Esential de retinut:

campania se va desfasura in perioada: 1 ianuarie 2020, ora 00:00 – 31 decembrie 2020, ora 23:59 inclusiv.

se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”),cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in campanie, au implinit varsta de 18 ani.

produsul achizitionat trebuie inregistrat pe site-ul http://www.philips.ro/myphilips nu mai tarziu de 3(trei) luni de la data achizitiei

 

REGULAMENTUL Campaniei “Garantie comerciala la aparatele de barbierit Philips”

 

Perioada campaniei: 1 ianuarie 2020, ora 00:00 – 31 decembrie 2020, ora 23:59

 

ART. 1 – ORGANIZATORUL

 

1.1. Organizatorul campaniei " Garantie comerciala la aparatele de barbierit Philips " (denumita in continuare “Campania”) este PHILIPS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Soseaua Pipera nr. 46D-46E-48, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020309, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului sub numarul J40/19792/1999, cod unic de inregistrare RO2593699 (denumita in continuare „Organizatorul”).

 

1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

1.3. Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Campanie . Participantii la campanie sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind accesibil in mod gratuit pentru participanti pe pagina web www.philips.ro/regulamente.

 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament prin acte aditionale la acesta, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea lor pe site-ul www.philips.ro/regulamente, acestea fiind publicate cu cel putin 24 ( douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

 

1.5. Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora.

 

ART. 2 – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei si al Republicii Moldova, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

2.2. Campania se va desfasura in perioada: 1 ianuarie 2020, ora 00:00 – 31 decembrie 2020, ora 23:59 inclusiv.

 

ART.3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

3.1. Regulamentul campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in format electronic, prin accesarea site-ului www.philips.ro/regulamente.

 

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”),cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in campanie, au implinit varsta de 18 ani.

 

4.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane:

a)  angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acesteia;

 

b)  angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei;

 

c)  persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori),precum si sotul/ sotia nu au dreptul de a participa la campanie.

 

4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

 

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

 

ART. 5 – MECANISMUL CAMPANIEI

 

5.1 Participarea la campanie

 

 1. Consumatorii care achizitioneaza incepand cu 01.01.2020 de pe teritoriul Romaniei aparate de tuns și ras parul și barba din portofoliul Philips astfel cum sunt indicate la pct. 4 din prezenta sectiune, denumite in cele ce urmeaza Produse Participante, beneficiaza de 1 (unu) an garantie comerciala, conform celor indicate la punctul 4.1. de mai jos. Garantia comerciala incepe sa curga de la data expirarii duratei garantiei legale de 2 ani, in termenii si conditiile mentionate in regulament si conditiile de garantie.

 

2. Garantia comerciala nu afecteaza drepturile consumatorului conferite prin Legea 449/2003, modificata, respectiv cele decurgând din obligatia de garantie legala. In cazul in care un consumator a beneficiat de inlocuirea produsului in baza garantiei legale si i-a fost emisa o alta dovada de achizitie de catre comerciant, garantia comerciala inceteaza.

 

Produsele care intra in aceasta campanie sunt urmatoarele:

 

4.3. Produse care beneficiaza de 1 an garantie comerciala:

 

Shaver series 9000

S9031/12

 

S9111/31

 

S9511/31

 

S9711/31

 

Shaver series 5000

 

S5250/06

 

S5672/41

S5550/44

 

S5630/12

 

S5530/06

 

S5130/06

S5110/06


Shaver series 6000

 

S6630/11

S6620/11

 

S6640/44

 

S6550/05

 

 1. Produsul achizitionat trebuie inregistrat pe site-ul http://www.philips.ro/myphilips nu mai tarziu de 3(trei) luni de la data achizitiei (asa cum apare ea inscrisa pe bonul sau factura incarcate in MyPhilips ca dovada a achizitiei) urmand pasii de mai jos:

 

Consumatorii care nu detin un cont MyPhilips pe pagina web https://www.philips.ro/myphilips/ trebuie mai intai sa isi creeze unul.

 

Pentru a beneficia de garantia comerciala de 1 (unu) an, atat consumatorii care detin deja un cont

 

MyPhilips, precum si cei care creeaza un nou cont trebuie sa parcurga pasii de mai jos:

 

a)  Accesarea site-ului https://www.philips.ro/myphilips/#tab=register-product

 

b)   Autentificare in contul MyPhilips detinut si inregistrarea produsului/produselor Philips detinute in sectiunea ”Inregistrare produs”

 

c)  Introducerea informatiilor obligatorii solicitate: modelul produsului, data achizitiei, numarul de serie al produsului. Atasarea unei copii a dovezii de achizitie (bonul fiscal sau factura fiscala) este obligatorie pentru participarea si validarea inscrierii.

