Retur gratuit în 45 de zile pentru produsele livrate de Flanco

Retur Gratuit 45 de zile

Click pentru mai multe detalii

Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat

Regulamentul Oficial al Campaniei

“Fa lucrurile sa dureze”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorul Campaniei promotionale “Fa lucrurile sa dureze” („Campania”) este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Satu Mare, Bd. Traian nr. 23-29, jud. Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97CITI0000000725011075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

1.2. Campania este organizata prin intermediul agentiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, cod fiscal RO17290596, avand inclusiv calitatea de persoana imputernicita potrivit legislatiei aplicabile pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumita in continuare "Agentia".


1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de Promotii de pe www.electrolux.ro.

 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de Promotii de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro.



SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.



SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

3.1. Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza atat online, cat si offline, produse Electrolux importate de Electrolux Romania S.A. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1 si pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii. Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

3.2. Campania va incepe la 5 mai 2022 ora 00:00:00 si se va incheia la 5 iulie 2022 ora 24:00:00. Orice achizitie efectuata inainte de 5 mai 2022 ora 00:00:00 sau dupa 5 iulie 2022 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator. Data limita de inregistrare a achizitiei in vederea participarii la promotie este 10 iulie 2022 ora 24:00:00. Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura fiscala de achizitie, pe care vor fi vizibile data emiterii, denumirea vanzatorului, produsul achizitionat.



SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cetateni romani si straini, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, cu capacitate deplina de exercitiu, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei si care achizitioneaza produsele din magazinele care comercializeaza produse Electrolux importate doar de Electrolux Romania S.A. (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).

4.2. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament.



SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

5.1. Campania se adreseaza produselor marca Electrolux. Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1 si pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii. Produsele care nu se regasesc in lista, ca si cod de produs, nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-ului www.electrolux.ro, sectiunea Promotii. 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

6.1. Participantii inregistrati in aceasta Campanie pot castiga, prin tragere la sorti, unul din cele 50 (cincizeci) de vouchere in valoare de 500 de lei, care pot fi folosite exclusiv pentru achizitiile de pe site-ul Molecule F - https://www.molecule-f.ro. Voucherele oferite de Organizator vor fi acordate, in cadrul acestei Campanii, in limita numarului de 50 (cincizeci), conform mecanismului din aceasta sectiune.

6.2. Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in Campanie, fiind necesara inregistrarea pentru fiecare produs in parte, pentru maximizarea sanselor de castig.

6.3. De asemnarea castigatorilor se va face in data de 15 iulie 2022 printr-o tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere, ce presupune folosirea unui software cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta 50 de castigatori dintre cei inscrisi si validati ca respectand conditiile de inscriere. Tragerea la sorti va fi autentificata de catre un notar.

6.4. Pentru a participa la Campanie, Participantul  trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, produse marca Electrolux aflate in promotie, de la unul dintre magazinele care comercializeaza electrocasnice Electrolux importate doar de Electrolux Romania S.A.

 2. Sa inregistreze produsul achizitionat pe site-ul www.electrolux.ro, in sectiunea Promotii: https://www.electrolux.ro/local/promotions, in cadrul campaniei “Fa lucrurile sa dureze”, prin incarcarea facturii fiscale de achizitie, nu mai tarziu de 10 iulie 2022, ora 24:00:00, furnizand obligatoriu o adresa de e-mail valida, unde i se va trimite voucherul in format electronic, in situatia in care este desemnat castigator.

 

6.5. Lista castigatorilor va fi publicata in maximum 10 zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor, conform legii, pe site-ul www.electrolux.ro, in cadrul promotiei “Fa lucrurile sa dureze”. In cazul in care exista premii neacordate, acestea vor ramane in proprietatea Organizatorului.

6.6. Valoarea unui premiu voucher este 500 de lei (TVA inclus). Valoarea totala a premiilor din aceasta Campanie este 25.000 lei (TVA inclus). Premiile nu se acorda in bani castigatorilor.

