Regulamentul oficial al Campaniei Tefal

“TESTEAZA TIMP DE 90 DE ZILE”

 

 

 

ART.1: PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “ TESTEAZA TIMP DE 90 DE ZILE” (denumita in continuare „Campania”) este S.C. Groupe SEB Romania SRL („Organizatorul”),societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13, avand CIF RO18288047, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J40/482/2006, operator de date cu caracter personal conform notificarii nr. 3229, prin Ivaylo Grozdanovin calitate de Administrator, cu suportul SC NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L. („Agentia”),cu sediul social in Str. Chiriac Budoianu Nr.4 Sector 2 Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2123/ 2010, avand CUI RO 26585200, Cont LEI RO21RNCB0078114857410001 deschis la BCR Sucursala Stefal cel Mare, legal reprezentata de Daniela Siminea in calitate de Administrator.

Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii, fiind accesibil in mod gratuit pentru participanti pe pagina web www.primastatie.tefal.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, dar nu inainte de a anunta aceste modificari dupa cum urmeaza: orice modificare se va face prin act aditional la prezentul Regulament; aceste modificari vor fi anuntate pe site-ul www.primastatie.tefal.ro cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de a intra in vigoare.

Campania “TESTEAZA TIMP DE 90 DE ZILE” este valabila exclusiv pe teritoriul Romaniei, pentru produsele participante achizitionate in perioada 1 septembrie 2017, ora 00:00 – 31 decembrie 2017, ora 23:59, inclusiv.

Campania se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei, in toate magazinele traditionale precum si in cele online care accepta participarea la prezenta campanie si care comercializeaza, la nivel national produsele participante in campanie mentionate in articolul 2 al prezentului regulament.

 

ART.2: PRODUSELE PARTICIPANTE

Statiile de calcat Tefal pentru care puteti beneficia de perioada de testare timp de 90 de zile de la data achizitiei sunt:

 

Cod

Denumire

GV9080E0

Statie de calcat Tefal Pro X-Pert Care

GV9071E0

Statie de calcat Tefal Pro Express Care

GV9070E0

Statie de calcat Tefal Pro Express Care dripping

GV9061E0

Statie de calcat Tefal Pro Express Care

GV9060E0

Statie de calcat Tefal Pro Express Care

GV8932E0

Statie de calcat Tefal Pro Express Control Plus

GV8340E0

Statie de calcat Tefal Pro Express Turbo

GV7850E0

Statie de calcat Tefal Pro Express

GV7810E0

Statie de calcat Tefal Pro Express

GV7781E0

Statie de calcat Tefal X-Press Control

GV7556E0

Statie de calcat Tefal Express Easy

GV7340E0

Statie de calcat Tefal Express Compact

GV7096E2

Statie de calcat Tefal Express Compact Anticalc

GV6840E0

Statie de calcat Tefal Efectis Anticalc

GV6830E0

Statie de calcat Tefal Efectis Anticalc

GV6820E0

Statie de calcat Tefal Efectis Anticalc

GV6771E0

Statie de calcat Tefal Effectis Easy

GV6761E0

Statie de calcat Tefal Effectis Easy

GV6721E0

Statie de calcat Tefal Effectis

GV6350E1

Statie de calcat Tefal Actis

GV6339E1

Statie de calcat Tefal Actis

GV5245E0

Statie de calcat Tefal Easy Pressing

GV4630E1

Statie de calcat Tefal Optimo

SV7030E0

Statie de calcat Tefal Liberty

SV7010E0

Statie de calcat Tefal Liberty

SV6040E0

Statie de calcat Tefal Fasteo

SV6020E0

Statie de calcat Tefal Fasteo

SV5030E0

Statie de calcat Tefal Purely and Simply

Organizatorul nu poate controla si nu poate fi tinut responsabil pentru situatia in care oricare dintre magazinele mentionate mai sus refuza aceasta campanie.