 

d)  Apasarea butonului “Inregistrare”

 

e)  In urma apasarii butonului “Inregistrare” consumatorii vor primi confirmarea atat pe pagina, cat si printr-un e-mail de confirmare a inregistrarii produsului. Acesta din urma contine sumarul datelor furnizate si va reprezenta certificatul de garantie comerciala. Termenii si conditiile garantiei comerciale sunt disponibili in Anexa 2 la prezentul Regulament dar si prin accesarea adresei din corpul e-mailul de confirmare primit. Pentru a beneficia de garantia comerciala, consumatorul are obligatia de a pastra acest e-mail, precum si dovada de achizitie a produsului, astfel cum aceasta a fost furnizata si la inregistrarea in MyPhilips, pe toata durata garantiei comerciale acordate produsului participant.

 

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

 

Un participant unic se poate inscrie de mai multe ori in campanie, prin achizitionarea mai multor produse participante avand dreptul la inscrieri multiple, sub acelasi cont My Philips cu obtinerea a cate o garantie distincta pentru fiecare produs..

 

Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, inscrierea unor numere de bonuri/ facturi fiscale fictive, inscrierea de catre un singur participant/ mai multi participanti a acelorasi numere facturi fiscale, inscrierile participantilor care detin acelasi nume de familie si au inscris acelasi bon fiscal) poate fi considerata tentativa de frauda si se poate solda cu eliminarea participantului/ participantilor in cauza din campanie.

 

 

ART. 6 - ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la nevalidarea inscrierii/neacordarea serviciilor mentionate in prezentul set de termeni si conditii:

 

 1. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

 

 1. Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere a produsului din motive independente de Organizator.

 

 1. Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul document precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul document.

 

 1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu serviciile dobandite, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

 

 1. Organizatorul își rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate actiunii, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri sau de a o sterge , impreuna cu contul asociat, în cazul în care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul paginii web prin utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a actiunii. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii unor sanselor de castig. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii/castiguri/beneficii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

ART 7. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Datele personale ale Participantilor vor fi prelucrate de compania Philips Romania SRL in calitate de operator, in conformitate si in conditiile prevazute in Anexa 1 la Regulament.

 

 

 

ART. 8 – INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

 

8.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei.

 

8.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 8.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 1.4. din prezentul Regulament.

 

ART. 9 – LITIGII

 

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.


ART. 10 – ALTE CLAUZE

 

12.1. Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor participantilor.

 

12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei.

 

12.3. Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/ facturi fiscale care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor/ facturilor fiscale, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator, urmand ca inscrierile in Campanie facute cu utilizarea acestor dovezi de achizitie sa fie invalidate.

 

ANEXA NR. 1

 

-      Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 1. 1.           Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: PHILIPS ROMANIA SRL cu sediul in Romania, cu sediul in Soseaua Pipera nr. 46D-46E-48, Cladirea C, etaj 2,sector 2, 020309, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului sub numarul J40/19792/1999, cod unic de inregistrare RO2593699 (denumita in continuare "Operatorul"),

 

ESD ROM, cu sediul in BDUL. DECEBAL, nr 14 B., Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/1227/2009, C.U.I. 25042583(denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)

 

si

 

FAN COURIER, cu sediul in str., Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/4014/2001, C.U.I. 13838336, cu sediul in SOS. FABRICA DE GLUCOZA, nr 11C, Bucuresti, in calitate de imputerniciti al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)

 

Punctul de contact unic al Operatorului pentru exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal este adresa de email privacy@philips.com la care persoana poate efectua solicitari aferente datelor cu caracter personal.

 

 1. 2.           Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)                          nume, prenume

(ii)                        numar de telefon

(iii)                       adresa de email

 

 1. 3.           Scopul procesarii

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor in vederea:

 

(i)                           asigurarii beneficiului postvanzare in cadrul si pe perioada Campaniei;

(ii)                        indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului.


 1. 4.       Temeiul juridic al prelucrarii

 

Datele vor fi prelucrate bazate pe necesitatea executarii contractului de vanzare a produselor participante si privind beneficiul postvanzare oferit in cadrul Campaniei ori necesitatii indeplinirii unei obligatii legale, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului prin inscrierea in campanie.

 

 

 

 1. 5.           Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului respectiv ESD Romania si subcontractorilor de service autorizati, Fan Curier precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. 6.           Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

Dupa caz, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, pe o perioada de maximum 5 ani de zile, perioada necesara indeplinirii obligatiilor legale, fiscale sau contabile.

 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului(ilor) obligatii similare.

 

 

 

 1. 7.           Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata

Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

(i)                               dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

 

(ii)                           dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)                          dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)                          dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)                           dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)                          dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii)                      dreptul la portabilitate a datelor;

 

(viii)                      dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior trimitand solicitarea aferente la adresa de email privacy@philips.com .

 

Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.


 1. 8.           Securitatea datelor cu caracter personal

 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de inscriere in campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si participant sau dupa caz in scopul verificarii oportunitatii sau corectitudinii acordarii beneficiului/ executarii contractului.

 

 1. 9.           Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

10.    Alte prevederi

 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

ANEXA 2. Termeni si conditii Certificat de garantie comerciala

 

Prezentul certificat este emis pe baza garantiei comerciale acordate de PHILIPS ROMANIA SRL și începe sa își produca efectele dupa încetarea garantiei legale de 2 ani, de care consumatorul beneficiaza în temeiul legii.