6.7. Voucherul  poate fi utilizat exclusiv in magazinul online Molecule F, prin intermediul website-ului www.molecule-f.ro si nu se poate cumula cu alte vouchere sau oferte pentru acelasi magazin. Voucherul este valabil si va putea fi utilizat o singura data, pana la data de 31.12.2022, este nominal si nu este transmisibil. Daca suma produselor din cos este sub valoarea voucherului, totalul de achitat va fi zero, insa diferenta nu va fi returnata. De asemenea, dupa folosire voucherul devine inactiv. Daca suma produselor din cos depaseste valoarea voucherului, totalul de achitat va fi suma totala, valoarea voucherului 500 lei, restul de suma urmand sa fie achitat online prin card bancar sau ramburs la primirea fizica a comenzii. Daca se intampina probleme la plasarea comenzii, se poate contacta echipa Molecule F la 0722300987 sau contact@molecule-f.com. Orice alta situatie in privinta utilizarii voucherului pe site-ul www.molecule-f.ro va fi clarificata prin contactarea reprezentantilor acestuia.



SECTIUNEA 7. BENEFICIU PARTICIPANT

7.1. Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) a achizitionat in perioada Campaniei unul sau mai multe produse aflate in Campanie, de la unul dintre magazinele care comercializeaza produse Electrolux importate doar de Electrolux Romania S.A.,
 2. b) a inregistrat produsul achizitionat pe site-ul electrolux.ro, in sectiunea Promotii: https://www.electrolux.ro/local/promotions, in cadrul campaniei “Fa lucrurile sa dureze”, nu mai tarziu de 10 iulie 2022, ora 24:00:00, furnizand obligatoriu adresa de e-mail pentru a putea fi contactat in situatia in care este desemnat castigator,
  c) a fost extras ca si castigator pentru achizitia inregistrata,

  va primi prin e-mail, din partea adresei comunicare@smartpoint.ro, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la tragerea la sorti, voucherul de 500 lei utilizabil pe site-ul www.molecule-f.ro.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE

8.1. Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplineasca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, cel putin un produs aflat in prezenta Campanie, de la un magazin fizic sau online care comercializeaza electrocasnice Electrolux importate doar de Electrolux Romania S.A.
 3. Sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in Sectiunea 6.4;
 4. Sa comunice date corecte si complete pentru nume, prenume, adresa e-mail, factura fiscala achizitie.

8.2. Participantii NU vor beneficia de castigul premiului in urmatoarele cazuri:

- au facut achizitia altui produs decat celor supuse Campaniei;

- au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala, data facturii fiscale trebuie sa fie in perioada de Campanie si nu se accepta facturi proforme sau bonuri de comanda;

- au achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania S.A.;

- nu au trecut corect si complet datele personale solicitate in formularul de inscriere;

- inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor facturi fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate etc. nu vor fi luate in considerare de catre Organizator in vederea acordarii premiilor;

- Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma nicio raspundere pentru astfel de facturi fiscale (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate etc.), care nu corespund acestui Regulament sau pentru orice alti factori independenti de Organizator, care ar putea afecta dreptul unei persoane de participare la prezenta Campanie si nu va acorda premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio situatie care nu rezulta din culpa sa exclusiva.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1. Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul de Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

9.2. Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai unor facturi fiscale considerate invalide conform acestui Regulament, cu persoanele care incearca inscrierea in Campanie in baza unor produse neparticipante sau in situatiile unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament. Raspunderea Organizatorului si a Agentiei implicate in organizarea prezentei Campanii cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

9.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea in cazul in care:

- Participantul a facut achizitia altui produs decat celor supuse Campaniei;

- Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala;

- Participantul a achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania S.A.;

- Participantul nu a inregistrat produsul achizitionat in termenul maxim stabilit, 10 iulie 2022, conform cerintelor din paragraful 6.4;

- Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copia facturii fiscale catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura fiscala aferenta achizitiei altui echipament decat cele aflate in Campanie);

- Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii;

- Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (e-mail);

- nu s-au primit, s-au pierdut ori s-au primit cu intarziere mesajele e-mail trimise de catre Organizator Participantilor si invers, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la defectiuni sau probleme tehnice ce tin de retelele de telefonie, retelele de Internet, retelele de curent electric;