 

ART.3: PARTICIPANTI

Aceasta campanie se adreseaza oricarei persoane fizice care are minim 18 (optsprezece) ani, cu domiciliul /rezidenta in Romania si care accepta prevederile prezentului Regulament.

Nu pot beneficia de aceasta campanie angajatii Organizatorului, ai magazinelor participante, sotii/sotiile acestora, precum si rudele de gradul intai ale angajatilor companiilor mentionate mai sus.

 

ART.4: MECANISMUL CAMPANIEI

Campania se deruleaza in perioada 01.09.2017 – 31.12.2017 si consta in returnarea contravalorii unui produs participant in campanie, descris in art. 2, achizitionat in perioada campaniei, in termen de 90 (nouazeci) de zile de la data achizitiei, catre cumparatorii care nu sunt multumiti de performantele produselor Tefal participante, in conditiile stabilite prin prezentul Regulament.

Fiecare cumparator are dreptul de a returna 1 ( un ) singur produs pe toata durata campaniei, respectand prevederile prezentului Regulament, chiar daca a achizitionat mai multe produse participante in campanie.

Aceasta posibilitate se recunoaste cumparatorilor participanti la campanie dupa cum urmeaza:

a)       pentru produsele achizitionate din magazinele traditionale – acestea pot fi returnate in termen maxim de 90 (nouazeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii, in conditiile prevazute in art.4 pct.I) de mai jos, dar nu mai tarziu de 31.03.2018.

b)      pentru produsele achizitionate din magazine online – acestea vor fi returnate in conditiile prevazute in art.4 pct.II) de mai jos, dar nu mai tarziu de 23.04.2018.

Pentru evitarea oricarui dubiu, restituirea contravalorii produselor achizitionate nu constituie o remediere a conformitatii produselor, nu constituie si nu echivaleaza cu obligatia Vanzatorului de asigurare a garantiei legale de conformitate a produsului, nu echivaleaza cu acordarea unei garantii comerciale, nu limiteaza drepturile de care cumparatorul beneficiaza in mod legal din partea Vanzatorului produsului in temeiul dispozitiilor legale de protectie a consumatorului si nici nu echivaleaza cu indeplinirea unei alte obligatii legale de protectie a consumatorului, ci reprezinta un beneficiu cu privire la achizitionarea produselor participante la campanie, descrise in art.2, acordat in mod distinct de catre Organizator, beneficiu care este supus Regulamentului acestei campanii.

Pentru ca Groupe SEB Romania sa returneze contravaloarea produsului participant la campanie, achizitionat in perioada campaniei, si de ale carui performante cumparatorul nu este multumit, cumparatorul respectiv trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:


I) Conditii pentru cumparatorii care au achizitionat produsele participante la campanie din magazinele traditionale

1. Persoana care solicita returnarea contravalorii produsului sa fie aceeasi persoana care a achizitionat respectivul produs in perioada campaniei.

2. Sa completeze formularul de solicitare a returnarii contravalorii produsului, cu toate datele solicitate in acesta, si anume: nume, prenume, adresa completa, numar de telefon, adresa de e-mail, codul produsului participant in promotie achizitionat in perioada campaniei, motivul returnarii produsului, confirmarea acceptarii conditiilor de desfasurare a campaniei, conform regulamentului, acordul sau dezacordul pentru primirea de informatii promotionale si de marketing in viitor din partea Groupe Seb Romania si semnatura solicitantului. Acest formular este disponibil gratuit in magazinele care comercializeaza produsele participante in campanie, care au fost de acord sa participe la campania Testeaza timp de 90 de zile, precum si pe site-ul www.primastatie.tefal.ro.

3. Sa expedieze catre Groupe Seb Romania, pe adresa str. Ermil Pangratti, nr.13, 011881, sector 1, Bucuresti, in maxim 90 (nouazeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului Tefal participant in campanie de ale carui performante nu este multumit, dar nu mai tarziu de 31.03.2018, un colet postal care trebuie sa contina:

4. Produsul participant in campanie de ale carui performante nu este multumit sa fie in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare (cum ar fi, dar fara a se limita la: zgarieturi, lovituri, pete) insotit de absolut toate accesoriile cu care este dotat, in cutia originala si nedeteriorata a acestuia.

