REGULAMENTUL CAMPANIEI

SAMSUNG ITI DUBLEAZA VOUCHER-UL RABLA DIRECT IN COS

Perioada de desfasurare:

30 mai  – 30 iunie 2019

 

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „Samsung iti dubleaza voucherul Rabla direct in cos” (denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

II. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 30 mai 2019 ora 00:00 - 30 iunie 2019 ora 23:59.

 

III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura online, pe site-ul www.flanco.ro .

 

IV. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numit in continuare “Participant”, care achizitioneaza online sau rezerva online cu ridicare din magazin unul dintre produsele mentionate la articolul XII, de pe site-ul www.flanco.ro.

 

V. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la campania promotionala „Samsung iti dubleaza voucherul Rabla direct in cos”, Participantul trebuie sa achizitioneze un produs mentionat la articolul XII, de pe site-ul www.flanco.ro  pentru a beneficia, in limita stocului disponibil, de oferta constand in dublarea valorii voucherului Rabla, primit de la Administratia Fondului de Mediu.

a. Oferta este valabila in perioada 30 mai 2019 ora 00:00 - 30 iunie 2019 ora 23:59 ora 23:59 la achizitia unui produs mentionat la articolul XIIcomercializat pe site-ul www.flanco.ro. Promotia se ofera in limita stocului disponibil.

b. Dublarea valorii voucher-ului Rabla se va face automat direct in cosul de cumparaturi, pe site-ul www.flanco.ro

c. Exemplu de calcul: daca valoarea voucher-ului primit de la Administratia Fondului de Mediu este de 100 (o suta) de lei, dublarea valorii inseamna ca Organizatorul va adauga 100 (o suta) de lei, valoarea totala fiind de 200 (doua sute) de lei.

 

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, la sediul Organizatorului si pe site-ul www.flanco.ro.

Clauze speciale:

a. Oferta se acorda doar la achizitia unui produs participant in Campanie, mentionat in art XII;

b. Oferta nu se acorda pentru pentru facturile de avans in vederea unor achizitii viitoare sau pentru facturile proforme;

c. Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu  ofertele promotionale afisate / oferte speciale / campanii publicitare / alte reduceri de pret acordate de Flanco Retail S.A, inclusiv cu ofertele de rate valabile in perioada 30 mai  – 30 iunie 2019

d. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului

 

VII. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro .

 

IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „Samsung iti dubleaza voucherul Rabla direct in cos”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

a. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.

b. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

X. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la achizitie. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XI. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 

XII. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

ID Produs

Produs

129589

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW90M644OBW/LEA+++

131073

MASINA DE SPALAT F SAMSUNG WW10M86INOA/LEA+++

135135

ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55NU7093, A

 

FLANCO RETAIL S.A.