- exista intreruperi neanuntate ale serviciilor oferite de catre terti - nefunctionalitati ale furnizorilor de Internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric etc.;

- se pierd sau se deterioreaza facturile fiscale pe care se regasesc datele de validare a inscrierii in campanie aflate in posesia Participantilor;

- exista erori in datele furnizate de catre Participanti; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;

- exista imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator; cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;

- exista intreruperi/disfunctionalitati ale furnizorului de Internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau altor motive independente de Organizator;

- exista activitati de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de Internet, cat si a serverelor ce gazduiesc formularul, cat si alte servicii de care functionalitatea formularului este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, formularul nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierii documentelor necesare pentru validare.

 

9.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament si care face dovada participarii valabile in Campanie. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

 

9.4. Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.

 

9.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

9.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei.

 

9.7. Organizatorul Campaniei va acorda premii numai castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

 

9.8. Organizatorul si Agentia sunt indreptatite sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului/Agentiei ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul si Agentia isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului Participant pentru intreaga perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1.
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa-l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

10.2. Premiile din aceasta campanie sunt sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei pentru fiecare premiu si nu sunt impozabile.

10.3. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 11. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

11.1. Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal si privind drepturile Participantilor la Campanie, in legatura cu desfasurarea acestei Campanii, sunt prevazute in Anexa 2 a acestui Regulament Oficial.

11.2. Solicitarile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu aceasta Campanie se pot depune conform indicatiilor din Anexa 2.

 

SECTIUNE 12. TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

- cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente;

- cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de transmitere a informatiilor necesare conform prezentului regulament

 

SECTIUNE 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil pe site-ul www.electrolux.ro la sectiunea Promotii.

SECTIUNE 14. FORTA MAJORĂ

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
 

SECTIUNE 15. LIMBA. LITIGII

Regulamentul si regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din Romania. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNE 16. DIVERSE

Fara a aduce atingere celor de mai sus, participantul la Campanie accepta in mod expres prevederile prezentului Regulament.

Organizator

Electrolux Romania S.A.

 

 

ANEXA NR. 1

 

Produsele participante la Campanie:

 

 