5. Copia bonului fiscal sau a facturii fiscale care dovedeste achizitionarea produsului Tefal participant respectiv, in perioada campaniei;

6. Formularul mentionat la punctul 2 de mai sus, completat corect, lizibil, in intregime si semnat.

Costurile aferente expedierei vor fi suportate de Organizator daca produsul indeplineste conditiile returnarii contravalorii, prin returnarea contravalorii expedierei la valoarea costurilor Postei Romane.

In situatia in care un astfel de produs este returnat nejustificat si/sau fara respectarea conditiilor din Regulament Organizatorul, dupa ce va primi si verifica produsul si documentele ce il insotesc, il va returna expeditorului, acesta din urma nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

 

II)  Conditii pentru cumparatorii care au achizitionat produsele participante in campanie din magazinele online

1. Pentru achizitionarea din magazinele online de catre cumparatorii persoane fizice a produselor participante dispozitiile prezentului regulament devin aplicabile astfel: aditional (in plus) si ulterior termenului de retragere de 14 (paisprezece) zile lucratoare reglementat de dispoziiile OG 34/2014 privind incheierea si executarea contractelor la distanta, cu privire la care raspunderea legala apartine Vanzatorului, Organizatorul pune la dispozitia Cumparatorului un beneficiu suplimentar si anume un termen de 90 (nouazeci) de zile calendaristice in cadrul caruia consumatorul nemultumit de performantele produsului participant la aceasta campanie, mentionat in art.2, achizitionat in perioada campaniei, il poate returna. Acest termen de 90 (nouazeci) de zile calendaristice incepe sa curga de la data expirarii termenului legal de 14 (paisprezece) zile lucratoare, mentionat in alineatul de mai sus.

2. Persoana care solicita returnarea contravalorii produsului sa fie aceeasi persoana care a achizitionat respectivul produs, in perioada campaniei.

3. Sa completeze formularul de solicitare a returnarii contravalorii produsului, cu toate datele solicitate in acesta, si anume: nume, prenume, adresa completa, numar de telefon, adresa de e-mail, codul produsului participant in promotie achizitionat in perioada campaniei, motivul returnarii produsului, confirmarea acceptarii conditiilor de desfasurare a campaniei, conform regulamentului, acordul sau dezacordul pentru primirea de informatii promotionale si de marketing in viitor din partea Groupe Seb Romania si semnatura solicitantului. Acest formular este disponibil gratuit in magazinele care comercializeaza produsele participante in campanie, care au fost de acord sa participe la campania Testeaza timp de 90 de zile, precum si pe site-ul www.primastatie.tefal.ro.

4. Sa expedieze catre Groupe Seb Romania, pe adresa str. Ermil Pangratti, nr.13, 011881, sector 1, Bucuresti, in maxim 90 (nouazeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului Tefal participant in campanie de ale carui performante nu este multumit, dar nu mai tarziu de 31.03.2018, un colet postal care trebuie sa contina:

5. Produsul participant in campanie de ale carui performante nu este multumit sa fie in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare (cum ar fi, dar fara a se limita la: zgarieturi, lovituri, pete) insotit de absolut toate accesoriile cu care este dotat, in cutia originala si nedeteriorata a acestuia.

