REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Simte diferenta garantiei Al 6-lea Simt

Perioada campaniei: 27.03.2017 - 30.04.2017

 

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Simte direferenta garantiei Al 6-lea Simt” (denumita in continuare "Campania") este WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L. Organizatorul este o societate cu personalitate juridica româna, cu sediul sediul social in Bucuresti, Soseaua Pipera nr.4, sector 1, inregistrata la  Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1781/1996, CUI RO 8223504.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.whirlpool-extra.ro . Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la urmatoarea adresa: Soseaua Pipera nr 4, etaj 1, sector 1, Bucuresti si la numarul de telefon 0372.117.745, apel cu tarif normal. Numarul de telefon poate fi apelat de luni pâna vineri, intre orele 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale, pe toata perioada promotiei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.whirlpool-extra.ro

 

2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 27 martie 2017 si se va incheia la 30 aprilie 2017. Data limita la care se poate revendica extragarantia este 30 iunie 2017.

 

3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
Campania se desfasoara la nivel national, doar in  magazinele care comercializeaza electrocasnice Whirlpool si care au agreat aceasta campanie.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data de 27 martie 2017 (prima zi a campaniei) si totodata persoanelor juridice .

 

5. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

Vor intra in promotie toate produsele marca Whirlpool, mentionate in ANEXA.

 

6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI.  

Pentru a participa la campanie, cumparatorul  trebuie sa  achizitioneze in perioada campaniei un produs incorporabil marca Whirlpool  dintre cele precizate in SECTIUNEA 5. Dupa completarea datelor solicitate pe site-ul www.whirlpool-extra.ro cumparatorul va primi confirmarea intrarii in posesia a  4 ani extragarantie.  La momentul folosirii extragarantiei, cumparatorul va prezenta partenerului de service al Organizatorului factura, certificatul de garantie si formularul de extragarantie.


7.CONDITII DE VALIDITATE                                                    
Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

  1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
  2. Sa achizitioneze in perioada campaniei un electrocasnic incorporabil marca Whirlpool, din cele mentionate in anexa.
  3. Sa completeze formularul online, pus la dispozitie de Organizator, cu datele solicitate corecte.

 

8. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice sau modifica termenii acestora,etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligat sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

 

9. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul oricarui Organizator.

 

10. ANGAJAMENTE. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea in cadrul acestei promotii participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 Prin inscrierea in cadrul promotiei, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, operator de date cu carater personal inscris sub numarul 16405. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12),dreptul la acces la date (art.13),dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantul  se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la urmatoarea adresa:  Bucuresti, Soseaua Pipera nr.4 sector 1, in atentia departamentului  Marketing.

 

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

Director marketing

CATALIN MIHALCEA


ANEXA

COD COMERCIAL6TH SenseGarantie totala produs vandut in perioada promotiei
CUPTOARE   
AKZ 6220 IX OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZ 6230 IX OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZ 6230 NB OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZ 6230 S OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZ 6230 WH OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZ 6270 IX OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 6520/IX OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 6550/IXL OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 6560/IXL OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8380/IXL OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8420 IX OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8420 WH OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8420 NB OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8420 S OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8640  IX OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8480 IX OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8480 NB OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8480  WH OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8480 S OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8660 IX OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKZM 8920/GK OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AMW 599 IXL STEAM-OVEN WP6 TH SENSE6 ani garantie
AMW 505/IX MICROWAVE WP6 TH SENSE6 ani garantie
PLITE  
ACM 712/IX HOB WPINDUCTIE6 ani garantie
ACM 800/NE HOB WPINDUCTIE6 ani garantie
ACM 802/NE HOB WPINDUCTIE6 ani garantie
ACM 808/BA/WH HOB WPINDUCTIE6 ani garantie
ACM 808/BA/S HOB WPINDUCTIE6 ani garantie
ACM 816/BA HOB WPINDUCTIE6 ani garantie
ACM 828/LX HOB WPINDUCTIE6 ani garantie
ACM 847/BA HOB WPINDUCTIE6 ani garantie
AKT 477/IX HOB WPINDUCTIE6 ani garantie
ACM 1032INDUCTIE6 ani garantie
HOTE  
AKR 458 AL HOOD WPAURA6 ani garantie
AKR 474 IXL HOOD WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKR 758 IX 6 TH SENSE6 ani garantie
AKR 746 IX HOOD WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKR 759 IX HOOD WP6 TH SENSE6 ani garantie
AKR 891 IX HOOD WP6 TH SENSE6 ani garantie
AR GA 001/1 IX HOOD WPART GALLERY6 ani garantie
MASINI DE SPALAT VASE INCORPORABILE 45 CM 
ADG 422 DISHWASHER WP6 TH SENSE6 ani garantie
ADG 422 IX DISHWASHER6 TH SENSE6 ani garantie
ADG 522 IX DISHAWASHER6 TH SENSE6 ani garantie
CUPTOARE MICROUNDE INCORPORABILE 
AMW 730/IX MICROWAVE WP6 TH SENSE6 ani garantie
AMW 730/NB MICROWAVE WP6 TH SENSE6 ani garantie
AMW 730/SD MICROWAVE WP6 TH SENSE6 ani garantie
AMW 730/WH MICROWAVE WP6 TH SENSE6 ani garantie
AMW 834 IX MICROWAVE WP6 TH SENSE6 ani garantie
AMW 848 IX MICROWAVE WP6 TH SENSE6 ani garantie
APARATE FRIGORIFICE INCORPORABILE 
ARG 746/A+/5 REFRIGERATOR WP6 TH SENSE6 ani garantie
ART 7811/A+ FRIDGE/FREEZER COMBINATION W6 TH SENSE6 ani garantie
ART 872/A+/NF FRIDGE/FREEZER COMBINATION6 TH SENSE6 ani garantie
ART 9810/A+ FRIDGE/FREEZER COMBINATION W6 TH SENSE6 ani garantie
SOLUTII COMPLETE  
AWOC 0614 WASHING MACHINE WP6 TH SENSE6 ani garantie
ACE 102 IXL BUILT-IN COFFEE MACHINE WPEspresso Machine6 ani garantie
MASINI DE SPALAT VASE INCORPORABILE 60 CM 
WRIC 3C266 TH SENSE6 ani garantie
WIC 3C23 PEF6 TH SENSE6 ani garantie
WIO 3T321 P6 TH SENSE6 ani garantie
WKIO 3T123 6P 6 TH SENSE6 ani garantie
WBC 3C26 PF X6 TH SENSE6 ani garantie
WIO 3T133 DEL6 TH SENSE6 ani garantie