 

 

10. RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda garantia comerciala in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Prin participarea la Campania ”Arctic 5 ani garantie”, participantii confirma cunoasterea, intelegerea, acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament, prin bifarea „Sunt de acord cu regulamentul, termenii si conditiile”

Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

- in cazul in care clientul final  a efectuat achizitia altui produs electrocasnic marca Arctic decat cele supuse prezentei Campanii;

- in cazul in care clientul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

- in cazul in care clientul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

- in cazul in care clientul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea certificatului de garantie comerciala pentru Motorul Silent Inverter.

In aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, costul manoperei si transportul produsului in perioada de acordare a garantiei comerciale sunt gratuite.

        11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL:

11.1. Detalii cu privire la modul in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal in scopul asigurarii managementului capmaniei se regasesc in Nota de informare anexata (Anexa 3 la prezentul Regulament).

In plus, in cazul în care accesati site-ul nostru web pentru a crea un cont sau pentru a participa la campanie va veti supune Politicilor site-ului privind  protectia datelor cu caracter personal, valabile la data demarării Campaniei şi orice modificare a acestor Politici poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament.

11.2. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 3.

12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

13. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 1 Februarie 2021, Regulamentul campaniei „10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter”autentificat sub nr.182/30.01.2020 de catre notarul public Traistaru Ionel din cadrul SPN „Animus”, isi va  inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, prezentul Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand l cunostinta publicului modificarile operate, prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro -.

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro.

Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Redactat conform modelului prezentat de parte şi autentificat de Societatea Profesională Notarială ANIMUS, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu numărul 8, etaj 4, sector 2 într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului şi 3 (trei) duplicate, din care 1 (unu) duplicat va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 (două) duplicate s-au eliberat părţii.

 

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.

      prin Director General

      S.S. BÜYÜKERK ETEM CUDI MURAT

 

 

 

ANEXA NR. 1  la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter”

Format formular inregistrare online pe  website-ul  https://extragarantie.arctic.ro/inregistrare-extragarantie

 

ANEXA NR. 2  la Regulamentul Campaniei “10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter

 Format « Certificat de garantie comerciala pentru motorul Silent Inverter »

 

ANEXA NR. 3 la Regulamentul “ 10 ani garantie pentru motorul  Silent Inverter

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

ARCTIC S.A. se angajeaza  sa  respecte confidențialitatea si securitatea datelor dumenavoastra cu caracter personal.

Prezenta Nota de informare descrie modul în care Organizatorul Arctic S.A. utilizeaza, distribuie, protejeaza și prelucreaza, în calitatea de Operator, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le poate colecta, fie direct, fie prin imputerniciti, în legătură cu dumneavoastră, prin participarea la Campania organizata pe pagina https://extragarantie.arctic.ro/, denumita in continuare ”Pagina oficiala a Campaniei”. ” Pagina oficiala a Campaniei ” reprezinta platforma online pe care o utilizam pentru a va permite sa participati la prezenta Campanie.

Prezenta Anexa a fost redactată ținând cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”). Ne angajăm să respectăm GDPR în toate operațiunile de prelucrare a datelor în Spațiul Economic European și în orice alte cazuri în care se aplică.

Scopul și categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în combinație cu alte informații, pentru a vă identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care vă privesc pentru diferite scopuri:

  • Scopul: Atunci cand completati Formularul de inregistrare online pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/ sau cand sunati in Call Center la numarul *9010 sau cand transmiteti un e-mail la adresa service@arctic.ro, pentru a participa la aceasta campanie, vi se prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie,  numele si prenumele, adresa, adresa de e-mail, numar telefon. Atunci cand comunicati  datele dumneavoastră prin intermediului serviciului call center,  prelucram si vocea dumneavoastră, precum si alte date cu caracter personal furnizate in mod voluntar în cadrul apelurilor către call center-ul nostru.
  • Scopul: În cazul în care lăsați un comentariu pe site (e.g. o întrebare despre produsele noastre, informații de marketing -obișnuințe / preferințe / comportament, și alte date care rezultă din evaluarea clientului-, informații despre produsul dumneavoastră (e.g. codul produsului), este posibil să colectăm respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal conținute de acel comentariu/
  • Scopul: Site-ul nostru web poate colecta, de asemenea, în mod automat informații despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastră. Este posibil să utilizăm cookie-uri, web beacons și tehnologii similare pentru a ne ajuta să înțelegem activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru. Datele pe care le colectăm automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastră de operare, adresa dumneavoastră de IP, URL-ul paginii de destinație și site-ul web de referință, ora și data utilizării site-ului web și termenii de căutare utilizați de dumneavoastră pentru a ajunge la acest site web. Pentru mai multe informații despre cookie-urile și tehnologiile similare pe care le utilizăm pe site-ul web, vă rugăm să consultați Politica noastră privind Cookie-urile, disponibila in cadrul sectiunii “Protectia datelor personale”, accesand site-ul nostru la adresa https://www.arctic.ro.

