Regulamentul promotiei

WORLDCUP PROMO SAMSUNG

 

1. Definitii

1.1 Promotia - vanzarea promotionala de televizoare Samsung, organizata si coordonata in conformitate cu regulile cuprinse in prezentul regulament, pe teritoriul Romaniei, in perioada 7 iunie 2018, ora 00:00 - 19 iulie 2018, ora 23:59:59.

1.2 Organizatorul– Lion Communication Services S.A., cu sediul social/ adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corpA, sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentata legal prin – dl. Theodor-Liviu Dumitrescu, in calitate de Director General, pentru si in numele Samsung Electronics Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/7668/2013, avand CUI 2269428. In prelucrarile de date cu caracter personal aferente acestei promotii, Samsung Electronics Romania SRL are calitatea de Operator.

1.3 ProdusulParticipant sauDispozitivulorice televizor Samsung, indiferent de model, comercializat exclusiv de catre Samsung Electronics Romania prin Partenerii Comerciali ce se regasesc in Anexa 2 a prezentului Regulament.

In cadrul promotiei nu vor participa monitoarelor cu tuner ale caror coduri de produs incep cu Samsung LT**** sau LV****( **** inseamna denumirea codului).

1.4 Clientul sau Participantul - persoana fizica avand capacitate juridica deplina si persoana fizica autorizata care desfasoara activitati economice, avand domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei si care achizitioneaza Produsul de la un Partener Comercial (in conditiile stabilite in prezentul Regulament),care a citit continutul prezentului Regulament.

1.5 Partenerii Promotiei  - Lion Communication Services S.A., cu sediul social/ adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corpA, sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentata legal prin – dl. Theodor-Liviu Dumitrescu, in calitate de Director General, (denumita in continuare „Imputernicit”) si compania MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, in calitate de Persoana Imputernicita a Agentiei in scopul prelucrarii datelor cu caracter personal (denumita in contiuare „Subimputernicit”).

1.6 Regulamentul - prezentul Regulament al Promotiei, in care sunt stabilite conditiile de participare la Promotie, durata Promotiei, modul transmiterii informatiilor privind Promotia si conditiilor acesteia, precum si modul de inaintare a reclamatiilor care au legatura cu Promotia.

1.7 Premiile – in cadrul Promotiei vor fi acordate, prin tragere la sorti, umatoarele premii:

-          6 premii saptamanale, fiecare constand intr-un Televizor Samsung QLED;

-          1 premiu mare constand in bani „10000 euro” acordat in lei, calculat la cursul euro din data de 06.06.2018, respectiv 1 euro = 4.65 lei.

1.8 Impozitul pe premii – Platitorul premiilor este Lion Communication Services SA, prin divizia sa Leo Burnett. Valoarea premiilor include impozitul pe premii care va fi calculat prin retinere la sursa, urmand a fi declarat si virat catre Bugetul de Stat de catre Platitorul premiilor.

 

2. Prevederi generale

2.1 La Promotie pot participa Clientii care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)       achizitioneaza un produs participant in perioada promotiei, respectiv 7 iunie 2018, ora 00:00 - 19 iulie 2018, ora 23:59:59 (data achizitionarii produsului participant se doveste prin chitanta si factura fiscala care sa dovedeasca achizitia acestuia);

b)      se inregistreaza, in perioada 7 iunie 2018, ora 00:00 - 20 iulie 2018, ora 18.00, apeland linia telefonica (021) 207 00 16 (tarif normal),de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale). Clientii care returneaza produsul achizitionat in timpul Promotiei sau dupa finalizarea acesteia vor fi descalificati si retrasi din extragere. Clientii castigatori care au returnat produsul urmeaza sa restituie si premiul in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul returnarii produsului.

2.2 Clientul are obligatia de a furniza date cu caracter personal(nume, prenume, data nasterii, numar de telefon, numar factura si bon fiscal, data achizitie, oras, judet, produs participant achizitionat) corecte si actualizate in procedura de inregistrare a achizitiei prin linia telefonica. Furnizarea de date cu caracter personal false, incorecte sau incomplete poate duce la imposibilitatea participarii la Promotie.

2.3 Participarea Clientilor la Promotie este benevola si nu poate fi conditionata de achitarea nici unei alte taxe sau plati suplimentare.

2.4 Organizatorul va avea dreptul de a solicita prezentarea in original a dovezii de achizitie a Dispozitivului sau orice verificare suplimentara, pentru a verifica data de achizitie a Dispozitivului.

 

3. Reguli generale privind participarea la Promotie

3.1 Conditia de Participare in cadrul Promotiei este inregistrarea produsului participant achizitionat in perioada indicata in §2 al. 1 pct. b) de mai sus.

3.2 Pe durata Promotiei, Clientul poate obtine un singur premiu saptamanal si premiul cel mare de la sfarsitul campaniei si poate beneficia de o singura participare la extragere pentru fiecare televizor achizitionat in cadrul participarii la Promotie.

3.3 Organizatorul nu ofera posibilitatea preschimbarii Premiilor.

3.4 La Campanie nu au dreptul sa participe angajatii societatilor Samsung Electronics Romania S.R.L., Lion Communication Services S.A., si nici ai celorlalte societati comerciale implicate in aceasta actiune, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (rude de gradul I, al II-lea , precum si afinii).

 

4. Premiile Promotiei

4.1 In cadrul acestei promotii se vor acorda 7 (sapte) premii astfel:

a. Saptamanal, timp de 6 (sase) saptamani, se va acorda cate 1 premiu constand intr-un Televizor QLED Smart QE55Q7FNATXXH.

b. Saptamanile promotiei vor fi impartite dupa cum urmeaza:

-          prima saptamana de promotie se va desfasura in perioada 7 iunie 2018,ora 00:00 - 13 iunie 2018, ora 23:59:59;

-          a doua saptamana de promotie se va desfasura in perioada 14 iunie 2018, ora 00:00 - 20 iunie 2018, ora 23:59:59;

-          a treia saptamana de promotie se va desfasura in perioada 21 iunie 2018, ora 00:00 - 27 iunie 2018, ora 23:59:59;

-          a patra saptamana de promotie se va desfasura in perioada 28 iunie 2018, ora 00:00 - 04 iulie 2018, ora 23:59:59;

-          a cincea saptamana de promotie se va desfasura in perioada 05 iulie 2018, ora 00:00 - 11 iulie 2018, ora 23:59:59;

-           a sasea saptamana de promotie este 12 iulie 2018, ora 00:00 - 19 iulie 2018, ora 23:59:59.

4.2 La finalul Promotiei (la finalul celor 6 saptamani - 7 iunie 2018, ora 00:00 - 19 iulie 2018, ora 23:59:59) se va acorda 1 premiu mare in valoare de 10,000 euro, acordat in lei, calculat la cursul euro din data de 06.06.2018, respectiv 1 euro = 4.65 lei.

4.3 Valoarea totala a premiilor ce vor fi oferite in cadrul Promotiei este de 95531 Lei cu TVA inclus

4.4 In cadrul Promotiei, un participant poate castiga 1 singur premiu saptamanal si premiul mare, pe toata durata de desfasurare a promotiei, indiferent de numarul de achizitii si inscrieri efectuate.

4.5 Premiile sunt nominale. In cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu, din motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat urmatoarei rezerve.


5. Mecanismul Promotiei

Perioada desfasurarii promotiei este 7 iunie 2018, ora 00:00 ora Romaniei - 19 iulie 2018, ora 23:59:59 ora Romaniei.

Pentru a fi inscrisi la aceasta promotie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un televizor participant din oricare dintre magazinele partenerilor si sa inregistreze apeland linia telefonica. 

Extragerile saptamanale se vor face din bazele fiecarei saptamani, in urmatoarea saptamana. Dupa anuntarea castigatorului, acesta poate intra in posesia premiului in termen de 30 de zile lucratoare de la momentul incheierii procedurii de validare.

Extragerea finala se va face din intreaga baza participanta la promotie, in data de 24.07.2018.

 

6.  Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

6.1 Tragerile la sorti:  

Pentru fiecare saptamana de promotie, conform celor mentionate la art. 4, se va efectua cate o tragere la sorti in cadrul careia se va acorda un premiu.

Extragerile vor avea loc astfel:

  • In data de 15 iunie 2018 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile efectuate in prima saptamana de promotie, respectiv 7 iunie 2018, ora 00:00 - 13 iunie 2018, ora 23:59:59. In cadrul tragerii la sorti va fi desemnat 1 castigator si 10 rezerve aferente.
  • In data de  25 iunie 2018 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile efectuate in a doua saptamana de promotie, respectiv 14 iunie 2018, ora 00:00 - 20 iunie 2018, ora 23:59:59. In cadrul tragerii la sorti va fi desemnat 1 castigator si 10 rezerve aferente.
  • In data de 29 iunie 2018 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile efectuate in a treia saptamana, respectiv 21 iunie 2018, ora 00:00 - 27 iunie 2018, ora 23:59:59. In cadrul tragerii la sorti va fi desemnat 1 castigator si 10 rezerve aferente.
  • In data de 06 iulie 2018 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile efectuate in a patra saptamana, respectiv 28 iunie 2018, ora 00:00 - 04 iulie 2018, ora 23:59:59. In cadrul tragerii la sorti va fi desemnat 1 castigator si 10 rezerve aferente.
  • In data de 13 iulie 2018 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile efectuate in a cincea saptamana, respectiv 05 iulie 2018, ora 00:00 - 11 iulie 2018, ora 23:59:59. In cadrul tragerii la sorti va fi desemnat 1 castigator si 10 rezerve aferente.
  • In data de 24 iulie 2018 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile efectuate in a sasea saptamana, respectiv 12 iulie 2018, ora 00:00 - 19 iulie 2018, ora 23:59:59. In cadrul tragerii la sorti va fi desemnat 1 castigator si 10 rezerve aferente. Tot in data de 24 iulie 2018 va avea loc si tragerea la sorti finala din toate inscrierile efectuate in perioada promotiei, respectiv 07 iunie 2018, ora 00:00 - 20 iulie 2018, ora 18.00. Pentru premiul mare se va desemna 1 castigator si 10 rezerve aferente.

Tragerile la sorti vor fi realizate electronic in prezenta unui Notar Public.

La fiecare tragere la sorti vor fi extrase si 10 (zece) rezerve suplimentare. In caz de invalidare a primului participant extras, rezervele vor fi desemnate castigatoare in ordinea extragerii acestora.

In cazul in care potentialul castigator nu doreste premiul, va comunica acest lucru, urmand ca acest castigator sa fie invalidat, considerandu-se ca respectivul castigator nu doreste sa participe la prezenta promotie, caz in care castigator va fi desemnata una din rezervele acestuia, cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate. La cererea expresa a Organizatorului, potentialul castigator care refuza un premiu castigat si care si-a exprimat aceasta dorinta in cadrul convorbirii telefonice, va fi rugat sa faca acest demers in scris.   

In situatia in care un castigator nu poate fi contactat in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat castigator, potentialul castigator va fi invalidat, caz in care castigator va fi desemnata una din rezervele acestuia, in ordinea extragerii lor, cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate.

Inscrierile primite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.


6.2 Anuntarea si Validarea castigatorilor:

Ulterior desemnarii castigatorilor, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Organizatorul va solicita oricarui Participant furnizarea oricarui bon fiscal/factura fiscala ce atesta achizitia produsului participant inscris de respectivul participant in Campanie.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al unui premiu in cadrul Campaniei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

-       Participantul are dreptul de a se inscrie in Campanie, potrivit prevederilor prezentului Regulament;

-       Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate in pezentul Regulament;

-       Participantul va asigura integritatea bonului fiscal/factura fiscala ce atesta achizitia Produsului Participant, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, precum si pierderea va conduce la invalidarea castigatorului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.

Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prinapel telefonicla numarul de telefon mobil indicat la inscrierea in campanie pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a fi validati drept castigatori si pentru  a intra in posesia premiului Participantii trebuie:

-       sa poata fi contactati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie,  in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data desemnarii lor drept castigatori (respectiv data tragerii la sorti),3 (trei) contactari telefonice in zile diferite; numarul de telefon serveste pentru identificarea castigatorilor si contactarea acestora; in cazul in care un Participant nu raspunde la niciunul din cele 3 (trei) apeluri, acesta va fi declarat invalidat si se va trece la rezerve in ordinea desemnarii lor.

-       in momentul contactarii acestora, Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, data nasterii, adresa de livrare, CNP-ul; COD-ul IBAN este solicitat doar castigatorului premiului mare;

-       sa trimita, la cerere, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin modalitatea comunicata in momentul contactarii telefonice, o copie a bonului fiscal si facturii fiscale ce atesta achizitia unui produs participant de la partenerii Organizatorului, plus declaratia de confirmare a datelor,adresa de livrare si CI

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In cazul in care castigatorul nu este validat, iar ulterior niciuna dintre cele 10 (zece) rezerve nominalizate pentru premiul respectiv nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

In cazul in care, in momentul procedurii de validare, se constata ca un participant a castigat mai multe premii de acelasi fel, acesta va fi validat doar pentru maxim 1 (un) premiu saptamanal si 1 (un) premiu mare pe toata durata de desfasurare a Promotiei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate.

Anuntarea castigatorilor validati se va realiza public prin publicarea pe website-ul www.samsung.com/ro/superbigtv  in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii acestora, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatii mentionate mai sus.


6.3 Inmanarea premiilor:  

Premiile saptamanale vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe site-ul www.samsung.com/ro/superbigtv.  Predarea premiilor saptamanale se va face pe baza semnarii unui proces verbal de predare – primire a premiului.

Castigatorul Premiului Mare va primi premiul prin transfer bancar in termen de maxim 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data la care identitatea acestuia a fost comunicata catre public pe site. Transferul in cont se va face doar dupa semnarea unui proces verbal, ce se va trimite castigatorului prin intermediul unui curier.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete sau daca acesta va renunta la premiu dupa incheierea procedurii de validare si stabilirea tuturor detaliilor beneficierii de premiul mare.


7Angajamente, Confidentialitatea Datelor

Prin inscrierea in Campania „WORLDCUP PROMO SAMSUNG”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament


8. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa: Samsung Electronics Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5,  pana la data de 18 septembrie 2018. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.


9. Prevederi finale

9.1 Continutul prezentului Regulament si al documentelor mentionate in acesta va fi disponibil pe pagina de internet www.samsung.com/ro/superbigtv si, de asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica (021) 207 00 16 (tarif normal),de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

9.2 Pentru problemele nereglementate de prezentul Regulament, se vor aplica prevederile legislatiei din Romania.

9.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, in masura in care nu vor fi incalcate drepturile dobandite de catre Clienti.

9.4 Clientul va fi informat in legatura cu modificarea Regulamentului, prin publicarea de catre Organizator, pe pagina de internet www.samsung.com/ro/superbigtv  a unui mesaj care va face referire la modificarea Regulamentului.

9.5 Aceste informatii vor fi publicate pentru o perioada de cel putin 14 zile. Clientii care nu sunt de acord cu modificarile propuse, nu vor mai participa la Promotie.

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “WORLDCUP PROMO SAMSUNG”

(“Promotia”)

  - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

        1.    Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

        In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

        Samsung Electronics Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sos Bucuresti – Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/7668/2013, avand CUI 2269428 (denumita in continuare "Operatorul"), prin intermediul Lion Communication Services S.A., cu sediul social/ adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corpA, sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentata legal prin – dl. Theodor-Liviu Dumitrescu, in calitate de Director General (denumita in continuare “Imputernicit”),  si Agentiei directe de Marketing MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”).

        Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

        Samsung Electronics Romania SRL persoana de adresa: Bucuresti, sos Bucuresti – Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5, email: dataprotection.serom@samsung.com

       

        2.    Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

        In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

        (i)    Nume si prenume;

        (ii)   Adresa de email;

        (iii)  Numar de telefon;

        (iv) Adresa de livrare;

        (v)  CNP;

        (vi) cod IBAN

        Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

 

        3.    Scopul procesarii

        Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

        (i)    organizarii si desfasurarii Campaniei;

        (ii)   desemnarii si validarii castigatorilor;

        (iii)  atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

 

        4.    Temeiul juridic al prelucrarii

        Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului cu scopul de a indeplini formalitatile de acordare a premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ii revin Operatorului.

 

        5.    Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului Lion Communication Services S.A., MEDIAPOST HIT MAIL SA, Urgent Curier, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

        6.    Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

        Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

        Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

        La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

        Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „WORLDCUP PROMO SAMSUNG”.

 

        7.    Drepturile persoanelor vizate

        In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

        (i)    dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

        (ii)   dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

        (iii)  dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

        (iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

        (v)  dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

        (vi) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

        Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

        Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, sos Bucuresti – Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dataprotection.serom@samsung.com.

 

        8.    Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

        Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

        9.    Securitatea datelor cu caracter personal

        Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

        Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

        10.  Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

        Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost informate cu privire la Regulament. 

 

        11.  Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

ANEXA 2 – LISTA PARTENERI

Partenerii Comerciali de unde pot fi achizitionate produsele participante sunt:

Flanco Retail SA - Flanco