Brand

Categorie produs

PNC

Model

ELX

Masina spalat rufe front

914917605

EW6F527W

ELX

Masina spalat rufe front

914912564

EW2FN727W

ELX

Masina spalat rufe front

914917606

EW6F528W

ELX

Masina spalat rufe front

914917637

EW6FN528W

ELX

Masina spalat rufe front

914917424

EW6F428WU

ELX

Masina spalat rufe front

914917522

EW6FN448W

ELX

Masina spalat rufe front

914916535

EW6FN449S

ELX

Masina spalat rufe front

914917220

EW6F328W

ELX

Masina spalat rufe front

914916308

EW6F348SA

ELX

Masina spalat rufe front

914555007

EW7F348W

ELX

Masina spalat rufe front

914555206

EW7F249S

ELX

Masina spalat rufe front

914917005

EW8F228S

ELX

Masina spalat rufe front

914555800

EW8F248B

ELX

Masina spalat rufe front

914555806

EW8F148B

ELX

Masina spalat rufe front

914555434

EW8F169SA

ELX

Masina spalat rufe front

914555604

EW9F161B

ELX

Masina spalat rufe front

914580009

EW7F348SI

ELX

Masina spalat rufe front

914340522

EW6S506W

ELX

Masina spalat rufe front

914340426

EW6S426W

ELX

Masina spalat rufe front

914340432

EW6S426BI

ELX

Masina spalat rufe front

914340425

EW6S406BX

ELX

Masina spalat rufe front

914340461

EW6S427W

ELX

Masina spalat rufe front

914340363

EW6S347S

ELX

Masina spalat rufe front

914340381

EW6S327SX

ELX

Masina spalat rufe top

913118613

EW2T5261E

ELX

Masina spalat rufe top

913118519

EW6T5261

ELX

Masina spalat rufe top

913128426

EW6T4262

ELX

Masina spalat rufe top

913128433

EW6T4262I

ELX

Masina spalat rufe top

913128425

EW6T4272I

ELX

Masina spalat rufe top

913128349

EW7T3272

ELX

Masina spalat rufe top

913128347

EW7T3372

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600606

EW7W447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914603525

EWW1685W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600603

EW7W4684W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600710

EW7W468W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600707

EW7W369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600705

EW7W361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600803

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600810

EW8W261B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600309

EW9W161B

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600334

EW9W161BC

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914606408

EW7W368SI

ELX

Uscator de rufe

916098367

EW6C527P

ELX

Uscator de rufe

916098364

EW6C428W

ELX

Uscator de rufe

916098204

EW7H438B

ELX

Uscator de rufe

916098205

EW8H458B

ELX

Uscator de rufe

916098357

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098872

EW8H258B

ELX

Uscator de rufe

916098377

EW8H259ST

ELX

Uscator de rufe

916098354

EW8H359S

ELX

Uscator de rufe

916098352

EW8HS259S

ELX

Uscator de rufe

916098201

EW9H378S

ELX

Uscator de rufe

916099116

EW9H378S

ELX

Uscator de rufe

916098642

EW9H188SC

ELX

Uscator de rufe

916098867

EW8H458B

ELX

Masina spalat rufe front

914555232

EW7F349W

ELX

Uscator de rufe

916099035

EW7H458B

ELX

Masina spalat rufe front

914920709

EW7F348AW

ELX

Masina spalat rufe front

914555613

EW9F149S

ELX

Masina spalat rufe front

914340453

EW6S426WI

ELX

Masina spalat rufe front

914340454

EW6S406BXI

ELX

Masina spalat rufe front

914340480

EW6S427WI

ELX

Masina spalat rufe front

914340382

EW6S327SXI

ELX

Uscator de rufe

916099116

EW9H378S

ELX

Masina spalat rufe top

913138521

EW6TN5261

ELX

Masina spalat rufe top

913138607

EW2TN5261E

ELX

Masina spalat rufe top

913148414

EW6TN24262

ELX

Masina spalat rufe front

914555232

EW7F349PW

ELX

Masina spalat rufe front

914340370

EW6S327SI

ELX

Masina spalat rufe front

914917277

EW6F348W

ELX

Masina spalat rufe front

914555467

EW8F169ASA

ELX

Masina spalat rufe top

913148428

EW6TN4262

ELX

Masina spalat rufe top

913148413

EW6TN4272

ELX

Masina spalat rufe front

914340383

EW6SN347SI

ELX

Masina spalat rufe top

913148334

EW7TN3272

ELX

Masina spalat rufe top

913148320

EW7TN3372

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610109

EW7WO447W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610105

EW7WO368S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600738

EW7WN468W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600736

EW7WN369S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600735

EW7WN361S

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914600817

EW8WN261B

ELX

Masina spalat rufe front

914555463

EW8F249PSC

ELX

Masina spalat rufe front

914555812

EW8FN248B

ELX

Masina spalat rufe front

914555463

EW8F249PSC

ELX

Masina spalat rufe front

914340542

EW6SN506W

ELX

Masina spalat rufe front

914916327

EW6F349BSA

ELX

Masina spalat rufe front

914500500

EW7FN348PS

ELX

Masina spalat rufe front

914555233

EW7F249PS

ELX

Masina spalat rufe front

914555813

EW8FN148B

ELX

Masina spalat rufe front

914340645

EW6SN426WI

ELX

Masina spalat rufe front

914340646

EW6SN426BI

ELX

Masina spalat rufe front

914340641

EW6SN406BXI

ELX

Masina spalat rufe front

914340680

EW6SN427WI

ELX

Masina spalat rufe front

914340383

EW6SN347SI

ELX

Masina spalat rufe front

914340391

EW6SN327SXI

ELX

