Regulamentul Oficial al Campaniei

Stilul tau, ingrijit la superlativ!

 

 

 1.        ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale ”Stilul tau, ingrijit la superlativ!” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de promotie de pe www.electrolux.ro Campania promotionala „Stilul tau, ingrijit la superlativ!” (in continuare, „Campania”) se desfasoara in parteneriat cu Procter&Gamble Romania.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de promotii de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro.

 

2.        ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza, atat online, cat si offline, produsele aflate in Campanie si care au agreat sa se alature Campaniei. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1. Lista retailerilor participanti la Campanie va fi listata pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea promotii.

 

 3.        PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 15 noiembrie 2018 ora 00:00:00 si se va incheia la 15 februarie 2019 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata inainte de 15 noiembrie ora 00:00:00 si dupa data de 15 februarie 2019 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator.

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie si/sau bonul fiscal, pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat.


4.        DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice si juridice cu resedinta/sediul in Romania si care achizitioneaza produsele din magazinele participante la Campanie. Lista firmelor participante la Campanie va fi listata pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea promotii.

 

 5.        PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux, din categoriile mentionate mai jos:

  • Masini de spalat rufe cu incarcare frontala
  • Masini de spalat rufe cu incarcare verticala
  • Masini de spalat rufe cu uscator

Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-ului www.electrolux.ro, sectiunea promotii.

 

 6.        BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)    a achizitionat in perioada Campaniei o masina de spalat rufe marca Electrolux dintr-unul din magazinele participante la Campanie,

b)    a inregistrat achizitia pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea promotii,

c)    in momentul inregistrarii a incarcat factura de achizitie/bonul fiscal,

d)    a furnizat datele de contact corecte si complete (email si adresa pentru livrarea setului de detergenti Ariel si Lenor pentru pana la 50 sau pana la 100 de cicluri de spalare),

va primi prin curier, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, un set de detergenti Ariel si Lenor pentru pana la 50 sau pana la 100 de cicluri de spalare pentru fiecare masina de spalat rufe achizitionata in campanie, cantitatea depinzand de tipul de masina de spalat rufe achizitionata.

Lista completa a produselor aflate in Campanie si cantitatea de detergent aferenta fiecarui produs este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament.

 

7.        MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, consumatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

a. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, o masina de spalat rufe, marca Electrolux, aflata in promotie, din unul din magazinele participante la Campanie;

b. Sa inregistreze achizitia direct pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea promotii;

c. Sa incarce scan factura de achizitie/bonul fiscal ce atesta achizitia produsului;

d. In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: nume, prenume, judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul),apartament (daca este cazul),cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expediatia),adresa de e-mail;

e. In cazul in care consumatorul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere consumatorul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara va fi suportata de catre consumator, la cererea si cu acordul acestuia.

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate (inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite catre consumator setul de detergenti Ariel si Lenor pentru pana la 50 sau 100 de cicluri de spalare, cantitatea de detergenti fiind stabilita in functie de tipul produsului achizitionat.

Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in Campanie.

 

8.        CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

  1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
  1. Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un produs aflat in prezenta Campanie, dintr-un magazin participant la Campanie;
  2. Sa inregistreze achizitia in baza de date Electrolux pana la data de 28.02.2019, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentul Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura fiscala si/sau bonul fiscal pe care sa fie mentionate expres data achizitiei, numele vanzatorului, numele cumparatorului, codul produsului cumparat.

Participantii NU vor beneficia de setul de detergenti Ariel si Lenor pentru pana la 50 sau 100 de cicluri de spalare in urmatoarele cazuri:

-          au facut achizitia altui echipament decat celor supuse Campaniei;

-          au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii fiscale/bonului fiscal trebuie sa fie in perioada de Campanie. Nu se accepta copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online);

-          au achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania;

-          au facut achizitia din alt magazin decat cele care au acceptat Campania;

-          nu au inregistrat in baza de date Electrolux produsul achizitionat aflat in prezenta Campanie, pana cel tarziu la data de 28.02.2019;

-          nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii/bonului fiscal care sa ateste achizitia); pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie mentionate expres data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, modelul produsului, cantitatea achizitionata;

-          nu au trecut datele personale si adresa completa de livrare in momentul inregistrarii.

 

9.        RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

-          Participantul a facut achizitia altui echipament decat celor supuse Campaniei;

-          Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala;

-          Participantul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania;

-          Participantul a facut achizitia din alt magazin decat cele participante la Campanie;

-          Participantul nu a inregistrat in termenul stabilit (max. 28 februarie 2019),in baza de date Electrolux, produsul achizitionat;

-          Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura/bonul fiscal catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura/bonul fiscal aferent achizitiei altui echipament decat cele aflate in Campanie);

-          Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii;

-          Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa);

-          Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile pentru maxim 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere).

 

 10.       PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”),pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”),a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare a setului de detergenti Ariel si Lenor pentru pana la 50 sau 100 de cicluri de spalare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”),in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions: nume, prenume, email, telefon, adresa livrare detergent, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza),magazin.

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii setului de detergenti Ariel si Lenor pentru pana la 50 sau 100 de cicluri de spalare, pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia de produsele cadou oferite de Electrolux Romania.

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

-          Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);

-          Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

-          Prelucrarea  este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

-          Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice),Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE),conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 3 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR),aveti urmatoarele drepturi:

a)    Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b)    Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c)    Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d)    Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e)    Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f)     Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Electrolux Romania, situat in B-dul Traian nr. 23-29, Satu Mare, Romania sau la divizia vanzari, situata in B-dul. Aviatorilor nr. 41, Sector 1, Bucuresti, Romania. 

 

11.     TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

-          tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii Regulamentului sau de trimitere prin posta a plicului cu Formularul de solicitare a setului de detergenți Ariel si Lenor pentru pana la 50 sau 100 de cicluri de spalare si copie factura/bon fiscal;

-          cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente;

-          cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului sau de inregistrare in baza de date;

-          cheltuieli rezultate din cap. 7 lit. e) privind re-expedierea setului de detergenti Ariel si Lenor pentru pana la 50 sau100 de cicluri de spalare, la cererea participantilor.

 

 12.     REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil in magazinele participante la Campanie si pe www.electrolux.ro,

 

 13.     FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

14.     LIMBA. LITIGII

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

15.     DIVERSE

Fara a aduce atingere celor de mai sus, participantul la Campanie accepta in mod expres prevederile din sectiunea 1, 8, 9 si 12 ale prezentului Regulament.

 

 16.     REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil in magazinele participante la Campanie si pe www.electrolux.ro.

 

ANEXA NR. 1

 

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE SI NUMARUL DE SPALARI CADOU AFERENTE FIECARUI PRODUS AFLAT IN CAMPANIE

 

Tip produs

PNC

Model

Numar Spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914911421

EWF1074BW

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914911414

EWF1274BW

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914917605

EW6F527W

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914911326

EWF1284BW

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914917606

EW6F528W

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914917424

EW6F428WU

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914917220

EW6F328W

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914555007

EW7F348W

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914534307

EWF1287EMW

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914533719

EWF1487HDW2

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914555206

EW7F249S

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914533415

EWF1408WDL2

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914917005

EW8F228S

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914555800

EW8F248B

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914555806

EW8F148B

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914528242

EWG147540W

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914580009

EW7F348SI

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914339071

EWS31064NU

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914340522

EW6S506W

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914339064

EWS31264SU

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914340426

EW6S426W

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914339502

EWS1266CI

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914340432

EW6S426BI

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914340425

EW6S406BX 

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914338854

EWS31074NA

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914338858

EWS31074SA

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914338862

EWS31274SA

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914340461

EW6S427W

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914338924

EWS31276SU

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914340363

EW6S347S

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE FRONTALA

914339605

EWS1276CI

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE VERTICALA

913114517

EWT1262IFW

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE VERTICALA

913104407

EWT1264ILW

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE VERTICALA

913102326

EWT1266ELW

Pana la 50 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE VERTICALA

913102364

EWT1276ELW

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU INCARCARE VERTICALA

913102361

EWT1376HGW

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914604910

EWW1476WD

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914600606

EW7W447W

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914603510

EWW1685SWD

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914600603

EW7W4684W

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914604529

EWW1696SWD

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914600710

EW7W468W

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914600707

EW7W369S

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914604544

EWW1607SWD

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914600705

EW7W361S

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914604543

EWW1697BWD

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914600803

EW8W261B

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914606064

EWX147410W

Pana la 100 spalari

MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR

914606408

EW7W368SI

Pana la 100 spalari

 

 

Numarul de cicluri de spalare au fost calculate folosindu-se dozarea recomandata de producatorul de detergent, pentru conditii normale de spalare.

Seturile de detergenti Ariel si Lenor pentru pana la 50 sau pana la 100 de cicluri de spalare pentru fiecare masina de spalat rufe Electrolux achizitionata si inregistrata in promotie, pot fi compuse din:

-          Ariel gel concentrat pentru 50 spalari

-          Ariel gel concentrat pentru 40 spalari

-          Ariel gel concentrat pentru 60 spalari

-          Lenor balsam de rufe pentru 45 spalari

-          Lenor balsam de rufe pentru 50 spalari

-          Lenor balsam de rufe pentru 63 spalari