6. Copia bonului fiscal sau a facturii fiscale care dovedeste achizitionarea produsului Tefal participant respectiv, in perioada campaniei;

7. Formularul mentionat la punctul 3 de mai sus, completat corect, lizibil, in intregime si semnat.

Costurile aferente expedierei vor fi suportate de Organizator daca produsul indeplineste conditiile returnarii contravalorii, prin returnarea contravalorii expedierei la valoarea costurilor Postei Romane. In situatia in care un astfel de produs este returnat nejustificat si/sau fara respectarea conditiilor din Regulament Organizatorul, dupa ce va primi si verifica produsul si documentele ce il insotesc, il va returna expeditorului, acesta din urma nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui. Specificatie: Datele personale solicitate in formular sunt necesare Organizatorului doar pentru finalizarea prezentei campanii si anume pentru a se asigura ca intreaga contravaloare a produsului si costurile de expediere aferente ajung in posesia cumparatorului care a solicitat returnarea acestora si nu in posesia altcuiva. Semnatura pe care Organizatorul o solicita in formular reprezinta consimtamantul participantului la acceptarea si respectarea conditiilor in care se desfasoara campania, dupa caz, consimtamantul la prelucrarea datelor cu caracter personal si intotdeauna declaratia pe propria raspundere si garantia cumparatorului asupra corectitudinii informatiilor pe care le-a completat in formular. De asemenea, datele personale pe care acestia le completeaza in formularul pe care il completeaza si expediaza catre Organizator sau reprezentantilor acestuia, nu vor fi facute publice.

 

ART.5: CONDITII DE VALIDARE A SOLICITARII RETURNARII BANILOR

Pentru ca o solicitare de returnare a contravalorii produsului sa fie considerata valida, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

-          cumparatorul (persoana care solicita returnarea contravalorii produsului) sa indeplineasca conditiile de participare la aceasta campanie mentionate in art.4, sa accepte si sa respecte prezentul Regulament.

-          formularul de solicitare sa fie completat corect, lizibil, in intregime si semnat.

-          produsul de ale carui performante nu este multumit trebuie expediat in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare (cum ar fi, dar fara a se limita la: zgarieturi, lovituri, pete) insotit de absolut toate accesoriile cu care este dotat, in cutia originala si nedeteriorata a acestuia, in termenele prevazute in art.4.

-          produsul sa fie insotit de copia bonului fiscal sau a facturii fiscale care dovedeste achizitionarea lui in perioada campaniei.

Produsele ce prezinta defecte datorate utilizarii necorespunzatoare sau alte semne de uzura decat cea rezultata dintr-o utilizare normala, care nu sunt in perfecta stare de functionare si/sau care prezinta urme de deteriorare, nu fac obiectul acestei campanii si cumparatorul nu este indreptatit sa solicite si sa obtina contravaloarea produsului si costul de expediere.

In situatia in care un astfel de produs este returnat, nejustificat, Organizatorul dupa ce va primi produsul, il va returna expeditorului, acesta nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

 

ART.6: MODALITATEA DE RETURNARE A BANILOR

Numai in cazul in care conditiile din art.5 sunt respectate de catre cumparator, acesta poate solicita returnarea contravalorii produsului, si dupa ce Organizatorul va verifica si va considera ca solicitarea formulata este valida, va returna cumparatorului, prin mandat postal, contravaloarea produsului Tefal achizitionat participant la campanie si de ale carui performante cumparatorul nu a fost multumit, impreuna cu costurile de expediere a acestuia, la valoarea Postei Romane.

Suma pe care Organizatorul o va returna cumparatorului va fi suma inscrisa pe copia facturii fiscale / bonului fiscal ce insoteste acest produs, reprezentand contravaloarea produsului si suma reprezentand costurile postale de expediere.

Participantul caruia Organizatorul i-a validat solicitarea va primi inapoi contravaloarea produsului si a expedierei acestuia la valoarea Postei Romane, prin mandat postal, in termen de maxim 23 (douazecisitrei) de zile lucratoare de la data la care Organizatorul a primit de la cumparator coletul cuprinzand toate elementele necesare validarii, mentionate in art. 4.

Contravaloarea produsului si costurile expediere vor fi trimise prin mandat postal de catre Nordvision Tehniko Group, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data.

Organizatorul nu va raspunde in niciun fel pentru persoanele care lipsesc din localitate si/sau care nu se vor prezenta la oficiul postal pentru ridicarea banilor.