Masina spalat rufe front

914340261

EW6S227C

ELX

Masina spalat rufe front

914340269

EW6N227C

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914603530

EWWN1685W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610120

EW7WO448W

ELX

Masina spalat rufe cu uscator

914610127

EW7WO349S

ELX

Masina spalat rufe front

914500400

EW8FN248PCS

AEG

Masina spalat rufe front

914341152

L6SE47SE

AEG

Masina spalat rufe front

914915034

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe front

914915049

L6FEG49S

AEG

Masina spalat rufe front

914915022

L6FBG41S

AEG

Masina spalat rufe front

914550033

L7FBE48S

AEG

Masina spalat rufe front

914550037

L7FEC48S

AEG

Masina spalat rufe front

914550058

L7FEE68S

AEG

Masina spalat rufe front

914550427

L7FEC41S

AEG

Masina spalat rufe front

914550466

L7FBE69SA

AEG

Masina spalat rufe front

914550814

L8FEC68S

AEG

Masina spalat rufe front

914550907

L9FEA69S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914606412

L8WBE68SI

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605224

L8WBC61S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914605249

L8WBC61SC

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600307

L9WBC61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600339

L9WBA61BC

AEG

Masina spalat rufe top

913123712

LTX7E273E

AEG

Masina spalat rufe top

913123803

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe top

913123857

LTX7C373E

AEG

Masina spalat rufe top

913123850

LTX8C373E

AEG

Uscator de rufe

916098235

T7DBE38S

AEG

Uscator de rufe

916099041

T7DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916097876

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098900

T8DBE48S

AEG

Uscator de rufe

916098493

T8DBG49S

AEG

Uscator de rufe

916098266

T8DBC49S

AEG

Uscator de rufe

916098064

T8DEA68S

AEG

Uscator de rufe

916098640

T9DBC68S

AEG

Masina spalat rufe front

914915061

L6FLG41S

AEG

Masina spalat rufe front

914550543

L7FBE49BSA

AEG

Masina spalat rufe top

913143713

LTN7E273E

AEG

Masina spalat rufe top

913143815

LTN7C373E

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610217

L7WBGO48W

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914610205

L7WBGO49S

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600355

L9WBCN61B

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600366

L9WBAN61BC

AEG

Masina spalat rufe front

914550114

L7FNE48S

AEG

Masina spalat rufe front

914550529

L7FEC41PS

AEG

Masina spalat rufe front

914550120

L7FNC48S

AEG

Masina spalat rufe front

914550116

L7FOE48S

AEG

Masina spalat rufe front

914550736

L8FEC69PS

AEG

Masina spalat rufe cu uscator

914600317

L9WBA61B

AEG

Masina spalat rufe front

914550844

L8FNC68S

AEG

Masina spalat rufe front

914341169

L6SNE47SE

AEG

Masina spalat rufe front

914341151

L6SE27C

AEG

Masina spalat rufe front

914341163

L6SNE27C

AEG

Masina spalat rufe front

914550526

L7FEE49PS

AEG

Masina spalat rufe front

914605260

L8WBC61S

AEG

Masina spalat rufe top

913143811

LTN8C373E

AEG

Masina spalat rufe front

914580403

L8FBE48SI

AEG

Masina spalat rufe front

914915709

LFR61944BE

AEG

Masina spalat rufe front

914915710

LFR61144BE

AEG

Masina spalat rufe front

914501402

LFR73844BE

AEG

Masina spalat rufe front

914501614

LFR73964VE

AEG

Uscator de rufe

916099379

TR718L4E

AEG

Uscator de rufe

916099374

TR838P4E

AEG

Uscator de rufe

916099400

TR818A4E

AEG

Uscator de rufe

916099397

TR819P4E

AEG

Uscator de rufe

916099418

TR838H4CE

AEG

Uscator de rufe

916099389

TR939M6CE

 

 

 

ANEXA NR. 2

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions/ si inscriere in formular in situatia in care sunteti desemnat castigator: nume, prenume, e-mail, factura fiscala.

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, doar cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

-           Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);

-           Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

-           Prelucrarea  este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

-           Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastra cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastra cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidentialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate in tari pentru care Comisia Europeana a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si impotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 1. b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 2. c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 3. d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 4. e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 5. f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


Daca doriti sa va exercitati drepturile privind datele cu caracter personal sau daca aveti alte intrebari referitoare la aceasta Declaratie privind Datele cu caracter personal, va rugam sa trimiteti solicitarea dumneavoastra la www.electroluxgroup.com/privacy.


In scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protectia Datelor sunt:


AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Google
Facebook
Whiteimage