REGULAMENTUL CONCURSULUI

„Scoala Flanco – dimineti extraordinare cu Flanco si Nespresso”

 

 

1.    ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului „Scoala Flanco – dimineti extraordinare cu Flanco si Nespresso”, denumit in continuare „Concursul” este FLANCO RETAIL S.A. cu sediul in Voluntari, Sos. Bucuresti-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 3, Judetul Ilfov, avand codul de inregistrare fiscala RO27698631, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov sub nr. J23/513/2012, avand notificarea inregistrata la ANSPDC cu numarul: 18793, telefon: 021/203.81.00, fax: 021/203.81.04, reprezentata prin Director General – Dragos Sirbu.


2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

2.1. Concursul „Scoala Flanco – dimineti extraordinare cu Flanco si Nespresso”, denumit in continuare „Concursul”se desfasoara in magazinul Flanco din Baneasa (Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 44C, sector 1, Bucuresti),in data de 20.04.2018, in intervalul orar 10:30-12:30.

 

3. PARTICIPANTI

3.1. La Concurs poate  participa orice persoana  fizica cu varsta de 18 ani impliniti la data de 20 aprilie 2018, inclusiv, prezente la „Cursul de calatorii peste asteptari” din cadrul seriei de cursuri „Scoala Flanco” denumit in continuare „Cursul”. Participarea la Concurs nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie romana sau rezidenta romana.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

 

4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. In cadrul cursului se va desfasura un concurs dupa cum urmeaza:

4.1.1. In dimineata cursului, incepand cu ora 10.15 a.m.,  reprezentantuldesemnat de societateaNestlé Romania Srl, numit in continuare „Brand Ambasadorul Nespresso”, partenerul de cafea al cursului, va sustine o scurta prezentare a cafelei. In cadrul prezentarii, Brand Ambasadorul Nespresso anunta concursul si ii va invita pe participanti, pe masura ce sosesc la curs, sa:

-       traga dintr-un bol, care cuprinde 25 (douazecisicinci) de sortimente diferite de cafea Nespresso, o capsula de cafea Nespresso

-       sa mearga la cornerul Nespresso amenajat si sa deguste sortimentul de cafea tras din bol

-       sa isi faca o poza la cornerul Nespresso;

-       sa colecteze mai multe informatii despre sortimentul tras din bol (intensitate, tara de origine, profil aromatic, etc)  informatii ce vor fi prezentate de hostessele, brand ambasadorul Nespresso sau brosurile disponibile la standul Nespresso; 

-       sa posteze, pe paginile lor personale de Facebook, poza facuta la standul Nespresso, alaturi de un scurt text (numit si „povestire” in cuprinsul Regulamentului) despre sortimentul extras si informatiile colectate, corelate de tema evenimentului (spre exempu: tara de origine a cafelei in cadrul cursului “calatorii peste asteptari);

-       sa foloseasca in cadrul postarii, obligatoriu, hashtag-urile #ScoalaFlanco, #CafeaNespresso #DiminetiExtraordinare;

-           la finalul cursului (in jurul orei 12.30),Brand Ambassador-ul Nespresso va extrage din bol (fara sa se uite) un sortiment de cafea. Vor fi doi castigatori potentiali, care vor fi invitati in fata. Postarile vor fi citite cu voce tare si aratate in fata tuturor participantilor. Cea mai votata postare de catre participantii la curs, cu vot majoritar prin ridicarea mainilor, va castiga un aparat de cafea Nespresso.

 

In cazul in care nu se va inscrie la Concurs niciun participant de la Curs, premiul nu se va acorda. Numarul minim de participanti este de o persoana, situatie in care premiul se va acorda direct.

 

5. PREMII

5.1. Premiul Concursului este acordat la curs, de catre partenerul de cafea al cursului, Nespresso:

1 x Espressor Nespresso Essenza Mini C30, 1450 W, 0.6 L, 19 bar, Gri inchis, in valoare de 429 (patrusutedouazecisinoua) lei

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMILOR

6.1. Castigatorul Concursului va fi desemnat in data de 20.04.2018, conform art.4, din prezentul regulament.

6.2.1. Premiul concursului se va acorda prin inmanare personala in magazinul Flanco Baneasa Bucuresti, de catre Nespresso.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte, produse.

 

8. VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea castigatorului se va face pe baza unui document valid de identitate respectiv carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport.

 

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr.  227/2015 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul http://www.flanco.ro/regulamente-promotii, dar si la sediul Organizatorului si in magazinul Flanco Baneasa.

 

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament.

11.2. Daca intervine   o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art.1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Concursului existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul http://www.flanco.ro.

 

12. INCETAREA CONCURSULUI

12.1. Prezentul Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Concursului.

 

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Prin participarea la Concurs, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate in scopul organizarii si desfasurarii concursului.

13.2 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.3. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor lor personale printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

13.4. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa cesioneze Organizatorului drepturile de autor asupra povestirii. In acest scop, participantii consimt prin participarea la concurs ca Organizatorul nu trebuie sa faca vreo plata in acest sens.

13.10. Cesiunea drepturilor de autor conform acestui paragraf se realizeaza in mod exclusiv catre Organizator (sau persoana desemnata de catre acesta) pentru orice teritoriu din lume, pentru durata maxima prevazuta de lege (incepand de la data predarii in orice mod catre Organizator a povestirii respective) si fara plata vreunei remuneratii.

 

14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

 16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Concurs in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxin 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Concurs. 

17.2. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Concursului in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul http://www.flanco.ro/, in magazinul Flanco Baneasa sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 3, Judetul Ilfov.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Concursului (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Concursului etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului inainte cu 24 (douazecisipatru) de ore de a intra in vigoare prin intermediul website-ului http://www.flanco.ro/.

 

 Organizatorul Concursului „Scoala Flanco – dimineti extraordinare cu Flanco si Nespresso”

FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General,

Dragos Sirbu