Organizatorul nu va fi responsabil in niciun fel in cazul in care posta nu a avizat la domiciliu respectiva persoana pentru ridicarea banilor.

Cumparatorul care a solicitat returnarea contravalorii produsului, dar nu s-a prezentat initial la oficiul postal pentru ridicarea acesteia (oricare ar fi fost motivele) si/sau nu a fost avizat de catre posta si deci nu a intrat in posesia contravalorii produsului returnat de Organizator, poate solicita retrimiterea acestei contravalori sunand la numarul de telefon 0213117928 (numar cu tarif normal, accesibil din orice retea, de luni pana vineri, intre orele 09:00 si 17:00, exclusiv sarbatorile legale).

In acest caz, Organizatorul va retrimite contravaloarea indicata mai sus prin mandat postal, prin intermediul Nordvision Tehniko Group, dar de data aceasta retrimiterea contravalorii se va face pe cheltuiala cumparatorului respectiv.

Solicitarile participantilor care nu indeplinesc conditiile prevazute in prezentul Regulament, nu vor fi validate iar solicitantilor respectivi nu li se va returna contravaloarea produsului, ci li se va returna coletul cu produsul, astfel cum acesta a fost primit de Organizator, prin intermediul Nordvision Tehniko Group, la adresa indicata de cumparator in formularul de restituire a produsului mentionat in art.4 al prezentului Regulament, in termen de 23 (doauzecisitrei) de zile lucratoare (sambata, duminica si sarbatorile legale sunt considerate zile nelucratoare) din momentul in care Organizatorul a invalidat cererea de restituire a contravalorii. Invalidarea cererii se face in termen de 5 zile lucratoare de la data receptionarii coletului de catre Organizator.

Cheltuielile legate de aceasta returnare a coletului catre cumparatorul care nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament, vor fi suportate de catre cumparator.

 

ART.7: REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in magazinele care comercializeaza produsele participante in campanie, care au fost de acord sa participe la campania Testeaza timp de 90 de zile, precum si pe site-ul www.primastatie.tefal.ro.

Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite in scopuri publicitare, legate de aceasta Campanie sau promotii viitoare organizate de Groupe SEB Romania SRL, fara alte obligatii sau plati.

Groupe SEB Romania isi rezerva dreptul de a modifica termenii acestei Campanii, aceste modificari vor fi anuntate pe site-ul www.primastatie.tefal.ro cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de a intra in vigoare.

Prezentele reguli vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legislatia Romaniei si orice litigii care decurg din sau in legatura cu prezenta Campanie vor fi supuse instantiei competente din Romania. Daca vreo prevedere din aceste Reguli este considerata nula si neavenita de catre orice instanta care detine jurisdictia competenta, invaliditatea respectivei prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale acestor Reguli, care vor ramane in vigoare.

 

ART.8: RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru coletele/produsele, formularele, facturile/bonurile fiscale deteriorate in timpul expedierii lor si nici pentru materialele promotionale care vor ramane expuse in magazine dupa terminarea campaniei, adica dupa data de 31.12.2017.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea coletelor, formularelor, a facturilor/bonurilor fiscale in timpul expedierii lor prin posta si nici pentru intarzierea sau pierderea lor la posta.

In cazul in care un cumparator va sustine ca a expediat prin posta catre Organizator produsul si toate documentele necesare returnarii contravalorii produsului (conform art.4 din prezentul Regulament),dar Organizatorul nu a primit coletul respectiv, dovada depunerii acestuia la posta, cu destinatia Groupe Seb Romania, str. Ermil Pangratti, nr.13, 011881, sector 1, Bucuresti, nu va putea fi considerata de Organizator ca dovada suficienta pentru returnarea contravalorii produsului solicitantului respectiv.