 

Termenul garantiei comerciale începe sa curga de la data încetarii termenului de garantie legala.

 

În perioada de garantie comerciala, consumatorul trebuie sa aduca la cunostinta Philips Romania SRL lipsa de conformitate în termen de 2 (doua) luni de la data la care o constata. Nerespectarea acestui termen atrage decaderea consumatorului din dreptul de a beneficia de garantia comerciala.

 

1. Continutul garantiei comerciale:

 

Garantia comerciala nu se acorda în cazul în care produsul și/sau componente ale acestuia sunt deteriorate ca urmare a uzurii anormale sau din orice alta cauza care nu poate fi atribuita în mod obiectiv producatorului și nici consumabilelor .

 

Nu se ofera garantie comerciala în cazul deteriorarilor provocate de utilizare incorecta și fara respectarea instructiunilor de folosire, curatare, utilizare, depozitare, exploatare, întretinere defectuoasa, în cazul interventiilor și/sau reparatiilor efectuate de persoane neautorizate Philips, precum şi a defectiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descarcarilor electrice atmosferice, supratensiunilor din retea, contaminarii cu insecte, lichide și/ sau alte substante straine, folosirii în medii murdare sau cu praf sau orice alta cauza care nu poate fi atribuita în mod obiectiv producatorului.

 

NU se ofera garantie comerciala în cazul utilizarii produsului în alte scopuri decât UZ CASNIC!

 

2. Modalitati de remediere:

 

Prezenta garantie comerciala da dreptul consumatorului sa beneficieze de repararea produsului, iar în cazul în care repararea nu este posibila, de înlocuirea lui.


 

Denumirea și adresa unitatilor specializate de service sunt accesibile la adresa: http://www.philips.ro/c-w/support-home/gaseste-service.html. Asigurarea garantiei se va face prin: prezentarea produsului defect la un centru de service autorizat. Costurile de transport catre şi de la unitatea de service nu sunt acoperite de aceasta garantie.

 

 

3. Termen de realizare a remedierii:

 

Aducerea la conformitate a produsului ce se defecteaza in perioada garantiei comerciale se va face prin repararea acestuia in termen de 15(cincisprezece) zile calendaristice calculate de la data semnarii procesului verbal privind predarea produsului neconform centrului de service autorizat. Timpul de nefunctionare din cauza lipsei de conformitate aparute în cadrul termenului de garantie prelungeşte termenul de garantie comerciala şi curge din momentul prezentarii produsului la unitatea service pâna la aducerea produsului în stare de utilizare normala şi, respectiv, al notificarii în scris în vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre consumator.

 

In cazul in care o reparatie nu este posibila sau se depaseşte termenul mentionat la punctul anterior, produsul va fi inlocuit in cadrul termenului de 15 (cincisprezece) zile calendaristice mentionat mai sus, cu unul identic sau unul similar ca functii si caracteristici, daca produsul initial nu mai face parte din gama curenta a Philips România. Garantia comerciala inceteaza la inlocuirea produsului neconform cu produs nou. Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie legala care curge de la data preschimbarii produsului.

 

Este exclusa optiunea de rambursare a pretului platit de catre consumator pentru produsul initial. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia produsul in conditiile garantiei comerciale

 

 Prin prezentarea la unul dintre centrele de service autorizate Philips mentionate pe site-ul http://www.philips.ro/c-w/support-home/gaseste-service.html, sau trimiterea produsului defect prin curier. In aceasta situatie, consumatorul are obligatia sa prezinte/sa puna in colet urmatoarele:

 

i. produsul defect;

 

 1. dovada de achizitie de la comerciant (aceeasi cu cea inscrisa in MyPhilips la momentul inregistrarii produsului);

 

 1. dovada garantiei comerciale reprezentata de e-mailul primit drept confirmare in urma inscrierii produsului pe site-ul MyPhilips. E-mailul trebuie printat de catre consumator, acesta reprezentând impreuna cu acesti termeni si conditii ale garantiei, certificatul de garantie comerciala.

 

 1. 4.  Conditiile de acordare a garantiei:

Conditiile in care se asigura garantia sunt:

 

a. Garantia işi produce efecte doar ca urmare a inregistrarii corecte si complete de catre dvs. a produsului Philips in cadrul paginii web https://www.philips.ro/myphilips/login.html#tab=register-product , pentru un produs Philips prealabil achizitionat de dvs. şi aflat inca in perioada de garantie legala. Prezenta garantie comerciala este separata şi distincta de garantia legala de conformitate oferita dvs. de catre Vânzatorul produsului la achizitionarea acestuia.

 

b. Prin emiterea prezentului certificat de garantie comerciala se atesta ca nu sunt afectate şi nici ingradite drepturile consumatorului conferite prin Legea 449/2003, modificata, respectiv cele decurgând din obligatia de garantie legala.

 

c. Prezenta garantie comerciala se acorda in conformitate cu legile in vigoare la data inregistrarii produsului.

 

 

Organizator

PHILIPS ROMANIA S.R.L.