De asemenea, colectăm, utilizăm și distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice în diferite scopuri. „Date agregate” se referă la informații care pot rezulta din Datele dumneavoastră cu Caracter Personal dar care nu vor dezvălui în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră, e.g., date agregate referitoare la toți vizitatorii site-ului nostru web. 

Nu colectam si nu procesam “ Datele sensibile”, adica Datele Personale care fac referire la aspecte sensibile, cum ar fi: origine rasiala sau etnie; opinii politice; religie sau alte convingeri; sanatate sau conditie medicala; Date privind cazierul judiciar; Calitatea de membru al sindicatelor; orientare sexuala.

Va rugam sa nu ne trimiteti si sa nu dezvaluiti niciun fel de Date Sensibile prin ”Paginile oficiale ale Campaniei” sau prin alte modalitati.

Cum colectam datele personale

Va colectam datele personale dupa cum urmeaza:

-   prin intermediul ”Paginilor oficiale ale Campaniei”: colectam Datele Personale  atunci cand va inregistrati, atunci cand va conectati si cand navigati pe acestea.

-   offline: colectam Datele Personale de la dvs cand nu sunteti conectat la ”Pagina oficiala a Campaniei”, in cazul in care contactati serviciul de relatii cu clientii.

-   prin e-mail: colectam Datele Personale prin e-mailurile trimise catre dvs, urmarind utilizarea acestor e-mailurile.

Cum utilizăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

In masura permisa de lege, folosim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele scopuri si pe baza urmatoarelor temeiuri legale:

Necesitate contractuala: executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru luarea unor masuri inaintea incheierii contractului.

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

  • a va permite sa participati la Campania organizata in baza acestui  Regulament;
  • a gestiona si mentine relatia noastra cu dumneavoastra, inclusiv pentru a raspunde la o cerere de informatii, o intrebare sau un comentariu facut de dumneavoastra si a va furniza alte servicii de asistenta pentru clienti;si
  • a ne exercita si proteja drepturile care rezulta din Regulament.

În cazul în care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării descrise mai sus, este posibil să nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

Este posibil sa fim obligati prin lege sa colectam si sa prelucram anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastra sau sa colectam Datele cu Caracter Personal pentru a indeplini anumite cerinte de arhivare, pentru a proteja drepturile in justitie si alte drepturi conform legilor aplicabile.

Cat timp vom pastra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal

Intentionam sa pastram Datele dvs Personale exacte si actualizate.

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute mai sus, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

Datele cu Caracter Personal inregistrate online pentru garantia comerciala vor fi pastrate pentru o perioada egala cu termenul garantie, astfel cum este acesta mentionat in certificatul de garantie, respectiv 10 ani.

Informațiile asociate expedierii emailului de confirmare (adresa email, data expedierii) sunt stocate în platforma furnizorului între 30 și 90 de zile, fiind șterse automat după această perioadă.

Cine are acces la Datele dumneavoastra Personale?

Este posibil sa divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor care presteaza servicii pentru noi care actioneaza ca persoane imputernicite, precum:

-   Completarea înregistrării produsului în vedere acordării garanției comerciale este confirmată printr-un email de confirmare trimis automat la adresa de email furnizată de către client. Expedierea automată a emailului de confirmare se realizează prin intermediul furnizorului de servicii de email din USA.

-   Baza de date a Platformei de Extragaranție este stocată pe serverul  unui furnizorului de hosting web din Romania.

-   Serviciile de mentenanta ale platformei (incluzand: debugging, update platformă, dezvoltări, testare, integrări cu terțe părți, etc), servicii de editare, realizare, administrare, si interventie pentru site-ul web si servere pe care sunt stocate datele colectate prin intermediul platformei sunt asigurate de de un furnizor de servicii din Romania.

Datele dumneavostra mai pot fi divulgate si  furnizorilor de servicii care actioneaza in calitate de operatori independenti, precum firmele de curierat, plata / bancare, sau alte servicii.

Furnizorii de servicii au obligatia sa pastreze confidentialitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si nu au dreptul sa utilizeze Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in alt scop decat pentru a efectua serviciile pe care le presteaza pentru noi.

De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei campanii vor fi dezvăluite către terţi, doar în cazul în care Organizatorul  trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare (spre exemplu, autoritatilor statului).

Transferuri Internationale ale Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

Atunci cand distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal societatilor noastre afiliate sau altor societati cu care incheiem contracte (astfel cum este descris in sectiunea de mai sus referitoare la Dezvaluirea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal unor Terte Parti), respectivele societati pot fi situate in afara Spatiului Economic European („SEE”) in tari care au legi de protectie a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din tara dumneavoastra de resedinta.

Inainte de a transfera Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in afara i SEE, vom lua masuri pentru a ne asigura ca respectivele date vor beneficia de acelasi nivel de protectie ca cel prevazut de legile aplicabile privind protectia datelor si, folosim, daca este cazul, garantiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana si va vom pune la dispozitie o copie la cerere.

Ce drepturi aveti in legatura cu datele dumneavoastra cu caracter personal:

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pe care noi le prelucram, sub rezerva conditiilor prevazute in legile aplicabile:

•  Dreptul de acces. Aveti dreptul să obţineti, aflati de la noi, la cerere, fără intarziere şi in mod gratuit dreptul de a afla daca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi si de a solicita o copie a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si informatii referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrarii si categoriile Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, tertele parti carora le sunt divulgate Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, informatii cu privire la consecintele juridice generate de prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal ;

•  Dreptul de interventie. Aveti dreptul de a solicita de la noi, in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea oricaror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;

•  Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care va permite operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca noi sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca motivele legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

•  Dreptul de opozitie - dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, prelucrarii de catre noi a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara. Daca opozitia este justificata, prelucrarea efectuata de noi nu mai poate viza aceste date;

•  dreptul de a retrage orice consimtamant pe care l-ati acordat;

•  in anumite circumstante, dreptul de a solicita portabilitatea datelor;

•  dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor competenta; si

•  dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care le luam in legatura cu dumneavoastra si care produc efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Noi nu desfasuram in general un astfel de proces decizional automatizat dar, in cazul in care  vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile in care sunt luate astfel de decizii.

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact prevazute in Sectiunea de mai jos.

Masuri de Securitate luate pentru Datele Dumneavoastra cu Caracter Personal

Vom lua masuri de precautie rezonabile pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal impotriva pierderii, utilizarii abuzive sau modificarii. Printre alte masuri, asiguram securitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei si prin restrictionarea in alt mod a accesului la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal.

 Din pacate, transmiterea de informatii pe internet nu este complet sigura. Desi vom face tot posibilul pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastra risc.

Trebuie, de asemenea, sa luati in continuare masuri pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizarii unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastra la intervale regulate si asigurandu-va ca nu ati divulgat parola(ele) dumneavoastra niciunei alte persoane si ca nu v-ati dat acordul unei terte parti pentru a avea acces la contul dumneavoastra de utilizator si la Datele cu Caracter Personal.

Cum sa ne contactati

In cazul in care doriti sa aflati mai multe despre operatiunile noastre de prelucrare si angajamentul nostru in legatura cu aceasta Politica de Confidentialitate, puteti sa ne scrieti la: ARCTIC S.A., Romania, judet Dambovita, Gaesti, str. 13 Decembrie, nr. 210 sau sa contactati Responsabilul nostru cu protectia datelor prin e-mail la privacy@arctic.ro.

Va informam ca adresa privacy@arctic.ro va fi folosita doar pentru comunicari/sesizari care au ca obiect protectia datelor cu caracter personal si nu pentru alte scopuri.

De asemenea, puteti consulta Politica noastra privind confidentialitatea datelor cu caracter personal, disponibila in cadrul sectiunii “Protectia datelor personale”, accesand site-ul nostru la adresa https://www.arctic.ro.

 

 

 

Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Google
Facebook
Whiteimage