Organizatorul are dreptul de a invalida formularele care contin informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta),care nu consemneaza acceptul Regulamentului campaniei, nu sunt semnate , care sunt scrise ilizibil si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la art. 5 de mai sus. In acest caz, Organizatorul nu isi asuma si nu are nicio raspundere nici pentru returnarea coletelor catre participantii care nu indeplinesc conditiile prevazute in art.5 din prezentul Regulament si care datorita faptului ca au trecut o adresa incompleta, ilizibila si/sau falsa nu vor putea reintra in posesia produsului a carui contravaloare au solicitat-o, fara sa indeplineasca toate conditiile pentru a o si primi.

Revendicarile facute pe baza unor facturi/bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, expedierile dupa data de inchidere a campaniei mentionata in art.4 a prezentului regulament, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

S.C. Groupe SEB Romania SRL si vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare a facturilor/bonurilor fiscale sau alte erori in legatura cu numerele imprimate pe acestea.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru refuzul magazinelor de a accepta aceasta campanie si de a accepta expunerea materialelor de sustinere a campaniei, din motive independente de Organizator.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din faptul ca in unele magazine regulamentul oficial nu se va putea gasi in timpul campaniei sau Regulamentul si materialele de sustinere a campaniei se vor putea gasi si dupa incheierea campaniei.

Orice operatiune legata de primirea produselor participante achizitionate in perioada Campaniei pe care cumparatorii nemultumiti de performantele acestora doresc sa le returneze, precum si alte operatiuni directe legate de desfasurarea Campaniei, vor fi intreprinse si gestionate direct de catre Organizator. Orice intermediere legata de restituirea banilor catre consumatorii nemultumiti si validati de Organizator sa primeasca contravaloarea produsului achizitionat si a costurilor de expediere, vor fi intreprinse si gestionate direct de catre Nordvision Tehniko Group.

Prin participarea la Campanie (solicitarea de a returna produsul cumparat de ale carui performante cumparatorul nu este multumit si de a primi in aceste conditii inapoi contravaloarea produsului si a costurilor de expediere),toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

Eventualele contestatii vor putea fi formulate pana la data de 30.04.2017, conform conditilor cuprinse in prezentul regulament. Orice contestatii facute fara respectarea conditiilor de mai sus, nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la promotie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta solutionare amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta judecatoreasca competenta, de la sediul Organizatorului.

 

ART.9: INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul poate decide incetarea prezentei Campanii inainte de data de 31 decembrie 2017 (data de final a Campaniei) din motive independete de vointa sa, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, imposibilitatea de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe site-ul www.primastatie.tefal.ro.


ART.10: PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Inscrierea in campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Compania Groupe SEB Romania SRL este inregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 3229. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001. Prin furnizarea datelor in momentul inregistrarii, participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei Groupe SEB Romania SRL

Organizatorul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie Promotionala, in scopul prezentei Campanii Promotionale si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

➢    dreptul la informare (art.12) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

➢    dreptul de acces la date (art.13) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

➢    dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b),daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

➢       dreptul de opozitie (art. 15) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

➢    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte

b)  reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

➢      dreptul de a se adresa justitiei (art.18) potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Groupe SEB Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.


Anexa 1

A Regulamentului oficial al Campaniei

“ TESTEAZA TIMP DE 90 DE ZILE”

 

Formular de solicitare a returnarii contravalorii produsului

 

 

 

Nume:

 

Prenume:

 

Adresa :

 

Localitate:                                                                 Judet/Sector:

 

Strada:                                                                        Nr.:                        Bl.:                          Sc.:                          Ap.:

 

 

Tefelon:

 

Adresa e-mail :

 

 

 

 

 

Cod produs statie de calcat Tefal returnat:

 

Motivul returnarii produsului:

 

 

 Sunt/  Nu sunt de acord sa primesc informatii promotionale si de marketing in viitor din partea Groupe Seb Romania SRL

 

 

 Am citit regulamentul campaniei si sunt de acord cu conditiile de desfasurare a campaniei

 

 

 

Data:                                                                                                      Semnatura: